Patenty so značkou «komunikáciu»

Systém a postup pre komunikáciu po elektrickom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17614

Dátum: 23.11.2011

Autori: Shi Xiao Ming, Long Yan, Sobotka Peter

MPK: H04L 29/08, H04B 3/54, G01D 4/00...

Značky: komunikáciu, elektrickom, vedení, postup, systém

Text:

...Elektrická sieť zahrnuje prvú elektrickú sieť poskytujúcu energiu na prvej napäťovej úrovni a druhú elektrickú sieť spojenú s prvou sieťou. Druhá sieť rozvádza energiu na druhej napäťovej úrovni do vzdialeného miesta, pričom druhá napäťová úroveň je nižšia ako prvá napäťová úroveň. Postup zahrnuje získavanie aktualizácie stavu z meračov zo servera spojeného s centrálnym miestom vysielaním správ o vysielaní, určených pre dodanie do prvého...

Inštrukcie store/store block pre komunikáciu s adaptérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17669

Dátum: 08.11.2010

Autori: Gregg Thomas, Greiner Dan, Farrell Mark, Craddock David

MPK: G06F 13/38, G06F 9/312

Značky: komunikáciu, inštrukcie, block, adaptérmi

Text:

...procesorovej jednotky (CPU) pripojenej kadaptéru namapovaná do adresného priestoru adaptéru, čo umožňuje CPU inštrukciám, EP 2 430 524 3515311ktoré pristupujú do úložného priestoru, priamo manipulovat sdátami v adresnom priestore adaptéru.0006 Podľa hľadiska tohto vynálezu je poskytnutá funkcionalita pre ulahčovanie komunikácie sadaptérmi, ako napríklad PCI alebo PCIe adaptérmi. Sú poskytnuté riadiace inštrukcie, konkrétne navrhnuté na...

Systém pre komunikáciu po distribučnej elektrickej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7444

Dátum: 18.03.2008

Autor: Henderieckx Luc

MPK: H04B 3/54

Značky: elektrickej, komunikáciu, distribučnej, systém, sietí

Text:

...energie. Každý ztýchto filtrov pri tom zahŕňa filtrujúce súčiastky pre blokovanie frekvencií v rámci vopred stanoveného frekvenčného pásma, ktoré sa používapre komunikáciu po elektrickej sieti cez siet pre rozvod energie.0008 Navrhnuté technické riešenie podľa tohto vynálezu odstraňuje zdroje rušenia zoboch strán tým, že sa vloží na jednej strane filter, ktorý na PLC frekvenciách používaných inteligentnými meracími zariadeniami, združovačmi...

Sústava prvkov na komunikáciu a dozor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4767

Dátum: 07.06.2007

Autor: Juhos František

MPK: G08B 21/00

Značky: dozor, prvkov, komunikáciu, sústava

Text:

...držiteľovi na monitore 9 po prijatí signálu a zároveň automatické archivovaníe údajov. Koncové zariadenie 1 je v spojení so softvérom 7 centrálnej jednotky 2 fungujúceho na báze strediska registrácie poplachov.Medzi koncovým zariadením 1 a centrálnou jednotkou 2 je zabezpečené automatické spojenie cez hlasité odpočúvanie pomocou mikrofónu 8, ktorým je zabezpečená obojstranná komunikácia aj v tom prípade ak držiteľ koncového zariadenia 1...

Spôsob a zariadenie na komunikáciu po silnoprúdovom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14491

Dátum: 12.10.2006

Autori: Kodama Nobutaka, Koga Hisao

MPK: H04B 3/54, H04L 27/26

Značky: vedení, zariadenie, komunikáciu, spôsob, silnoprúdovom

Text:

...pripojených ku každej sieti všeobecne spoločné, a to i v prípade, že sa pomocou sieťového kľúča apod. vytvoria rôzne logické siete. Komunikačné zariadenia tak môžu signály prenášané medzi rôznymi sieťami zisťovať na úrovni fyzickej vrstvy komunikačných zariadení, takže interferencií medzi signálmi je možné predchádzať použitím CSMA (Carrier Sense Multiple Access), čo umožňuje hladkú komunikáciu i vrelatívne blizko pri sebe umiestnených...

Časová diverzita pre dátovú komunikáciu cez hlasový kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10460

Dátum: 06.07.2006

Autor: Birmingham Kiley

MPK: H04L 1/18

Značky: diverzita, kanál, časová, dátovú, komunikáciu, hlasový

Text:

...a že je možné vykonať rôzne zmeny bez prekročenia rozsahu pôsobnosti predkladaného Vynálezu, ako je určený v sprievodných nárokoch. Nasledujúci detailný opisteda nemožno chápať v obmedzujúcom zmysle.(0017) S odkazom na obr. l zahmuje bezdrôtová komunikačná sieť 12 mobilný telefón 14,ktorý prijima hlasové signály 22 od uživateľa 23. Hlasový kodér (vokodér) 18 v mobilnom telefóne 14 zakóduje hlasové signály 22 do zakódovaných digitálnych...

Spôsob a zariadenie na komunikáciu pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19917

Dátum: 23.06.2006

Autori: Flandre Loic, Sadoux Grégoire

MPK: H04L 12/403, B60R 16/02

Značky: motorové, zariadenie, spôsob, komunikáciu, vozidlo

Text:

...charakteristiky siete LIN podstatne modifikované a jej výkon je stále obmedzený na 20 Kbit/s z dôvodov elektromagnetickej kompatibility a syn chronizácie hodín bez použitia kryštálu alebo keramického rezonátora.Alebo sa vnútomé funkcie objavujú čím ďalej tým viac u labužníkov V priepustnom pásme,obzvlášť tých, ktoré pripadajú na pokrokové osvetľovacie systémy typu AFS (Advanced/Adaptative Front Light System).Zariadenia smerového...

Anténa pre počítačovú komunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4439

Dátum: 04.05.2006

Autori: Šaňo Imrich, Labun Ján

MPK: H01Q 9/00

Značky: komunikáciu, počítačovú, anténa

Text:

...strany je rozoberateľne pripevnený na najmenej jednu spevňovaciu nosnú lištu, ktorá je cez najmenej jeden dištančný krúžok rozoberateľne pripevnená na najmenej jeden žiarič,ktorý je na najmenej jednom povrchu opatrený žiaričovou elektricky vodivou mikrovrstvou a ktorý je cez najmenej jeden propojovací konektor rozoberateľne pripevnený naspevňovaciu nosnú lištu, ktorá je cez prepojovací konektor rozoberateľne pripevnená na reflektor.Je...

Spôsob a systém na podporu kontinuity služieb pre mobilnú komunikáciu cez rôzne prístupové siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8277

Dátum: 24.11.2005

Autori: Kotulla Andreas, Schaub Alexander

MPK: H04W 24/04

Značky: komunikáciu, systém, prístupové, spôsob, kontinuity, podporu, siete, služieb, rôzne, mobilnú

Text:

...do cieľovej siete, ktoré sú k dispozícii v mieste výskytu koncového prístroja,aspojeníe sa pri zohľadnení ceny za spojenie, prenosovej rýchlosti, alebo kvality služieb smeruje vždy cez dostupnú prístupovú sieť na požadovanú cieľovú adresu a naopak. Toto riešenie je vybudované v OSI vrstvovom modelina vrstve 2 (komunikačná vrstva) prípadne vrstve 3 (sieťová vrstva), a vďaka tomu sú potrebné špeciálne koncové prístroje resp. je potrebné...

Metóda a zariadenie pre diaľkovú komunikáciu za použitia fotoluminiscencie alebo termoluminiscencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12909

Dátum: 23.05.2005

Autori: Desbrandes Robert, Van Gent Daniel Lee

MPK: H04B 10/30

Značky: dialkovú, metoda, komunikáciu, fotoluminiscencie, termoluminiscencie, použitia, zariadenie

Text:

...hliníka vybaveného uhlikom(AI 203 C) napríklad Iuminiscencia začína pri 125 °C a dosahuje maximálne 200 °C ako to ukazuje Obrázok 1, krivka (2). Stúpanie teploty ohrievanim sa môže nahradiť expoziciou laserovým lúčom, napríklad infračerveným.0012 Luminiscencia pn okolitej teplote nemusi byt nevyhnutne nulová aexcitácia pomaly zmizne (znižovanie, zoslabovanie signálu ziskaného s časom). Zároveňdochádza kopačnému zoslabeniu pri vzorkách...

Bezdrôtová dátová komunikácia pre paketovú komunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14246

Dátum: 12.05.2004

Autor: Nguyenphu Thinh

MPK: H04W 24/00

Značky: dátová, komunikáciu, paketovú, komunikácia, bezdrôtová

Text:

...spojenie stratí a bude sa musieť znova vybudovať, keď je mobilné zariadenie znova zapnuté alebo ked je odstránený dôvod blokujúci komunikáciu. Akonáhle prístupová brána a prístupový sieťový kontrolér určia, že mobilné zariadenie bolo vypnuté, alebo je inak mimo dosahu, kontextové súbory pre mobilné zariadenie sú obvykle zrušené.Môže sa stať že mobilné zariadenie nie je úmyselne deaktívovanć, ale skôr vypadne z oblasti pokrytia, alebo vstúpi do...

Spôsob a modem na dátovú komunikáciu v sieťach káblovej televízie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2284

Dátum: 12.02.2004

Autori: Vunnel Hannu, Vunnel Lasse

MPK: H04B 3/54, H04N 7/173

Značky: televízie, modem, spôsob, dátovú, sieťach, káblovej, komunikáciu

Text:

...účelom poskytovania dátovej komunikácie a prístup kdátovej sieti vmalých a stredne veľkých sieťach koaxiálnych káblov, ako napr. v sieťach MATV (Master Antenna Television) aDl WO 96/37062 ukazuje dvojcestne systémy prenosu dát z bodu do násobného bodu(point-to-multipoint) s využitím existujúceho systému CATV, ktorý môže zahŕňať segmenty koaxiálneho kábla, segmenty vlákien a ich kombinácie. Modemy zahrnuté v systéme, t.j.modem odovzdávajúcej...

Zariadenie na interaktívnu komunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6854

Dátum: 02.04.2003

Autor: Besson Bernard

MPK: G06Q 30/00

Značky: interaktívnu, zariadenie, komunikáciu

Text:

...transakcií mohlo0010 Týchto ako aj ďalších cieľov sa dosiahne s pomocou zariadení nainteraktívnu komunikáciu podľa nároku 1.0011 Podľa jedného výhodného uskutočnenia tohto vynálezu sú prostriedkami na zobrazovanie obrazovky a elektroakustické meniče na prezentáciu audiovizuálnych správ, ktoré sú umiestnene v polohách, ktoré ichčinia vnímateľnými pre klientov.0012 Aby bolo klientovi umožnené vybrat špecifický príkaz zviacerých možných...

Modulárne zariadenie na domácu komunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 628

Dátum: 10.12.2002

Autori: Steinmetzler Andreas, Dornseiff Andre

MPK: H04M 1/02, H04M 9/02

Značky: modulárne, komunikáciu, zariadenie, domácu

Text:

...na seba, do samonosnej jednotky z funkčných modulov umiestnených V radoch a/alebo stĺpcoch v spoločnej rovine. Okrem toho majú funkčne moduly upevňovacie prostriedky na bezprostredne upevnenie jednotky na zostrany budovy stabilnom stenovom prvku na stenu. Jedná sa teda o montáž na omietku (AP).Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie na domácu komunikáciu uvedeného druhu, pomocou ktorého sa náklady na výrobu, skladovanie a montáž zredukujú, a...

Zariadenie na automatickú komunikáciu vozidla so svetelne riadenou križovatkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2679

Dátum: 09.10.2000

Autor: Kleiner Miloš

MPK: G08G 1/087

Značky: zariadenie, križovatkou, světelné, automatickú, riadenou, komunikáciu, vozidla

Text:

...g nasleduje spúšťací obvod 2 a, ktorý zabezpečuje cyklicke vysielanie rádiového signálu upraveného v kodéri 3 a, čo zabezpečí to, že križovatka môže byť zablokovaná len vozidlami vybavenými týmto zariadením, čím sa zabraňuje zneužitiu. Kód je vysielaný vysielačom 4 a. Činnosť vysielača 4 a je indikovaná svetelným zariadením 3 (napr. LED diódou alebo kontrolnou žiarovkou). Z vysielača g je signál vedený do antény 6 a.K anténe Q je pripojený...

Komunikačné zariadenie na komunikáciu s viacnásobným prístupom s kódovým delením

Načítavanie...

Číslo patentu: 280276

Dátum: 06.10.1993

Autori: Gilhousen Klein, Antonio Franklin

MPK: H04J 13/00

Značky: prístupom, viacnásobným, delením, komunikačné, komunikáciu, kódovým, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

V komunikačnom zariadení na komunikáciu s viacnásobným prístupom s kódovým delením sú informačné signály prenášané cez anténovú sústavu medzi užívateľmi používajúcimi komunikačné signály s viacnásobným prístupom s kódovým delením. Zariadenie obsahuje základňovú stanicu (10) a anténovú sústavu (26) na bezdrôtovú komunikáciu medzi jednotlivými užívateľmi prítomnými v oblasti pokrytej anténovou sústavou. Medzi základňovou stanicou (10) a anténami...