Patenty so značkou «koncentrované»

Suché koncentrované hnojivo, spôsob jeho prípravy a spôsob stimulácie produkcie plodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287639

Dátum: 25.03.2011

Autori: Vidyarthi Akshay, Svec Charles

MPK: C05C 13/00, C05D 11/00, C05B 21/00...

Značky: přípravy, produkcie, stimulácie, suché, koncentrované, hnojivo, plodiny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Suché koncentrované hnojivo obsahuje 30 až 90 % hmotnosti vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva, makroživín, vytvorených zlúčeninami dusíka, fosforu a draslíka, a 5 až 10 % hmotnosti vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva, zmesi stimulujúcej rast, ktorá obsahuje vitamíny a aspoň jednu zložku zvolenú z množiny zahŕňajúcej rastové promotory, aminokyseliny, cukry, polysacharidy a adjuvansy. Je opísaný aj spôsob prípravy tohto...

Koncentrované proteínové produkty a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16463

Dátum: 25.01.2011

Autori: Ponomarev Vasily Vasilievich, Bikbov Takhir Mukhammedovich

MPK: A23J 1/00, A23J 3/00

Značky: přípravy, koncentrované, produkty, proteinové, spôsoby

Text:

...v dostatku tekutíny, aby sa umožnila difúzia častí neproteínového materiálu v gélovej matrici do tekutiny.0013 W 0 2007/073188 A 1 sa týka postupu prípravy zmiešaného gélového systému obsahujúceho aspoň jeden globulárny proteín, aspoň jeden polysacharid a aspoň 50 hmotn. vody a zahŕňajúci aspoň dve rôzne vodné fázy, ktoré sú vpriamom kontakte, zahŕňajúce proteínovú gélovú fázu a neproteínovú vodnú fázu.0014 US 4 410 554 A opisuje vodný...

Koncentrované roztoky metotrexátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8568

Dátum: 20.07.2007

Autor: Will Heiner

MPK: A61K 31/519, A61K 9/00, A61P 11/06...

Značky: roztoky, metotrexátu, koncentrované

Text:

...na to, že reumatológovia a domáci lekári spravidla nemajú zodpovedajúce prípravky k dispozicii a nie je pre nich možné aby si sami metotrexát pripravili, pričom už na natiahnutie jednej injekčnej striekačky z ampule (napr. prepichovacej ampule, ktorá roztokúčinnej látky obsahuje) sa hľadí ako na prípravu.0008 Ztohoto dôvodu boli vyvíjané hotové injekčné striekačky, aby sa eliminoval pracovný krok sťahovania. Prvýkrát boli vrámci Európy...

Koncentrované tekuté prostriedky s triazolovými fungicídmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5644

Dátum: 04.09.2006

Autor: Pedersen Morten

MPK: A01N 43/64

Značky: prostriedky, fungicídmi, tekuté, triazolovými, koncentrované

Text:

...alebo Edenor ME C 6 až C 10, Edenor ME C 12 98/100, oba dostupné od Cognis, ako aj séria produktov Agníque ME, dostupná od Cognis, ako je napríklad Agníque ME 890-6.Polárne aprotické spolurozpúšťadlá miešateľné s vodou (c) sú výhodne vybrané spomedzi Nmetylpyrolidónu (NMP), dimetylsulfoxidu (DMSO), Z-propanolu, tetrahydrofuránu, propylénkarbonátu,gama-butyrolaktónu, cyklohexanónu, tetrahydrotiofén-1,1-dioxidu,...

Koncentrované roztoky leukoindiga a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285202

Dátum: 24.07.2006

Autori: Krüger Rudolf, Miederer Peter, Gäng Manfred

MPK: D06P 1/00, C09B 67/00

Značky: leukoindiga, přípravy, koncentrované, spôsob, roztoky

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrované roztoky leukoindiga vhodné na farbenie celulózových textilných materiálov pozostávajú z 25 až 55 % hmotnostných leukoindiga vo forme leukoindigovej soli, množstva zmesi aspoň dvoch hydroxidov alkalických kovov, ktoré je v zásade stechiometricky dostatočné na konverziu leukoindiga na neutrálnu leukoindigovú soľ, kde žiadny z hydroxidov alkalických kovov nepresahuje 70 % molárnych a vody.

Vysoko koncentrované vodné prípravky oligo- a polyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4363

Dátum: 14.06.2005

Autori: Wessling Michael, Lang Frank-peter

MPK: C08L 63/00, C11D 3/37, C08G 63/00...

Značky: koncentrované, vysoko, polyesterov, oligo, přípravky, vodné

Text:

...kyseliny alebo polykarboxylátu.0009 Predmetom vynálezu sú vysoko koncentrované vodné prípravky oligoa polyesterov, ktoré vpodstate obsahujú 30 až 90 hmotn. soil release polyesteru a 0,1 až 40 hmotn. polykarboxylovej kyseliny alebo polykarboxylátu.0010 Vo vode rozpustné alebo vo vode dispergovateľné oligo-, popr. polyestery pre vysoko koncentrované vodné prípravky môžu byť neíónové alebo aniónové.Neiónové oligo- a polyestery sú napr....

Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3717

Dátum: 03.02.2004

Autori: Špelda Jozef, Klofáč Petr

MPK: C05D 11/00, C05D 9/02

Značky: koncentrované, elementárnej, hnojivo, báze, síry

Text:

...fosforu v hnojive môže dosiahnut až 20 hmotn. P 205. Dusík sa do zmesi dávkuje vo forme hnojiva NP 8-24 alebo močoviny a jeho obsah môže dosiahnuť až 10 hmotn. Draslik sa dávkuje najlepšie vo forme síranu, pripadne chloridu draselného v množstve do 18 KZO, horčík vo forme oxidu, hydroxidu alebo chloridu horečnatého v množstve do 15 hmotn., med vo forme síranu meďnatého, chloridu meďnatého, oxichloridu meďnatého alebo chelátu jednomocnej...

Vysoko koncentrované stabilné roztoky meloxicamu na injekčné podanie bez použitia ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1675

Dátum: 10.12.2002

Autori: Folger Martin Andreas, Hassel Bernhard, Henke Stefan, Zierenberg Bernd

MPK: A61K 9/00, A61K 31/427, A61K 31/5415...

Značky: koncentrované, stabilné, meloxicamu, injekčné, vysoko, podanie, roztoky, použitia

Text:

...zistilo, že vysoko koncentrované roztoky meloxicamu s obsahom. účinnej látky od 35 do 100 mg/ml, ktoré, okrem soli meloxicamu ako aj určitých pomocných látok, obsahujú ďalšiu pomocnú látku zo skupiny, ktorú tvorí kyselina citrónová, lecitín, kyselina glukónová, kyselina vínna, kyselina fosforećná a EDTA alebo ich soli, sú proste častíc a vykazujú dlhodobú stabilitu. stabilitu možno dosiahnuť s použitínl neočakávane malého podielu organickej...

Koncentrované mikroemulzie selektívnych herbicídnych prostriedkov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280357

Dátum: 10.08.1994

Autori: Heinrich Rudolf, Maier Thomas, Haase Detlev

MPK: A01N 25/04, A01N 43/76

Značky: herbicídnych, prostriedkov, selektívnych, použitie, mikroemulzie, koncentrované

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrované mikroemulzie selektívnych herbicídnych prostriedkov obsahujú aspoň jednu herbicídne účinnú látku zo skupiny zahŕňajúcej deriváty fenoxyfenoxy-karboxylových kyselín a heteroaryloxyfenoxy-karboxylových kyselín, aspoň jeden dispergátor zo skupiny zahŕňajúcej mastné alkohol-polyoxypropylén-polyoxyetylén-étery a blokové polyméry polyoxypropylénu, aspoň jeden emulgátor alebo zmáčadlo zo skupiny zahŕňajúcej vápenatú soľ kyseliny...

Způsob zpracování recyklovaných kysličníků dusíku při výrobě koncentrované kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 263974

Dátum: 12.05.1989

Autori: Řezníček Alois, Rychna Stanislav

MPK: C01B 21/40

Značky: způsob, výrobe, recyklovaných, dusíku, kysličníku, dusičné, kyseliny, zpracování, koncentrované

Text:

...iplynu na požadovan-ou hodnotu.Způsob zpracovšní recyklovaných kysličníků dusíku podle vynsílezu má tyto výhody,- uspoří se energie, vložená do komprese nitr-osního plynu, nebof se komprimuje až desetinásobně menší množství proti současnému stavuA uspoří se energie, vložená do chlazení nitrosuího plynu v oxídační a vypírací části zařízení, protože je vraceno poměrně malé množství vysoce koncentrovaný-ch a již prooxidovaných...

Koncentrované disperze organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258624

Dátum: 16.09.1988

Autori: Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Samuhel Jozef, Marcinčin Antón

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22

Značky: polyolefínov, koncentrované, hmotě, disperze, pigmentov, farbenie, organických

Text:

...ilustrujú nasledovné príklady.Zmes 79 kg práškového polypropylénu omolekulovej hmotnosti 100 000, 15 kg antrachinónového pigmentu yellow 145 a 6 kg p 0 lypropylénového oleja s molekulovou hmotnosťou 1000 sa zmieša na rýchlomiešačke a pretavl pri teplote 200 °C na dvojvretenovom hnetacom zariadení na granulát. Podobným spôsobom sa pripraví štandardný farebný koncentrat obsahujúci 79 kg práškového polypropylénu, 15 kg pigmentu yellow 145 a 6...

Způsob stabilizace tekuté koncentrované vodné disperze parafinických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250344

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Exnerová Karla

MPK: B01F 3/08

Značky: parafinických, vodné, stabilizace, způsob, uhlovodíku, koncentrované, tekuté, disperze

Text:

...také narušu-jí stabilitu »disperzního systému.V zařízení s mechanickým míchadlem bez použití speciálních emulgačních strojů lze připravit tekutou disperzí paraíinických uhlovodíků pri teplotě přesahující minimálně o 20 C bod táhí tuhých podílů parafínických uhlovodíků, kdy emulgační voda je vnesena -do homogenní směsi uhlovodíků a emulgátoru. Takto vznikla disperzie nemusí však být stabilní a její viskozita vyhovující pro transportní a...

Způsob výroby koncentrované, při skladování stálé emulze herbicidně účinných esterů fenoxyalkankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232748

Dátum: 15.01.1987

Autori: Leitner Harald, Leiss Kurt

MPK: A01N 39/02, A01N 25/04

Značky: výroby, fenoxyalkankarboxylových, účinných, stálé, způsob, esterů, skladování, koncentrované, kyselin, emulze, herbicídne

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koncentrované, při skladování stálé emulze herbicidně účinných esterů fenoxyalkankarboxylových kyselin za použití emulgátoru rozpustného v oleji a vodorozpustného dispergátoru, vyznačující se tím, že k výrobě koncentrátu na vodné bázi s obsahem účinné látky 30 až 75 % a s viskozitou 50 až 3000 mPa.s se z jednoho nebo několika esterů fenoxyalkankarboxylových kyselin a z alespoň jednoho iontového nebo neiontového emulgátoru,...

Způsob výroby koncentrované emulze herbicidně účinných esterů fenoxyalkankarboxylové kyseliny stálé při skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 221850

Dátum: 15.07.1985

Autori: Leiss Kurt, Leitner Harald

Značky: kyseliny, emulze, skladování, fenoxyalkankarboxylové, esterů, výroby, herbicídne, stálé, koncentrované, způsob, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koncentrované emulze herbicidně účinných esterů fenoxyalkankarboxylové kyseliny, která je stálá při skladování, na vodné bázi s obsahem účinné látky 30 až 75 % a s viskozitou 50 až 3 000 mPa.s za použití emulgátoru rozpustného v oleji a dispergátoru rozpustného ve vodě, vyznačující se tím, že se alespoň z jednoho esteru fenoxyalkankarboxylové kyseliny a alespoň z jednoho emulgátoru rozpustného v tomto esteru s hodnotou...

Způsob zlepšení filtračních vlastností suspenze směsných krystalů monohydrátů síranu železnatého, síranu hořečnatého a titanylsulfátu ve středně koncentrované kyselině sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225248

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kadlas Pravdomil

Značky: monohydrátu, síranu, směsných, krystalů, koncentrované, stredne, suspenze, kyselině, sírové, filtračních, titanylsulfátu, železnatého, zlepšení, horečnatého, způsob, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zlepšení filtračních vlastností suspenze směsných krystalů monohydrátů FeSO4, MgSO4 a TiOSO4 ve středně koncentrované odpadní kyselině sírové z výroby titanové běloby, vyznačující se tím, že k suspenzi s teplotou 40 až 120 °C se přidají 3 až 25 % hmotnostních technického heptahydrátu síranu železnatého, počítáno na obsah tuhé fáze ve výchozí suspenzi, s výhodou odpadajícího při výrobě titanové běloby sulfátovým postupem, suspenze se dále...

Koncentrované suspense syntetického perleťového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217352

Dátum: 01.09.1984

Autori: Číhal Antonín, Mazal Pavel

Značky: syntetického, koncentrované, suspense, perleťového, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení koncentrované suspense syntetického perleťového pigmentu na basi kysličníku titaničitého a slídy za použití modifikovaného organofilního jílu, bobtnajícího v organických rozpouštědlech. Zředěním koncentrované suspense koloidním roztokem nitrocelulosy vznikne homogenní suspense tixotropních vlastností,v níž sedimentace specificky těžších pigmentů je zpomalena nebo odstraněna. Koncentrovaná suspense obsahuje 8,0 až 10,0 hmot....