Patenty so značkou «kondenzátorů»

Způsob výroby tenkovrstvého tantalového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269479

Dátum: 11.04.1990

Autori: Patočka Zdeněk, Heřmanský Vojtěch, Potoček Josef

MPK: H01G 4/10

Značky: tenkovrstvého, kondenzátorů, tantalového, způsob, výroby

Text:

...na bázi chlorovaných alifatických uhlovodíků,kdežto fotorezistová maska použitá pro následne tvarování horní elektrody a kontaktů kondenzátoru se odstraní spálením v nízkoteplotním kyslíkovém piazmatu, přičemž hotová struktura tenkovrstvého kondenzátoru se opět čistí kombinovaným praním v peroxidu vodíku,poiárním rozpouštědle a deionizované vodě o vodivosti menší než 2 yuS/cm.Způsob výroby tenkovrstvého tantalového kondenzátoru podle vynàlezu...

Zařízení k měření svodového odporu kondenzátorů s hodnotou vyšší než 10 12 ohmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267802

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kapitán Jiří, Zima Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: G01R 27/00

Značky: zařízení, měření, kondenzátorů, ohmů, vyšší, odporu, svodového, hodnotou

Text:

...připojen přes převodník § napětí na frekvenci a vyhodnocovací jednotka 2 se zobrazovaní jednotkou lg. Řídicí vstupy převodníku Ě napětí na frekvenci, vyhodnocovací jednotky 2 a zobrazovací jednotky lg jsou propojeny 5 řídicím výstupem kmitočtové ústředny ll, jejíž spinací výstup je spojen se spinneím vstupem spjncího relé 3. K měřicím svorkám ž, 5 je na obrázku připojen ideální kondenzátor 2 a svodnvá odpor Š.Mňřnný knndnn/âtnr, který jo na...

Způsob ohřevu hlavního kondenzátoru a topné vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 267677

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kosjak Jurij, Stanislavskij Vladimir, Pereverzev Anatolij, Simma Fedor, Bušler Ilja, Virčenko Michail, Ioffe Vladimir

MPK: F01K 17/00

Značky: způsob, topné, hlavního, kondenzátorů, ohřevu

Text:

...HHKUBOFD HEPHDÄH TEHJIOBDŘ HHFPYBKH nana-w CETBBDŘ B 0111 B PeľEHEPaTHBHHñ IIOIIDFPEBETEJU 1 D HPEKPEIIIJIJIJT H 1100 MB CCIDTBETCTBVRIIIXEĚ UHHCTKH JIHGD HPOMHBKH HDÄDFPBBaTEJISl noaanw B HEFD OCHDBHOŘCHOCO 6 Harpeaa OCHOBHOFÚ KOHÄEHCäTa H CETEBOŘ BOÄH B HÚADFPEBHTEBñX TeHMOGHKaHHUHHUü GPOTYPGHHHÚŘ YUTHHDBKH HyTEM HOÄHHH CETEBOĚ BÚIIH B CGTEBNE HCIIIOFPEBGTBJIH. a ÚCHDDHTJFU KÚHÄÉHCBTH B PEFGHEPHTHBHHG HOÄOFPEBHTEJIH C OĽHĽIBPBHEHHDĚ...

Zařízení k čištění sít chladičů a kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267539

Dátum: 12.02.1990

Autori: Křížek František, Možný Antonín, Kasík Ivan, Fadrhonc Jiří

MPK: B08B 17/06, B01D 35/16

Značky: zařízení, chladičů, kondenzátorů, čištění

Text:

...v proudu chladici kapaliny. Timto volným pohybom zabranuji dřive obvyklému zachycováni vlàknitých nečistot na rozpěraci čepy a usazovàni těchto nečistot na česlech sita. Toto zařizeni k čištění má vysokou spolehlivost a účinnost.Přiklad provedeni vynàlezu je na přiložených výkresoch. Na obr. 1 A jsou znäzorněny volně na rozpěracich kroužcich zavěšeně planžcty, mezi jednotlivými česlemi, na obr. 1 8 je řez stahovacim čepem sita,Na obr....

Zařízení pro zalévání silových kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263465

Dátum: 11.04.1989

Autori: Savčenko Viktor, Prudnikov Nikolaj, Poljakov Feliľ, Gudko Nikolaj

MPK: H01G 13/04

Značky: silových, kondenzátorů, zalévání, zařízení

Text:

...Macno. H 3-sa oTHocHwenbHo óonbmoro rHnpaanHHecxoro conpornnneuun-B,1 cnHmHoM oraepcmnu 11 no cpanHeHHm c oceawu KaHanoM 7 mwoxa 4, ypoaeu Macna B nonocTH cnnnoů eMxpcTH 8 öyner GNCTPO nonmmarncn. Ten caMmM oöpasyewcn.npannnuecxwů 38 TBOp, npenxfcraymmnñ npemnespenenuoň paaŕepMeTH 3 auHH cnHHoro KonneKTopa 13 uepea KaK 0 ñnH 60 «OnMH H 3 npucoénnunwenbnmm naTpYöKoa 3, Hauöonee öucwpo ocnoöonsmnxcn or Macnn.CneoBaTenauo,.name...

Způsob a zařízení pro tepelné zpracování kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263460

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gudko Nikolaj, Bogdanov Vladimir, Voschodov Alexandr, Savčenko Viktor, Prudnikov Nikolaj

MPK: H01G 13/04

Značky: způsob, kondenzátorů, tepelně, zpracování, zařízení

Text:

...HSOĎPETEHÄH FIBJIHETCH Hnrencmhukaunn npouecca CYIIIKH H YIľYlIuIel-He SJIEKTDPFIECKHX xapaxrepncrmc KOHILEHCBTÓPOB.Yuasaunan uenb LIOCTHPSQTCH TEM, SITO CHJIOBbĺe KOHAGHCaTODbI nepen nponunçoü Y°T 8358 °T B BaKYvMľePMeTmHyIo KaMepy u IIPHCOBAIXHmoT x cucTeMe Hamann Ha pemmM oxnameun, u npouecc oxnaxuenna KoHneHcaTopoa nepen nponnTxoň ne yT npn Temnepawype Tengonocnrenn, pannoñ 10-20 °C. . Taxoü cnocoö cymnn cnnosux...

Regulační tlumivka s plynulou regulací pro zkoušení kabelů a kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262380

Dátum: 14.03.1989

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 21/06

Značky: kondenzátorů, regulaci, tlumivka, kabelů, plynulou, regulační, zkoušení

Text:

...obvodu, kvalitou transformátorových plechů a omezením regulačního rozsahu od cca 10 8 do 100 E vzduchové mezery. Konstrukce vlastní cívky musí být provedena s ohledem na maximální potlačení přídavných ztrát ve vinutí. zkoušení menších kapacít, než je nastavený rozsah regulace, je možný připojením známé kapacity. Při požadavku širokého rozsahu zkoušek se zkoušenci různých napětí a kapacit se volí dvě tlumivky, obě izolované na nejvyšší zkušební...

Kondenzátorová baterie s koaxiálním uspořádáním kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261640

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nosek Jaroslav, Hejkal Miroslav, Hamsa Jaroslav, Hůlka Petr

MPK: H01G 5/18

Značky: kondenzátorová, kondenzátorů, baterie, uspořádaním, koaxiálním

Text:

...účinnost celého oscilačního obvodu.Další výhodou tohoto uspořádání je jeho dokonalé elektromagnetické jodstínění, které zabraňuje vyzařování vysokofrekvenční energie do okolí a tím vysokofrekvenční rušení blízkých i jiných citlivých měřlcích přístrojů, .protože celá kondenzátorová baterie je vysokofrekvenčně uzavřena ve .stlntcí skříni.Příklad lprovedení kondenzátorove baterie v- koaxiálním uspořádání jednotlivých kondenzátorů podle...

Omezovač průtoku kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261385

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kulle Josef, Billian Vladimír, Hamr Miroslav

MPK: F16T 1/20

Značky: kondenzátorů, průtoku, omezovač

Text:

...je opatřen čepem.Vyssl učinek řešení podle vynálezu oproti známým konstrukcím se projevuje v tom, že umožňuje podstatné zmenšit rozměry,snížit spotřebu materiálu, hmotnost,a tím má vliv i na snížení ceny výrobku. vložením vütšího počtu tryskových kotoučů do vnitřního prostoru tělesa omezovače průtoku kondenzátu je možné nahradit dřívější výkonovou řadu jedním omezovečem kondenzátu pro celý výkonový rozsah. Neméně podstatný účinek...

Způsob sušení silových kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260967

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gudko Nikolaj, Voschodov Alexandr, Višnja Zinovij, Prudnikov Nikolaj

MPK: H01G 13/04

Značky: způsob, silových, sušení, kondenzátorů

Text:

...canoperynnponanne paàorpena. Hocne oxonuanna nporpésa asnene napoa B Kauepe noepmnnamw na Tpe 5 yeMOM yponne nyrem perynnpoBaHnn MomHbcTn, Bunennemoñ B ucnapnŕene. B Kaqecwne TEHHOHOČHTEHH MOKHO HCHOnb 90 BaTb ąmöue Bemécrsa, Kowopue MOPYT Knnerb npnHacmmennmx napon KOT 0 pHX npu svou cocraanaer 105-25 ~ 103 Ha (nanpuMep, Bona,KGDOCHH, cnnuxouonan mnnxocwb, pacrnop rnnuepnua B none). Bepxnnü npeenĺaBneHuñ HQDOB OHDEĽGHHETCH MGXGHHQGCKOĚ...

Způsob výroby jednovrstvých keramických kondenzátorů diskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260879

Dátum: 12.01.1989

Autori: Audrlický Jiří, Hušek Bohumil, Myšková Vlasta

MPK: H01G 4/12

Značky: keramických, kondenzátorů, výroby, jednovrstvých, diskového, způsob, tvaru

Text:

...na keramických kruhových destičkách. Nový způsob vytváření izolačních mezer umožňuje na velkém souboru destiček provést vybroušení vhodných faset současně, přičemž lze velikosti faset, zasahujících do roVinných částí dielektrika, řídit i velikost o 4bou elektrod a tím i kapacitu takto Vyráběných keramických kondenzátorů.Keramická dielektrika. kruhového tvaru,pokovená po celém povrchu, se opracovávají ve válcové nádobě o zvoleném vnitřním...

Způsob výroby vysokofrekvenčního výkonového slídového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260700

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hanuš Oldřich, Jareš František, Nosek Jaroslav, Hofreiter Václav, Hamsa Jaroslav, Langmajer Miroslav, Hůlka Petr

MPK: H01G 4/08, H01G 4/00

Značky: výroby, slídového, kondenzátorů, výkonového, vysokofrekvenčního, způsob

Text:

...v tom, že se docílí naprášení dostatečně silné vrstvy pro vysokofrek venční výkonové kondenzátory, která na slídových destičkáchdobře ulpívá. Ponořením stlačeného celku slídových destiček s proloženými měděnými főliemi do nízkoviskčzního oleje a vakuováním se docílí vytvoření slabé vrstvy olejového fihmu mezi destičkami, která zprostředkovává dokonalý «odvod tepla z kondenzátora.Při výrobě vysokofrekvenčního výkonového slídového ...

Zařízení k odloučení vlhkosti z páry odebírané do vstřikovacího kondenzátoru z bubnu parního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259338

Dátum: 17.10.1988

Autori: Průša Josef, Kredba Josef, Karpíšek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: bubnu, vstřikovacího, vlhkosti, kotle, odloučení, páry, odebírané, zařízení, parního, kondenzátorů

Text:

...do vstřikového kondenzátoru z bubnu parního kotle, přičemž kondenzát vzniklý 2 páry je použit k regulaci teploty přehfáté páry. Podstata vynálezu záleží v tom, že spojovací trubky z bubnu do vstřikového kondenzátoru jsou spojeny prodlužovacími trubkami se sběrnou trubkou odloučené páry,otevženou u dna bubnu.zařízení zajišťuje potřebné množství vstłiku a potřebné snížení teploty přehřáté páry. Płíklad provedení zařízení podle vynálezu je...

Zařízení pro sušení kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259015

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gudko Nikolaj, Voschodov Alexandr, Prudnikov Nikolaj, Savčenko Viktor, Bogdanov Vladimir, Kuc Pavel

MPK: F26B 5/04, H01G 13/04

Značky: kondenzátorů, zařízení, sušení

Text:

...yponnn Tennouocnwenn, T 0 ncxope srow Rouen rpyñxn 10-ouaxewca B naponoñ àasé, npMqeM 3 Hnxneñ soną çpyőxn 10 6 yeT HaXOnHTbc 8 HeKOTOD 0 eKOHHWeCTBO mnxoro renno~ HOCHTEHH, nponopuuongnbnoe nnnne nornyxeunoro B mnnxocwb yqacwxa rpyüxn 10. B anhHeñmeM (no Mape nospacraaaa Msômroqsoro nannenng n GMKOCTH 8), ara owceqenuan xnqKocrb.6 yeT Buwecnáwbca BBEPX. B MOMQHT, Kora pa 3 HOCTb naanennü Memny nonocrnnn emxocwn 8 H Kopoóa 3, onpenenxemaa...

Způsob ohřevu a vysoušení kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258435

Dátum: 16.08.1988

Autori: Prudnikov Nikolaj, Gudko Nikolaj, Gubskij Igor

MPK: H01G 13/04

Značky: ohřevu, kondenzátorů, způsob, vysoušení

Text:

...6 ~ meHHOň~HHeHcTHMH nnaTopMaMą, npnqeu ányrpeunuň óóbeu ux onmen 6815 sancuneu Heo 5 xonHMHM Konuqecraom npoMemyTouHoro Tennonocnrena H ornaxyyunponan npn Tenneparype oxpymammeň cpe.~TexHonorun cnocoóa cocronr B cneymmeu. s Hnamůopua c ycrauosnenuuu B aqeůxax Kouneucawopanu saxawmnaerca B Ka-,Mepy, nxnmqamrcn cncremm Harpeaa n BaKyYMHp 0 BaHHH. Haqanhnuň paaorpea Moxŕ H 0 nýonanourb H npn aTMocepHoM naanenun, ecnh Marepnan usonaànu...

Způsob zjišťování dlouhodobé spolehlivosti elektrolytických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245902

Dátum: 01.07.1988

Autor: Müller Hans

MPK: H01G 9/00, G01R 31/00

Značky: kondenzátorů, zjišťování, elektrolytických, spolehlivosti, dlouhodobé, způsob

Text:

...přes známý odpor. zjištěná napětí na kondenzátoru je charakteristické pro určitý typ kondenzátora a to jak jeho velikost, tak i jeho polaríta. WPraktické využití zjištění spolehlivosti elektrolytického kondenzátoru podle vynálezu se provede tak, že na očíslovaných kondenzátorech souboru se změří hodnoty elektrického napětí po jejích výrobě a odstranění náhodných vlivů zbytkových napětí ohřátím zkratovaných elektrolytických kondenzátorů. Po...

Zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257705

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kiesel Luboš, Kukrecht Oldřich

MPK: F22D 1/50

Značky: kotle, kondenzátorů, napájecího, horkovodu, zapojení, systému, rozvodu

Text:

...spočívají ve vzniklé úspoře paliva a v úspoře přídavné vody, která unikla ve formě páry do atmosféry.Na připojeném obrázku je znázorněno ve schěmatu zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu podle vynálezu, které zavádí brýdové páry do kondenzátoru.Napájecí nádrž l má nad hladinou g umístěn odplynovací prostor 5, do něhož je zaústěno potrubí A pro přívod napájecí vody a potrubí 3 pro prívod páry k odplynění....

Odlučovací zařízení parciálního kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244193

Dátum: 01.06.1988

Autori: Drvota Jioí, Štryncl Vladimír

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovací, parciálního, kondenzátorů, zařízení

Text:

...trubka ůze být opatřena vnitřní žobrovàní.Řešení podle výnálozu uąozňuje odloučení íkspalnć m. z edía vystupujícího z porcíálního kondenzátora v jedno aparátu, čínž dochází k úspořo výrobních nákladů, ke znenšenízaetavčnáho prostoru a v případě nízkoteplotního zařízení ke snížení tepelných ztrát.- 2 244 193 No výkroso jo znàzorněn příklod konkrćtního provodoní odlučovocího zořízoní porcíúlního kondonzàtoru podle vynàlozu. V Výstup...

Způsob čištění teplosměnných ploch chladičů oleje a kondenzátorů parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255581

Dátum: 15.03.1988

Autor: Grof Štěpán

MPK: F28G 9/00

Značky: kondenzátorů, chladičů, oleje, teplosměnných, turbin, parních, čištění, způsob, ploch

Text:

...a výměna čistících tělísek nebo čistících nástrojů. U těchto systémů je nutné čistit síta, která jsou umístěna v potrubí chladící vody. U chladičů oleje se kontinuální čištění neprovádí. jUvedené nevýhody řeší způsob čištění trubkovnic a vstupních komor chladící vody chladičů oleje a kcndenzátorů parních tur~ bin podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vstupní komora chladící vody se přepojí na zvláštní vypouštěcí...

Způsob řízení odtahu nekondenzujících plynů ze vzduchem chlazených kondenzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254777

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sinecký Jaroslav, Míka Josef

MPK: F28B 1/06

Značky: chlazených, provádění, plynů, odtahu, tohoto, kondenzátorů, způsobu, zařízení, nekondenzujících, vzduchem, způsob, řízení

Text:

...dále omezení možností zemrzání kondenzátu v trubkách více zatížených jednotek kondenzátoru,přičemž je možné zvládnout i stavy pří~přĺpadné havárii ventilátoru. Navržený způsob umožňuje najíždění při extrémních mrazových podmínkách bez nutnosti používat v nerních rozvodech velká parní šoupátka.nNa obrázku je znázorněna nejjednoduší možná sestava kondenzátoru se dvěma kondenzátorovými jednotkami a příslušným technologickým...

Obvod pro odstranění zbytkového náboje na vyhlazovacím kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245677

Dátum: 15.09.1987

Autori: Miklas Zdenik, Navrátil Václav

MPK: H02J 3/24

Značky: kondenzátorů, vyhlazovacím, zbytkového, obvod, odstranění, náboje

Text:

...napájení. Před omezovací. odpor zkretuje výstupní svorlq zdroje a vybíje náboj ne vyhlezovacích kondenzátorech, čímž zkrátí dobu poklesu napětí na minimum. Další předností obvodu podle vynálezu je jeho zanedbetelný odběr při normální chodu napájenáho přístroje.Na připojenem výłzreeu je znňsorněn príklad obvodu podle vynálezu.Obvod pro odstranění zbytkového náboje na vyhlazovacím kondenzátor-u napájecího zdroje po přerušení dodávky...

Zapojení vodního chlazení kondenzátoru zejména parní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245553

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: F28B 1/02

Značky: zapojení, chlazení, turbiny, zejména, vodního, parní, kondenzátorů

Text:

...stálý odběr vody ze zdroje.Je také možné prívod a vývod vodního kanálu napojit na vodní zdroj. Je výhodné zapojit vodní kanál do cirkulačního vodního okruhu, jehož druhou součástí je sprchový chladící bazén se sprchovou soustavou a jejím vlastním vodním okruhem, popř.i ventilátorem a s dalším vývodem přípojeným na vodní zdroj.Zapojením podle vynálezu se celkem zhospodární vodní chlazení kondenzátoru, dosáhneA se tedy menší měrné spotreby...

Prostorové uspořádání kondenzátoru klimatizační jednotky a jeho součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251724

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zezula Jaroslav, Hogenbuch Pavel, Gonda Josef

MPK: B60H 1/32

Značky: kondenzátorů, prostorové, uspořádání, součástí, jednotky, klimatizační

Text:

...provedení kondenzátoru v bočním pohledu a na obr. 4 je znázorněno alternativní konstrukčníKondenzátor l je přichycen přední stěnou.g na zadní stěnu.1 kabíny nad zadním oknem lg. Horní stěna gv níž jsou umístěny ventilátory lg, navazuje na střechu Ž kabíny. Na spodní stěně Q je umístěna vložh 1, přípojená na kompresor a výperníkovou část klímatizační jednotky. Kondenzátor je uzavřen zadní stěnou § a bočními stenami 3. Spodní stěna g má...

Podchlazovač kondenzátoru topné páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 249425

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef, Křížek Vladimír

MPK: F28F 9/22

Značky: topné, podchlazovač, kondenzátorů, páry

Text:

...na dn trubkovnice se srovnoněrní.Příklady provedení podcblasovače kondensátu topnć páry do ohŕíváku se svislým tělesem Jsou na obr. l, 2 a 3. Na obr. l je případ se dvěma horizontálníni vodícíni deskami u ohříváku e tsplosnänąýni trubkami tvaru obrioenúho U synetriclq radiílnä umístänými nasi dvěma vdlcovýni plooheni, jejichž osa je shodná s osou telesa ohříváku.łłe obr. 2 je obdobnj případ, avsak se čtyřmi horizontálními vodícíni deskemi,...

Způsob snížení korozní agresivity prostředí při odstávkách a přerušovaném provozu kondenzátorů energetických bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234627

Dátum: 01.01.1987

Autori: Smrž Milan, Panáček František, Holinka Miroslav, Pelikán Josef, Vošta Jan, Varga Luboš

MPK: C23F 11/10

Značky: kondenzátorů, bloků, přerušovaném, energetických, prostředí, agresivity, provozu, odstávkách, způsob, snížení, korozní

Zhrnutie / Anotácia:

Snížení korozní agresivity prostředí při odstávce a přerušovaném chodu (provozu) kondenzátorů energetických bloků se provede tak, že pouze před odstavením až do úplného zastavení provozu, se dávkují do chladicího okruhu inhibitory koroze mědi s/nebo mosazi, případně inhibitory koroze s působením na měď, mosaz a ocel, například sodná sůl merkaptobenzthiazolu, 1,2,3 benzotriazol atd., přičemž koncentrace inhibitorů činí 5 až 100 g/t chladicí vody.

Zapojení obvodu pro napájení vykrývacích kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235732

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H03K 17/00

Značky: zapojení, napájení, obvodů, kondenzátorů, vykrývacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit při výpadku síťového napájecího napěti, po dobu dvou pracovních cyklů řízeného usměrňovače, dobrou stabilitu jeho výstupního napětí. Uvedeného účelu se dosáhne obvodem pro napájení vykrývacích kondenzátorů, jehož podstatou je, že k druhé vstupní svorce je přes pracovní odpor připojen jednak jeden vstup omezovače amplitudy, anoda oddělovací diody a druhý vstup omezovače amplitudy je připojen k anodě usměrňující diody,...

Způsob výroby elektrod keramických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239320

Dátum: 15.11.1986

Autori: Oíha Jioí, Kadaoka Jioí, Smejkal Stanislav, Potužník Jaroslav, Beran Zdenik, Stanik Jaroslav

MPK: H01G 4/12

Značky: elektrod, výroby, kondenzátorů, způsob, keramických

Text:

...aToManm paapannoro vasa.ĽEěłHQ§Ľ§I§EĽE Haus uaodperonna - npoqnouorn onncanue aonocrarxn yponna paannrnn raxnmxn m onnonpeuoao nocruumĺnoauaama sxonouuu uocrn uponecca aaaecenna anexrpou cnoöbnpn coxpauennn anaxmpnqecxnx napauerpon uonnencaropon.B ocuone uaodpareans zenu aanaqa, uanrn cuocod nonyuenux anoxrponon ua xapaunuecnnx xonxeacaropax, Koropuä npn mcnonsaonannx npenmwmecrnauux cnoñcrn nuroucnnuoro pacnunenma oruocurenmuo nuoopa...

Zařízení pro ochlazování kondenzátorů chladicích jednotek chladicím médiem, zejména pro hlubinné doly

Načítavanie...

Číslo patentu: 228595

Dátum: 15.08.1986

Autori: Trachta Jaroslav, Mayer Rudolf, Novák Petr

MPK: E21F 3/00

Značky: ochlazování, hlubinné, médiem, kondenzátorů, chladicím, zařízení, chladicích, zejména, jednotek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro ochlazování kondenzátorů chladicích jednotek chladicím médiem, zejména pro hlubinné doly, které je umístěno v komínové části vertikálního důlního díla. Zařízení sestává z rozstřikovacích jednotek chladicího média, sběrné jímky, odlučovače vody a usměrňovače větrů. Rozstřikovací jednotky jsou umístěny v horní části teplosměnné komínové části, pod níž je vytvořena sběrná jímka, napojená potrubím na chladicí okruh...

Způsob čištění bučinin pro výrobu papírů pro základní sortiment elektrolytických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233656

Dátum: 01.07.1986

Autori: Rodová Nataša, Chaloupka Stanislav, Řehák Bohuslav, Vlačiha Otakar, Skalický Čestmír, Wiener Hynek, Lébr František

MPK: D21C 9/00

Značky: základní, papíru, kondenzátorů, elektrolytických, výrobu, bučinin, sortiment, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění buničin pro výrobu papírů pro základní sortiment elektrolytických kondenzátorů, které je nutno vyrábět z vláknitých surovin, neobsahujících sírany, chloridy, Na a Ca soli a Fe nebo Cu, kteréžto látky zkracují životnost kondenzátoru. V těchto papírech nevadí amonné soli kyseliny fosforečné. Vzhledem k ionexovým vlastnostem celulózy nelze účelně zejména kationty z celulózy odstranit promýváním vodou. Po okyselení...

Pasivní sprchový podsystém barbotážního kondenzátoru páry jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228794

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21C 15/18

Značky: reaktorem, sprchový, pasivní, elektrárny, kondenzátorů, jaderné, vodovodním, podsystém, barbotážního, páry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technické a radiační bezpečnosti standardních jaderných elektráren s vodovodními reaktory, neboť řeší problematiku dalšího zvyšování technickoekonomické a provozně bezpečnostní úrovně stávajících systémů pro snižování respektive likvidaci pohavarijního tlaku v ochranné obálce. Podstata vynálezu spočívá v instalaci směšovacích ejektorů nebo vodních turbočerpadlových soustrojí v potrubí, kterým proudí voda vyteklá z barbotážního...

Pouzdro kondenzátoru z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229359

Dátum: 01.04.1986

Autori: Klement Pavel, Hurych Jaroslav, Žalud František

MPK: H01G 1/02

Značky: plastů, pouzdro, kondenzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Těsné pouzdro kondenzátoru z plastu je vhodné ne jen pro kondenzátory, nýbrž i filtry, potenciometry, malé elektromotory a jiné elektrotechnické součástky, pro něž je vhodné lehké variabilní pouzdro. Uzávěr pouzdra tvoří kompaktní celek a nejméně jedním vývodem a kontaktním prvkem, jejich utěsnění je provedeno zastříknutím nebo zalisováním pružného, tepelně nevodivého elementu. Celý uzávěr tvoří stavebnicový prvek. Víka jsou spojena s pouzdry...

Patro barbotážního kondenzátoru systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223167

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: systému, havárií, jaderné, barbotážního, patro, kondenzátorů, elektrárny, reaktorem, vodovodním, lokalizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká inovace základního technologického zařízení velmi důležitého bezpečnostního systému lokalizace havárií standardní jaderné elektrárny se dvěma vodovodními reaktory středního výkonu, tj. barbotážních kondenzátorů, které jsou sestaveny z více jednotlivých paralelně řazených pater disponovaných nad sebou. Vynález spočívá ve zlepšené geometrii jednotlivých pater, čímž dochází zejména ke zvýšení efektivnosti barbotážního kondenzátoru,...

Způsob výroby jednovrstvých keramických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228212

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krásný Ladislav, Šaroun Vladislav, Hušek Bohumil

Značky: způsob, kondenzátorů, výroby, jednovrstvých, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby jednovrstvových keramických kondenzátorů spočívá v tom, že dielektrikum se pokryje v místech požadovaných mezer ochrannou lakovou vrstvou odolnou proti aktivačním, oplachovým a pokovovacím lázním. Potom následuje bezproudové pokovení. Izolační mezery na celé pokovené ploše se vytvoří rozpuštěním pokované ochranné lakové vrstvy v rozpouštědle.

Zařízení k omezení zanášení zpětného kondenzátoru, zejména u polymeračních reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221397

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dočekal Jiří, Svoboda Milan

Značky: reaktoru, zařízení, zejména, zanášení, zpětného, omezení, polymeračních, kondenzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k omezení zanášení zpětného kondenzátoru polymeračního reaktoru na výrobu polymerů, jako například suspenzního PVC, kaučuků apod. Zařízení je vhodné zejména tam, kde se používá k odvodu reakčního tepla var monomeru a kondenzace jeho par ve zpětném chladiči. Je tvořeno otevřenou nádobou, opatřenou dvěma přírubami, horní a dolní a chladicím duplikátorem s přívodním a odvodním hrdlem chladicího média. Ve vnitřním prostoru...

Způsob výroby strmotrubného hliníkového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221358

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dušička Miroslav, Sýkora Jiří

Značky: výroby, hliníkového, strmotrubného, způsob, kondenzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká způsobu výroby strmotrubného hliníkového a kondenzátoru zařízení na dělení vzduchu. Dosavadní pracný způsob výroby kondenzátoru je zjednodušen tím, že kondenzátorové trubky jsou nasouvány do svařence tvořeného především z trubkovnic a z centrální trubky, načež je přes trubkový svazek přesunut plášť s přivařeným jedním nebo oběma přechodovými prstenci a tento plášť je přivařen k trubkovnicím, k nimž jsou přivařeny i...

Ovládací zařízení proměnného kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218985

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hanuš Oldřich, Nosek Jaroslav

Značky: proměnného, zařízení, ovládací, kondenzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího zařízení proměnného kondenzátoru, které je určeno zejména pro ovládání proměnného kondenzátoru nebo proměnného LC obvodu pro impedanční přizpůsobení zátěže k výstupní impedanci vysokofrekvenčního generátoru při vysokofrekvenčním svařování termoplastických materiálů a jiných aplikací u vysokofrekvenčního ohřevu. Vynález řeší problém rychlé a plynulé změny kapacity kondenzátoru. Účelu se dosahuje tak, že stejnosměrný...

Zapojení bipolárního elektrolytického kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215854

Dátum: 01.10.1984

Autor: Lokvenc Jaroslav

Značky: zapojení, bipolárního, elektrolytického, kondenzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení bipolárního elektrolytického kondenzátoru pro elektrické obvody se střídavým napětím. Vynález řeší náhradu drahého, rozměrného a jakostního kondenzátoru velké kapacity z metalizovaného papíru /MP/ napojeného dle vynálezu tam, kde jakost kondenzátoru je nevyužita nebo v těch zapojeních, kde lze překonat vlastnosti dosavadního rozběhového motorového kondenzátoru s krátkou časovou zatížitelností. Podstatou zapojení je...

Zapojení pro elektronické odpínání rozběhového kondenzátoru indukčního motoru napájaného z jednofázové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 216496

Dátum: 01.09.1984

Autori: Haša Jaroslav, Janšta Jiří

Značky: jednofázové, indukčního, elektronické, kondenzátorů, sítě, odpínání, zapojení, napájaného, motorů, rozběhového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro elektronické odpínání rozběhového kondenzátoru indukčního motoru napájeného z jednofázové sítě, vyznačující se tím, že kondenzátor (1) je zapojen mezi první uzel (18) do trojúhelníka spojených fází indukčního motoru (21) a první pól (12) reverzačního přepínače (22), přičemž rozběhový kondenzátor (2), ke kterému je paralelně připojen vybíjecí odpor (4) je připojen přes ochranný odpor (5) triaku (3) k první elektrodě kondenzátoru...