Patenty so značkou «koncového»

Zariadenie na distribúciu dát a vzdialenú správu informačného kanála koncového miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5944

Dátum: 05.12.2011

Autor: Vaněk Milan

MPK: G06Q 90/00, G06F 13/00, G06F 3/153...

Značky: distribúciu, správu, vzdialenú, informačného, kanála, miesta, koncového, zariadenie

Text:

...prehrávania- plynulé a stabilné zobrazenie video-spotov vo formáte MPEGZ (MPEGl) V rozlíšení 1366 x 768- rýchla a jednoduchá editácia slučiek na jednotlivých koncových miestach- Vkladanie textových zdrojov tretích strán (správy, novinky, zábava a pod.) ako bežiaci textový titulok v spodnej časti obrazovky- pri bežiacich textových riadkoch možná voľba fontu a farby- kontrola nad priebehom kampane, tzn. aký spot bude nasadený a kedy, pri akom...

Spôsob a zariadenie pre provisioning aplikácií na SIM kartách mobilného koncového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16894

Dátum: 05.11.2010

Autori: Zhou Jianshen, Yin Ming, Heuer Jörg, Ren Zhiyun, Hofmann Klaus-peter

MPK: H04W 8/18, H04L 29/08

Značky: kartách, koncového, spôsob, zariadenia, zariadenie, provisioning, aplikácii, mobilného

Text:

...pričom sa prenáša identifikácia SIM karty a aplikácie. Na základe týchto identiñkácií možno jednoznačne rozpoznať SIM kartu i aplikáciu. Spravidla ide o MSISDN alebo IMSI danej SIM karty a identifikáciu aplikácie vopred vloženej cez Submit Application. V ďalšom uskutočnení môžu byť navyše prenesené i konñguračné parametre umožňujúce aplikáciu vopred nastaviť.0010 Následne SIM OTA Enabler preverí prípustnost požiadavky na aplikáciu pomocou...

Koncový klobúčik pre hnací kábel, hnací kábel, spôsob výroby koncového klobúčika a spôsob výroby hnacieho kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11069

Dátum: 23.01.2009

Autori: Abendroth Bernd, Küster Klaus

MPK: F16G 11/00

Značky: výroby, klobúčika, klobúčik, kábel, hnací, koncového, kábla, koncový, hnacieho, spôsob

Text:

...sa na stúpajúcej skrutkovici, sa môže oddeľovat od podkladu a oddelený materiál môže byť potom tiež príčinou klepavých (rachotivých) zvukov.0009 DE 88 10 699 U 1 opisuje prípojný kus pre bowdenové laná s prípojnoutrubicou na spojenie s drôtovým lanom a s očkom na ňom vytvoreným vstrekovaním tvrdého plastu na ovládanie prevodov.0010 DE 10 2005 006 432 A 1 opisuje prídržné usporiadanie na zdvíhanie a spúšťanie dielca, najmä krytu nákladového...

Spôsob výroby priechodného alebo koncového uzla, ako aj priechodný alebo koncový uzol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13130

Dátum: 04.05.2007

Autori: Stroh Heiko, Wagenbach Udo, Stroh Dieter

MPK: H01R 43/02, H01R 4/18

Značky: uzla, koncový, priechodného, priechodný, výroby, koncového, spôsob

Text:

...vodiče z tvarovaných súčastí v krátkych dobách taktov, i vtedy, ked sa v po sebe nasledujúcich pochodoch zvárania vzájomne líšia rozmermi.Pre vyriešenie úkolu navrhuje vynález z hľadiska spôsobu, že sú vodiče vkladané doobjímky a následne je objímka s vodičmi zváraná v stláčacom priestore do koncovéhoalebo priechodného uzla s prierezom v tvare mnohouholníka, pričom stláčací priestor jeprispôsobený objímke prestavaním ako vo výške, tak i v...

Zapojenie elektronického prenosového systému multimediálnych dát z virtuálnej videopožičovne do koncového multifunkčného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4633

Dátum: 07.12.2006

Autor: Novák Radek

MPK: H04B 7/00, H04L 12/28, G06F 13/00...

Značky: elektronického, videopožičovne, zariadenia, virtuálnej, multifunkčného, multimediálnych, koncového, systému, přenosového, zapojenie

Text:

...na platforme Linux s voliteľným typom databáze (MySQL, PostgreSQL, Oracle). V databáze sú udržované nasledujúce dáta ako sú užívateľské kontá,prístupové práva, infonnácie/odkazy na multimediálne súbory, záznamy o platobných transakciách, záznamy o udalostiach-log súbory, administratívne záznamy a užívateľské preferencie. Ako už bolo uvedené, centrálny server je prepojcný dátovou sieťou s komunikačným serverom mobilného operátora cez...

Chirurgický staplér s podporou koncového efektora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5832

Dátum: 10.10.2006

Autori: Stokes Michael, Ortiz Mark

MPK: A61B 17/068

Značky: staplér, efektora, chirurgicky, koncového, podporou

Text:

...postupy využívajú malých otvorov alebo prístupových portov, je hrúbka alebo vonkajší priemer koncového efektora nevyhnutne obmedzená. Dokonca aj pri použitiu veľmi pevných materiálov pre kovadlinku (napríklad ocele alebo titánu) je odchýlenie kovadlinky spustenieZ týchto dôvodov existuje potreba zlepšených nástrojov naPredkladaný vynález všeobecne poskytuje nástroje na podporu kovadlinky na chirurgickom stapleri a/alebo rezaći...

Spôsob a systém pre poskytovanie informácií o polohe mobilného telekomunikačného koncového prístroja prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete príjemcovi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3987

Dátum: 27.09.2005

Autor: Kramarz-von Kohout Gerhard

MPK: H04Q 7/38

Značky: prístroja, mobilnej, polohe, telekomunikačného, spôsob, mobilného, siete, poskytovanie, koncového, systém, príjemcovi, telekomunikačnej, prostredníctvom, informácií

Text:

...stredisko pre núdzové volania prostredníctvom signalizácie nedostane žiadne informácie o mieste, z ktorého je núdzové volanie uskutočňované. Aj keby operačnému stredisku bolo zobrazené mobilné telekomunikačné číslo volajúceho (čo neplatí v prípade núdzových volaní bez SIM), neumožňovalo by mu to učiniť žiadny záver o polohe volajúceho, pretože sa jedná o mobilnú pripojku. Takto musí operačné stredisko vsúčasnej dobe dúfať, že osoba...

Pridržiavacie zariadenie na upnutie mobilného koncového prístroja/monitora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6740

Dátum: 15.04.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: B60R 11/02

Značky: pridržiavacie, upnutie, mobilného, koncového, zariadenie

Text:

...podrobne opísaný pomocou výkresu.Obr. 1 ukazuje bočný pohľad na držiak podľa jedného príkladu uskutočnenia,obr. 2 ukazuje pohľad zhora na držiak z obrázka l,obr. 3 až 8 ukazujú vždy držiak podľa obrázka 1 alebo 2, ktorý je nainštalovaný v0013 Na obrázkoch l a 2 je ukázaný bočný pohľad a pohľad zhora na držiak podľa vynálezu. Držiak má hák 15 a. Ďalej je hák 12 umiestnený na druhom úseku 10 b držiaka. Držiak má rovnako prvý a druhý úsek 10...

Spôsob a zariadenie na realizáciu kvalifikovaného elektronického podpisu (QES) pomocou mobilného komunikačného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3707

Dátum: 27.10.2003

Autor: Stahl Hans-joachim

MPK: H04L 9/32

Značky: pomocou, prístroja, kvalifikovaného, podpisu, qes, elektronického, koncového, mobilného, komunikačného, realizáciu, zariadenie, spôsob

Text:

...si obe tieto hodnoty rovné, sú dáta m autentické (S 8). Pokiaľ súrozdielne, dáta m nie sú autentické (S 9).0006 Ako je to opísané napr. vo W 0 02/28005 A, v online médiách, ako je napr. e-mail alebo prenos dátových súborov pomocou osobného počítača (PC),QES sa dodnes používa zasunutím Smart Card karty do periférneho terminálu na čítanie kariet, ktorý je spojený s PC, a zadaním osobného identifikačného čísla (PIN) podľa principu, že držanie...

Spôsob selektívneho vyhľadania a vyžiadania informácií, ktoré sú k dispozícii v mobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2139

Dátum: 13.06.2003

Autor: Reischmann Klaus

MPK: H04L 12/56

Značky: spôsob, mobilnej, koncového, dispozícii, informácií, mobilného, vyžiadania, vyhľadania, selektívneho, prístroja, pomocou, komunikačnej, sietí

Text:

...je možnépoužit univerzálne pre rôzne aplikácie.0008 W 0 9 B/47270 A 2 vsúlade so znakmi úvodnej časti nároku 1 zverejňuje spôsob vyhľadávania a vyžiadavania informácií, ktoré sú k dispozícii vmobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja na základe zadávaných vyhIadávaných výrazov, pričom vyhľadávané výrazy sa zadajú prostredníctvom vstupnej jednotky mobilného koncového prístroja apomocou mobilného koncového prístroja sa...

Spôsob obnovovania programových súborov programovateľného mobilného telekomunikačného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7252

Dátum: 14.11.2002

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04W 8/22

Značky: programových, spôsob, programovatelného, mobilného, koncového, telekomunikačného, súborov, obnovovania, prístroja

Text:

...súbory, ktoré sú vhodné pre príslušný koncový prístroj a jestvujúceprogramové súbory a prenesú sa cez vzduchové rozhranie do koncového0007 Úlohou tohoto vynálezu je poskytnúť spôsob obnovovania programových súborov programovateľného mobilného telekomunikačného koncového prístroja, ktorý je jednoduchý, cenovo výhodný a ktorý je spojený len0008 Táto úloha je podľa tohoto vynálezu riešená znakmi, ktoré sú0009 Výhodou tohoto vynálezu...

Spôsob výroby koncového hrdla rúrky z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 82

Dátum: 01.08.2002

Autor: Schnallinger Helmuth Michael

MPK: B29C 57/10, F16L 47/06, B29C 57/02...

Značky: termoplastů, hrdla, spôsob, rúrky, výroby, koncového

Text:

...druhu tak, aby bolo možné pri relativne malých nákladoch zaistiť úzke výrobné tolerancie ato0004 vynález vytýćenú úlohu rieši tým, že koncové hrdlo rúrky s obvodovým žliabkom sa pri tvarovacej teplote, zodpovedajúcej aspoň teplote maknutia, vopred vytvaruje svàćšim rozmerom, ktorý umožňuje vloženie tesniaceho krúžku a po ochladení na teplotu nižšiu, než je teplota mäknutia, sa svloženým tesniacim krúžkom, pri zohľadnení zmršťovania...

Zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260502

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hudeczek Mečislav, Tesař Zdeněk, Kaleta Rudolf, Vondrák František, Waloszek Eduard

MPK: E21C 35/24

Značky: obvodů, ovládacího, členu, koncového, zapojení, ochranného

Text:

...E, k jejíž katodě je płipojen první odpor 31, jenž je připojen ke třetí svorce 3. K první svorce ł je připojen druhý odpor 32, k němuž jsou pripojeny kondenzátor g, třetí odpor 53 a řídící elektroda tyrlstoru gr Katoda tyristoru 2, druhé vývody třetího odporu 53 a kondenzátoru Q jsou pripojeny k sedmé svorce 1. Mezi první odpor 51 a třetí svorku 3 je přlpojen spínací kontakt § 7, relé § pfipojeného ke čtvrté a páté svorce A a §, který je...

Zapojenie koncového svietidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1098

Dátum: 06.03.1996

Autor: Štiavnický Ľubomír

MPK: F21L 1/00

Značky: koncového, svietidlá, zapojenie

Text:

...3 na svetelný element Žktorý jetvorený sériovoparalelným zapojenim štyroch luminiscenčných diód 9.Ak je prepínač g v polohe EQ, zdroj l je odpojený a svetelný element Ž nevydáva žiadne svetelné signály.Po prepnutí prepínača g do polohy El je napätie zdroja ł privedené na napäťový menič Ä, z ktorého sa cez klopný obvod 3 a luminiscenčné diody 3 vybíja. Vybíjacie impulzy sú vytvorené klopným obvodom í.Svetelný element Ž vybudený impulzným...

Zapojení koncového zesilovače s pulsně šířkovou modulací a s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268953

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gábrt Vratislav, Pohl Jiří, Košťál Jaromír, Kadaník Ladislav, Šťastný Josef

MPK: H03F 1/30

Značky: pulsně, kompenzaci, koncového, zesilovače, teplotní, modulací, šířkovou, zapojení

Text:

...biiže objasnàn ne přikledu provedeni, jehož schéma zapojeni je znázorněno ne výkreeu. uNeínvertujici vstup gg komperátoru 2, tvořeného operečnim zesilovačem. je přes první odpor l epojcn se vetupni svorkou łł, na kterou je přlpojen naznázorněný vetupni zeeiloveč e přes druhý odpor 3 se svorkou Q nulového potenciálu. Invertujicí vstup àl komparetoru 3 je spojen se zápornou evorkou Z 3 řidiciho elektromagnetu Z akčniho členu e přes třeti...

Zařízení pro ohmatávání koncového návinu navinutých cívek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268949

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mrskoš Stanislav, Havlas Jiří, Holubec Jaroslav

MPK: D01H 13/24, B65H 63/08

Značky: cívek, navinutých, ohmatávání, zařízení, textilních, strojích, návinů, koncového

Text:

...popisu funkce.Na výkresu je znàzorněno zarizeni pro ohmatávâni koncového návinu navinuté civky ll, kdy v držaku 1, pevné spojeného s části stroje lg, je posuvně uloženo tàhlo g pevné spojene s kostkou 5, ve které je pevné přichycen doraz 5 a mikrospínač §. Dvoj~ činný valec Q s pístníci opatřenou na vnějšim konci čidlem lg jsou společně pevně,uchyceny v drážku Z, kyvné uloženem na čepu Q kostky §, přičemž je držák Z stabilizován pružinou...

Zapojení obvodů jednočinného měniče se zdokonaleným buzením koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259772

Dátum: 15.11.1988

Autor: Marek Josef

MPK: H02M 7/155

Značky: jednočinného, buzením, koncového, stupně, obvodů, zapojení, měniče, zdokonaleným

Text:

...je spojen jednak S prvním vý vvodem kondenzátoru zpětného běhu a jednak s vybíjecím odporemochrany, který je svým druhým vývodem spojen jednak s druhým vývodem kondenzátoru ochrany koncového tranzistoru, jejíž katoda je s druhým vývodem kondenzátoru zpětného běhu připojena na zem. «Výhodou navrženého zapojení je dosažení přijatelných parametrů měničového palubního zdroje pracujícího s napájecím napětím o proměnné amplitudě. Další...

Elektrické zapojení koncového zesilovače řídících impulsů pro tyristory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245911

Dátum: 01.07.1988

Autori: Straneo Paolo, Krylov Jurij Nikolajevie

MPK: H03G 3/00

Značky: elektrické, zesilovače, tyristory, řídících, impulsů, zapojení, koncového

Text:

...členu g tvořeného serioparalelní kombinací diod ggl, gàâ a odporu gàg, Výstup nelinearitý g je spolu s výstupem členu kladné zpětné vazby 1 tvořeného transformátorem Aàłj kondenzátorem § 43 a odporem 5,2 připojen ke vstupu zesilovače Z tvořeného tranzistorem, napájeného ze zdroje napětí U přes nelineární filtr Q, který je tvořen diodou 6 , odporem § 4 ga kondenzátorem Šâł, přičemž výstup zesilovače 2 je zapojen jednak na vstup členu...

Zapojení koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 242653

Dátum: 01.04.1988

Autori: Záškoda Vlastimil, Syrovátko Milan, Vesecký Jaroslav

MPK: H03M 1/00

Značky: zapojení, stupně, koncového

Text:

...a pátého odporu je přes čtvrtý odpor připojen k zemi. zapojení koncového stupně podle vynálezu neklede přísné požadavky na dolní mezní kmitočet výstupního transformátoru. Proto je možné zmenšit jeho rozměry. Umožňuje přizpůsobení na přilehlé vedení u systémů s nízkou přenosovou rychlostí, kdy je obrazová impedance kmitočtově závislá. p Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. K první vstupní svorce ł je přes první...

Zapojení koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253933

Dátum: 17.12.1987

Autor: Zigmund Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: koncového, stupně, zapojení

Text:

...K druhé vstupní svorce 2 je připojen vstup druhého klopného obvodu (02. Taktovací vstupy o lžíbou klopných »obvodů K 01, (02 a vstup hradla H jsou pripojeny ke zdroji T taktovacího signálu. Výstup hradla H je připojen na emítor třetího tranzistoru T 3, jehož báze je přes první odpor R 1 pripojene ke zdroji U stejnosměrného napětí. K výstupu prvního klopného obvodu (01 je při-pojem emitor prvního tranzistoru T 1. K výstupu druneho .klopneho...

Zariadenie na indikáciu koncového bodu titrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253908

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vyskočil Leoš, Dzurov Ján, Berčík Juraj

MPK: G01N 31/16

Značky: zariadenie, koncového, titrácie, indikáciu

Text:

...ovplyvňovanie priebehu titrácie indikačným systémom.Ďalšou výhodou je skutočnosť, že výstupný signál priamo závisí od koncentračných pomerov v- okolí indikačnej elektródy, čo umožňuje využiť popísané zariadenia ako vysokocitlivý elektrochemický detektor, napríklad v kvapalinovej chromatografii a pod.Na pripojených výkresoch sú uvedené dva príklady zapojenia indikačného zariadenia podľa vynalezu, kde na obr. 1 je zapojenie s priamym...

Zapojení ovládací logiky koncového stupně pro řízení více krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253884

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: krokových, více, stupně, koncového, zapojení, ovládací, logiky, řízení, motorů

Text:

...krokových motoru podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese na obr. l, na obr. 2 je příklad zapojení elektronické výhybky.Čidlo Ěl-Ěg každého krokového motoru gnł-§ 55 je spojeno se vstupem univerzálního bloku ggł-ggg řídící logiky tohoto krokového motoru ggł-ggg. Informační výstupy El-EE každého univerzálního bloku ggł-ggg jsou přes elektronickou výhybku EE spojeny se vstupy koncového stupně gg krokových motorů 55-ggg....

Zapojení koncového stupně pro řízení krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253883

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: koncového, zapojení, krokových, řízení, motorů, stupně

Text:

...nejmenší rychlosti, popřípadě Celistvé podíly největšíÚprava takto koncipovaného koncového stupně podle vynálezu je pravedena podle obr. 1 na přiloženém výkresu. Každý koncový vývod bifilárního vinutí głł, ggl, głł, ggł prvního krokového motoru 5 je připojen na silový tranzistor El až ii koncového stupně přes blokovací diodu gł až QA, stejně jako každý koncový vývod bifilárního vinutí êłg, § 23, E 12, ggg druhého krokověho motoru, který...

Zapojení rychlého reverzačního koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243284

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kubín Sáva, Bilunek Bohumil, Bicánek Bedoich

MPK: H02P 7/28

Značky: reverzačního, koncového, stupně, rychlého, zapojení

Text:

...108 a katodou druhé ochranné diody 200. Katoda první ochranné diody 108 je spojena s kolektorem prvního ochranného tranzistoru 112, který je typu NPN. s prvním vývodem prvního blokovacího kondenzátoru 107 a s prvním vývodem prvního až n-tého bázového odporu 109.1 až 109.11 kladné větve. Anoda druhé ochranné diody 200 je spojena s kolektorem druhého ochranného tranzistoru 212, který je typu PNP, s prvním vývodem druhého blokovacího...

Způsob odstraňování naftalenu z koncového chladiče naftalenové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253059

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lašák Karel, Horáček Josef

MPK: G01N 37/00

Značky: chladiče, naftalenové, pračky, způsob, naftalenu, odstraňování, koncového

Text:

...na požadovanou hodnotu a podstata vynálezu spočíva v tom, že propařování chladiče se ukončí, jakmile obsah naftalenu ve vodních parách pokleane pod hranici 300 mg vztsženo na 1 000 g vodního kondenzátu.Technologicky nutná doba propařování se způsobem podle vynálezu zkracuje, což má pozitivní vliv jak ve zvýšeném produkčním čase koncového chladiče tak i na značné úspory techno logické páry.vynález je v dalším popisu blíže objasněn na...

Zapojení budicího obvodu koncového stupně tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240720

Dátum: 15.08.1987

Autor: Zdenik Dalibor

MPK: H02M 7/48

Značky: stupně, obvodů, budicího, tranzistorového, zapojení, koncového, střídače

Text:

...umožňuje po přivedení stejnosměrného oapětí na napájecí sv-orku proudového zesilovače prechodné zvýšit budicí proud báze výkon-ového spinaciho -n-.anzlst-oru střídavě a tim zvýšit rovněž okamžitý výstupní výkon střídače, který je potrebný např. pro rozběh asynchron-ního motoru s kotly-ou nakrátko.Po rozpojení vstupu, výstupu, nebo napájení proudového zesilovače je báze výkonového spínacího tranzístoru střídače buzena trvale nižším proudem,...

Sposob indikácie koncového bodu titrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252377

Dátum: 13.08.1987

Autori: Berčík Juraj, Dzurov Ján

MPK: G01N 27/42

Značky: indikácie, titrácie, spôsob, koncového

Text:

...titrovateľnosti umožňuje spôsob ílndikácie podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že indikačna elektróda sa polarizuje napätovými impulzami ktorých aplitúda je určená rovnovážnym poteanciálom a zvolelným vnúteným potelnciálom pričom koncový bod titrácie je indikovaný zmenou polarity taradayickej i nefaradayickej zložky prüdovej odozvy indiknalčnej elektródy.Výhoda tohto spôsobu indikácia spočívav tom, že na indikáciu koncového bodu...

Zapojení koncového členu pro ovládání regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251447

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bojanovský Josef, Špringer Jan

MPK: G05B 15/02, G06F 15/46

Značky: členu, orgánů, ovládání, zapojení, koncového, regulačního

Text:

...s referenčním vstu~ pem signálověho převodníku, s výstupom referenčníhozdroja a se vstupom druhého předvolbováho obvodu. Výstup druhého předvolbového obvodu je spojon se čtvrtým signálovým vstupom analogového přepínsös. Skupinový řídící vstup analogového přepínaöe je spojon se skupinovým přepínaoím výstupom řídíoího logiokěho obvodu, jehož blokovaoí výstup je spojen s řídíoím vstupom analogového pamětového obvodu. Výstup analogového...

Zapojení třípolohového koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250489

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ruml Zdeněk

MPK: G05B 11/18

Značky: koncového, zapojení, třípolohového, stupně

Text:

...svorce 200 zapojení nulové napětí, ve druhém případě je na Výstupní svorce 200 zapojení kladné napětí a ve tretím případě je na výstupní svorce 200 zapojení záporné napětí. Stav napětí na výstupní svorce 200 zapojení je závislý na stavu napětí na vstupní svorce 100 zapojení. Napětí na Vstupní svorce 100 zapojení se může plynule měnit V obou polaritaoh. Ke změně stavu Výstupní svorky dochází,když se při změně napětí na vstupní -svorce. 100...

Zapojení koncového stupně krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234176

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šindelář František, Hamáček František

MPK: H02P 8/00

Značky: koncového, stupně, krokového, zapojení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení koncového stupně krokového motoru napájeného sinusovým budicím napětím, sestávající z koncového zesilovače, zpětnovazebních členů a elektronického přepínače. Budicí napětí sinusového průběhu je zapojeno na vstup koncového zesilovače. Jeho výstup je propojen jednak se vstupy zpětnovazebních členů a jednak se zatěžovací impedancí vinutí krokového motoru. Výstupy zpětnovazebních členů jsou paralelně propojeny a spojeny s invertujícím...

Zapojení koncového stupně pro řízení optoelektronického spojovacího členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238730

Dátum: 16.03.1987

Autori: Průcha Josef, Tauš Viktor

MPK: H03K 5/00

Značky: optoelektronického, zapojení, spojovacího, stupně, členu, řízení, koncového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového koncového stupně s definovaným výstupním proudem, určené pro řízení optoelektronického spojovacího členu, zejména pro krátká spojovací vedení v zařízeních a číslicovým přenosem informací. Podstatou zapojení jsou dva proudové zdroje, které střídavě podle logické úrovně vstupního signálu přepojují směr proudu protékajícího v jednom směru přes elektroluminiscenční diodu optoelektronického spojovacího členu a v druhém směru...

Způsob vypírání naftalenu v naftalenové pračce koncového chladiče a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249332

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stangl Daniel, Kocich Stanislav, Rozkoš Bruno, Jach Zdeněk

MPK: C10C 1/12

Značky: způsobu, provádění, pračce, zařízení, tohoto, naftalenové, způsob, naftalenu, vypírání, chladiče, koncového

Text:

...věží.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob vypírání naftalenu V nattalenové pračoe koncového stupně chladiče, u něhož je středovou rourcu přiváděna chladící voda do spodní části naftalsnově prsčky opatřené patrově uspořádanými děrovými přepážkami, na něž je přiváděn diskontínuálně nebo kontinuálně dehet nebo prací olej, a podstata vynálszu spočíva v tom, že dehtová či olejová náplň se přivádí pod fázové rozhraní dehtu a vody vs spodní...

Zapojení rychlého koncového stupně obrazového zesilovače s omezením výstupního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236522

Dátum: 15.11.1986

Autori: Papírek Tomáš, Hladil Karel

MPK: H03F 1/00

Značky: výstupního, proudu, stupně, zapojení, koncového, rychlého, omezením, obrazového, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je, že vstupní signál jde na bázi prvního tranzistoru, jehož kolektor je přes první zdroj předpětí spojen s bází emitorového sledovače tvořeného druhým tranzistorem, jehož emitor je spojen přes diodu s kolektorem prvního tranzistoru a přes obvod obsahující třetí tranzistor, který pracuje jako omezovač výstupního proudu pro katodu obrazovky. Hodnota proudu,při které se začíná obvod omezovat, se nastavuje proměnným odporem,...

Zařízení pro upevnění koncového čepu pracovního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 237441

Dátum: 15.08.1986

Autori: Komarov Alexandr Nikolajevič, Alexejenko Georgij Jakovljevič, Urin Jurij Leonidovič

MPK: B21B 35/14

Značky: upevnění, válce, zařízení, pracovního, čepu, koncového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká válcovacího provozu. Účelem řešení je usnadnit montáž a demontáž zařízení pro upevnění koncového čepu pracovního válce, které sestává z tělesa spojky opatřeného vnitřním otvorem s vybráním, do něhož je vložena odpružená klínová deska pohyblivá podél osy spojky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je opatřeno odpruženou dvouramennou pákou 12 uchycenou kloubově v tělese 1 spojky, přičemž jedno rameno páky 12 je ve styku s...

Zapojenie koncového stupňa vychyľovacieho zosilňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 223676

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kniha Rudolf, Šadlák Pavol

Značky: zapojenie, stupňa, vychyľovacieho, koncového, zosilňovača

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie koncového stupňa zosilňovača vychyľovacieho signálu, vyznačujúce sa tým, že koncový stupeň je tvorený dvoma vetvami, pričom v prvej vetve je prvá dióda (6) zapojená anódou na prvý kladný napájací zdroj (3) a katódou na kolektor prvého tranzistora (7), ktorého emitor je pripojený jednak na katódu druhej diódy (8), a jednak na druhý odpor (10), pričom prvý odpor (9) je zapojený medzi bázu prvého tranzistora (7) a emitor druhého...

Zapojení koncového stupně opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 220027

Dátum: 15.10.1985

Autori: Zigmund Josef, Vojta Ludomír, Hájek Antonín

Značky: koncového, opakovače, zapojení, stupně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení koncového stupně opakovače systému s pulsně kódovou modulací se dvěma bistabilními klopnými obvody a výstupním transformátorem, vyznačené tím, že první vstupní svorka (1) je připojena na první vstup prvního dvouvstupového hradla (H1), jehož výstup je připojen na první vstup druhého dvouvstupového hradla (H2), jehož výstup je připojen na druhý vstup prvního dvouvstupového hradla (H1), zatímco druhá vstupní svorka (1´) je připojena k...