Patenty so značkou «kondenzátory»

Elektrolytické kondenzátory s polymérnou vonkajšou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6087

Dátum: 05.10.2004

Autori: Wussow Klaus, Merker Udo, Jonas Friedrich

MPK: H01G 9/15

Značky: elektrolytické, polymérnou, vonkajšou, vrstvou, kondenzátory

Text:

...náročné zosúladenie parametrov procesu. Toto ale spôsobuje veľkú náchylnosť procesu výroby k poruchám. Prídavok materiálu spojiva za účelom rýchleho vytvorenia vrstvy je taktiež problematický, pretože materiály spojiva zamedzujú oxidačnej in-situ-polymerizácii. Okrem toho musí byť vrstva polymerizovaná in sítu spravidla premytím zbavená zvyšných solí, čim vznikajú diery v polymémej vrstve.Hrubá vonkajšia vrstva sdobrým pokrytím hrán môže byt...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s teplotním rozsahem minus 55 až plus 125 stupňů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 270641

Dátum: 12.07.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 4/20

Značky: impregnační, teplotním, kondenzátory, elektrolytické, rozsahem, mínus, stupňů, elektrolyt

Text:

...tsplotä plus 125 C Jsou dostatečně stabilní - nepoeobi korozivně na Al slektrody, nsrozrušuji dislsktriokou kyeličnikovou vrstvu, maji dob rou foruovaci schopnost. sls jiekřici napětí vhodné pouze pro kondenzátory s provoznim napětin 6 až 100 V.Tento nedostatok - nízká jiskřici napětí - při zachování ostatních přednosti - je odstraněn impregnačnim elsktrolytem podle vynálezu, jehož podstatou Je, že se skládá z 70 až 92 hmotnostnich dilů...

Vodní stříbřicí suspenze pro keramické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270390

Dátum: 13.06.1990

Autori: Nemec Ján, Kliková Květuše, Hušek Bohumil, Myšková Vlasta

MPK: H01G 9/04

Značky: suspenze, keramické, kondenzátory, vodní, stříbřicí

Text:

...pri výpalu ks vsdjenndzu sliuutí kovových vrstev, ale aneonudňujícín prístup vzduchu k povrchu dielektrik. Přítoznosti malých koncentraoí redukujících plynů vede vždy k tomu, e diet titenu prejde do trojmocná rony, coä sposobuje pokles vnitřního odporu, s tí zhoräení elektrických vlastností kondencdtorů. K takovénu jevu často dochází v nikroctnoefeře vypslovecích pousder při výpalu etříbra ne velni tenkýoh keramických dielektrikdch, jeko...

Kvapalný izolant pre elektrické výkonové kondenzátory s polymérnym dielektrikom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269665

Dátum: 11.04.1990

Autori: Szücs Ladislav, Polakovič Jozef, Kostolányi Peter, Malík Lubomír, Cvengroš Ján, Grus Zdeněk

MPK: H01G 4/04

Značky: elektrické, izolant, kondenzátory, dielektrikom, spôsob, výroby, polymérnym, výkonové, kvapalný

Text:

...asi 300 až 336 g mol 1 podľa dĺžky uhľovodikového reťazca. Skupina dialkylbenzénov so štruktúrnym vzorcom II je zastúpená relativne veľkým podielom v množstve 30 až 50 mol., pričom sa jedná o m- a p-deriváty. Nólová hmotnosť dialkylbenzénov sa podľa substituentov R a Rpohybuje v rozmedzí najmä 386 až 4 à 2 9 mol 1. Dbsah trialkyltetralínov so štruktúrnym vzorcom III s mólovou hmotnosťou najmä 2 intervalu 380 až húb g mol 1 podľa dĺžky...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s hliníkovými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269133

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 13/04

Značky: impregnační, elektrolytické, elektrolyt, elektródami, hliníkovými, kondenzátory

Text:

...jsou dány vlastnostmi a koncentraci přidaných sloučenin obsahujícich ionogeny k vhodnému organlckému rozpouštědlu.Nedostatky - úzké teplotni rozmezi a nestabilita při vysokých teplotách - uvedené u elektrolytů na bázi etylenglykolu s kyselinou boritou nebo s kyselinou adipovou jsou odstraněny impregnačnim elektrolytem na bázi dimetylformamidu dle vynálezu, který se skládá z 68 až 93 hmotnostnich dilů dimetylŕormamidu, 5 až 25 hmotnostnich...

Keramické dielektrikum pro elektrické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 268219

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stejskalová Božena, Horský Miroslav, Vernerová Jana

MPK: H01G 4/12

Značky: kondenzátory, elektrické, dielektrikum, keramické

Text:

...vízmutitého O až 3 Z, oxidu neodymitého 0 až 3 Z, oxidu títaničitěho 0 až 3 Z, oxidu manganičíteho 0 až 0,5 Z, kaolinu O až 3 Z, oxidu olovnateho O až 3 Z,oxidu křemičítěho 0 až 3 Z.funkci jednotlivých příměsí lze přibližně rozdělit do 4 skupin, přičemž některé z nich plní i funkci několika/ posouvače teplotního maxima permítivity - zirkoničitan vápenatý, oxíd zincčnatý,oxid olovnatý, oxid neodymitýb/ tavíva - snižují vypalovací teplotu -...

Způsob výroby elektrolytického kondenzátorového papíru pro nízkoimpedanční kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266501

Dátum: 12.01.1990

Autori: Skalický Čestmír, Lébr František, Kříž Pavel, Rodová Nataša, Líbal Jaroslav, Řehák Bohuslav, Sklenář Stanislav, Zajíček Miroslav, Wiesner Hynek

MPK: D21H 3/22

Značky: elektrolytického, výroby, papíru, nízkoimpedanční, kondenzátory, kondenzátorového, způsob

Text:

...zbytky síranů a další nečistoty, které brání využití této suroviny pro výrobu elektrolytických kondenzátorových papírů. Vyprání zbytků uvedených látekje značně obtížné vzhledem k sorbčním vlastnostem celulôzy. Desorpoi solí provádíme vypráním viskózových vláken kyselinou fosforečnou, jejíž zbytky nevadí funkci, ani neohrožují trvanlivost elektrolytickýoh kondenzátorů. Vysoká pôrovitost zajiščuje dostatečně množství kapaliny mezi vrstvami...

Mnohomodulový násobič napětí s dioadmi a kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266451

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blinov Petr, Kaminskij Anatolij

MPK: H01L 25/00, H02M 7/10

Značky: dioadmi, kondenzátory, násobič, mnohomodulový, napětí

Text:

...H 3 nàpu Benruneñ 3, sąpnuoýo 1 H baapnnuorq 2 Kouueucaropon. Benwnnu 3 pacnonaramrcn Memny KoHéHcaTopąMM 1 n 2 napannenb no mg nonépxnocwxú (nrf 2,3). Sneueurm E Monynax 4 H Monynn É BucoKoBonbTnom Gnoxe coennnmrcn Mexny coöoň c nomombm coąuHHHTeneü,5, ponLKowopux Mo FYT Bunonnarn nmmonu aneneuwon Cneuwnnąñ H KoueacaTopoB).yMHomHTenb na nna, H Koropue yçwauànusamwcnnapannenbuo npyrnpyry Tax,uToőm paspnuü Konnencarop 2 oàoro Monynà conpnŕancn...

Způsob výroby elektrolytického kondenzátorového papíru pro nízkoimpendační kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265901

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kříž Pavel, Skalický Čestmír, Lébr František Prof, Chaloupka Stanislav, Wiesner Hynek, Rodová Nataša, Líbal Jaroslav, Řehák Bohumil, Vlačiha Otakar

MPK: D21H 5/18

Značky: nízkoimpendační, kondenzátorového, způsob, kondenzátory, papíru, elektrolytického, výroby

Text:

...vlákna je 0,3 až 5 mm. Přidáváním skelného vlákna se zvyšuje pórovitost. Přídavek okolo 5 vláken zajištuje pôrovitost okolo 0,75 přídavek 20 3 umožňuje dosažení pôrovitosti 0,8 ovšem při znatelném poklesu mechanickýchPovrch skelného vlákna je nutno zbavit alkalií nejlépe vypráním kyselinou fosforečnou o koncentraci 1 až 10 S. Vyprání se provede okyselením vodné suspenze vláken a výměnou vodyv suspenzi. Použitá voda nesmí obsahovat sírany,...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260892

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 9/02

Značky: impregnační, kondenzátory, elektrolytické, elektrolyt

Text:

...čpavku a anilinfosfátu, který sestava z10 hmotnostních dílů směsi kyseliny jantarove a kyseliny adipové, přičemž jejich vzájomný poměr je 11 až 7 3, 73 hmotnostních dílů etylénglykolu, 8,3 - 10,9 hmotnostních dílů čpavku, 0,5 - 0,8 hmotnostních dílů anilinfostátu, 1 hmotnostního dílu kyseliny octové, 4 - 26 hmotnostních dílů vody,1 - 6 hmotnostních dílů octanu amonného.Elektrolyt tohoto složení vykazuje nizký specifický odpor,...

Rozváděcí komora pro vzduchom chlazené kondenzátory střechového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238347

Dátum: 01.10.1987

Autori: Sinecký Jaroslav, Bochníček Karel, Míka Josef

MPK: F28B 1/06

Značky: střechového, vzduchom, komora, chlazené, provedení, rozváděcí, kondenzátory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního řešení rozváděcí komory pro vzduchem chlazené kondenzátory vodní páry střechového provedení. Vynález nahrazuje klasické rozváděcí válcové potrubí s rozváděcími hrdly obdélníkového průřezu jednoduchým propojením trubkovic šikmo skloněných trubkových sekcí pomocí části válcového pláště přivařeného k delším stranám vzájemně spojených trubkovic sousedních trubkových sekcí.