Patenty so značkou «komunikačnom»

Spôsob a rádiomaják na prenos správ v cestnom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15214

Dátum: 17.12.2010

Autor: Tijink Jasja

MPK: G07B 15/06

Značky: cestnom, správ, systéme, spôsob, rádiomaják, komunikačnom, prenos

Text:

...ako správy od aplikácií, ktoré sa zaoberajú napriklad Ien výberom mýta od vozidiel. Vznámych prijímacích protokoloch sa teda správam prideľujú priority vo vzťahu k aplikáciám.0009 V protiklade stým sa v rámci tohto vynálezu pridelujú priority správam vo vysielacej, prípadne spracovatelskej vyrovnávacej pamäti vo vzťahu k palubným jednotkám. Na základe toho môže byť napríklad palubným jednotkám s nízkym vysielacím výkonom, palubným...

Spôsob časovej synchronizácie využitím mobilných staníc v CDMA komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: 287389

Dátum: 28.07.2010

Autori: Wheatley Charles Iii, Tiedemann Edward

MPK: H04B 7/26, H04B 1/707

Značky: využitím, stanic, synchronizácie, spôsob, mobilných, komunikačnom, časovej, systéme

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob synchronizácie času druhej základňovej stanice s prvou základňovou stanicou podľa predloženého riešenia zahŕňa: zmeranie dĺžky (RTD1) oneskorenia obojsmernej cesty prenosov z prvej základňovej stanice (62) do mobilnej stanice (60) komunikujúcej s prvou základňovou stanicou (62) a späť ako signál (502) spätného spoja z mobilnej stanice (60) do prvej základňovej stanice (62) zmeranie, v mobilnej stanici (60), prvého časového rozdielu...

Spôsob a zariadenie na vysielanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12171

Dátum: 03.03.2009

Autori: Kim Jae-yoel, Lee Hak-ju, Myung Seho, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil, Lim Yeon-ju, Kwon Hwan-joon

MPK: H04L 1/00

Značky: bezdrôtovom, komunikačnom, informácií, riadiacich, vysielanie, kódovaných, zariadenie, systéme, spôsob

Text:

...jeden alebo viacero blokov LDPC vygenerovaných prostredníctvom vyššie uvedených krokov sa vyšle.3 0015 Podľa predkladaného vynálezu je poskytnuté zariadenie na vysielanie riadiacich informácií prostredníctvom post-signalizačných informácií vrstvy 1 (L 1) V bezdrôtovom broadcastovom komunikačnom systéme. Zariadenie zahŕňa enkodér LDPC na kódovanie vstupných informácií do bloku LDPC a vysielaciu jednotku na vysielanie rámoov včítane...

Spôsob a zariadenie na vysielanie riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12170

Dátum: 03.03.2009

Autori: Myung Seho, Lim Yeon-ju, Kim Jae-yoel, Kwon Hwan-joon, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00

Značky: riadiacich, vysielanie, systéme, informácií, spôsob, zariadenie, komunikačnom, bezdrôtovom

Text:

...informácií majúcich premenlivý počet bitov zahmutých v signalizačných informáciách fyzickej vrstvy. Signalizačné informácie majúcepevný počet bitov zahŕňajú informácie potrebné na prijatie ostatných signalizačných informácií majúcich premenlivý počet bitov. Signalizačné informácie majúce pevný počet bitov zahŕňajú informácie o počte rádiových (RF) kanálov na vysielanie aspoň jednej rúry fyzickej vrstvy (PLP).0016 Podľa predkladaného...

Spôsob a zariadenie na vysielanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16315

Dátum: 03.03.2009

Autori: Jeong Hong-sil, Lee Hak-ju, Yun Sung-ryul, Kwon Hwan-joon, Myung Seho, Lim Yeon-ju, Kim Jae-yoel

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: komunikačnom, vysielanie, systéme, informácií, riadiacich, kódovaných, zariadenie, bezdrôtovom, spôsob

Text:

...pri zakódovaní post-signalizačných infonnácií Ll do jedného alebo viacerých blokov LDPC podľa určených výsledkov.Prehľad obrázkov na xýkresoch0014 Vyššie uvedené a ďalšie aspekty, funkcie a výhody predkladaného vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho popisu, keď sa zoberú do úvahy v spojitosti so sprievodnými nákresmio Na obr. l je schéma, ktorá znázorňuje schému vysielania riadiacich informácií vo všeobecnom bezdrôtovom komunikačnom...

Spôsob a zariadenie na prijímanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16292

Dátum: 03.03.2009

Autori: Lee Hak-ju, Kim Jae-yoel, Kwon Hwan-joon, Jeong Hong-sil, Myung Seho, Yun Sung-ryul, Lim Yeon-ju

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26

Značky: bezdrôtovom, spôsob, komunikačnom, zariadenie, riadiacich, informácií, prijímanie, kódovaných, systéme

Text:

...sa zoberú do úvahy v spojitosti so sprievodnými nákresmi-3 o Na obr. l je schéma, ktorá znázorňuje schému vysielania riadiacich informácii vo všeobecnom bezdrôtovom komunikačnom systémeo Na obr. 2 je schéma , ktorá znázorňuje proces kódovania signalizačných informácií L 1 používaný V bezdrôtových komunikačný systémocho Na obr. 3 je schéma, ktorá znázorňuje schému kódovania signalizačných informácií podľa príkladu Na obr. 4 je vývojový...

Spôsob a zariadenie na vysielanie riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15254

Dátum: 03.03.2009

Autori: Jeong Hong-sil, Kwon Hwan-joon, Lim Yeon-ju, Lee Hak-ju, Kim Jae-yoel, Myung Seho, Yun Sung-ryul

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00

Značky: bezdrôtovom, riadiacich, vysielanie, zariadenie, komunikačnom, spôsob, informácií, systéme

Text:

...kódovaním signalizačnej informácie majúcej premenlivý počet bitov obsiahnutých v signalizačnej informácii o fyzickej vrstvy, a riadi vysielač na vysielanie rámca-3 obsahujúceho najmenej jeden zakódovaný blok. Rámec obsahuje ďalšie signalizačné informácie majúce pevný počet bitov potrebných na príjem signalizačnej infonnácie majúcej premenlivý počet bitov. Signalizačné informácie majúce premenlivý počet bitov zahŕňajú frekvenčné informácie...

Spôsob a zariadenie na príjem riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15253

Dátum: 03.03.2009

Autori: Yun Sung-ryul, Kim Jae-yoel, Lim Yeon-ju, Jeong Hong-sil, Kwon Hwan-joon, Myung Seho, Lee Hak-ju

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00

Značky: systéme, komunikačnom, bezdrôtovom, spôsob, zariadenie, riadiacich, informácií, příjem

Text:

...dekódovanie signalizačnej informácie majúcej premenlivý počet bitov zahrnutých v signalizačnej informácie fyzickej vrstvy za použitia dekódovanej signalizačnej informácie majúcej pevný počet bitov. Kontrolér je usporiadaný na dekódovanie zo signalizačnej informácie majúcej-3 pevný počet bitov informácie o počte vysokofrekvenčných (RF) kanálov na prijatie aspoň jedného nosiča typu kolóny fyzickej vrstvy (Physical Layer Pipe - PLP).Prehľad...

Zariadenie a spôsob na kódovanie a dekódovanie kanála v komunikačnom systéme používajúcom paritné kontrolné kódy s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15349

Dátum: 18.02.2009

Autori: Lim Yeon-ju, Kim Kyung-joong, Jeong Hong-sil, Lee Hak-ju, Yang Kyeong-cheol, Kim Jae-yoel, Yun Sung-ryul, Myung Seho, Kwon Hwan-joon

MPK: H03M 13/11, H03M 13/03

Značky: komunikačnom, paritné, kódy, zariadenie, kódovanie, dekódovanie, nízkou, hustotou, kanála, spôsob, kontrolné, používajúcom, systéme

Text:

...a pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému počtu kontrolných uzlov je zadeñnovaný ako gj. Napríklad pri kóde LDPC zodpovedajúcom obrázkom 1 a 2, f 24/8, f 33/8, f 41/8 a fi 0 pri 2, 3, 4 a g 53/4, g 51/4, and gj 0 pri 5, 6. Keď je dĺžka kódu LDPC zadefmovaná ako N,teda počet stlpcov je zadeñnovaný ako N a keď je počet radov zadeñnovaný ako N/2, hustota nenulových položiek v celej matrici kontroly parity s vyššie uvedeným šireným...

Zariadenie a spôsob na kódovanie a dekódovanie kanála v komunikačnom systéme používajúcom paritné kontrolné kódy s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15348

Dátum: 18.02.2009

Autori: Jeong Hong-sil, Lim Yeon-ju, Yang Hyun-koo, Yang Kyeong-cheol, Kwon Hwan-joon, Kim Kyung-joong, Lee Hak-ju, Myung Seho, Yun Sung-ryul, Kim Jae-yoel

MPK: H03M 13/11, H03M 13/03

Značky: kódovanie, kontrolné, kanála, kódy, nízkou, paritné, hustotou, systéme, spôsob, dekódovanie, zariadenie, komunikačnom, používajúcom

Text:

...5, 5 a 5.0009 Ak chcete znázomíť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov je zadefmovaný ako ň, a pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému počtu kontrolných uzlov je zadeñnovaný ako gj. Napríklad pri kóde LDPC zodpovedajúcom obrázkom 1 a 2, f 24/8, f 33/8, f 41/8 a fi 0 pri 2, 3, 4 a g 53/4, g 51/4, and gj 0 pri 5, 6. Keď je dĺžka kódu LDPC zadefmovaná ako...

Spôsob a zariadenie na kódovanie kanálov v komunikačnom systéme využívajúceho kódy kontroly parity s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14315

Dátum: 08.12.2008

Autori: Kwon Hwan-joon, Kim Kyung-joong, Kim Jae-yoel, Jeong Hong-sil, Myung Seho, Yang Kyeong-cheol, Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju, Jung Peter, Lim Yeon-ju

MPK: H03M 13/00, H03M 13/29, H03M 13/11...

Značky: nízkou, hustotou, kódy, systéme, parity, kanálov, spôsob, kódovanie, kontroly, komunikačnom, využívajúceho, zariadenie

Text:

...nenulových položiek V stlpcoch matrice kontroly parity H 1 Obr. 1, ktorý zodpovedá premenlivým uzlom Obr. 2, sa zhodujú so stupňami 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2 a 2 a čísla nenulových položiek V radoch matrice kontroly parity H 1 Obr. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom Obr. 2, sa zhodujú s ich stupňami 6, 5, 5 a 5.0010 Ak chcete znázomiť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov...

Spôsob a zariadenie na dekódovanie kanálov v komunikačnom systéme využívajúceho kódy kontroly parity s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14314

Dátum: 08.12.2008

Autori: Kwon Hwan-joon, Yang Kyeong-cheol, Kim Jae-yeol, Kim Kyung-joong, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil, Lee Hak-ju, Jung Peter, Myung Seho, Lim Yeon-ju

MPK: H03M 13/29, H03M 13/00, H03M 13/11...

Značky: hustotou, systéme, kanálov, komunikačnom, spôsob, nízkou, dekódovanie, využívajúceho, parity, kódy, zariadenie, kontroly

Text:

...1 Obr. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom Obr. 2, sa zhodujú s ich stupňami 6, 5, 5 a 5.0009 Ak chcete znázomiť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov je zadefinovaný ako fi, US 2007/0162814 A 1 zverejňuje pristroj a metódu systému kódovania LDPC s odkazom na kódovanie a dekódovanie v rámci komunikačného systému, pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému...

Spôsob a prístroj na distribuovanie sekvencie a na spracovanie sekvencie v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9983

Dátum: 07.08.2008

Autori: Chen Xiaobo, Zhao Meng, Lv Yongxia

MPK: H04W 72/04

Značky: distribuovanie, komunikačnom, spracovanie, sekvencie, spôsob, systéme, prístroj

Text:

...je t prispôsobený na vysielanie dát Správa o plánovaní kanála s indikáciou kvality Indikácia kvality kanála 1 musí byť zahmutá v dátach i Ílndikuje, že užívateľský terminál musí z rezervovať zdroje pre ACK/NACK na ACK/NACK indikácia 1 fyzickom uplinkovom synchrónnom kanále Určovanć multi-užívateľskou MIMO a,Í ,uplinkovou multi-anténnou technológiou, 2 bi- o Multi-anténna technológia 2 ty Identita užívateľského terminálu i l 6-24-bitová CRC...

Spôsob a zariadenie na vytvorenie synchronizačného signálu v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9066

Dátum: 29.04.2008

Autor: Popovic Branislav

MPK: H04L 27/26

Značky: komunikačnom, systéme, vytvorenie, signálu, zariadenie, synchronizačného, spôsob

Text:

...prePodľa príkladného uskutočnenia vynálezu spôsob vytvorenia synchronizačného signáluvhodného najmä pre prispôsobený filtrový prijímač v komunikačnom systéme zahŕňadefinovanie súboru diskrétnych Fourierových frekvenčných koeficientov a prevedenie súborudiskrétnych Fourierových frekvenčných koeficientov do diskrétnej časovej reprezentácie.0009 Ďalej je komunikačný systém výhodne pripravený na použitie diskrétnej časovejreprezentácie ako...

Spôsob distribuovania sekvencie, spôsob spracovania sekvencie a prístroj v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9932

Dátum: 25.09.2007

Autori: He Yujuan, Qu Bingyu

MPK: H04J 11/00, H04L 23/02, H04B 7/00...

Značky: spracovania, komunikačnom, distribuovania, sekvencie, systéme, spôsob, prístroj

Text:

...zahŕňagenerovanie skupiny sekvencií obsahujúcej skupinu sekvencií, kde sekvencie v skupinesekvencií sú určované podľa obsadzovacích módov časovo-frekvenčných zdrojov sekvenciíkde obsadzovacie módy časovo-frekvenčných zdrojov sekvencií obsahujú prinajmenšom obsadzovanie časovo-frekvenčných zdrojov ktoré majú rôzne šírky pásma rôznymi sekvenciamikde sekvencie v skupine sekvencií obsahujú prinajmenšom jednu z nasledujúcichsekvenciu s nulovou...

Spôsob a zariadenie na vysielanie a prijímanie stavovej správy v mobilnom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6007

Dátum: 16.04.2007

Autori: Van Lieshout Gert-jan, Kim Soeng-hun, Van Der Velde Himke

MPK: H04L 1/16

Značky: systéme, vysielanie, prijímanie, stavovej, spôsob, komunikačnom, mobilnom, správy, zariadenie

Text:

...nízkejpaketovej chybovej rýchlosti spoužitím len HARQ. To je, ak je HARQ NACK signál,~ 3 nesprávne rozoznaný ako HARQ ACK signál, odpovedajúcí paket je úplne stratený V HARQ vrstve. Preto spoľahlivosť HARQ ACK/NACK signálu pôsobí ako dôležitý faktor pri stanovení paketového chybového pomeru v HARQ vrstve.Systém V ktorom pracujú ARQ a HARQ spolu, môže zvyšovať účinnosť ARQ činnosti za použitia informácií z HARQ vrstvy. Napriklad HARQ TX...

Spôsob na uskutočňovanie pagingu v celulárnom mobilnom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16156

Dátum: 09.02.2007

Autori: Jacobsohn Dieter, Nenner Karl-heinz

MPK: H04W 68/00, H04W 52/02

Značky: uskutočňovanie, komunikačnom, systéme, pagingu, spôsob, mobilnom, celulárnom

Text:

...sa odovzdávajú bezprostredne do rádiového prenosového zariadenia, ktoré rádiovými signálmiobsluhuje prvú rádiovú bunku, a toto rádiové prenosové zariadenie uskutočňujea/alebo iniciuje Paging na spomínaný koncový pristroj.0008 Úlohou tohto vynálezu je tento vyššie opísaný pagingový spôsob zjednodušiť a koncipovať ho tak, aby bol efektívnejší.0009 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená spôsobom podľa0010 Výhodné uskutočnenia tohto...

Duplexná prevádzka v bunkovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14481

Dátum: 18.08.2006

Autori: Jones Alan Edward, Beale Martin

MPK: H04W 48/10

Značky: bunkovom, systéme, komunikačnom, prevádzka, duplexná

Text:

...pripojenie iba k základňovým staniciam prvej siete aúčastníci zdruhej siete vykonávajú pripojenie iba kzákladňovým staniciam druhej siete). Prerušované čiary a obr. 1 ilustrujú pripojenie medzi uživateľskými zariadeniami aV 3 GPP užívateľské zariadenie vyhľadávajúce bunku na pripojenie všeobecne vykoná pokus o pripojenie k bunke z vopred nakonfigurovaného zoznamu, ktorá spĺňa určité kritériá kvality(ako napríklad silu signálu)....

Signalizovanie plánovacích podporných dát v mobilnom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12802

Dátum: 09.02.2006

Autori: Beale Martin Warwick, Legg Peter Jonathon, Anderson Nicholas William

MPK: H04W 72/12

Značky: systéme, signalizovanie, plánovacích, podporných, komunikačnom, mobilnom

Text:

...uplinkových dát na odoslanie (napríklad počas posielania elektronickej pošty, posielania vyplnených intemetových formulárov, alebo počas posielania TCP potvrdenia pre zodpovedajúci downlinkový prenos, ako napriklad webovú stránku). Tieto krátke dátové spurty sú známe ako paketové hovory, a ich čas trvania môže mať typicky rozsah od niekoľkých milisekúnd do niekoľkých sekúnd. Počas paketového hovoru sú uplinkové zdroje často prideľovane a...

Spôsob synchronizácie a prenosu informácií v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9046

Dátum: 18.01.2006

Autor: Popovic Branislav

MPK: H04B 7/00, H04L 27/26, H04L 7/04...

Značky: spôsob, systéme, komunikačnom, informácií, synchronizácie, přenosu

Text:

...synchronizačnćho signálu zDokumentu 1 vygenerovaná pomocou IDFT s N z 128 vzoriek, scyklickým prefixom 10 vzoriek, jezobrazená na obrázku l.0010 Vzorec (2) vysvetľuje široký trojuholníkovitý tvar diferenciálnej korelačnej funkcie na obrázku 1. Malé skreslenia trojuholníkového tvaru pochádzajú z tluktuácií obálky signálu. Čiže z (2) možno vidieť, že diferenciálna korelácia závisí od obálky synchronizačného signálu tak, že rôzne...

Riadiace rozhodnutia v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13758

Dátum: 06.12.2004

Autori: Esser Alexander, Honkasalo Zhi-chun, Hurtta Tuija

MPK: H04W 76/02, H04W 88/16

Značky: rozhodnutia, riadiace, komunikačnom, systéme

Text:

...tretej generácie (3 G).Prístupové siete, ktoré môže užívateľ používať na pristupovanie k službám, môžupodporovať podstatne odlišné vlastnosti, vzávislosti od používaného štandardu a/alebogenerácie/verzie štandardu. Užívateľ môže ďalej používať prístupové siete, ktoré sú založené na nelicencovaných rádiových alebo pevných prístupových technikách. Tieto prístupové techniky môžu podporovať podstatne odlišné vlastnosti, vzávislosti od...

Spôsob a zariadenie umožňujúce opätovnú autentizáciu v celulárnom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16550

Dátum: 30.09.2003

Autori: Haverinen Henry, Ahmavaara Kalle

MPK: H04L 9/32

Značky: autentizáciu, umožňujúce, opätovnú, celulárnom, komunikačnom, zariadenie, spôsob, systéme

Text:

...takzvaného AAA protokolu.Na začiatku komunikačnej relácie, ktorá je ustavená s EAP SIM alebo EAP AIQA, terminál a AAA server vykonajú to, čo sa tu nazýva plná autentizácia, to znamená, autentizácia začína zo stavu, v ktorom nemajú ani terminál, ani AAA server akýkoľvek základ na autentizáciuPo ustanovení úplnej autentizácie môže nastať, že po určitom vopred určenom čase alebovprípade splnenia nejakej inej podmienky je vyžadovaná opakovaná...

Meranie kanálových charakteristík v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1782

Dátum: 12.06.2003

Autori: Moulsley Timothy, Baker Matthew

MPK: H04B 17/00

Značky: charakteristik, meranie, systéme, komunikačnom, kanálových

Text:

...je premenlivé, pričom variácia času spriemerovania závisí odEurópska patentová prihláška EP 1081875 A 2 publikuje spôsob riadenia výkonu v rádiokomunikačnom systéme, v ktorom sa merania prijatej úrovne výkonu vykonávajú v rámci meracieho intervalu, ktorý môže mať premenlivú dĺžku, pričom interval merania je menší alebo rovný časovému obdobiu, vktorom sa môžu zmeniť charakteristiky signálu indikujúce výkon. Príkladmi charakteristík signálu...

Spôsob, systém a produkt počítačového programu pre nenarušiteľnú pamäť v osobnom komunikačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12250

Dátum: 17.10.2002

Autori: Ekberg Jan-erik, Asokan Nadarajah, Paatero Lauri

MPK: H04K 1/00, H04L 9/00

Značky: pamäť, komunikačnom, systém, produkt, osobnom, zariadení, nenarušiteľnú, počítačového, spôsob, programů

Text:

...pamäťové zariadenie (ako je zabezpečená časť pamäte smart karty pripojenej na osobné komunikačné zariadenie) a procesor usporiadani v spojeni s pamäťovými zariadeniami a schopný autentizovat externé pamäťové zariadenia a bezpečne prenášať dáta medzi nimi (t.j. ako utajovacim tak autentizovaným spôsobom).0013 Preto je žiaduce zabezpečiť systém, spôsob a produkt z počítačového programu, ktorý poskytuje zlepšenú nenarušenosť chrániacu pamäť...

Metóda a zariadenie na prenos informácie v mobilnom komunikačnom móde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14767

Dátum: 12.09.2002

Autori: Ivanov Valery Filippovich, Sarian Viliam Karpovich, Zubarev Jury Borisovich, Panferov Fedor Konstantinovich, Djermakyan Karen Jurievich

MPK: H04B 7/00, H04W 88/02, H04W 88/04...

Značky: prenos, zariadenie, móde, informácie, metoda, mobilnom, komunikačnom

Text:

...opakovač pripojený na jednotku riadenia obsahuje aspoň jeden obojstranný rádiový prijímač a jeden pomocný rádiový prijímač pričom každý z nich je spojený so základnou stanicou a pomocným prijímačom prostriedku mobilnej0006 Avšak, použitie doteraz známej metódy a prístroja v mobilných komunikačných systémoch kde sú dáta nepretržite vymieñané medzi mobilným komunikačným zariadením a základnou stanicou, prináša ťažkosti. Tieto sú spôsobená...

Prenos dátových paketov v rádiovom komunikačnom systéme pri využití spoločného procesu HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 97

Dátum: 19.08.2002

Autori: Meiling Axel, Schniedenharn Jörg, Raji Fariba

MPK: H04L 12/56

Značky: automatic, repeat, request, komunikačnom, hybrid, systéme, rádiovom, procesu, prenos, paketov, datových, spoločného, využití

Text:

...že je potrebné aj rôzne spracovanie príslušných dát v procese HARQ. Ďalej musí byť umožnené, aby dátové pakety jednej služby, ktoré do prijímača dorazia, mohli byť znovu uvedené do správneho poradia. Prijímač obvykle neprijíma dátové pakety V správnom poradi, pretože jednotlivé dátové pakety môžu byť v priebehu prenosu cez rádiové rozhranie rušené a pomocoumechanizmu ARQ musia byť nanovo vyžiadané, zatiaľčo iné, pôvodne pozdejšie...

Spôsob vyžiadania informácií v komunikačnom systéme a komunikačný systém schopný vyžiadania týchto informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280993

Dátum: 11.10.1995

Autor: Jasinski Leon

MPK: H04B 17/02, H04B 7/02

Značky: schopný, týchto, vyžiadania, systéme, komunikačný, spôsob, systém, informácií, komunikačnom

Zhrnutie / Anotácia:

Žiadosť o informačnú službu v komunikačnom systéme sa generuje prijímačom (200) selektívneho volania v kódovom slove, ktoré má rad bitov na identifikáciu aspoň jedného z množiny informačných súborov. Žiadosť sa prenesie do základňovej stanice (100), ktorá prijme z prijímača (200) selektívneho volania žiadosť o informačnú službu na informácie z aspoň jedného z množiny informačných súborov a vyžiadanú informáciu prenesie do prijímača (200)...

Spôsob prístupu v multiplexnom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: 280479

Dátum: 12.01.1995

Autori: Van Den Heuvel Anthony Patrick, Britland David

MPK: H04L 5/22, H04Q 7/20, H04Q 7/18...

Značky: komunikačnom, multiplexnom, přístupu, systéme, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prístupu v multiplexnom komunikačnom systéme, obsahujúcom najmenej jednu centrálnu stanicu (11), ku ktorej je priradená najmenej jedna vzdialená jednotka (10), majúcom prostriedky na komunikáciu po spojení s viacnásobným prístupom s časovým delením TDMA, sa vysiela a prijíma užitočná informácia v prevádzkových časových úsekoch a signalizačná informácia sa vysiela a prijíma pri bežnej prevádzke v signalizačných časových úsekoch. Pri...