Patenty so značkou «koncem»

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269142

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dídek Stanislav, Dušková Anna, Jiskra Miloslav, Ursíny Petr, Blažek Petr, Doležal Josef, Pavlíček Luboš, Borovcová Želmíra, Reymanová Markéta, Ferkl František, Lehká Věra, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: otevřeným, koncem, předení, zařízení, frikční

Text:

...na apecifických vlaatnostech přizi, vyrobených principen frikčniho předeni a otevřenýe konce z hlediska jejich omaku a schopnosti uvolňováni konců vláken při počeaáváni textilii z těchto přizi vyrobených.ůćolem atatická brzdici plochy je zodrłet předni konec vlákno do doby, ne oo zedni konec tohoto vlákna pŕivede noenou frikćni plochou do klinovite łtěrbiny, ve která docházi k napojeni vlákno na rotujici otevřeny konec přize. vlákno...

Způsob frikčního předení s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269076

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíček Luboš, Doležal Josef, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/13

Značky: provádění, otevřeným, zařízení, předení, způsob, tohoto, koncem, způsobu, frikčního

Text:

...znázorněné ojednocovací ústrojí 1 tvoří podávací válečky 5, Ž rotující ve smyslu šipek §, 1 a přisazené k vyčesávacímu válečku §, rotujícímu ve smyslu šípky 2 a uloženámu v krytu lg, na který tangenciálně navazuje dopravní kanál 11.Spřádací ústrojí g je vytvořeno vnějšín válcen lg s vnitřní nosnou frikční plochou lg,ke které je bezdotykově přisazene vnější perforovaná frikční plocha lg vnitřního válce lg. obě frikční plochy 13, li...

Spřádací zařízení pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268152

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schenek Anton, Müller Heinz, Al Ali Ramadan, Artzt Peter, Lehmann Karl-heinz

MPK: D01H 1/12, D01H 7/882

Značky: předení, spřádací, zařízení, otevřeným, koncem

Text:

...Ještě odváděcí kanál 5 příze, kterým je odtehovaná pomocí obvyklých prostředků příze 59, zhotovené ve spřádacím rotoru 1.Do spřádncího rotoru 1 zasahuje dále odsávací knnál Ž e odsávacím otvorem Žg na svém konci, kterýlto odsávací kanál Ž je připojen na neznázorněny zdroj podtlaku. Stenou Ži odaávacího kanálu Ž Jo oddělona oblast působení odsávnoího otvoru Žg Jednak do odváděcí dráhy příze, kterázto příze při odtahování prochází vnitřním...

Způsob zabránění vzniku proláklin kolejnic v přechodové oblasti mezi koncem jazyka a profilem jazyka a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266577

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rotter Franz

MPK: B21K 7/00

Značky: jazyka, přechodové, způsobu, oblastí, zabránění, proláklin, vzniku, koncem, tohoto, způsob, zařízení, provádění, profilem, kolejnic

Text:

...v klidném vzduchu, čímž je dosaženo původní stav struktury před tvářením.Je výhodné, když se podle vynálezu postupuje tak, že v płechodové oblasti mezi normálním profilom kolejnice a jejím jazykovým koncem se tepelnému zpracování vystaví oblast v délce alespoň 150 mm, s výhodou kolem 300 mm. Maximální délka oblasti může přitom být podle trvaní procesu tváření za tepla zpravidla omezena pod 900 mm. Řízení tepelného zpracováníse s výhodou...

Způsob frikčního předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263761

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlíček Luboš, Dídek Stanislav, Jiskra Miloslav, Blažek Petr, Stejskal Alois, Dykast Jaroslav, Šlingr Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: způsob, příze, zařízení, provádění, otevřeným, způsobu, předení, koncem, tohoto, frikčního

Text:

...ústrojí jiného provedení a obr. 6 vertikální řez podle obr. 5.Zařízení V příkladném provedení dle obr. 1 a 2 sestává z neznázorněného přiváděcího ústorjí pro podávání a ojednoccvání vláken, která jsou přiváděna kanálem 3 vyúsčujícím do frikčního spřádacího ústrojí l, ve kterém rotačními nosiči Q, 1 perforované a protilehlê třecí plochy 5, § jsou dva souběžné, otočně uložené válce poháněné ve stejném smyslu neznäzorně. ným hnacím...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263602

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čáp Antonín, Ursíny Petr, Dídek Stanislav, Stejskal Alois, Ferkl František

MPK: D01H 1/135

Značky: koncem, způsobu, otevřeným, zařízení, provádění, tohoto, předení, způsob, příze

Text:

...vzhledem ke střední obvodové kružnici válce, nebo při jednom z okrajů peforované plochy. Stejné možnosti jsou i u obíhajícího nosiče ve tvaru nekonečného pásu. V tomto případěje stužka symetrická vzhledem k podélné ose nekonečného pásu.U obíhajícíoh nosičů ve tvaru komolého kužele a kotouče je výhodná orientace stužkypři největším obvodu perforované plochy.Podélný vlákenný útvar se formuje na perforované ploše do vlákenné bradky...

Způsob zhotovování knoflíkové dírky s odstřiženým koncem alespoň jedné niti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261976

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strya Josef, Prudil František

MPK: D05B 3/06

Značky: koncem, knoflíkové, zařízení, alespoň, zhotovování, dírky, způsobu, způsob, provádění, jedné, odstřiženým

Text:

...klínovou závorkou.Přesonvací páka 33 je svým prvním ramenem 44 uložená výkyvne na čepu 45 upevněném v neznázorneném otvoru nálitku 46. Druhé rameno 47 přesouvací páky 33 usepořádané V podstatě kolmo k jejímu prvnímu ramenu 44 přibližně V jedné polovici délky tohoto .prvního ramena 44, obsahuje opernou plochu 47 a, jejíž funkce bude popsána později. 0 první rameno 44 přesouvací páky 33 je opřen první konec tlačné pružiny 48,jejíž druhý konec...

Zařízení pro frikční předení příze s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261277

Dátum: 12.01.1989

Autor: Šlof Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: koncem, frikční, otevřeným, předení, zařízení, příze

Text:

...uložena duté sací vložka ll opatřená kapkovitou sací štěrbinou ll orientovanou a zužující se směrem od kuželovité části šíkmo pod ostrým úhlem glla přes válcovitou část. Tato kapkovitá sací štěrbina li je umístěna pod ústím přívodního kanálu ll rozvolněných vláken. sací vložka lg znázornená na obr. 2 je uvnitř opatřena kruhovými clonami lg, lg se středovými kruhovými otvory ll. (viz. obr. 3). Druhé rotační těleso É je možné rovněž opatřit...

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Lojka Jaroslav, Marková Marie, Kubový Josef, Dídek Stanislav, Stejskal Alois, Ursíny Petr, Ferkl František, Čáp Antonín

MPK: D01H 1/135

Značky: princípu, otevřeným, frikčnímu, koncem, příze, zařízení, předení

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stejskal Alois, Lojka Jaroslav, Marková Marie, Ferkl František, Borovcová Želmíra, Dídek Stanislav, Kubový Josef, Dykast Jaroslav, Čáp Antonín

MPK: D01H 1/135

Značky: skrucování, předení, příze, zařízení, koncem, otevřeným, princípu

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246374

Dátum: 01.08.1988

Autori: Rzyman Tadeáš, Diaeik Ivan, Kostkan Jan, Hurt Vratislav, Iureová O1ga, Grone Frederik, Markvart Václav, Lauko Ferdinand, Maternová Miluše, Pirnik Dušan

MPK: D01H 1/12, D01H 1/135

Značky: předení, frikční, koncem, zařízení, otevřeným

Text:

...v jehož vělcové dutině je otočně uložen vnitřní válec. Pouzdro obklopuje vnitřní válec, 246 374až na podélný pruh jeho frikčního povrchu, situovaný v oblasti největšího přiaazení vnitřního válce k vnějšímu válcioPro dosažení žádoucí účinnosti odsávání a úspornosti vzduchového režimu je nutné zajistit konstrukčně nárcčnými těsnicími prostředky optimální oddělení prostoru pouzdra, do něhožvústí dopravní kanál a podélný pruh frikčního povrchu...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246373

Dátum: 01.08.1988

Autori: Schätz Miroslav, Martásek Enoch, Málek Karel, Michal Jan, Straka Jaroslav, Trachta Karel, Maloušek Antonan, Rybárová Nadižda, Gröne Rudolf

MPK: D01H 1/135, D01H 1/12

Značky: frikční, zařízení, otevřeným, koncem, předení

Text:

...do prvé roviny, obr. 4 detail průmětu podélné osy dopravní části dopravního kanálu do druhé roviny, obr. 5 příčný průřez dopravní části dopravního kanálu vzhledem k prvé rovíně a obr. 6 variantu mezní polohy podélné osy symetrie příčného průřezu dopravní částí dopravního kanálu vzhledem k prvé rovině.Spřádací jednotka znázorněná na obr. 1 zahrnuje ojednocovací ústrojí l, skrucovací ústrojí g a odtahové ústrojí 3. Ojednocovací ústrojí l,...

Vyčesávací váleček stroje pro předení s otevřeným koncem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258115

Dátum: 15.07.1988

Autori: Dickinson John, Stewart David, Stewart Rennie

MPK: D01H 7/895

Značky: předení, koncem, stroje, otevřeným, vyčesávací, váleček, výroby, způsob

Text:

...do jednoho nebo několika válcových výstujplzrů. i 33 Clbíí i které mohou spolupracovat s ložiskov jednotkami a vytvářet dosedací díl.Inak je patrno z obr. 4. v obvodověm válcovém prstenci 2 je vytvořena soustava oitvorů 13. V některých z těchto otvoril itjsou zobrazeny osazene jehly i 14 s hrotv které vyčnívají z obvodové válcové igloclzjw 7 obvodového válcověho prstence Sl. komu 17 jehel 14 leží na myslené ząilcové Moše,která tak...

Zařízení k frikčnímu předení příze z ojednocených vláken na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257857

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pavlíček Luboš, Fajt Ludvík, Stejskal Alois, Kubový Josef, Dídek Stanislav, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: princípu, předení, příze, otevřeným, vláken, koncem, zařízení, frikčnímu, ojednocených

Text:

...frikěnich ploch oproti obvodové rychlosti primárních frikčních plech se podle vynálezu též dociluje tím, že obvod poháněných rotačních těles opatřených dvojici aekundárních frikčních ploch je větší, než obvod těchto těles s dvojici primárních frikčních ploch.Konstrukčně jednoduché provedení uvolñovací oblasti představuje řešení, kde mezera mezi dvojicemi primárních a sekundárních frikčních ploch je vytvořena vybráním alespoň na jednom z...

Píst s proměnlivým počátkem i koncem dodávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257241

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štefan Ladislav, Marešová Alena, Borůvka Miroslav

MPK: F02M 59/26

Značky: koncem, píst, proměnlivým, dodávky, počátkem

Text:

...33 čelem 3 pístn 3. Počátek dodávky je tedy zpožděn tím více, čím je dodávka, a tím i zstížení motoru, menší. Velikost zpoždění je možno měnit zmenou míry hudávaj 1 cí vzdálenost koncového bodu 33 hrany 3 počátku dodávky od čela 3 pístu 3 a velikosti úhlu JL mezi čelem3 pístu 3 a hranou 3 počátku dodávky. Konec dodávky je tvořen odkrytím přepouštěciho otvoru33 regulační hranou 3, která má obvykle tvar šroubovice. Tím je vytvoŕen činný...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256321

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ursíny Petr, Ferkl František, Kubový Josef, Borovcová Želmíra, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Čáp Antonín, Lojka Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: způsobu, koncem, provádění, příze, způsob, předení, tohoto, otevřeným, zařízení

Text:

...plochy proti směru jejího pohybu a skrucuje. Podstatou odpovídajícího výrobního zařízení je, že obíhajíoímu nosiči psrforované plochy jsou přiřezeny jednak formovací prostředky pro formovaní podélnéhovlákenného útvaru na sacím poli do vlákenné bradky zužující se ze své největší šířky v místě prívodu vláken na sací pole, do hrotové části, jednak vodič pro odvádění skrucované příze ze sacího pole v podstatě v protisměru k pohybu perforované...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a spřádací ústrojí k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241416

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stanik Jaroslav, Mayer Milan

MPK: D01H 7/882, D01H 1/135

Značky: koncem, způsob, způsobu, tohoto, příze, otevřeným, ústrojí, spřádací, předení, provádění

Text:

...vzduchovým proudem přiváděcím kanálem na ukládaoí plochu epřádacího rotoru, nabalování vláken na ukládací ploše na otevřený konec příze, odtahované a popřípadě dodatečně skrucované v úseku mezi spřádacín rotorem a odtahovýn ústrojím,který ee podle vynálezu vyznačuje tím, že se vlákna vrhají do epirálového vzduchového proudu, vytvářeného v přiváděcím kanálu kru-V hového průřezu a unášejícího vlákna po aférických drahách, které jsou v prvé...

Zařízení pro předení s otevřeným koncem, se spřádacím rotorem, opatřeným ventilačními kanálky a otočně uloženým v komoře

Načítavanie...

Číslo patentu: 240788

Dátum: 01.08.1987

Autori: Turieniková Helena, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: D01H 1/16, D01H 7/882

Značky: otevřeným, koncem, ventilačními, kanálky, opatřeným, uloženým, předení, komoře, zařízení, otočné, spřádacím, rotorem

Text:

...zlepšení způsobu odvodu technologického vzduchuz těleea epřádacího ústrojí za ventilačními otvory epřádacího rotoru, při němž se ztráty technologického vzduchu eníží na minimum, přičemž ee v maximální míře zajistí eeparace mikroekopického prachu směrem do odvodu technologického vzduchu, takže se zamezí jeho vracení zpět do spřádacího rotoru. Toho je doeaženo zařízením k odvodu-technologického vzduchu z těleea epřádacího ústrojí, jehož...

Vrtací zařízení k vytváření otvorů s rozšířeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244415

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sabo Vladim3r

MPK: B23B 29/034, B28D 1/14

Značky: rozšířeným, koncem, vytváření, vrtací, otvorů, zařízení

Text:

...pohybech.Dále řešení podle vynúlezu přináší výhodu snadného odvádění odvrtaného materiálu axiálními průchozími závěry upravenými v dorazovám nákružku.Jistotu navíc, která je rovněž výhodou zařízení podle vynálezu, vytváří při vrtání středící nástavec tvaru pouzdra, zasahujíoí do vrntného otvoru, udržením celého zařízení na místě. Tímto stŕedícím nástavcem je vrtací zařízení tak uatředěno, že se dosáhne rovnoměrného vybrání rozšířeného...

Způsob výroby příze principem předení s otevřeným koncem ze svazku nekonečných vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251329

Dátum: 11.06.1987

Autori: Reymanová Markéta, Fajt Ludvík, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, svazků, otevřeným, způsobu, vláken, příze, tohoto, koncem, nekonečných, výroby, zařízení, provádění, principem, způsob

Text:

...oddělují rotujícím oddělovacím prostředkem staplová vlákna, odváděná pracovním podtlakem do rotorového spřádacího ústrojí, ze kterého se vytvářená příze odtahuje, který se podle vynálezu vyznačuje tím, že se podávaný svazek nekonečných vláken ve tvarovací komoře tvaruje do vlákenného rukávu vytvoreného z kuželovitě se rozšiřující homogenní vrstvy paralelné uspořádaných nekonečných vláken,vytlačovaného kruhovou štěrbinou z tvarovací komory,...

Ojednocovací ústrojí dopřádacího stroje pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237306

Dátum: 15.04.1987

Autori: Landwehrkamp Hans, Oexler Rudolf, Goldammer Georg

MPK: D01H 7/895

Značky: koncem, otevřeným, předení, ústrojí, dopřádacího, ojednocovací, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Ojednocovací ústrojí dopřádacího stroje pro předení s otevřeným koncem, opatřené podávacím ústrojím pro podávání vlákenného pramene k ojednocovacímu válečku, obsahujícím svěrné místo se dvěma přítlačnými prvky, umístěnými za sebou ve směru podávání vlákenného pramene v různé vzdálenosti od ojednocovacího válečku pro zadržování vlákenného pramene a zamezení jeho vtahování ojednocovacím válečkem, vyznačující se tím, že proti dvěma přítlačným...

Spřádací rotor pro předení s otevřeným koncem příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 250228

Dátum: 15.04.1987

Autor: Oexler Rudolf

MPK: D01H 7/882

Značky: spřádací, příze, otevřeným, koncem, rotor, předení

Text:

...rotorovém dříku 29 resp. středicím úseku 2 pomocí neznázorněxíého svěracího šroubu, nebo je na něm nalisován, nebo podobně. opěrný kroužek 3 tedy obepíná středící úsek na způsob prstence.Na konci středicího úseku 2, nacházejícího se ve vnitřku 12 rotoru, je uspořádán upínací kotouč 4, který v důsledku svého předpětí přitlačuje spřádací rotor 1 proti opěrnému nákružku 3. ak je v obr. 1 znázorněno čárkovaně, nasazuje se upínací kotouč 4 na konec...

Způsob výroby součástí s průchozím otvorem a tvarovým koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228384

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bubeníček Jaroslav, Jedovnický Bohumil, Novák Pavel, Vyskočil Jan

Značky: součástí, výroby, koncem, otvorem, průchozím, tvarovým, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby součástí s průchozím otvorem a tvarovým koncem, zejména nátrubků vysokotlakých hadic vhodných pro použití při technologiích obrábění a tváření i v dalších průmyslových odvětvích, například při výrobě těles zapalovacích svíček, speciálního provedení převlečených matic apod. Účelem vynálezu je zhotovení průchozího otvoru v plném ústřižku materiálu bez použití třískového obrábění při současném zlepšení jakosti otvoru i čelního...

Ojednocovací ústrojí rotorové spřádací jednotky s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231120

Dátum: 01.06.1986

Autori: Reymanová Markéta, Švec Zdeněk, Lehká Věra, Dídek Stanislav

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, spřádací, otevřeným, rotorové, ojednocovací, ústrojí, koncem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ojednocovacího ústrojí rotorové spřádací jednotky s otevřeným koncem, určené pro spřádání staplových vláken, zejména vlnařského charakteru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na odejímatelném víku tělesa vyčesávacího ústrojí je upravena stírací sběrná drážka, směřující od středu vyčesávacího válečku do dutiny vymezené vyčesávacím válečkem a stěnou dutiny vyčesávacího válečku. Počátek stírací sběrné drážky leží v prodloužení osy...

Způsob vylučování složek nečistot u zařízení pro spřádání s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223858

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schiltknecht Adolf, Landwehrkamp Hans, Schreyer Franz

Značky: spřádání, způsob, vylučování, nečistot, koncem, zařízení, otevřeným, složek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vylučování složek nečistot u zařízení pro spřádání s otevřeným koncem, v němž jsou vlákna vedena po dopravní dráze mezi vodicím místem pásu vláken a spřádací komorou přes odlučovací otvor, přičemž složky nečistot se vylučují a dopravují do sběrného prostoru, z něhož se odvádějí pneumaticky, vyznačený tím, že vyloučené složky nečistot se nahromadí ve sběrném prostoru a v časových intervalech se pneumaticky odvádějí.

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223629

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mareš Miloš, Fajt Ludvík, Dídek Stanislav

Značky: frikční, koncem, předení, otevřeným, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem zahrnující dvě vedle sebe těsně uložená rotující rotační tělesa, opatřená frikční plochou, mezi nimiž je vytvořena štěrbina, přecházející do hrdla, tvořící nejužší místo štěrbiny, a z nichž alespoň jedno je v oblasti štěrbiny opatřeno nasávací zónou, a dále odtahové ústrojí pro odtah příze při zabránění šíření zákrutů. Úkolem vynálezu je podstatné snížení prokluzu mezi...

Spřádací rotor z oceli pro stroje na předení s volným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220323

Dátum: 15.11.1985

Autori: Stalder Herbert, Stähli Gustav, Goebe Fritz

Značky: spřádací, koncem, stroje, volným, oceli, rotor, předení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spřádacího rotoru pro stroje na předení s volným koncem k výrobě příze ze střížových vláken, s tenkostěnnou rotorovou stěnou, opatřenou v místě největšího vnitřního průměru spřádacího rotoru sběrnou drážku pro vlákna. Podstatou vynálezu je, že rotorová stěna je v omezené zóně, v níž je umístěna sběrná drážka, zakalena.

Spřádací rotor pro předení s otevřeným koncem, skládající se ze základního tělesa a rotorového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219926

Dátum: 15.09.1985

Autor: Hofmann Eberhard

Značky: skládající, rotorového, spřádací, koncem, předení, otevřeným, rotor, tělesa, základního

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor pro předení s otevřeným koncem, skládající se ze základního tělesa a rotorového tělesa, jehož základové těleso je neseno ložiskovým a hnacím prvkem a má napříč k ose rotoru upravenou radiální nosnou plochu se středící plochou na jejím vnějším okraji, které je přiřazena středicí plocha rotorového tělesa, vyznačující se tím, že středicí plochy (21, 70) v základním tělese (2, 5, 7, 8, 9) a v rotorovém tělese (1, 4, 6) jsou vytvořeny...

Odtahové ústrojí niti pro spřádací zařízení pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217981

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schuller Edmund, Oexler Rudolf, Braun Erwin, Schreyer Franz, Karl Rupert, Bock Erich

Značky: otevřeným, zařízení, koncem, odtahové, předení, spřádací, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odtahového ústrojí niti pro spřádací zařízení pro předení s otevřeným koncem, s dvojicí odtahových válců, která má letmo uložený přítlačný váleček s nejméně jedním vybráním na jeho čelní straně, který pružně spolupracuje s poháněným válcem, vyčnívajícím přes čelní stranu přítlačného válečku. U známého stavu techniky trvá určitou dobu, nežli se nit uloží do svěrné přímky. Má se tudíž vytvořit takové odtahové zařízení, které...

Zařízení pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216816

Dátum: 15.01.1985

Autori: Parker Alan, Farnhill William Michael

Značky: koncem, otevřeným, zařízení, předení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předení s otevřeným koncem, sestávajícího z nejméně jedné tvořící plochy pro zakrucování příze z přívodní trubičky pro přívod ojednocených vláken na tvořicí plochu, z hnacího ústrojí pro udržováni otáčivého pohybu tvořicí plochy a z odtahového ústroji pro odtah vytvořené příze podstata zařízení spočívá v tom, že povrchová plocha nejméně jedné tvořicí plochy je opatřena povlakem z pružného materiálu, zejména z pryže....

Obsluhovací zařízení spřádacího stroje pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214789

Dátum: 15.09.1984

Autori: Blohm Reinhard, Rupert Karl, Sarcander Hans

Značky: obsluhovací, předení, zařízení, stroje, spřádacího, otevřeným, koncem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obsluhovacího zařízení, využívaného na dopřádacím stroji pro předení s otevřeným kancem a určeného ze jména k provádění zdlouhavějších pracovních operací, spojených se zapřádáním pří ze, odstraňováním přetrhů a odstraňováním jiných závad. Obsluhovací zařízení sestává z pevné části a pojízdné části, vybavené pojezdovým pohonem, ze spínacího ústrojí pro spouštění pojezdového pohonu a z vypínacího ústrojí pro vypínání pojezdového...