Patenty so značkou «kondenzační»

Kondenzační sušič vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 276780

Dátum: 12.08.1992

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 53/26

Značky: kondenzační, vzduchu, sušič

Katalyzátor kondenzační reakce aminoformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265992

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kouřil Milan, Studnička Alexandr, Alberti Milan, Dostál Karel, Mencl Jaromír, Kábela Josef

MPK: C08G 12/02, C08G 12/32, C08G 12/12...

Značky: kondenzační, aminoformaldehydových, katalyzátor, reakce, pryskyřic

Text:

...ą s účinnosti chloridu amonného vyšší.Všechny tyto přednosti vyplynou z následujících příkladů. P ř 1 k 1 a d 1Impregnačni směsi pro výrobu dekoračnich nábytkářských fólii, obsahující 200 hmotnostnich dilů močovino-formaldehydové pryskyřice modifikované melaminem v molárnim poměru 1,001,800,05, 140 hmotnostnich dilů 50 vodné akrylátové disperze, 72 hmotnostnich dilů vody a 8 hmotnostnich dilů 10 vodného roztoku hexamidotrifosfazenu byl...

Termostabilní, hydrofilní kondenzační produkty aldehydů a ketonů s obsahem kyselých skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244913

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sobkoveík František, Fischer Evžen

MPK: B01F 17/52, C04B 28/02, C04B 24/30...

Značky: kondenzační, hydrofilní, aldehydů, ketonů, termostabilní, skupin, produkty, kyselých, obsahem

Text:

...pzo emulze typu olej ve vodě, vodné susperze kaolinu nebo suspenze oleje, vody a aktivního uhlí. Vzhledem ke své vysoké tepelné stálosti jsou kondenzační produkty podle vynálezu zvláště vhodné jako prísady do anorganických pojiv. Produkty podle vynálezu jsou tak stálé, že je možno je mlít v mlýnech na cement bez ztráty účinnosti. ako dispergační činidla jsou kondenzační produkty vhodné například do tekuté betonové směsi a vzhledem ke své...

Zařízení pro vakuové kondenzační sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256460

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čermák Bojan

MPK: F26B 5/04

Značky: zařízení, kondenzační, vákuové, sušení

Text:

...podle vynálezu je získán vyšší účinek spočívející ve využití kondemzečního teple vlhkosti k ohřevu vysoušeného materiálu e to prostřednictvím tepelného čerpadle. Vzhledem k tomu, že ve vakuu je suché sušící prostředí (vzduch) prakticky nebo z větší části odstraněno,je mediem tepelného čerpadla na jedné straně vyhříván převážně jen vysoušený materiál s vlhkosti a na druhé straně ochlazovány převážně jen páry vlhkosti, jejichž kondenzecí...

Dvouokruhová kompresorová odpařovací a kondenzační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 243224

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lochman Karel

MPK: F25B 29/00

Značky: kondenzační, dvouokruhová, souprava, kompresorová, odpařovací

Text:

...než teplota konclenzátu, kterou je veden výměník 48, bude úsek potrubí 02 plnit í fyzicky funkcí výparníku. Ve výměníku 48 dojde totiž k částečné kondenzaci jímané látky a tato ve formě mlhoviny bude teplonosným plynem transportována do výměníku 46, kde se v úseku 02 znovu odpaří.postupujícím vysoušením tělesa 02 bude obsah par jímané látky v cirkulujícím teplonosném plynu klesat a výměník 4 h bude sloužít pouze pro předběžné ochlazení...

Zařízení pro ohřev vody odpadním teplem z kondenzační chladicí jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250912

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kubát Jaromír, Ehrlich Jindřich

MPK: F25B 29/00

Značky: teplem, zařízení, kondenzační, chladicí, jednotky, odpadním, ohrev

Text:

...teplé vody v zásobníku Ä a opatřeno uzavíracím elementem g. Na spodní části kondenzátoru li je vřazen ejektor ll, přičemž tlak pro správnou funkci ejektoru ll je získán potrubím lg opatřeným ventilem lg z výtlačné strany od kompresoru lg z potrubí §. Teplé páry chladiva z kompresoru lá jsou vedený výtlačným potrubím á do ohřívací vložky výměníku tepla, dále přes troj 1 cestný ventil g, potrubím 22 a přes škrticí ventil Q do kondenzátoru...

Zařízení pro automatické ohřívání kapaliny při chodu chladicí kondenzační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239457

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Jioí, Vitvar Milan

MPK: F25B 29/00

Značky: kondenzační, zařízení, jednotky, chodu, automatické, kapaliny, chladicí, ohřívání

Text:

...d elektromagnetického ventilu vzduchováho kondenzátora pokračuje odváděcí potrubí zkapalněnáho chladiva k zásobníku chledive. Raverzní tlukový spínač je pripojeny na prívod studená vody. Reverzní tlekovy spínač je zapojen do elektrického obvodu e elektromagnetícwm ventilem průtokováho ohřívače vody a s alektromagnetickým ventilem vzduchováho kondensátoru. Reverzní tlakový spínač atřídavě spíná oba elektromagnetická ventily.Výhody zarízení pro...

Jednookruhová kompresorová odpařovací a kondenzační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 248620

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F25B 29/00

Značky: souprava, odpařovací, jednookruhová, kompresorová, kondenzační

Text:

...podle vynělezu jsou podstatné nižší energetické náklady na vlastní technologické pochody jako sušení, zahušĺovení roztoku, nebo prostě destilace, neboĺ teplo spotrebované na odpaření kapaliny v pracovní komoře zařízení se v kondenzsčních výměnících v exergicky zhodnocehá formě převádí zpět do okruhu cirkulujícího teplonosného plynu.Další výhodou je zpětné získávání odpařoné pracovní kapaliny (např. organických rozpouštědňl, nebo...

Zařízení pro zužitkování kondenzační vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 220350

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vajdovich György, Csorba István

Značky: zařízení, zužitkování, kondenzační

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zužitkování kondenzační vody vznikající z horké páry v objektech manipulujících s oleji a ohrožené znečištěním olejem a tepelné energie této kondenzační vody, sestávající ze sběrného potrubí spojujícího jednotlivá potrubí pro kondenzační vodu, ze sběrné nádrže, z přístroje pro kontrolu obsahu oleje v kondenzační vodě, z magnetických ventilů, z čerpadla a z dalších potrubí, vyznačující se tím, že sběrné potrubí (2a) je rozvětveno na...

Kondenzační hydrazopigmenty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243577

Dátum: 17.09.1985

Autori: Stauber Jioí, Kybal Jan, Sládek Vladimír, Peroutka Martin

MPK: C07B 56/18

Značky: přípravy, kondenzační, způsob, jejich, hydrazopigmenty

Text:

...co C 0 a ço (C) NN-CICOHN gNHCOCH-NIN Cl CL c».m mm m .Nm 5 .Nm czäšñmää- nmšnongozäąuàum, mcsmäm wšoounmn u m 85 mm ooĺou in T nmámw-mm -onmwc.momcmomwñàá LoEo-w-oBm-m m Ň Nm mm m Nm QSHCMTĚQEHU cwNnmncmE-m-.onu-N mnzmäx mŠoĚmn m m .Boa modem -in T Eqmš.mEE-m.m omämwsmomzmommná -ao-oEm-m wmuoa Ěmäwnm nbmuo Ěmuo E 93 mmm mmm onuäomom mumpwwä Ubm .o mmm 55 m .Ema N 52 x 533 mxozwršzom wcgomducaovmmm Eqmnomäom wnžmmm Ľnmcomäox ÉĽm .EmE...