Patenty so značkou «komutátor»

Bubnový komutátor a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287627

Dátum: 23.03.2011

Autor: Potočnik Jože

MPK: H01R 43/08, H01R 39/04

Značky: bubnový, komutátor, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový komutátor zahrnuje objímkovité nosné teleso (1) zhotovené z izolačnej lisovanej hmoty, množinu kovových vodičových segmentov (3), na ktorých sú usporiadané pripojovacie zástavky (8) a rovnako veľkú množinu uhlíkových segmentov (4), ktoré sú elektricky vodivo spojené s vodičovými segmentmi (3). Bubnový komutátor má okrem pripojovacích zástavok (8) usporiadaný prstencovitý, uzavretý, v podstate valcovitý povrch (19) so striedajúcimi sa...

Čelný komutátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1830

Dátum: 24.10.2004

Autor: Potočnik Jože

MPK: H01R 39/00

Značky: komutátor, čelný

Text:

...srelatívne malými rozmermi a pri porovnateľne malých nákladoch priaznivé rozloženie prúdovej hustoty na prechode od vodičových segmentov naV predchádzajúcom uvedené zadanie úlohy je riešené podľa nároku 1 čelným komutátoromúvodom uvedeného druhu s nasledujúcimi znakmi- prstencová čelná plocha výstupku každého jedného uhlíkového segmentu je v kontakte skorešpondujúcou prstencovou kontaktnou plochou priradeného vodičového segmentu-...

Komutátor pre elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 335

Dátum: 08.02.2004

Autori: Potočnik Jože, Kumar Ludvik

MPK: H02K 11/02, H01R 39/00, H02K 13/10...

Značky: stroj, komutátor, elektricky

Text:

...B 1 je ďalej nevýhodné, že Všetko kontaktovanie, vyplývajúce z prítlačnej sily plechovýchpružín na vodičové segmenty a na odrušovací kotúč, nie je trvalo spoľahlivé, napríklad preto, žemôže byť obmedzené koróziou.Spis DE 4338345 A 1, na ktorý je možné pozerať ako na najbližší stav techniky,zverejňuje komutátor daného druhu, vyhotovcný ako bubnový komutátor, ktorý zahmuje jednotlivé, do nosného telesa zapustené odrušovacie prvky. Každý...

Komutátor pre elektrický stroj a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5153

Dátum: 27.10.2003

Autor: Potočnik Jože

MPK: H01R 39/00, H01R 43/06

Značky: komutátor, elektricky, výroby, spôsob, stroj

Text:

...tvarovo, a to základňu nosného telesa aochranný povlak proti plazivým prúdom, pričom ochranný povlak proti plazivým prúdom otvorený radiálne smerom von, majúci izolačné povrchy zaťažené plazivým prúdom, je usporiadaný medzi vodičovými segmentmi a skladá sa z prvej formovacej hmoty, ktorá je odolnejšia proti plazivým prúdom ako druhá formovacia hmota základne nosného telesa. Podstatné podľa predloženého vynálezu je teda predovšetkým, že...

Zberací krúžok, prípadne komutátor motora s krúžkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283415

Dátum: 20.06.2003

Autor: Maihofer Thomas

MPK: H01R 39/16

Značky: motora, krúžok, komutátor, kotvou, krúžkovou, zberací, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Na výrobu lisovacej hmoty zberacieho krúžku, prípadne komutátora, neobsahujúcej azbest, je primiešaný wollastonit (CaSiO3) s ihlicovitou štruktúrou ako plnivo do lisovacej hmoty z fenolovej živice na nosné teleso zberacích krúžkov, prípadne komutátorových lamiel.

Komutátor a komutátorový výstužný krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2732

Dátum: 26.04.2003

Autor: Nettelhoff Christoph Friedrich

MPK: H01R 39/00

Značky: výstužný, krúžok, komutátorový, komutátor

Text:

...Upinacia prstencová časť, nanesená ako zvitok na opornú prstencovú časť, obklopujeopornú prstencovú časť teda už v dôsledku techniky navíjania bez toho, aby bolonutné presné opracovanie hraničných plôch.0010 Nie je už potrebná žiadna zvláštna prevencia pred získaním príliš voľného alebo príliš pevného uloženia medzi prstencovými časťami. Predpätie pri navíjaní upínacej prstencovej časti je možné s výhodou nastaviť tak, že upínací...

Komutátor točivého elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1525

Dátum: 09.07.1997

Autor: Fuciman Klement

MPK: H01R 39/06, H02K 13/10

Značky: komutátor, elektrického, točivého, stroja

Text:

...hrúbka elektroizolačnej hmoty V celom priestore medzi priľahlými povrchmi puzdra ua lamiel zaisťuje optimálnu, rovnomernú a vysokú elektrickú a mechanickú pevnosť zakotvenialamiel. Tu sa úspešne aplikuje kritérium pevnosti celejsústavy podľa pevnosti jej najslabšieho článku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnmké Hešenm je zrejmé z výkresov kde na obr. 1 a 2 je časť komutátora točivého elektrického stroja V pozdĺžnom reze a na...

Letmý komutátor s čelními zděřemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266079

Dátum: 14.11.1989

Autori: Laštovica Milan, Ordráň Jan

MPK: H01R 39/04

Značky: zděřemi, čelními, letmý, komutátor

Text:

...do něhož je zašroubováno opěrné pouzdro łg. Opěrné pouzdro łg lícuje s malou vůlí svým vnějším průměrem łg s dutinou łg v lamelovém věnci 5. Středící průměr łä v otvoru opěrného pouzdra łg lícuje s malou vůlí s hřídelem i. Malými vůlemi se zde rozumí vůle,které odpovídají uložení H 1/f 6 až H 7/gő. Při vymezení těchto vůlí příčně působící silou nedojde ještě ke vzniku trvalé deformace přechodového krčku 1, ani k poškození izolaceNa vnější...

Elektronický spínací komutátor pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260693

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štěpánek Miloslav, Hán Pavel, Buček Pavel, Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří

MPK: D05B 69/10

Značky: stroje, textilního, elektronický, komutátor, spínací, pohonů

Text:

...ł je přípojen sběrnicemi 5, g, Q komutační obvod Z. Tento komutační obvod Z je tvořen v daném případě třemi dvojicemi sériové zapojených diod Zł až zá. zvnftłňjąłłnyíídiądg Zł, 73,.zâ jsou katodami spojený s kolektorovým vstupem spínače 3 komutátoru. Další diody Zg, Z 5. zg jsou svými anodami spojený semítorovým vstupem spínače g komutátoru,Komutační obvod 1 je sběrnicemi Q. Q, Q dále spojen s výstupem spínače 3 komutátoru, který je tvořen...

Komutátor analogových signálů s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255531

Dátum: 15.03.1988

Autori: Isajev Jurij, Rakurov Bernhard, Bibjajev Petr, Rubcov Alexandr, Ron Günter

MPK: H03K 17/16

Značky: pamětí, analogových, signálu, komutátor

Text:

...rpyunu n nemu- 1 seprnpymmnm Bxoom Ľ®®epeaunaxLaoroycnnMwen nxnmqea Knmq ver 4255531aepwoň Ppynnu, Mexy Kampaň Touxoý coemueHnnKnmueü nepBoñ M Tpembeü rpynn H nnaepwupymmum 9 xonoMnu®epeHunanbHOPO yonnnwena Bxnwueu Kama naroü rpynnm, Mexy xamoü mouuoü coenMHeHuaxnmueñ Bwopoü u,ueTBepToü rpynn M mHBepTMpYmmHMBxon 0 M nnmmepeuumambnoroĺycnnnrena BxnmueH nnmu mecwoñ rpynnu, Bwopoñ Bmson nepsoro xnwua uepea nxwuünnmu coennueu c...

Zděřový komutátor elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 239074

Dátum: 01.06.1987

Autori: Fuciman Klement, Vilímek Lubomír, Hejda Zdeněk

MPK: H01R 39/04

Značky: elektrických, strojů, zděřový, komutátor, točivých

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zděřového komutátoru elektrických strojů točivých s vnějšími zděřemi. Účelem je umožnění využití běžných izolačních materiálů pro izolační kroužky zděří a dodatečného radiálního stlačení lamelového svazku. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením zděřového komutátoru podle vynalezu, jehož zděře jsou dvoudílné a sestávají z vnitřního kroužku a z vnějšího kruhu,jejichž vzájemná plocha je kuželová, přičemž osa této kuželové plochy je...

Geoelektrický časovač a polovodičový komutátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248545

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bláha Jiří

MPK: G01V 3/06

Značky: časovač, geoelektrický, polovodičový, komutátor

Text:

...přepínače łł je spo- ąjen s ovládací a čítacín blokee 3 doby puleu, druhý s ovládací a čítacíe blokee § doby prodlevy a třetí e řídícíe bloken g, je~ den výstup řídícího bloku § je apojen s frekvenčně-časový kryatelový noreúlee ł, druhý a bloken § pro ovládání výkonivého nostu gg. třetí e konektorovou bočnící lg. čtvrtý s ovládacie a čítacía blokee § doby prodlevy, pátý e ovládacín a čítacín blokeng doby puleu. šeetý a bloken 5...

Komutátor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230007

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ordáň Jan, Laštovica Milan

MPK: H01R 39/00

Značky: stroje, elektrického, komutátor, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor točivého elektrického stroje podle autorského osvědčení č. 215 966 s pouzdrem komutátoru zalisovaným do příruby upevněné na hřídeli, vyznačující se tím, že příruba (4) nesoucí zalisovaný komutátor je axiálně prodloužena a tvoří zároveň stahovací kruh rotorového svazku.

Maticový komutátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235937

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bojko Vladimir Igorevič, Daniljuk Jurij Vladimirovič, Linnik Lev Nikolajevič, Meškov Vladimir Ivanovič

MPK: H01H 9/00

Značky: maticový, komutátor

Zhrnutie / Anotácia:

Maticový komutátor se vztahuje k elektronice, především ke komutátorům a může být využit u radioelektronické aparatury a ve výpočetní technice. Zařízení obsahuje dvě kontaktní skupiny na pružné izolační podložce, izolační vložku s otvory, rozmístěnou mezi kontaktními skupinami tak, že naproti jejím otvorům jsou umístěny přítlačné prvky a kontaktní skupiny. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce a snížení vlastních nákladů zařízení. Nové je...

Komutátor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 222424

Dátum: 15.09.1985

Autori: Čáslava František, Jakeš Jiří

Značky: elektrického, komutátor, točivého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komutátoru elektrického stroje točivého, jehož povrchy lamel na straně opačné přiložení kartáčů sběracího ústrojí jsou v proudu chladiva. Účelem vynálezu je zlepšení chlazení komutátoru, komutace, zvětšení proudového zatížení a provozních otáček elektrického stroje, jeho výkonu, snížení hmotnosti a úspora materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že lamely jsou na straně opačné přiložení kartáčů opatřeny prostředky zvětšujícími...

Komutátor pro miniaturní motorky a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216228

Dátum: 15.12.1984

Autor: Fütterer Bodo

Značky: komutátor, miniaturní, motorky, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor pro miniaturní motorky se soustavou úhlově ohnutých lamel uspořádaných kolem izolačního jádra, jejichž připojovací ramena vybíhají radiálně směrem ven od osy komutátoru a jsou alespoň v části délky držena v jádru z izolační hmoty, vyznačený tím, že komutátorová ramena (8) lamel jsou přitlačována trvalým předpětím směřujícím radiálně k ose komutátoru.

Komutátor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215966

Dátum: 15.07.1984

Autori: Laštovica Milan, Dohnálek Jiří, Ordáň Jan

Značky: točivého, komutátor, elektrického, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor točivého elektrického stroje podle autorského osvědčení č. 205 207 spojený s přírubou, vyznačující se tím, že pouzdro (4) komutítoru (5) je do osazení (3) příruby (2) zalisováno. `

Komutátor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 214014

Dátum: 01.06.1984

Autor: Ošlejšek Oldřich

Značky: elektrického, komutátor, stroje, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor elektrického stroje točivého, u něhož je v radiální mezeře mezi vnitřní hranou lamel a válcovu částí vnějšího stahovacího kruhu uložena elektricky izolační hmota, zavedená do radiální mezery přes plnicí kanál, vyznačující se tím, že v radiální mezeře (5), zcela oprošténé od vzduchu je vtěsnána hmota s minimální tepelnou vodivostí 0,8 W/m°K.