Patenty so značkou «koncentrovaného»

Mobilné skladovacie a čerpacie zariadenie koncentrovaného roztoku penidla hasiacej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7014

Dátum: 07.01.2015

Autori: Olexík Slavomil, Lukáčik Miloš, Turoň Anton

MPK: A62C 27/00, A62C 25/00

Značky: čerpacie, koncentrovaného, roztoku, penidla, mobilné, zariadenie, hasiacej, skladovacie

Text:

...hasíacej peny do bežných hasiacich vozidiel s nádržou zloženou zo segmentov s vyššou ovládateľnosťou v teréne vzhľadom na cistemy, dá sa použiť i v náročnom teréne a v miestach bez dopravnej železničnej siete.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad mobilného skladovacíeho a čerpacieho zariadenia koncentrovaného roztoku penidla hasíacej peny podľa technického riešeniaje znázomený na pripojených výkresoch, kde je na obrázku 1 zobrazený...

Zariadenie na vytvorenie koncentrovaného homogénneho svetelného lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5238

Dátum: 07.09.2009

Autor: Száraz Július

MPK: G02B 27/40, G02B 27/09, F21V 13/00...

Značky: vytvorenie, světelného, lúča, koncentrovaného, zariadenie, homogénneho

Text:

...použitie zariadenia s ďalším optickým prvkom variabilnou šošovkou pre fokus a zoom, kde tieto sú premenlivé bud manuálne, alebo motoricky obr. 10 - zobrazuje názomé použitie zariadenia s ďalším optickým prvkom variabilnou šošovkou pre fokus a zoom, kde tieto sú premenlivé bud manuálne, alebo motoricky pričom je reilektor doplnený aj o modul clony, irisu, gobo obrazcov, LCD panelu, pohyblivého filmu, pričom tieto môžu byť manuálne,...

Spôsob výroby koncentrovaného vodného roztoku glukózy z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11371

Dátum: 04.07.2008

Autori: Boy Matthias, Braun Jörg, Kochner Arno, Lohscheidt Markus, Kim Sung Hyun, Choi Jong In, Chung Jin Won, Kim Mo Se, Seo Jae Yeol, Choi Jong-kyu

MPK: A23K 1/14, C07K 14/415, C12P 19/02...

Značky: výroby, koncentrovaného, vodného, roztoku, kukurice, spôsob, glukózy

Text:

...spravidla obmedzená na 30 až 33 hmotn. Zatial čo vysoké koncentrácie glukózy nie sú pre fermentačnú výrobu bioetanolu nevyhnutné azdôvodu toxicity etanoluvytvárajúceho sa počas fermentácie sú dokonca problematícké, vedú nízke koncentrácie glukózy pri výrobe iných chemikálií knežiaducemu zvýšeniu objemového prietoku. Okrem toho môžu mat nerozpustné zložky negatívny vplyv na fermentáciu, napríklad ohľadom rýchlosti prenosu kyslíka...

Spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279928

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gutberlet Heinz

MPK: C01F 11/46, B01D 53/34, C02F 1/58...

Značky: tiosíranu, roztoku, spracovania, koncentrovaného, sodného, spôsob, siřičitanu, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Produktový lúh pochádzajúci z odsírovania dymových plynov sa pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako 1 a obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovanie dymových plynov z elektrárne na uhlí pracujúceho s vápencom, CaCO3 alebo páleným vápnom, CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, SO2, vzniknutý reakciou siričitanu sodného a tiosíranu sodného s kyselinou...

Způsob výroby stálého koncentrovaného roztoku cis-piatinadiamindichloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246051

Dátum: 15.12.1987

Autori: Spišiak Juraj, Bezdik Miloslav

MPK: C01G 55/00, A61K 33/24

Značky: roztoku, stálého, koncentrovaného, způsob, výroby, cis-piatinadiamindichloridu

Text:

...teplotě. 50 ekvivalentů chloridového iontu na 1 ekvivalent účinné látky by bylo možno dosáhnout použitím kyseliny chlorovodíkové, V tomto případě však by byl roztok příliš kyselý. Bylo zjištěno, že příliš lkyselé roztoky jsou o něco méně stálé než mírně kyselé roztoky. Výhodné rozmezí pH je 1,5 až 4,5. Výh-odné rozmezí je 2 až 10 ekvivalentů chloridových iontů, zvláště 3 až 7 ekvivalentů chloriduvých io-ntů na ekvivalent účinné...

Způsob výroby koncentrovaného lakového roztoku na základě chlorovaného polyolefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245261

Dátum: 15.06.1987

Autori: Widl Wolfgang, Szikszai István, Nürck Wilhelm, Rohonczy Viktor, Dolkemeyer Wilfried, Simon Nicola-carlo

MPK: C08L 23/28, C09D 3/74, C08F 8/22...

Značky: roztoku, způsob, chlorovaného, polyolefinů, lakového, základě, koncentrovaného, výroby

Text:

...xnopmponammm m peremepmponaanue nmcrmunnumem m cona Bneneamue B nponecc pacmnopmrenm oóycnannmaamr aameruoe cammenme CTHÓHHLHOGTH xnopmpoBaHHuX nonmonemHoB.Hpyroñ npmumnom nanenma wepmo - m cnemocrommoomm xnopmponaanux nonmonemmaon HBHHBTCH npmcymcrnme Heaacumeanux 3 aő/Á ~ nonomenmax mapóoaoaux KMGĽOT mnm mx aarmnpmnon, morupue oômumo noöannamr B mcxonmue nonmonewmau nepen mnm B 0 npe MH npouecca xnopmponanmn uns nonmmenma anreamm.Bce arm...

Způsob výroby koncentrovaného lakového roztoku na bázi chlorpolyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251217

Dátum: 11.06.1987

Autori: Schäfer Harald, Reinhalz Siegfried, Kochmann Werner, Zwarg Wolfgang, Rulewicz Gerhard, Bendler Gerhard, Stützer Alfred

MPK: C08F 8/22, C08L 23/28, C09D 3/74...

Značky: bázi, výroby, koncentrovaného, chlorpolyetylenu, roztoku, lakového, způsob

Text:

...0 HOCTHPHETCH OHDQHEHEHHEH KOHĽEHTQSHHH HaKOB 0 ľO pacwnopa. Bra CMQCB HOHBQDPEETCH eme D 83 HHCTHHHHĽHH HD7 Heoöxonnuoň nonumeunoň 7 eMnepaType xyőa. 0 T 6 upaeMmm na npouecca Konueuwpuponau HuünaKoBmM pacrnop HMGGŤ conepxanne Tewpaxnopmewana MaKCHManbH 0 1. Becn npo,uecc, 3 cnyqae neoüxonuuocwn, Moxuo HDOBOHHTL npn noHumeHHoM nanneuuu. Honyqeuume cornacno nsoópereunw Kouuenwpuponannme nakonue pacTBopH Ha ocnone xnopAnonuaruneua oönanamw...

Způsob výroby koncentrovaného roztoku hydroxidu alkalického kovu a chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240435

Dátum: 15.12.1986

Autori: Procházka Karel, Tolman Jioí, Pátková Marta, Marek Miroslav, Mikulcová Dagmar, Nádvorník Róbert

MPK: C25B 1/46

Značky: chlóru, alkalického, způsob, výroby, hydroxidů, koncentrovaného, roztoku

Text:

...B aHoJmTe 4,3-5,3 Mom/JI n BHaTíGIíIdH pH anomra 1,5-2,5.Baxexrpoms BBJUT npn Temneparypě 90 °C. B uponecce anemrpoamaa anomzrr rmpicyampyer qepes emcocn, uze- OH noHacumaerca XIIODEJLOM menormoro nemame. n nomuacmemca.Im neumemm BHCOROKOHIIGHTDIDOBGHHOPO pacmBopa mnpooxn cm menotmoro meraJrJra HGIIOGDBJIOTBGHHO B anexrpomaêpe Ka 240435Tomu uoxmmunam a npouecce suewrpomsa paGTBODOM menoqn c KOHHGHTDQIUAGÍ 700-750 r/JI. HDOTOK aHoJmTa zapas 1...