Patenty so značkou «konfekčního»

Přenášecí zařízení konfekčního stroje na výrobu plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 269425

Dátum: 11.04.1990

Autori: Barvínek František, Helinger Jiří

MPK: B29D 30/26

Značky: zařízení, plastů, výrobu, stroje, konfekčního, pneumatik, přenášecí

Text:

...i snadné přeetavitel~ nost a seříditelnoet přenášeoích segmentu nárazníkového obalu, resp. Jejich ,jednoduchá ą rychlá výměna při potřebě větší změny rozměru obalu. Všechny podstatné výhody doposud známých řešení zůstávají zaohovány.K bližäímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující praktický příklad. Konkrétní konstrukční uspořádání přenášeoího zařízení Je znázorněno na výkresoch, kde značí obr. 1 bokorye přenaěecího zařízení v...

Pohon konfekčního bubnu pro radiální pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244259

Dátum: 01.05.1988

Autori: Fic Jioí, Bureš Ján

MPK: B29D 30/24

Značky: konfekčního, pohon, bubnu, radiální, pneumatiky

Text:

...je vyvozen jednou pohonnou jednotkou 1. Kroutící moment je přenášen prevodem párem ozubených kol A na předlohový hřídel Q, který je otočně uložen v rámu 1. Předlohový hřídel § je spojen v přední části s magnetickým tělesem § dvojfunkční spojky Ž a v druhé části nese řetězové kolo g,které je možno pevně spojit s předlohovým hrídelem Q prostřednictvím spojky lg šroubu patek g. Kroutící moment řetězového kola g je přenášen válečkovým řetězem ll...

Podpůrná membrána bubnu konfekčního stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244024

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kryštof Michael, Babinec Miroslav

MPK: B29D 30/26

Značky: membrána, pneumatik, plastů, bubnu, stroje, konfekčního, konfekci, podpůrná

Text:

...tohoto nedostatku přispívá konstrukce podpdrně membránv podle vynálezu. Jedná se o membránu, která je zhotovena z elestoměrně směsi a je tvořeno centrální částí válcováho tvaru, procházející v okrajových oblastech do sesílených ptsk. Podstata vynálezu spočívá v tom, že centrální část membrárw vyztužená podálně uloženým výztulnými elementy,płedevěím kordy, je opatrenia jedním nebo eoustavou více podólných žeber, vymesujících svými povrchy...

Středová membrána konfekčního bubnu stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 246152

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Jaroslav, Barta Eestmír, Gilar Oldoich

MPK: B29D 30/26

Značky: membrána, plastů, středová, konfekčního, stroje, konfekci, pneumatik, bubnu

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcová část membrány je vyztužena obvodově uloženými výztužnými elementy, zejména kordy, a to bud v podobě jednotlivých v elastomerní matrici uložených smyček nebo v podobě kontinuâlně vinuté šroubovice. Patkové části membrány jsou vyztuženy radiálně uloženými výztužnými elementy, zejména kordy.Tato konstrukce membrán umožňuje vzhledem k tomu, že se nejedná o membránu vydoucí(vydouvání konfekčního...

Přenášecí zařízení konfekčního stroje na výrobu plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 240723

Dátum: 15.08.1987

Autor: Škaloud Miroslav

MPK: B29D 30/06

Značky: plastů, konfekčního, výrobu, zařízení, stroje, pneumatik, přenášecí

Text:

...přenášecí zařízení .schopna ,pracovat automaticky. Cyklus musí být vždy přerušen při ruční manipulaci s patkovýml lanky, kdy zařízení čekěť na pracovníka.K vyřešení výše uvedených nedostatkíi doposud známých konstrukčních typů přenášecích zařízenído značné míry přispívá přenášecí zařízení konfekčního stroje podle vynálezu. Podstata vy-nálezu spcčíváv t-om, že toto zařízení je tvořeno základovou deskou s dvojici přírub, mezi nimíž jemmístěn...

Přehýbací membrána bubnu konfekčního stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 243172

Dátum: 15.07.1987

Autori: Soueek Jioí, Klofec Miroslav

MPK: B29D 30/26

Značky: konfekčního, plastů, membrána, přehýbací, bubnu, konfekci, stroje, pneumatik

Text:

...textílie.Centrální část membrány může být dále v oblastí od konce pružné zóny do vzdálenosti až 0,2-0,5 celkové délky membrány opatřena syytémem obvodových drážek, popř. v místě otvoru pro ventil vyztužena křížově uloženými kordovými vložkami. V oblasti překrytí centrální části pružným páskem může být dále vytvořen výstupek s osazením pro fixaci membrány v místě upínání patkového lenka.Hlavní výhodou konstrukčního řešení přehýbací membrány...

Zařízení ke snímání surových plášťů z bubnu konfekčního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240072

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zelem Addej, Nosá1 Jozef, Jesenai Milan, Oddus Miloš

MPK: B29D 30/24

Značky: plastů, zařízení, surových, konfekčního, stroje, snímání, bubnu

Text:

...a rychlého přestavení manipulačních tyčí na rameni zařízení v celém rozsahu sortimentu vyrobků, aniž by se muselo rameno demontovat při změně vyráběného rozměru pláště.Příklad provedení zařízení ke snímaní surových pláštů z bubnu konfekčního stroje podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kdena obr. 1 je čelný pohled na zařízení a obr. 2 znázorňuje bokorys zařízení. jZařízení ke snímání surových plášřů z bubnu konfekčního kola je...

Buben konfekčního stroje s měnitelným průměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237465

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mikeš Alois, Urbanec Josef, Přibyl Bedřich, Velísek Václav

MPK: B29D 30/24

Značky: stroje, konfekčního, průměrem, měnitelným, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout poměrně jednoduchý buben konfekčního stroje s měnitelným průměrem ke zhotovování výrobků prstencovitého tvaru z pryže nebo plastů o rozdílných velikostech. Účelu se dosáhne použitím známého dutého nosného válce /3/ s vedením pro vodicí tyče a s rozpínacím mechanismem /5/. Nově je řešen plášť bubnu, který se skládá z nosných segmentů /l/, k nimž jsou pevně připevněny vodicí tyče /2/. Mezi nosnými segmenty /1/ jsou...

Zámek přehýbací membrány konfekčního bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220111

Dátum: 15.10.1985

Autori: Husták Zdeněk, Barvínek František, Tlusták Jiří

Značky: zámek, membrány, bubnu, přehýbací, konfekčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámku přehýbací membrány u konfekčních bubnů pro konfekci celoocelových radiálních pneumatik. Účelem řešení je usnadnit a urychlit výměnu vadných membrán, která u stávajících bubnů je dosti častá. Tohoto se dosáhne uložením patek přehýbací membrány do otvorů v mezikruží (4), které je suvně uloženo v utěsněném prostoru (5) mezi hlavním kruhem (1) a pomocným kruhem (2). Stavěcí šrouby (8) upevňující patku (12) membrány (13) mezi...