Patenty so značkou «komunikačného»

Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7178

Dátum: 01.07.2015

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, H05B 41/36

Značky: predradníkmi, komunikačného, elektronickými, modulu, zapojenie

Text:

...zdroj je zapojený na výstup bloku l elektronického predradmka, pričom napájanie bloku g modul PLC a bloku l elektronického predradníka sú pripojené k napájaciemu vedeniu í, pričom riadiace vedenie DALI j je pripojené k bloku g komunikačnému modulu PLC.Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi na obrázku 1 pozostáva z bloku l elektronického predradníka s riadiacim rozhraním 1-10 V, bloku g komunikačného modulu PLC a...

Systém na ochranu komunikačného rozhrania elektromeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7016

Dátum: 07.01.2015

Autor: Holub Libor

MPK: G01R 11/24, G01R 11/04, G01R 11/02...

Značky: ochranu, komunikačného, rozhrania, systém, elektroměru

Text:

...výrobcov, energetických spoločností a odberateľov, od prístupu k nameraným údajom a ich mazania po nastavenie kalibrácie a úpravy firmware.Stav nastavenia je výhodne zvolený zo skupiny stav vypnuté/zapnuté pri aspoň jednom komunikačnom rozhraní, stav úplne alebo čiastočne deaktivované/aktivované aspoň jednej funkcie aspoň jedného komunikačného rozhrania a/alebo ich kombinácie. Príkladom môže byť povolenie iba čítania z optického rozhrania...

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288161

Dátum: 22.01.2014

Autor: Stražan Ivan

MPK: E04H 1/12, B60P 3/00, B65D 88/00...

Značky: vozidla, komunikačného, veliteľsko-štábneho, nadstavba

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla (10) pozostáva z exteriérovej časti (30) a interiérovej časti (20) tvorenej pracoviskom operátorov (21) a pracoviskom riadiaceho štábu (23) vybaveným mobilným operačným centrom (24), pričom interiérová časť (20) aj exteriérová časť (30) sú vybavené mechanickými zariadeniami (210) a elektrickými zariadeniami (220).

Zariadenie a spôsob na detekciu komunikačného spojenia v rozvodnej sieti elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18452

Dátum: 07.10.2010

Autor: Veroni Fabio

MPK: H04B 3/54

Značky: zariadenie, sietí, energie, spôsob, detekciu, komunikačného, elektrickej, rozvodnej, spojenia

Text:

...vedením a schopných monitorovať spotrebu energie na danom mieste a komunikovať dáta o spotrebe po elektrickom vedení.0009 Patentový spis US 5,912,633 uvádza smerovač (router) nastanovenie prenosových ciest k elektromeru cez medziľahlýelektromer. Ak sa zistí, že komunikácia s elektromeronl nie je možná cez akúkoľvek z prenosových ciest uložených do pamate pre daný elektromer, potom elektromer je považovaný za stratený. V tomto spise...

Spôsob zrušenia registrácie funkčných čísel pre mobilné stanice bezdrôtového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18396

Dátum: 21.08.2008

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04Q 3/76, H04W 8/26, H04W 8/04...

Značky: systému, stanice, čísel, komunikačného, mobilné, registrácie, spôsob, funkčných, zrušenia, bezdrôtového

Text:

...sa pri tom zistí, poukazuje naprechod mobilnej stanice z prvej siete, v ktorej sa predtým vykonala funkčnáregistrácia, do aktuálnej siete pôvodu.Iniciovaním technického systému prislúchajúceho k domácej sieti mobilnej stanice sa takto dá dosiahnut časové oneskorenie zrušenia registrácie o prednastaviteInú hodnotu. Táto prednastavitelná hodnota časového oneskorenia sa dá individuálne modifikovať napríklad aj v závislosti od identity...

Spôsob registrácie alebo deregistrácie funkčných čísiel pre mobilné stanice rádiového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16321

Dátum: 20.01.2006

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/26

Značky: deregistrácie, funkčných, čísiel, komunikačného, mobilné, radiového, systému, registrácie, spôsob, stanice

Text:

...databázu avtejto konfiguračnej databáze sa načítaním tohto prvého funkčného čísla generuje sled prinajmenšom dvoch operácií priraďovania. pričom pomocou nejakého snímacieho zariadenia, logicky spojeného skonfiguračnou databázou, sa načítava kódovaný dátový prvok zdátového reťazca prvého funkčného čísla pre udanie štartovacej hodnoty,ktorá sa má použiť pri generovaní daného sledu, ako aj udanie pravidiel prevytvorenie jednotlivých...

Spôsob prevádzky komunikačného systému, rádiostanica a rádiokomunikačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12015

Dátum: 08.11.2005

Autori: Mousley Timothy, Baker Matthew

MPK: H04W 52/26, H04W 52/32, H04L 27/00...

Značky: komunikačného, prevádzky, systém, rádiokomunikačný, rádiostanica, spôsob, systému

Text:

...formátu dát aod zmien vprenosovom formáte, aúroveň vysielacieho výkonu dátového signálu je závislá od aktuálneho prenosového formátu. Posunový pomer je preto závislý od aktuálneho prenosového formátu dátového signálu. Ak sa použije regulácia výkonu vuzavretej slučke, úroveň vysielacieho výkonu pilotného a dátového signálu sa mení podľa prijatých príkazov TPC a posunový pomer saMedzinárodná patentová prihláška WO 01/91322 publikuje sieť...

Rádiokomunikačný systém, spôsob prevádzky komunikačného systému a mobilnej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2716

Dátum: 09.11.2004

Autori: Baker Matthew, Moulsley Timothy

MPK: H04B 7/005

Značky: spôsob, rádiokomunikačný, stanice, komunikačného, systém, systému, mobilnej, prevádzky

Text:

...komunikačného systému zahŕňajúceho základňovú stanicu a aspoň jednu mobilnú stanicu, ktorý zahŕňana základňovej stanici - príjem prvých príkazov regulácie výkonu vysielaných mobilnou stanicou a vysielanie prvého downlink signálu modulovaného vopred neurčenými dátovými hodnotami a podliehajúcemu regulácii vysielacieho výkonu podľa prvých príkazov regulácie výkonu ana mobilnej stanici - príjem prvého downlink signálu, meranie parametra...

Zapojenie systému určeného na harmonizáciu osobnosti užívateľa komunikačného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3781

Dátum: 06.04.2004

Autori: Hadidomová Ľudmila, Červenický Martin

MPK: G06F 13/00, G06F 15/16

Značky: harmonizáciu, zapojenie, zariadenia, osobnosti, určeného, systému, užívateľa, komunikačného

Text:

...výkresov, kde na obr. č. l je schematicky znázomené zapojenie systćmu určeného na vytváranie psychickej duševnej pohody užívateľa počítača.Príklady uskutočnenia Príklad č. 1Zapojenie systému určeného na vytváranie psychickej duševnej pohody užívateľa počítača, podľa obr. č, l, je tvorené zobrazovacím užívateľským elektronickým zariadením 1, ktorým je Užívateľský počítač, prepojeným na monitor ll s obrazovkou, ktorá slúži ako zobrazovací...

Spôsob registrácie komunikačného terminálu v sieťach IMS služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8079

Dátum: 05.03.2004

Autor: Blicker Stephan

MPK: H04W 4/10

Značky: komunikačného, spôsob, sieťach, terminálu, registrácie, služieb

Text:

...v závislých nárokoch.0009 Podla predloženého vynálezu je zlsťované v časti sieťového prvku siete IMS služieb, či je komunikačný terminál aktuálne registrovaný v IMS. Akkomunikačný terminál nie je aktuálne registrovaný vlMS, je automaticky spustená |MS registračná procedúra vysielaním krátkej správy SMS do komunikačného terminálu, pričom krátka správa obsahuje IMS registračnú0010 Spôsob umožňuje IMS platforme ustanovovať sieťovo spúšťanú IMS...

Spôsob a zariadenie na pripojovanie komunikačného spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4241

Dátum: 18.12.2003

Autor: Alberts Paul

MPK: H04M 7/00, H04M 3/487

Značky: spôsob, pripojovanie, spojenia, zariadenie, komunikačného

Text:

...s ako pevnými, tak i mobilnými spojeniami, alebo firemná sieť) a prvými a druhými zariadeniami môžu byť (mobilné) telefóny. Ďalším zariadením môže napríklad byť osobný počítač s internetovým pripojením. 0009 V záujme uistenia, že sa užívateľ skutočne díva na oznam, tento spôsob obsahuje ďalší krok prerušenia komunikačného spojenia v podstate vtedy, keď je počítačová služba ukončená. Ak napríklad užívateľ uzatvori alebominimalizuje okno, v...

Spôsob a zostava pre vytvorenie komunikačného spojenia s mobilnou komunikačnou sieťou ako aj vhodné telekomunikačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4137

Dátum: 10.11.2003

Autor: Baumkötter Manfred

MPK: H04Q 7/32

Značky: komunikačného, spojenia, zariadenie, mobilnou, zostava, telekomunikačné, komunikačnou, sieťou, vhodné, spôsob, vytvorenie

Text:

...telekomunikačného zariadenia do intemetu internetovú prístupovújednotku s ktorou je za týmto účelom telekomunikačné zariadenie spojené sieťou LAN (LocalArea Network). Pri tomto procese systém vprípade, že komunikácia bola iniciovaná mobilným teletoitom, osloví jarístupovíi a sprostredkovaeiu jednotku mobilnej komunikačnej siete cez prístupovú cestu internetovej prístupovej jednotky sIP adresou, ktorá jej bola priradená. Uprednostňovaný...

Spôsob a zariadenie na realizáciu kvalifikovaného elektronického podpisu (QES) pomocou mobilného komunikačného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3707

Dátum: 27.10.2003

Autor: Stahl Hans-joachim

MPK: H04L 9/32

Značky: kvalifikovaného, realizáciu, podpisu, koncového, prístroja, zariadenie, pomocou, qes, elektronického, komunikačného, spôsob, mobilného

Text:

...si obe tieto hodnoty rovné, sú dáta m autentické (S 8). Pokiaľ súrozdielne, dáta m nie sú autentické (S 9).0006 Ako je to opísané napr. vo W 0 02/28005 A, v online médiách, ako je napr. e-mail alebo prenos dátových súborov pomocou osobného počítača (PC),QES sa dodnes používa zasunutím Smart Card karty do periférneho terminálu na čítanie kariet, ktorý je spojený s PC, a zadaním osobného identifikačného čísla (PIN) podľa principu, že držanie...

Spôsob video sledovania objektov za použitia mobilného komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5891

Dátum: 29.07.2003

Autor: Mossakowski Gerd

MPK: H04L 29/06, G08B 27/00, G08B 26/00...

Značky: použitia, objektov, spôsob, video, sledovania, mobilného, komunikačného, systému

Text:

...W 0 O 1 03402 A 1 sa týka spôsobu pre autentifikáciuúčastníka prvej komunikačnej siete v druhej komunikačnej sieti, pričom áúčastníkovi, sa v druhej komunikačnej sieti pridelí adresa, táto adresa saasociuje s identitou účastníka, ktorá je k dispozícii v prvom komunikačnom systéme, a účastník je na základe tejto identity autentifikovaný v druhej komunikačnej sieti.Dokument W 0 01 31925 A 1 opisuje spôsob a systém na video sledovanie, pri...

Zapojenie komunikačného modulu lokálnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: 256718

Dátum: 15.04.1988

Autor: Schwartz Ladislav

MPK: G06F 13/14

Značky: modulu, siete, lokálnej, zapojenie, komunikačného

Text:

...bloku 2 generátora hodín je spojený so vstupom A 3 bloku 3 deličky,ktorej prvý výstup 3 A je spojený so vstupom A 13 bloku 13 číslicového závesu. Drutý výstup SB bloku 3 deličky je spojený so vstupom A 4 bloku 4 kódera a tretí výstup 3 G bloku 3 deličky je spojený so vstupom B 4 bloku 4 kodera a tiež so vstupom A 8 bloku 8 riadenia sériového vstupu a výstupu,ktorého dátový výstup 8 A je spojený so vstupom C 4 bloku d kódera. Výstup 4 A...

Rozhranie komunikačného procesora a mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 255352

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vala Zdenek, Plichta Ivan, Potočko Ivan

MPK: G06F 13/00

Značky: procesora, rozhranie, komunikačného, systému, mikropočítačového

Text:

...výstup CS 1 výberu, prvý a druhý adresový vstup ADRl a ADR 2. Prvý výstup CS 1 výberu je privedený do bloku 7 výberu prvku a úroveň .log D prvého výstupu CS 1 výberu. zapričini na výstupe bloku 7 výberu prvku úroveň log O výstupu CE výberu prvku. Výstup CE výberu. prvku je privedený do komunikačného procesora 4 a súčasne je privedený do bloku 11 žiadosti o l/O operáciu, čim sa na jeho výstupe IORD žiadosti o I/O operáciu vytvorí log O. Úroveñ...

Zapojenie komunikačného multiprocesora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242325

Dátum: 15.11.1987

Autori: Drobník Jaroslav, Švec František, Vinš Ludik, Maoík Jioí

MPK: G06F 15/16

Značky: komunikačného, zapojenie, multiprocesora

Text:

...obvody umožňujú realizovať ľubovoľný sériový typ prenosu ako napríklad prenos pomocou rôznych typov modemov a rozhrania prúdovej slučky.Modularita zapojenia komunikačného multi- ~procesora ďalej umožňuje jednoduché rozširovanie systému o dalšie komunikačné linky.Na pripojenom výkrese je schematickyznázornené zapojenie komunikačného multiprocesora.Zapojenie komunikačného multiprocesora pozostáva z dvojprístupovej pamäte 2 komunikačného...

Zapojenie komunikačného alfanumerického terminálu, najmä pre technologické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 241345

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sochor Jioí, Petrů Vladimír, Šeda Jan, Švarc Josef

MPK: G05B 15/02

Značky: komunikačného, terminálu, alfanumerického, technologické, najmä, zapojenie, zariadenie

Text:

...4.Komunikačný ailfanumerický terminál podla zapojenia môže pracovať V móde vstupnom a zobrazovacom.Vo Vstwpnom móde sa .znak a klávesnice 1 terminálu odošle najprv cez komunikačný mikropočítač 4, ktorý je súčasťou terminälu do riadiaceho systému 7. V ňom sa spraco 241345je a vo forme v akej bol prijatý sa odošle späť do komunikačného mikropočítača 4. Po transtormácii do pracovného kódu sa prenesie do z-obrazovacieho mikropočítača 9, ktorý -v...