Patenty so značkou «kondenzovaných»

Použitie kondenzovaných pyrimidínových derivátov na liečbu autoimúnnych a zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10283

Dátum: 13.02.2008

Autor: Stoicescu Dan

MPK: A61K 31/505, A61P 29/00

Značky: použitie, derivátov, kondenzovaných, pyrimidinových, liečbu, ochorení, autoimúnnych, zápalových

Text:

...tiež nespomalujú progresiu RA.0007 Čo sa týka dlhodobej liečby, pacientom sú obvykle podávané antireumatiká modíñkujúce chorobu (DMARD) na spomalenie rozvoja ochorenia a na zabránenie poškodenia kĺbu. Môže trvať týždne až mesiace, než začnú pôsobiť, takže vyššie uvedené lieky poskytujúce krátkodobú úlavu sú tiež často užívané vtýchto skorých štádiách. Skupina DMARD liekov je chemicky afarmakologicky velmi rôznorodá príklady sú ukázané...

Použitie heterocyklových sulfamidových derivátov kondenzovaných s benzénovou skupinou pre liečbu bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6744

Dátum: 19.12.2006

Autori: Reitz Allen, Smith-swintosky Virginia

MPK: A61K 31/352, A61P 29/00, A61K 31/357...

Značky: liečbu, kondenzovaných, derivátov, benzénovou, použitie, heterocyklových, sulfamidových, bolesti, skupinou

Text:

...regionálneho alebo primárneho ochorenia chrbtice (radikuIopatia, bolest panvy, bolesti na hrudníku kardiálneho pôvodu, bolesti na hrudníku iného než kardiálneho pôvodu, bolest spojená sporanenim miechy, bolesť po centrálnej mozgovej mŕtvici, bolesť pri rakovine, bolest u AIDS, bolesť pri srpkovitej anémii alebo geriatrická bolesť.0006 Neuropatická bolesť je definovaná ako bolest spôsobená aberantným somatosenzorickým procesovanim v...

Použitie kondenzovaných heterocyklických zlúčenín ako inhibítorov SCCE na liečbu kožných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7339

Dátum: 07.06.2004

Autor: Linschoten Marcel

MPK: A61K 31/5365, A61K 8/18, A61K 31/536...

Značky: inhibítorov, kožných, použitie, heterocyklických, liečbu, zlúčenín, kondenzovaných, chorôb

Text:

...hyperproliferácia, zvýšená transepidermálna strata vody a indukcia expresie MHC II keratinocytmi. Navyše srastúcim vekom väčšina transgénnych zvierat vykazovala príznaky silného svrbenia (Hansson L. akol., Epidermal overexpression of stratum corneum chymotryptic enzyme in mice a mode| for chronic itchy dermatitis. J Invest Dermatol. 2002, 118 444 - 449 Ny A, Ege|rud T., Transgenic mice overexpressing a serine protease in the skin Evidence...

Antidepresívne cykloalkylamínové deriváty heterocyklicky kondenzovaných benzodioxánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 657

Dátum: 11.09.2003

Autori: Stack Gary Paul, Evrard Deborah Ann, Shah Uresh Shantilal

MPK: A61K 31/4738, C07D 491/00, A61P 25/00...

Značky: kondenzovaných, benzodioxánov, heterocyklicky, antidepresívne, deriváty, cykloalkylamínové

Text:

...vodík, tritluórmetyl alebo alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka.RS, R 9, R a R sú výhodne nezávisle Vybraté z vodíka, hydroxy, halogénu, kyano,karboxamido, alkylu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo alkoxy s 1 až 6 atómami uhlíka. V ešte výhodnejšom uskutočnení tohto vynálezu sú R 8, R 9, R a R výhodne nezávisle Vybraté z vodíka,kyano alebo halogénu.z je výhodne NR. Ak z je NR, R je výhodne vodlk alebo akyl s 1 až 3 atómami uhlíka.Celé čísla m a n sú...

Způsob stanovení středního stupně kondenzace lineárních kondenzovaných fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269650

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav, Velich Vratislav

MPK: C01B 25/38

Značky: fosforečnanu, stanovení, středního, kondenzovaných, kondenzace, stupně, způsob, lineárních

Text:

...etanovením, provedeným za těchto podmínek, reakčního tepla rozpouštění lineérních foaforečnanů a tým kationtem, avšak s krátkou délkou řetězce (dífosforečnanu, případně ještě katena-trífosforečnanu, katena-tetrafosforečnanu atd.) a anhydrldu jednoduchého dihydrogenfoaforečnanu (s aníontem HZPO 4 a 5 týmž katíontemj pomocí hodnoty reakčního tepla rozpouštění zkoumaného vzorku lineérních kondenzovaných Fosforečnanů a s pomocí hodnot...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268676

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hajós György, Bátori Sándor, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Pallos László, Messmer András, Bankó Pál, Szirt Enikö

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, kondenzovaných, nových, as-triazinu, způsob, přípravy

Text:

...í-edidla (například vodu, ethanol, propylenglykol nebo glycerol atd.).Parenterální prostředky mohou obsahovat fax-maceutick-y vhodná rozpouštědla (například sezamový olej, podzemnicový olej, vodný propylenglykol, dimethylíormamid, atd.) nebo vodu, v případě, že se používa vodorozpuetných účinných příead. Vodné roztoky mohou byt tlumeny vhodným roztokom puíru nebo mohou být ieotonizovany pomocí vhodného kapalné ho ředidle....

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264333

Dátum: 12.07.1989

Autori: Grasser Katalin, Szirt Enikoe, Petöcz Lujza, Benkó Pál, Bátori Sándor, Messmer András, Pallos László, Hajós György

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, as-triazinu, způsob, přípravy, derivátů, nových

Text:

...na účinnosti použité účinné přísady. Způsobu podávání a stavupacienta. Farmaceutické účinnost sloučenin obecného vzorce I je doložena následujícimi testy. 1. Akutní toxicita na myšíchTest se provádí na samcich a samicích bílých myší kmene CFLP o hmotnosti 18 až 22 g. Zkoušená sloučenina se podává orálně a zvířata se sledují po dobu 7 dnů. V každé skupině,na které se zkouší určitá dávka, je polovina samců a polovina samic. zvířata se...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264269

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hajós György, Pallos László, Benkó Pál, Grasser Katalin, Bátori Sándor, Messmer András, Petöcz Lujza, Szirt Enikö

MPK: C07D 471/04

Značky: as-triazinu, přípravy, derivátů, způsob, kondenzovaných, nových

Text:

...přísad. Vodné roztoky lIHOhOU být tlumeny vhodným vroztokem pufru nebo mohou být isotonizo~ ivány pomoci vhodného kapalného ředidla Inapříklad roztoku chloridu sodného nebo iglukózyľ. Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro int-rianvenózní, intrxamuskulárnĺ ineho intraperitoneální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravují o sobě známýlmi způsoby.Denní dávka účinné prísady oubecného vzorce I může kolísat v šlr-okých mezi-ch a lzávisí...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264268

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bátori Sándor, Szirt Enikö, Hajós György, Benkó Pál, Pallos László, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Messmer András

MPK: C07D 471/04

Značky: as-triazinu, nových, kondenzovaných, přípravy, derivátů, způsob

Text:

...roztoky sou obzvláště vhodné vpro intravenósní, intramuskulánní nebo lntraperitoneální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravcují -o sobě známymi způsoby.Denní dávka účinné přísacly obecného vzorce I může kolísat v šinokých mezich .a závisí na několika faktorech, zejména. na účinnosti použité účinné přísady, způsobu podávaní a stavu pacienta.Farmaceutické účinnost sloučenin obecného vzorce I je doložena následujícími tes ty.1. Akutní...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264267

Dátum: 13.06.1989

Autori: Grasser Katalin, Hajós György, Szirt Enikö, Bátori Sándor, Petöcz Lujza, Benkó Pál, Messmer András, Pallos Lázsló

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, kondenzovaných, as-triazinu, přípravy, nových, způsob

Text:

...tetrabenazinové ptosi na myších a krysách po.skupinám 10 myší se orálně podá zkoušená siouřenina, načež se jim po 3 D minutách intiwaperitoneálině podá 50 mg/kg tetrabenazinu a v každé skupině se po 30, B 0, 90 .a 120 minutách spočítají zvířata vykazujíci ptosi padání Vĺ|Ček.Výsledky se vvyhodnocuijí taktoNa základě všech naměřený-ch dat se v každé skupině vypočíta průměnnä .ptose .a odchýlka od průměrné hodnoty kontrolní skupiny se vyjádří v ...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264265

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kosóczky Ibolya, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Benkó Pál, Bátori Sándor, Hajós György, Messmer András, Szirt Enikö, Furdyga Éva

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, kondenzovaných, as-triazinu, způsob, přípravy

Text:

...tlumeny vhodným roztoškem put ru nebo mohou být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roza toku chloridu srodnéhuo nebo glukózy). Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro intravenózvní, íntramuskulární nebo intraperitoneální podávání. Sterilní VÚČÍJHĚ roztoky se připravují o sołbě známymi zjpůsoby.Denní dávka účinné přísady obecného vzorce I může kolísat v širokých mezích a závisí na několika faktorech, zejména Ina...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264264

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bátori Sándor, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Benkó Pál, Kosóczky Ibolya, Messmer András, Pallos László, Hajós György

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, přípravy, kondenzovaných, derivátů, as-triazinu

Text:

...s tetrabutylamoniumbromidem.Výchozí látky obecného vzorce l jsou no.vé sloučeniny, jejichž způsolb výroby je chráněn v. lčs. patentu č. 264 262.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že se jim mohou sloučeniny obecného vzorce I připravit v jednom stupuni ve výborném výtěžku.Nové sloučeniny obecného vzorce Ipodovbně ako i známé sloučeniny obecného vzorce I, je možno zpracovávat na farmaceutické prostředky, které jako účinnou složku obsahují...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264262

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pallos László, Benkó Pál, Messmer András, Szirt Enikö, Petöcz Lujza, Bátori Sándor, Grasser Katalin, Hajós György

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, způsob, přípravy, nových, as-triazinu, derivátů

Text:

...se vyhodnocují taktoNa základě všech .naměřených dat se v každé skupině vylp-očítá průměrná ptose a odchýlka od průměrné hodnoty kontrolní skupiny se vyjádří V 0/0 inhibicel Z takto získaných dat se vypočítají hodnoty ED 50.Výsledky jsou souhrnně uvedeny v tabulce Il.Zkoušená sloučenina Myši Ther. index Krysy EiDso mg/kg EDso Ing/kg slouvčenina A 0,15 3 667 7,0 referenčni sloučenina D 3,2 188 5,6 Amitriptylin 12,00 19 11,503....

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264261

Dátum: 13.06.1989

Autori: Messmer András, Benkó Pál, Kosóczky Ibolya, Petöcz Lujza, Hajós György, Pallos László, Grasser Katalin, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, derivátů, přípravy, kondenzovaných, as-triazinu

Text:

...ll, kde R 3 představuje methylskupinu. Alkanol se přednostně odštépuje za zahřívání v tavenivně. Přednostně se přitom pracuje při teploté 80 až 150 °C.Při uvedených reakcích se .může používat jen r-ozpouštědel s tiakovou bazicitou, .aby nevázaly anion.Reakční směs se může zpracovat o sobě známými způsoby například extrakcí, odpařením, fíltrací, atd..Výchozí látky obecného vzorce II jsou nové SŤOUČGHÍHYVH jejích transformace na sloučeniuy...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259541

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Furdyga Éva, Hajós György, Messmer András, Bátori Sándor, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Benkó Pál, Kosóczky Ibolya

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, kondenzovaných, způsob, as-triazinu, přípravy

Text:

...plniva, sterilní vodné roztoky nebo netoxicka organické rozpouštědla. Tablety vhidné pro orální podávání mohou obsahovat sladidla a/nebo jiné pomocné látky Ilčipříklad škrob, přednostně bramborový škrob), pojiva například polyvinylpyrroílidon, želatinu), lubrikanty například stearan hořečnatý, natriunílauryisulíát nebo mastek nebo jiné přísady například citran sodný, uhličitan vápenatýą střední fosforečnan vápenatý, atd. 1.Vodné suspenze...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259533

Dátum: 17.10.1988

Autori: Grasser Katalin, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Hajós György, Furdyga Éva, Messmer András, Petöcz Lujza, Kosóczky Ibolya, Benkó Pál, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, as-triazinu, derivátů, způsob, přípravy

Text:

...18 až 22 g. Zkoušená sloučenlna se podáva oralně a zvířata se sledují po dobu 7 dnů. V každé skupině, na které se zkouší určitá dávka, je polovina samců a polovina samic. Zvířata se chovají v kleci z plastické hmoty o rozměrech 39 X 12 X 12 cm na rozřezaném odpadním papíru při teplotě místnosti, Myši dostávají standardní stravu a vodovodní vodu od libitum. Data toxicity se určuji Lichtfield-Wilcoxonovou metodou.Zkoušené sloučeniny se...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259531

Dátum: 17.10.1988

Autori: Messmer András, Hajós György, Furdyga Éva, Bátori Sándor, Grasser Katalin, Kosóczky Ibolya, Benkó Pál, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Petöcz Lujza

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, přípravy, způsob, kondenzovaných, as-triazinu

Text:

...roztokem puíru nebo mohou být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roztoku chloridu sodného nebo glukózy). Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro íntravenózní, íntramuskularní nebo intraperiíoiíeální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravují o sobě známymi způsoby.Denní dávka účinné přísady obecného vzorce I může kolísat V širokých mezích a závisí na několika faktorech, zejména na ú 6činnosti použité účinné přísady,...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259522

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kosóczky Ibolya, Hajós György, Benkó Pál, Messmer András, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Furdyga Éva, Grasser Katalin, Bátori Sándor, Petöcz Lujza

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, as-triazinu, přípravy, derivátů, způsob

Text:

...mohou obsahovat fwaxrmaceuticky vhodná nozpouštědlta například sezamový olej, podzemnioový olej,vodný pmpylenglykol, dimethylformamid, a tak dále), nebo vodu, v případě, že se používá vodorozpustných účinných přísad. Vodné roztoky mohou být tlumeny vhodným roztokem pufru nebo mohlo-u být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roztoku chloridu sodného nebo glukózy. Vodné roztoky jsou obzvláště vhodne pro lntravenózní,...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hutár Eduard, Vážny Emil, Harmaniak Ivan, Teren Ján, Hegner Pavel, Štec Boris, Gabčo Milan

MPK: C05B 7/00

Značky: taveniny, spôsob, fosforečnanov, výroby, kondenzovaných, amónnych

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 244349

Dátum: 15.11.1987

Autori: Srbek František, Šabata Stanislav, Žák Jioí

MPK: C01B 25/25

Značky: amónnych, kondenzovaných, spôsob, přípravy, fosforečnanov

Text:

...kyseliny fosfo 4rečné s vyšším obsahom kationických nečistôt.Nevýhodné je tiež i použitie močoviny ako kondenzačného činidla, vzhladom na tepelnú bilanciu neutralizačno-dehydratačnej reakcie, pretože jej rozklad má endotermický charakter.Teraz sa zistilo, že uvedené nedostatky odstraňuje spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amônnych podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že reakcia kyseliny fosforečnej a plynného amoniaku...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251791

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lavé Daniel, Farge Daniel, James Claude, Fabre Jean-louis

MPK: A61K 31/425, A61K 31/44, A61K 31/42...

Značky: výroby, pyrrolu, nových, způsob, kondenzovaných, derivátů

Text:

...v orqanickém rozpouštědle, například alkoholu, ketonu, etheru nebo chlorovaném rozpouštědle. vzniklé sůl se vysráží po případném zahuštění roztoku a oddéli le filtrací nebo dekantací.Nové aloučeniny obecného vzorce I a jejich soli mají zajímavé farmakologické vlastnosti,takže je možno je užít k předcházení a k léčbě thrombotických onemocnění. Tyto látky jaou účinné u myší v dakách nižších než 100 mg/kg při peroralním podání při testu...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251790

Dátum: 13.08.1987

Autori: James Claude, Farge Daniel, Lavé Daniel, Fabre Jean-louis

MPK: A61K 31/44, A61K 31/42, A61K 31/425...

Značky: nových, derivátů, kondenzovaných, pyrrolu, způsob, výroby

Text:

...že RO znamená alkylový zbytek a/nebo A znamená pyrrolidinový kruh, substítuovaný hydroxyskupínou, provádí se hydrolýza jakýmkoliv známým způsobem pro transformaci esteru na kyselinu a/nebo na alkohol bez ovlivnění zbytku molekuly, zejména zahřátím v alkalickém prostředí ve vodě nebo ve směsi alkoholu a vody. například ve směsi vody a etanolu na teplotuSloučeniny obecného vzorce VI je možno získat použitím nebo přizpůsobením metod, popsanýcñ...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251782

Dátum: 13.08.1987

Autori: Farge Daniel, Fabre Jean-louis, James Claude, Lavé Daniel

MPK: A61K 31/44, A61K 31/42, A61K 31/425...

Značky: pyrrolu, derivátů, nových, kondenzovaných, výroby, způsob

Text:

...s N,N-karbonyldiimidazolem nebo alkylchlormravenčanem před reakci s amoniakem nebo aminem obacného vzorce III.Obvykle je výhodné provést reakcí s chloridem kyseliny v organickém rozpouštědle, například chloroformu nebo methylenchloridu při teplotě 0 OC až teplotě varu reakčni směsi pod zpětným chladičem.Kyseliny obecného vzorce IV je možno ziskat hydrolýzou nitrilů obecného vzorce Vkde A, R, Het, p a n mají evrchu uvedený význam.Nitrily...

Způsob přípravy modrofialového keramického pigmentu zirkonového typu s obsahem kondenzovaných fosforečnanů kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243657

Dátum: 15.07.1987

Autori: Špalek Otomar, Paseka Ivo

MPK: C01G 25/00, C01B 33/20

Značky: pigmentů, fosforečnanu, zirkonového, kondenzovaných, způsob, obsahem, modrofialového, keramického, přípravy, kobaltu

Text:

...mikrokrystslky dihydrogentosforednanu kobaltnatóho. Výchosi sme( ą ~ e po promísoní a sucha sshřívd rychlostí 5 až 10 °C/m 1 n na teplotu 750 s 900 °c, s,-vý Šfhodou na teplotu 500 až 850 °c, s výdrlí na toto teplot I al 3 h.vkalcineci nastůvají nejps-ve deľqdratační a kondenaační reakce u dihydrogenfosíoxjeěnanu kobaltnatőho. 0 d teploty 350 °c s neho posvolnaąvsnikd chemicky i tepolně stabilní cyklo-tetrarosforocnan dikobaltnatý.Tato...

Sposob prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 249214

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hermann Lubomír, Teren Ján, Dvořák Jan, Hutár Eduard, Valenta Rudolf

MPK: C05B 7/00

Značky: kondenzovaných, taveniny, fosforečnanov, amónnych, přípravy, spôsob

Text:

...a/alebo tiomočoviny.Zistílo sa tiež, že na 100 hmotnostných dielov fostoru dávkovaného do vysokoteplotnej simultánne vedenej neutralizácie a dehydratácie je účelne vnášat 4,4.103 až 12.102 hmotnostných diel-ov, s výhodou 4 až 53 hmotnostných dielov močoviny a/alabo ticmočoviny. Močovina a/alebo tiomočovina sa »do procesu môže vnášat vo forme čistých zložiek, a to ako tuhé látky, tavení-ny, roztoky, alebo suspenzie, alebo ve forme .aduktov...

Způsob výroby kondenzovaných pyrimidinových sloučenin s dusíkovým můstkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236752

Dátum: 15.02.1987

Autori: Breining Tibor, Vasvári Lelle, Kökösi Jósef, Horváth Ágnes, Hermecz István

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, sloučenin, kondenzovaných, pyrimidinových, můstkem, způsob, dusíkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzované pyrimidinové sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená vodík nebo methylovou skupinu vázanou v poloze 6 nebo 8, R3 znamená karboxylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, aminokarbonylovou skupinu nebo kyanoskupinu, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylovou skupinu popřípadě substituovanou, benzylový zbytek, naftylový zbytek, tetrazolylový zbytek nebo pyridylový zbytek, R5...

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 237462

Dátum: 15.01.1987

Autori: Valenta Rudolf, Teren Ján, Hutár Eduard, Dvořák Jan

MPK: C05B 7/00

Značky: přípravy, amónnych, spôsob, fosforečnanov, kondenzovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu prípravy taveniny obsahujúcej kondenzované fosforečnany amónne reakciou trihydrogénfosforečnej kyseliny s koncentráciou 32 až 64 % P205 a teplotou 5 až 150°C alebo roztoku dihydrogénfosforečnanov amónnych v trihydrogénfosforečnej kyseline a plynným amoniakom, pričom neutralizačno-dehydratačná reakcia prebieha za podmienok, pri ktorých stredná hodnota mernej hmotnosti kvapalnej reakčnej zložky obsahujúcej kyselinu...

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230266

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Hrušovský Jozef

MPK: C01B 25/28

Značky: spôsobu, přípravy, prevádzanie, fosforečnanov, amónnych, kondenzovaných, tohoto, spôsob, kontinuálnej, taveniny, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych reakciou kyseliny fosforečnej, obsahujúcej 50 až 80 % P2O5 a teploty 15 až 800 °C, alebo reakciou roztoku fosforečnanov amónnych v kyseline fosforečnej s plynným amoniakom, ktorý sa do reakčného prostredia dávkuje v prebytku vzhľadom na množstvo amoniaku viazané v tavenine vo forme fosforečnanov amónnych, vyznačujúci sa tým, že neutralizačno-dehydratačná reakcia medzi...

Zariadenie na meranie času záhrevu častíc kondenzovaných fáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 233492

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nerád Ivan, Proks Ivo

MPK: G01N 25/10

Značky: času, záhrevu, částic, zariadenie, meranie, kondenzovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na meranie času záhrevu, v rozsahu od niekoľkých stotín sekundy od niekoľkých sekúnd, častíc kondenzovaných fáz o veľkosti v rozmedzí od 0,04 mm do 1 mm. Účelom vynálezu je zvýšenie spoľahlivosti merania času záhrevu a skrátenie minimálnych efektívnych časov záhrevu. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že pomocou elektronicky riadeného podávača sa častice kondenzovanej fázy vnášajú do hornej časti vertikálnej trubice so...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241497

Dátum: 22.08.1985

Autori: Scholz Harald, Cross Peter Edward, Stubbs John Kendrick, Hennen Hans, Hundeck Joachim

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, pyrimidinu, výroby, derivátů, způsob, nových

Text:

...a R 4 a R 5 tvoří společně popřípadě substituovanou skupinu -~CH 2 ve které s má shora uvedený význam, se nechá s výhodou shora Livedená sloučenina obecného vzorce I zreagovatc s diaminem výše uvedeného vzorce. ~V popisu se pod pojmem Cj- až Câ-alkyl rozumí alkylová skupina s lineárnim nebo rozvětveným řetězcem.Heterocyklické sloučeniny .obecného vzorce II, používané jako výchozí látky, se mohou vyrobit metodami popsanými v maďarských...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241496

Dátum: 22.08.1985

Autori: Merz Herbert, Campbell Simon Fraser, Banholzer Rolf, Stockhaus Klaus, Jennewein Hans Michael

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: pyrimidinu, výroby, derivátů, způsob, nových, kondenzovaných

Text:

...tyto příklady.Do roztoku 0,05 molu pyridoi 1,2-apyrimidinu obecného vzorce II v dichlormethanu se přikape 0,055 molu isokyanatu při teplotě místnosti. Reakční směs se zahřívá 10 hodin k varu a 2 dny se nechá stát při teplote místnosti, načež se rozpouštědlo oddestiluje. Zbytek se překrystaluje z ethanolu. Vyrobené sloučeniny, jejich fyzikálnechemická data a odpovídající výchozí produkty jsou uvedeny v tabulce 1.Směs 23,6 g...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241467

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kähling Joachim, Ruprecht Eckhard, Griss Gerhart, Eisele Bernhard, Sauter Robert

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: pyrimidinu, způsob, výroby, derivátů, nových, kondenzovaných

Text:

...ve farmaceutický vhodnou sůl nebo se ze své soli uvolni a/nebo se popřípadě zís« kaný racemát obecného vzorce I rozdělí ve své optické antipody.Vyrobené sloučeniny obecného vzorce I mohou existovat v tautomerních formách,například podle následujících vzorcůNa přítomných substituentech je závislé,zda existuje převážně jedna z tautomerních forem, nebo zda eventuálně 2 tautomerní formy tvoří za LIĽČÍÍÝCh okolností rovnováža nou směs, kde...

Způsob výroby dihalogenovaných derivátů kondenzovaných pyrimidin-4-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241025

Dátum: 13.06.1985

Autori: Jakubová Antonie, Bueko Michal, Sláma Ivo, Mikláš Emil, Alexa Jioí, Vojtíšek Vladimír, Chromík Jindoich

MPK: C07D 487/04

Značky: kondenzovaných, derivátů, výroby, způsob, dihalogenovaných, pyrimidin-4-onů

Text:

...obecného vzorce I je možno Azpracovat na. farmaceutické prípravky tak,že se smísí s inertním pevným nebo kapalným nosičem. Přípravky.je možno získat známým způsobem.Prípravky mohou být určený pro perorální nebo parenteráini podání nebo k inhalaci, zejména jde o tablety, dražé, kapsle, práš.bo roztoky, injekční roztoky nebo sirupy.Farmaceutické prípravky mohou obsahovat pevnáredidla nebo nosiče, sterllní vodná rozpoušžětlla...

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216856

Dátum: 31.10.1984

Autori: Nádvorník Róbert, Teren Ján, Hutár Eduard, Juhás Milan

Značky: zariadenie, fosforečnanov, taveniny, tohoto, kontinuálnej, spôsobu, přípravy, prevádzanie, spôsob, kondenzovaných, amónnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych reakciou horúcej kyseliny fosforečnej alebo horúceho roztoku dihydrogénfosforečnanu amónneho v kyseline fosforečnej s plynným amoniakom, prebiehajúcou prípadne za kontinuálneho pridávania 1 až 20 hmotnostných dielov močoviny na každých 100 hmotnostných dielov odlúčenej reakčnej zmesi, vyznačujúci sa tým, že kyselina fosforečná, alebo roztok dihydrogénfosforečnanu...

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 218193

Dátum: 15.09.1984

Autori: Teren Ján, Franko Ján, Herman Luboš, Hutár Eduard

Značky: přípravy, fosforečnanov, spôsob, kondenzovaných, amónnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych termickým spracovaním dihydrogénfosforečnanu urónia pri teplote od 110 °C do 250 °C bez alebo v prítomnosti amoniaku tak, že kryštalický a/alebo roztavený a/alebo rozpustený dihydrogénfosforečnan urónia [CO(NH2) (NH3)]. .H2PO4 sa bez prídavku alebo za súčasného prídavku amoniaku uvedie do priameho kontaktu s kvapalnou a/alebo plynnou teplonosnou látkou zohriatou na teplotu od 110 °C do 250...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 214210

Dátum: 01.06.1984

Autori: Nádvorník Róbert, Hutár Eduard, Teren Ján

Značky: spôsob, kondenzovaných, taveniny, amónnych, fosforečnanov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych termickou dehydratáciou dihydrogénfosforečnanu urónia - /CO//NH2//NH3//.H2PO4, pri teplota vyššej než 115 (C a nižšej než 230 (C termickou dehydratáciou, ktorá prebieha vo filmovej vrstve taveniny dihydrogénfosforečnanu urónia a jeho zmesí s produktami termického rozkladu, vytvorenej voľným roztekaním a/alebo mechanickým roztieraním a/alebo nanášaním taveniny do temperovaného...