Patenty so značkou «koncentrovaných»

Způsob převedení organických látek a živin koncentrovaných kapalných organických substrátů, jako jsou biologické kaly nebo kejda hospodářských zvířat, do pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267560

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mackrle Vladimír, Paska Igor, Kühnel Egon, Mackrle Svatopluk

MPK: C05F 3/00, C05F 7/00

Značky: organických, živin, substrátů, způsob, kejda, biologické, látek, fáze, zvířat, hospodářských, kapalných, pevně, koncentrovaných, převedení

Text:

...°čištění například biologickýn aktivačnía čištění a dále odseparovaná tuhá část,která je vedena do nisiče 2 na nějž navazuje konpostovací reaktor Ž e výstupen 5.Mechanické vlastnosti hunusovóho substrdtu z hlediska vhodnosti pro separační procesy je při ton nožnć do značná níry ovlivňovat i sanotnýni konpostovacíni procesy. Tak např. strukturu hunusoveho sulstrátu lze příznivč ovlivnit, že se k od cs 267 560 B 1 3dřlenć pevné fázi kcjdy přidň...

Zařízení na výrobu koncentrovaných popílkových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267966

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavík Josef, Herel Petr

MPK: B01F 3/12

Značky: suspenzí, zařízení, koncentrovaných, výrobu, popílkových

Text:

...prostředků, případně i dopravu na místo použití až do vzdálenosti 200 m.Příklad provedení zařízení pro příprsvu popílkových suspenzí podle vynálezu je zo~ brazen na přiloženém výkrese, schematicky znázornujícím svislý řez zařízením.Zařízení podle vynálezu sestává z výrobní nádoby l, která je současně nádobou expediční. Z nejnižší částí dna výrobní nádoby l je vedeno sací potrubí § do rmutověho čerpadla 1. Výtlačné potrubí Q ze rmutového...

Způsob přípravy koncentrovaných fotografických vyvolávacích roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262377

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vávra Miloš, Čermák Jiří, Suchánková Libuše, Kmoníčková Světla, Salamon Miloslav

MPK: G03C 5/30

Značky: přípravy, vyvolávacích, způsob, roztoku, koncentrovaných, fotografických

Text:

...nebo glykolétery. Jiné systémy používají přídavku hydroxylaminů, které dle patentových a literárníoh údajů zastávají též funkci rozpouštědla. V tomto případě je pak sižičitan nahrazen vázáním oxidu siřičitého na hydroxylamin. Obecně jsou v těchto roztocích popisovány koncentrace vyvolívacích látek 5 až 45 l hmot., poměr hydroxyalkylaminu a jeho adičního produktu s S 02 v rozmezí 0,1 až 31 a obsah vody v těchto soustavách od O do 20 5.Nyní...

Způsob separace kalu při biologickém čištění koncentrovaných odpadních vod a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261392

Dátum: 10.02.1989

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: zařízení, separace, koncentrovaných, biologickém, provádění, způsob, odpadních, čištění

Text:

...vynálezu využívá poznatku, že nařeěováním koncentrované aktivační směsi, t.j. směsi s koncentrací 6 až 15 g/l, roste její usazovací rychlost rychleji než lineárně. Při dvojnásobném naředění vzroste tato rychlost obvykle 3 až 6 krát. Uvedená závislost platí až dokoncentrace cca 2 g aktivního kalu/l, kdy se pŕírůstek sedimentační rychlosti stává lineární. Podle tohoto postupu je tedy aktivační směs přiváděna přívodním kanálem l do mísící šachty...

Sposob likvidácie koncentrovaných vodných roztokov obsahujúcich chloridy železa a medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258249

Dátum: 15.07.1988

Autor: Trebichovský Ctibor

MPK: C02F 1/62

Značky: koncentrovaných, chloridy, likvidácie, spôsob, železa, roztokov, vodných, obsahujúcich

Text:

...roztokov obsahujúcich chloridy železa a medi podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa koncentrovaný vodný roztok obsahujúci chloridy železa a medi prevedie na kašovitú až tuhú látku pôsobením 2 až 15 hmotnostných kovového hliníka a jeho zliatín.Spôsob likvidácie koncentrovaných vodných roztokov podľa vynálezu sa docieli toho,že sa dá vykonávať bez nároku na kvalifikáciu a potreby zvláštneho zariadenia. Látka získaná likvidáciou...

Sposob hodnotenia povrchových vlastností práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254218

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marcinčin Antón, Harmaniaková Pavla, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/20, B01J 8/00, C08J 3/08...

Značky: hodnotenia, vhodného, spôsob, přípravu, koncentrovaných, práškového, disperzií, farebných, vlastností, polyolefinů, povrchových

Text:

...filtráciou. Táto hodnota Zn - zmačateľnost olejom) vyjadrená v 0/) na množstvo polyměru zohladňuje »nielen vonkajší ale tiež vnútorný povrch agregovaných častíc, jeho členitost a adsorpčnú schopnosť. .Výhodou spôsobu hodnotenia povrchových vlastností práškového polypropylénu podľa vynälezu je jednoduchosť vykonania metódy, bez nároku na investície, technická nenáročnosť umožňujúca využitie spôsobu ako prevádzkovej metódy a velmi dobrá...

Zařízení pro přípravu koncentrovaných popílkových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254096

Dátum: 15.01.1988

Autori: Poul Vladimír, Dlouhý Karel, Štěpánek Robert, Mozga Jan

MPK: B01F 3/12, B28C 3/00

Značky: suspenzí, koncentrovaných, popílkových, přípravu, zařízení

Text:

...mísiče zaüstěna nejméně dvě potrubí se stavitelnými ventily, napojená na čerpadlo korekční suspenze, a mezi kontinuální mísič a expediční nádobu je vřazen homogenizační zásob ník s pomocným vrtulovým rozplavovačem.Zařízení podle vynálezu je konstrukčně velmi jednoduché a přitom umožňuje přípravu suspenze přesně požadovaného slo žení a hustoty, které jsou potřebné pro dosežení stabilizacesuspenze v zemní konstrukcí nebo na jiném místě...

Zařízení na výrobu koncentrovaných popílkových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254095

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlouhý Karel, Štěpánek Robert, Poul Vladimír, Mozga Jan

MPK: B28C 3/00, B01F 3/12

Značky: zařízení, suspenzí, koncentrovaných, popílkových, výrobu

Text:

...je možno dosáhnout dokonalého promísení popílku, dopravovaného do vodní lázně v noeném plynu,zejména vzduchu, přičemž je možno podle potřeby regulovat po měry jednotlivých složek suspenze a současně přidávat podle potře 3 254 095by korekční přísady pro zajištění tuhnutí suspenze po jejím uložení do zemní konstrukce. Přívodním potrubím je do nádoby vháněn tlakový vzduch, který unáší popílek popřípadě cement nebo pří mo již předem...

Zařízení na čištění odpadních vod, zejména s obsahem koncentrovaných pěnivých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248300

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mezencev Jurij, Zachorževskaja Alla, Krasnov Boris, Čerňavskij Grigorij, Netjuchajlo Nina

MPK: B03D 1/14, C02F 1/24

Značky: látek, odpadních, zejména, obsahem, zařízení, koncentrovaných, pěnivých, čištění

Text:

...4 ouucTKy őonee súQexrnsnoñ. QBoononammnů norox 4 ycwanoanen non yrnom K ropusonrànn B npeenax dy 20 no 30 °, Bunonúen aapnpymmum, Hanpumep, ero ao HMEBT H 0 HePeHHe MGHH K 6 BBPXHHH Kp 0 MKa 17 KOTQPHX sarnywa BBBDX, a Humaxn - BHM 3. 3 T 0 cooöma GT CKODOCTI XHĽKOCTH, ,ĽKBHŠKYIIIGŘCH T 0 JTOTKY (I, coanaer paspememe, B pesynbrTare IBPO BOBJIYX sacacbmaerca B IIOTOK 4, PIHTGHCHBHO HEICbIIIIHífBOLIY .BOSAYXOM,HOBHEIaÍ-I PEM...

Zařízení pro homogenizační míchání koncentrovaných suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228249

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hruban Konstantin, Seichter Pavel, Šlapanice U Brna, Kvasnička Jan

Značky: koncentrovaných, zařízení, homogenizační, suspenzí, míchaní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu slouží pro homogenizační míchání koncentrovaných suspenzí, zejména jemnozrnných. Zařízení sestává z nádoby, opatřené uvnitř narážkami, v níž jsou na společném hřídeli umístěna míchadla sestávající z dvojic šikmo upevněných segmentů a vyznačuje se tím, že vnitřní segmenty jsou upevněny ve dvojicích na náboji a vnější segmenty jsou upevněny ve dvojicích na ramenech, přičemž jednotlivá míchadla jsou tvořena střídavě...

Míchací zařízení, zejména pro homogenizaci koncentrovaných suspenzí tuhých částic v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 221440

Dátum: 15.02.1986

Autori: Novák Václav, Klohna Josef, Buček Miroslav, Ditl Pavel, Rieger František, Tesák Emil

Značky: zejména, kapalině, homogenizaci, míchací, tuhých, částic, zařízení, suspenzí, koncentrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je míchací zařízení, určené zejména pro homogenizaci koncentrovaných suspenzí tuhých částic v kapalině. Zařízení se skládá nejméně z dvoupatrového vertikálního míchadla, umístěného ve válcové nádrži, kde na vertikální hřídeli jsou ve více patrech upevněna dvoulopatková míchadla o průměru větším než 0,4 průměru nádrže se stupňovitě tvarovanými lopatkami rozdělenými po délce na nejméně dva rovné díly s různým sklonem, jejichž...

Zařízení pro míchání koncentrovaných jemnozrnných suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221419

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kvasnička Jan, Seichter Pavel, Lukáč Jozef, Bartošík Vladimír, Hruban Konstantin

Značky: koncentrovaných, míchaní, zařízení, suspenzí, jemnozrnných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká zařízení pro míchání jemnozrnných koncentrovaných suspenzí, použitelného zejména při hydrometalurgických výrobách. Zařízení sestává z nádoby opatřené uvnitř narážkami, v níž jsou na společném hřídeli umístěna nejméně dvě vzájemně pootočená míchadla, která se stávají z vnitřních segmentů, upevněných šikmo na jedné straně nebo náboje, a z vnějších segmentů, upevněných šikmo na rameně, které je vetknuto radiálně na protilehlé...

Spôsob prípravy koncentrovaných, jemne dispergovaných kovových solí alkylditiokarbamidových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243558

Dátum: 17.09.1985

Autori: Varhaník Jioí, Iurec Ján, Mikula Jaroslav, Sulke Vladimír

MPK: C07C 155/06

Značky: solí, jemné, kyselin, dispergovaných, kovových, koncentrovaných, alkylditiokarbamidových, přípravy, spôsob

Text:

...po odstránení soll tvoriacej sa v reakčnej zmesi ako vedľajší produkt zrážacej reakcie obvykle amónna,sodná, draselná alebo vápenatá soľ príslušného aniónu - väčšinou síran, chlorid alebo octan).Nízka teplotná stabilita pyrolýza prehieha nad 130 až 135 °C, pričom produkty najmä v prítomnosti vody a voľných kovovýchkatiónov sa rozkladajú už i pri teplotách len málo vyšších než je teplota miestnosti a tiež to, že väčšina kovových solí...

Způsob úpravy kapalných koncentrovaných radioaktivních odpadů z provozu jaderných elektráren a přepracovatelských závodů před jejich zpevněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219493

Dátum: 15.08.1985

Autori: Nápravník Jiří, Škvarenina Rudolf, Nachmilner Lumír

Značky: přepracovatelských, jejich, kapalných, úpravy, jaderných, elektráren, zpevněním, provozu, koncentrovaných, odpadů, způsob, před, radioaktivních, závodů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob úpravy koncentrovaných kapalných radioaktivních odpadů. Podstatou vynálezu je konverze nitrátů alkalických kovů, vzácných zemin, štěpných a korozních produktů obsažených v radioaktivních odpadech síranem hlinitým nebo hořečnatým nebo směsí síranu hořečnatého s koloidním kysličníkem křemičitým při teplotách 100 až 900 °C. Vznikají přitom suché granulované materiály využitelné při solidifikaci kapalných radioaktivních...

Jednostupňový způsob zeskelnění kapalných koncentrovaných radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218471

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vacková Ela, Pecák Václav

Značky: jednostupňový, radioaktivních, odpadů, koncentrovaných, zeskelnění, způsob, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednostupňového způsobu zeskelnění kapalných koncentrovaných radioaktivních odpadů, zejména kyselých, a řeší zpracování kapalných radioaktivních odpadů, zejména z palivového cyklu jaderných elektráren. Podstatou vynálezu je způsob, který se vyznačuje tím, že směs kapalných koncentrovaných radioaktivních odpadů a sklotvorných přísad se postupně dávkuje do tavicí nádoby při teplotě o 50 až 100 (C vyšší, než je teplota tavení...

Spôsob predčistenia koncentrovaných farebných odpadových vôd z výroby N-fenyl-N´-izoproply-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216299

Dátum: 15.05.1984

Autori: Klučovský Pavol, Regula Štefan

Značky: spôsob, n-fenyl-n´-izoproply-p-fenyléndiamínu, farebných, koncentrovaných, predčistenia, odpadových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob predčistenia koncentrovaných farebných odpadových vôd z výroby N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu, pri ktorom sa časť znečisťujúcich farebných látok odstráni neutralizáciou minerálnou kyselinou na pH 7 až 5 a ich zvyšok chloráciou vyznačený tým, že sa chlorácia uskutočňuje pôsobením aktívneho chlóru vo forme roztoku chlórňanu sodného o koncentrácii 140 až 150 g chlóru/l-1, ktorý sa použije v množstve 2 až 5, s výhodou 3 objemových %...