Patenty so značkou «koncovek»

Zařízení na zalévání vysokonapěťových kabelových koncovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267271

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zeman Pavel

MPK: B29C 39/10

Značky: vysokonapěťových, zařízení, koncovek, kabelových, zalévání

Text:

...nesprávná manipuleoe je blokovánaáechgn 1 okoupojistkou.Na pravé straně vyhřívaného držáku je umíetěna vyhřívací odstavovací komůrka,do které se zasouvá lalévací jehla,čímž se zabrání zatuhnutí zalévaoí hmoty v zalévací jehle v době přípravy zařízení k provozu a teplota vyhřívaného držáku je stabilizována termostatem.Příklad konkrétního provedení zařízení na zalévání kau belovýoh konoovek podle vynálezu je sohematicky znázorněn na...

Zařízení pro povolování a utahování nástrojových koncovek u soustružnických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260056

Dátum: 15.11.1988

Autori: Michalec Josef, Rorák Jiří, Kasík Václav, Brynda Ladislav

MPK: B23Q 3/155

Značky: soustružnických, nástrojových, utahování, povolování, zařízení, koncovek, strojů

Text:

...ventil 21 a pátou hydraulickcu větví gg se čtvrtým rozvaděčem 31, opatřeným třetím maqnetem 33, který je spojen centrální odpadní větví gg s prvním přepouštěcím ventilem 35, s třetím rozvaděčem gg, opatřeným čtvrtým magnetem 55 a s třetím škrticím ventílem gg. )výsuvný klíč á se vysune hydraulickým válcem lg. Po zapnutí pátého magnetu 5 prvního rozvaděče gg se současně spustí pomalé otáčení výsuvného klíče á ve směru povolování. Zapnutím...

Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238583

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jelínek Stanislav, Zeman Václav

MPK: A61B 17/36

Značky: upínací, přímo, systém, operačních, chlazených, koncovek

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek je koncovým členem kryochirurgického přístroje pro kryodestrukci tkáně. Sestává z mechanického spoje tvořeného kuželovou kontaktní plochou a spojovací maticí, jehož vnější průměr je s vnějším průměrem nástrojového tubusu shodný a zachovává požadovaný průtok chladiva vstupním a výstupním kanálkem.

Žáruvzdorná hmota pro výrobu porézních koncovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253500

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pekárek Ladislav, Glos Miroslav, Chovaniec František, Křibík Václav, Tyrlík Karel

MPK: C04B 35/02

Značky: žáruvzdorná, koncovek, hmota, porézních, výrobu

Text:

...z hmoty podle vynálezu k aamovolnémuvytvrzování na vzduchu akoncovka doaáhne manipulační pevnosti asi za půl hodiny a provoz 253 500 ní pevnost Již za tři dny, aniž by ji bylo nutno dále tepelně zpracovávat, žíhat a vypalovat.Podstatu vynálezu blíže objasňují tři praktické příklady složení hmoty pro porézní koncovku používanou v ponorné trysce pro argonování oceli V licí pánvi.Porézní koncovka ponorné trysky byla vyrobene ze žáruvzdorné směsi...

Zařízení pro montáž koncovek na hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242922

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šutovský František, Minarech Viliam, Ševcech Marián, Istenik Peter

MPK: B23P 19/02

Značky: hadice, montáž, zařízení, koncovek

Text:

...obsluhy při strhování vrchní vrstvy gumy a při pŕslisovdní koncovky, zmensuje nároky na plochu montážní haly a zproduktivnuje montážní proces.ľŕíklad provedení vynálezu je znázorněn na výkresoch, kde obr. l značí boční pohled na stroj pro montáž hadic bez automatického nakladaní úřezkd hadic a koncovek, obr. 2 značí pohled zhora na montážní stroj, obr. 3 značí pohled ne zařízení pro nasouvdní slozeněkoncovky na konec hadice.Zařízení podle...

Zapojení tepelné ochrany koncovek elektrických kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235874

Dátum: 01.03.1987

Autor: Neštický Jan

MPK: H02H 3/04

Značky: koncovek, elektrických, kabelů, tepelně, ochrany, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tepelné ochrany koncovek elektrických kabelů,vytvořené z termočlánku, tepelného spínače a impulsního transformátoru na potenciálu vn a z převodníku světlo - napětí na potenciálu země. Vstupní člen převodníku tvoří fototranzistor, izolační předěl mezi vn a zemí tvoří světlovodní kabel.

Zařízení pro mechanizovanou montáž a demontáž koncovek hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 237001

Dátum: 15.02.1987

Autori: Matejů Jaroslav, Matejů Zdeněk

MPK: B23P 19/04, F16L 33/20

Značky: montáž, mechanizovanou, zařízení, koncovek, hadíc, demontáž

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nová natáčecí hlavice, vhodná pro montáž a demontáž šroubovaných koncovek vysokotlakých i nízkotlakých hadic. Nová natáčecí hlavice má být maximálně univerzální, vhodná pro provádění oprav a renovací hadic u uživatelů s možností snadného seřízení pro různé typy a velikosti koncovek, dále by měla umožnit použití různých montážních a demontážních pomůcek a přípravků, které by potřebné úkony urychlovaly a mechanizovaly. Účelu...

Zařízení pro montáž a demontáž koncovek hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 236704

Dátum: 15.11.1986

Autori: Matejů Zdeněk, Matejů Jaroslav

MPK: F16L 33/22, B23P 19/04

Značky: koncovek, montáž, demontáž, hadíc, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého zařízení pro montáž a demontáž šroubovaných koncovek vysokotlakých hadic pro jejich renovace. Protože koncovky jsou různých druhů a velikostí, musí být zařízení provedeno tak, aby se dalo snadno a rychle seřídit s možností použití různých montážních prvků nebo i přípravků, jako je i přípravek na snímání pláště na konci hadice pod objímku koncovky. Účelu je dosaženo tím, že na rámu je přichycen šnekový...

Izolační souprava kabelových koncovek a spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230035

Dátum: 15.09.1986

Autor: Škubník Antonín

MPK: H01R 4/22

Značky: izolační, koncovek, souprava, kabelových, spojek

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační souprava kabelových koncovek a spojek, vyznačená tím, že pevné stavebnicové sestavení izolace koncovky zajišťuje výstupek (11) na deflektoru (10) s vybráním (22) ve stříšce (20), která je rovněž opatřena výstupkem (21) pro pevné stavebnicové sesazení jednotlivých stříšek (20) na sebe a pevné stavebnicové sestavení izolace spojky zajišťuje výstupek (11) na deflektoru (10) a dvojí vybrání (32) v dutém plastickém izolačním válci (30).

Způsob těsnění kabelových koncovek a kabelových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232496

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jarmar Zdeněk, Skořepa Bohuslav, Slováček Josef, Stein Milan

MPK: H02G 15/04

Značky: způsob, těsnění, koncovek, spojek, kabelových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění kabelových koncovek a kabelových spojek, vystavených zvýšené teplotě, tlaku, vlhkosti, radiaci a případné chemické agresivitě. Těsněný spoj nebo koncovka se zalévají do pouzdra zhotoveného z olověného plechu. Kovový povrch pláště kabelu, případně kovový povrch nátrubku průchodky se před zalitím opatří adhezní vrstvou, která má vyšší součinitel tepelné roztažnosti, než zalévací hmota. Součinitel tepelné...

Zařízení pro montáž lisovaných koncovek hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232475

Dátum: 15.06.1986

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: B30B 15/00

Značky: zařízení, lisovaných, montáž, koncovek, hadíc

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduché zařízení pro montáž lisovaných koncovek hadic s nátrubkem, u něhož je do zápichu za převlečnou maticí zalisován okraj otvoru ve dně objímky. Aby zařízení bylo jednoduché, provádí se montáž objímky na upravený konec hadic z jedné strany lisovací jednotky a zasouvání nátrubku společně s převlečnou maticí ze strany druhé včetně záslepky, a to vše při držení objímky v čelistech lisovací jednotky ovládané pracovním...

Zařízení pro pěchování koncovek trubek za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 228954

Dátum: 01.02.1986

Autor: Szingert Jan

MPK: B21D 41/00

Značky: trubek, zařízení, studena, koncovek, pěchování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pěchování koncovek trubek, zejména koncovek vstřikovacích trubek naftových motorů za studena. Jde o zařízení sestávající ze stojanu s upínací částí ve formě upínacích klínů a z vlastní pěchovací části, napojené na beran lisu. Podstatou řešení je, že v můstku stojanu je uloženo suvně pouzdro s vnitřním nákružkem, navlečeném svou horní částí na pěchovacím tělese, které je naraženo do ovládací desky. Na horní, závitem opatřené části...

Způsob výroby koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221073

Dátum: 15.01.1986

Autori: Jareš František, Burda Václav, Regner Karel, Procházka Jiří

Značky: výroby, chlazeného, vodiče, elektrického, proudu, způsob, ohebného, vodou, koncovek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudu s jádrem tvořeným měděným lanem nebo svazkem měděných pásků. Vynález řeší problém vodivého spojení konců jádra s měděnými přívodními nátrubky. Způsobem podle vynálezu se výroba koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudů s jádrem, tvořeným měděným lanem nebo svazkem měděných pásků, kde konce jádra se zavedou do měděných přívodních...

Zařízení pro lisování koncovek hadic a unášecích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 225652

Dátum: 01.07.1985

Autori: Matejů Zdeněk, Matejů Jaroslav

Značky: koncovek, zařízení, hadíc, ploch, lisování, unášecích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého zařízení pro renovace hadic s lisovanými koncovkami s použitím běžného hydraulického válce, který nese lisovací hlavici uloženou v dutině v horní desce zařízení, které se při zpětném posuvu válce rozevírají. Stavitelný doraz držený závitem v horní desce slouží k nastavení hloubky prolisu u koncovky hadic a též k nastavení velikosti lisovaných unášecích ploch v otvoru nátrubku. Účelu je dosaženo tím, že...