Patenty so značkou «koncentrovaný»

Koncentrovaný cypermetrínový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16567

Dátum: 18.02.2009

Autor: Pirotte Alan

MPK: A01N 25/04, A01N 53/08, A01N 25/02...

Značky: koncentrovaný, cypermetrínový, prostriedok

Text:

...použití vyššia, t.j. napríklad v g/ha, aplikovaný objem emulgovateľného koncentrátu bude prinajmenšom päťkrát menší v porovnaní s prostriedkom pyretrinoidnej zlúčeniny 100 g/l. Preto rastliny rastúce na mieste,na ktoré je aplikovaný prostriedok emulgovateľného koncentrátu podľa vynálezu s rovnakým množstvom pyretrinoidnej zlúčeniny, obdržia päťkrát menej emulgovaných kvapôčok. Preto vďaka tomu, že pyretrinoidná zlúčenina je kontaktný...

Vodný suspenzný koncentrovaný prípravok obsahujúci pyrimetanil

Načítavanie...

Číslo patentu: 284955

Dátum: 20.02.2006

Autor: Dimitrova Galia

MPK: A01N 43/48, A01P 3/00

Značky: prípravok, pyrimetanil, obsahujúci, suspenzný, vodný, koncentrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodný suspenzný koncentrovaný prípravok obsahujúci: a) 50 až 80 % hmotn./objem pyrimetanilu
b) 0,2 až 5 % hmotn./objem povrchovo aktívneho blokového kopolyméru polyoxyetylén-polyoxypropylénu a c) 0,2 až 5 % hmotn./objem povrchovo aktívneho naftalénformaldehydového kondenzátu. Opísaný prípravok netuhne pri mletí v priebehu výroby a má tiež nízky sklon ku kryštalizácii pri dlhšom skladovaní.

Koncentrovaný vodný roztok ambroxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4497

Dátum: 10.12.2004

Autor: Pifferi Giorgio

MPK: A61K 9/08, A61K 31/136

Značky: ambroxolu, roztok, vodný, koncentrovaný

Text:

...vodný roztok obsahujúci kyselinovú adičnú soľ ambroxolu a povrchovo aktívne činidlo, pričom povrchovo aktívnym činidlom je alkohol alebo etoxylát alifatickej kyseliny a pH hodnota sa pohybuje od 6 do 7 a obsah ambroxolu sa pohybuje od 4 do 7 (hmotn./obj.).0010 spravidla je kyselinovou adičnou soľou ambroxolu0011 Všeobecne môže vodný roztok podľa tohto vynálezu obsahovat ďalšie farmakologicky účinné zložky, ktorých súčasnépodanie je...

Koncentrovaný roztok oxaliplatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2803

Dátum: 26.03.2004

Autori: Merbach Bernd, Schridde Edgar, Gimmel Stefan-peter

MPK: A61K 47/26, A61K 9/08, A61K 31/28...

Značky: roztok, oxaliplatiny, koncentrovaný

Text:

...môžu vytvárať neprijateľné injekčne roztoky a pri intravenóznej aplikácii predstavujú nefyziologické zložky s neznámym toxikologickým profilom. Všetky hydroxylové deriváty, ktorých použitie bolo V EP l 207 875 navrhnuté na výrobu roztokov oxaliplatiny, nepatria k štandardným pomocným látkam so známymi vedľajšími účinkami používanými na injekčnú aplikáciu. Zvyčajne sa tieto zlúčeniny používajú ako pomocná látka len vo farrnaceutických...

Injekčný koncentrovaný kalciový prípravok na veterinárne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3005

Dátum: 08.10.2001

Autori: Mazáň Štefan, Macháč Stanislav

MPK: A61K 31/70, A61K 33/10, A61K 33/22...

Značky: injekčný, kalciový, veterinárne, koncentrovaný, použitie, prípravok

Text:

...a 6 chloridu horečnatého / Sovík, L. akoI. Vademecum veterinárnych prípravkov, ÚŠKVBL, Nitra 1998, 324-325 /. stabilizáciu vyššie koncentrovaného roztoku, ktorý odpovedá cca 50 roztoku glukonanu vápenatého sa podarilo vyriešiť fy Werfft-Chemie, ktorá vo svojom prípravku Surcalce inj. a.u.v. má v stabllnom roztoku zmes pozostávajúcu z 45 glukonanu vápenatého, 2 glubionátu vápenatého, 3,7 octanu vápenatého,kyseliny boritej 9 a fosfornanu...

Injekčný koncentrovaný minerálny prípravok na veterinárne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3004

Dátum: 08.10.2001

Autori: Mazáň Štefan, Macháč Stanislav

MPK: A61K 33/22, A61K 33/14, A61K 33/10...

Značky: veterinárne, injekčný, prípravok, minerálny, použitie, koncentrovaný

Text:

...prípravkov,ÚŠKVBL, Nitra 1998, 324-325 l, alebo u prípravku Nomilen inj. a.u.v., ktorý obsahuje glukónan vápenatý, glycerinofosforečnan vápenatý, chlorid horečnatý,ako stimulans CNS kofeín a antipyretikum salícylan sodný / Kocman, J., Čupera.,Z. Vademecum veterinárních prípravku, Praha 1996, 528 - 529/.stabilizáciu vyššie koncentrovaného roztoku, ktorý odpovedá cca 50 roztoku glukonanu vápenatého sa podarilo vyriešiť fy...

Koncentrovaný fungicídny prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279555

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hytte Jean- Michel, Segaud Christian

MPK: A01N 57/10, A01N 25/14, A01N 59/26...

Značky: spôsob, použitie, prostriedok, výroby, fungicídný, koncentrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaný fungicídny prostriedok na báze účinnej látky fosforitanového typu a prípadne aspoň jedného ďalšieho kontaktného fungicídu, obsahujúci 5 až 95 % spomenutej účinnej látky alebo látok, 0,1 až 8 % zmáčadla, 0,3 až 15 % dispergačného činidla, 0,1 až 50 % nosiča a prípadne až 30 % ďalších pomocných prísad. Opisujú sa tiež spôsoby výroby týchto granulovaných prostriedkov a ich použitie na potláčanie húb napádajúcich rastliny.

Koncentrovaný prací prostriedok v pastovitej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 267789

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lenghardová Ľubica, Majerská Mária, Bomba Miroslav, Danková Štefánia, Bažany Vít

MPK: C11D 1/83

Značky: pastovitej, koncentrovaný, formě, prací, prostriedok

Text:

...6 dielov komplexotvornâho činidle ako dvojeodnoj soli kyseliny etyléndiamintetraootovej alebo trojsodnej soli kyseliny nitrilotrioctovej, 18 - 25 dielov polyfosfátov alknliokýoh kovov, zbytok tvoria bežné prísady ako konzervnčné činidlo, vonná kompozíoia, dermatologioká zložka, opticky zjes ňovaoí prostriedok, antiredepoziöná príseda, ferbivá a voda, prípadne dalšie, Príklad zloženia38,0 hmotnostnoh dielov dodeoylbenzónsulfonan sodný ako 50 ...

Koncentrovaný emulgovatelný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261417

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pátková Marta, Nádvorník Róbert, Frajšták Pavol, Poór Robert

MPK: A01N 37/22, A01N 25/04

Značky: prostriedok, emulgovatelný, herbicídny, koncentrovaný

Text:

...za vyhovujúce, ak objem vylúčeného sedimentu vo forme krému po 2 hodinovej sedimentácii neprevyšoval 1 cm 3.Do 7 dielov hmot. cyklohexanónu sa za miešania pridá 3,8 dielu hmot. 79 -ného roztoku vápenatej soli alkyibenzénsulfónovej kyseliny Ca-soli ABSK, 16,2 dielu hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom kopolymér a 73,0 dielov hmot. technického metolachlóru, ktorý obsahuje 96 °/o úč. l.Reakčná zmes sa mieša cca 30 minút pri teplote...

Koncentrovaný avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258597

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mikulcová Dagmar, Zeman Ivo, Zajícová Hana, Komínková Vendulka, Krob Václav, Novák Jan, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 1/62

Značky: avivážní, koncentrovaný, prostředek

Text:

...avivážní prostředky snižují v této aplikační konoentraci povrohový odpor na 2.1010 až a.1 o 1 ° Ohm podle druhu tkaniny.Povrchový odpor se stanoví na teraohmmetru Teralin III doplněném nerezovou nožovcu sondou ve tvaru rovnohěžných 10 cm břitů vzdálených od sebe 0,7 om. Měření se provádí při teplotě zo až 22 °c a relativní vlhkosti vzduchu so až ss e.Pro hodnocení změkčujícího účinku není stanovena objektivní metoda. Změkčující...

Koncentrovaný herbicidní emulzní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254964

Dátum: 15.02.1988

Autor: Valange Baudouin

MPK: A01N 25/04

Značky: emulzní, koncentrovaný, herbicidní, prostředek

Text:

...editor Kenneth Lissant, publikováno Dekkerem, New York, N. Y., 1974, strana 188 až 190. Ve výhodném provedení podle uvedeného vynálezu se používá neionogeninch povrchové aktivních činidel, která mají hodnotu HLB J.8,0 nebo větší, jařičemž nejVýhodllějšĺ je použití neiono-genních činidel,jejichž hodnota HLB se pohybuje v rožmezí od 18,0 do 20,0.jako příklad těchto neionogenních emulgačních činidel je možno uvéstBRU 78, což je obchodní...

Koncentrovaný vodný roztok pesticidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248701

Dátum: 12.02.1987

Autori: Nowak Edward, Neunschwander Ernst, Dyer Ross

MPK: A01N 25/02

Značky: roztok, koncentrovaný, vodný, pesticidů

Text:

...jsou přírodní oleje, ropa, xylenoly a polyglykoletheryc prostředky proti pěnění sloučeniny a emulze na bázi silikonů, mastné kyseliny,například mastná kyselina kokosového tuku a blokové kopolymery ethylenoxidu a propylenoxídu, jako na trhu běžný Pluro~ nic polyols.Příklady kapalných a pevných účinných složek, které jsou zejména vhodné pro použití jako složky na V koncentrovaném vodném roztoku podle vynälezu, jsou uvedeny v následujících...

Koncentrovaný hemolyzační a transformační roztok pro stanovení leukocytů automatickými počítači a hemoglobinu fotokolorimetricky ve formě kyanmethemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224403

Dátum: 01.12.1985

Autor: Možíšková Jarmila

Značky: stanovení, koncentrovaný, hemolyzační, hemoglobinu, kyanmethemoglobinu, formě, leukocytů, transformační, roztok, automatickými, fotokolorimetricky, počítací

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaný hemolyzační a transformační roztok pro stanovení leukocytů automatickými počítači a hemoglobinu fotokolorimetricky ve formě kyanmethemoglobinu v naředěném vzorku krve, vyznačený tím, že v redestilované vodě obsahuje 5 až 80 g/1 hemolyzačních a současně oxidačních činidel ze skupiny alkyltrimethylamoniumhalogenidů, například doacyltrimethylamoniumbromid, tetradecyltrimethylamoniumbromid a/nebo hexadecyltrimethylamoniumbromid, 5 až...

Vysoce koncentrovaný avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245082

Dátum: 13.11.1985

Autori: Vleek Miroslav, Frumar Miloslav, Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: D06M 13/46

Značky: avivážní, vysoce, koncentrovaný, prostředek

Text:

...vody, menší objem výrobků a tím i ulehčení manipulace,menší dávkovaní prostředku.~Porovnání vlastností jednotlivých složek avivážního- prostředku se synergickou směsi podle příkladů vynálezu a s Ikomerčním avivážním prostředkem dokumentuje tabulka.Antistatický účinek se hodnotí podle velikosti povrchového odporu upravených tkanin. Povrchový odpor se stanoví na teraohnnnetrtl TERALIN Ill fa Statron, NDR Lloplněnéní nerezovou nožovou sondou ve...