Patenty so značkou «kondicionovania»

Spôsob kondicionovania absorpčného materiálu v lamináte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9912

Dátum: 20.06.2008

Autori: Nägeli Hans Rudolf, Brandl Oliver, Hombach Franz Peter

MPK: B32B 27/20, B32B 15/20, B32B 15/08...

Značky: spôsob, kondicionovania, lamináte, materiálů, absorpčného

Text:

...absorpčného materiálu, pretože tak vysoký obsah vlhkosti vedie pri extruzii k tvorbe vodnej pary a tavenina plastickej hmotynie je spracovateľná v dôsledku erupcií vodnej pary, ktorá znižuje kvalitu.0007 Úkolom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob, pomocou ktorého je možné u laminátu s bariérovou vrstvou, najmä hliníkovou fólíou vo forme bariéry proti vodnej pare a plynom, s vonkajšou vrstvou z polyamidu umíestnenou na jednej strane...

Spôsob kondicionovania kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284697

Dátum: 22.08.2005

Autori: Poisson Régis, Judenne Eric, Remy Marc Joseph Henri, Langelin Henri René

MPK: C02F 11/14, C02F 1/52, C02F 1/54...

Značky: spôsob, kondicionovania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kondicionovania kalu, v ktorom sa pridáva vápno a aspoň jedno organické flokulačné činidlo a potom sa kal flokuluje. Spôsob podľa vynálezu je charakteristický tým, že pridané vápno iba zvyšuje pH kalu na hodnotu, ktorá je nad hodnotou pH, ktorá spôsobuje degradáciu použitého organického flokulačného činidla po skončení flokulácie.

Zariadenia a spôsob kondicionovania súborov nukleárnych palív s dvojitou bariérou opláštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6757

Dátum: 28.10.2004

Autor: Chiocca René

MPK: G21F 5/00, G21F 5/005

Značky: súborov, zariadenia, opláštenia, dvojitou, spôsob, nukleárnych, bariérou, palív, kondicionovania

Text:

...Podľa niektorých zákonných predpisov je použitie tejto dvojitej nádoby obligatórne. V tomto pripade nie je nwžné uskutočňovať kondicionovanie podVynález navrhuje łvyriešiť problémy spojené s odvodnenímPodľa jedného význaku sa vynález týka zariadenia pre dvojité kontejnery, ktoré umožňuje svojim priestorovým vytvorením zaistiť odvodnenie a pôsobenie inertného plynu na vonkajší kontejner alebo kontrolu utesnenia. Vzhľadon 1 k voľnému...

Vločkovacie zariadenie a spôsob kondicionovania koloidných suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 269

Dátum: 26.09.2002

Autori: Schröder Christian, Sievers Michael

MPK: B03D 3/00, B01F 7/00

Značky: spôsob, suspenzií, kondicionovania, koloidných, zariadenie, vločkovacie

Text:

...a zloženia je pri zohladnení ostatných parametrov procesu potrebné, aby sa podstatné parametre, ako je napríklad rozdelenie veľkosti častíc, pórovitosť alebo špecifický povrch kaIu po vyčírení, reprodukovateľne nastavili.Úlohou vynálezu preto bolo vytvoriť vločkovací prístroj, ktorý sa dá variabilneTáto úloha je vyriešená vločkovacím prístrojom uvedeného druhu vo forme kužeľovej miešačky tým, že bezprostredne pred vtokom suspenzie je...

Spôsob kondicionovania holiny pre výrobu svetlých rýchločinených trieslových usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229861

Dátum: 15.04.1986

Autor: Száraz Július

MPK: C14C 3/28

Značky: trieslových, výrobu, holiny, svetlých, rýchločinených, kondicionovania, usní, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu kondicionovania holiny pre výrobu svetlých rýchločinených trieslových usní. Rieši problém spôsobu kondicionovania holiny vhodným činidlom za účelom získania svetlých triesločinených usní. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kyslosť odvápnenej holiny sa upraví kyselinou mravčou alebo octovou na pH 5 až 6 s následným dynamickým pôsobením 4 až 8 % hmot. sodnej soli dinaftylmetándisulfonovej kyseliny pri teplote 25 až 28 °C...