Patenty so značkou «komunikaci»

Zařízení k čištění kol vozidel před vjezdem na veřejnou komunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266921

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pištěk Václav

MPK: B60S 3/06

Značky: vozidel, veřejnou, čištění, komunikaci, před, vjezdem, zařízení

Text:

...10 a 11 brodicích žlabů 2 a 3 jsou dále připevněny oplachové trysky 15,zasahující svým výstupem do prostoru neznázorněných kol vozidla projíždějícího brodicími žlaby 2 a 3 a připojené k vnitřním prostorům pružných vaků 8 přes přetlakové ventily 16. ak je znázorněno na obr. 1, je před každým brodicím žlabem 2 a 3 nájezdová rampa 17, na níž v brodicím žlabu 2, 3 navazuje vstupní rampa 18. Na konci každého brodicího žlabu 2 a 3 je...

Zařízení pro zabránění znečišťování veřejných komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266051

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čechura Jaromír, Kozojed Dalibor

MPK: B60S 3/06

Značky: veřejných, zabránění, komunikaci, znečisťování, zařízení

Text:

...Čistící prvky § mohou být buč nerotační a/nebo rotační. Oba tyto čistící prvky § však mohou být ještě navíc výhodně suvně uloženy v rámu Ä, přičemž prodloužené část lg čisticího prvku Ä je trvale v záběru s vačkou gg pro příčný pohyb - obr. 6, 7, 8 nebo vačka gg pro příčný pohyb je přímo vytvořena na prodloužené části lg čisticího prvku § a je opřena O bpěrku gl ~ viz obr. 5, přičemž vačka łg je pro otočný pohyb kinematicky spojena s...

Zapojení modulu pro sériovou komunikaci v lokálních mikropočítačových sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263663

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kokeš Josef, Hrejsa Jan

MPK: G06F 13/00

Značky: sériovou, modulu, lokálních, komunikaci, mikropočítačových, zapojení, sítích

Text:

...kapacitu těch účastníků, který se přenosu dat přímo neučastní. Mimoto je výhodné, že přenos dat nevyžaduje žádného řídioího,privilegovanáho účastníka.Na přiloženém výkrese je uvedena principiální zapojení modulu pro sériovou komunikaciv lokalních mikropočítačovýoh sítích podle vynálazu. Výstup 3 generátoru hodin ł je připojen na vstup 1 USART obvodu 1, který je pŕipojen k mikroprocesorové sběrnioi gg. USART obvod5 je vybaven datovým výstupom...

Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263428

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: míst, centrem, přípojných, terminálu, zapojení, komunikaci

Text:

...smyčky zpět do druhého vývodu lg centrálního počítače l. Do přímé větve vedení 2 proudové smyčky jsou svými prvními vývody il a druhýmí vývody gg sériové zapojena připojná místa 4 tak, že vždy první vývod 5 přípojného místa 4 násle dujícího je spojen s druhým vývodem 53 přípojného místa A před Ř L. V 2 La 5.»cházejícího, přičemž třetí vývody 32 přípojných míst 3 jsou spojeny se společným zpětným vodičem gg.První vývod il přípojného...

Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263427

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 13/10

Značky: zapojení, centrem, míst, komunikaci, přípojných, terminálu

Text:

...smyčky. Další výhodou zapojení je to, že při vysílání z terminálu je možný současný odposlech na vedení, který může sloužit ke kontrole správnosti vyslaných dat.Na připojených výkresech je v blokových schématech znázorneno zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem,a to na obr. 1 vnitřní zapojení přípojného místa a na obr. 2 zapojení přípojných míst k centrálnímu počítači prostřednictvím společné proudové smyčky.Proudová...

Zapojení pro bitovou synchronizaci, zejména sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 263084

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: sériových, komunikaci, bitovou, zejména, synchronizaci, zapojení, synchronních

Text:

...členu, se třetím vstupem čtvrtého logíckéhočlenu e se třetím vstupem prvního logického členu. Čtvrtý vstup druhého logického členu je propojen se čtvrtým vstupem třetího logíckého členu, se čtvrtým vstupem čtvrtého logického členua s druhým vstupem prvního logického členu.zapojení podle vynálezu umožňuje nový způsob bitové synchronizace signálů při přenosech dat se zabezpečením vnitřní funkce a zvýšení spolehlivostí celého zařízení.Na...

Zapojení pro řízení stavů bitové synchronizace, zejména sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 263049

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: řízení, bitové, zapojení, komunikaci, zejména, stavu, synchronizace, sériových, synchronních

Text:

...vysílených e přijímených datových signálu včetně signálu pomocných vůči vnějším vlivům. Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné scheme zepojení pro řízení stsvů bitové synchronizece podle vynálezu. Zapojení sestává z řídícího členu 1, který obsahuje čtyř násobný dvojkový čítač 9 který řídí signál přípravenosti zařízení ke komunikací, z prvního logického členu g, který obsahuje invertor, z prvního a druhého výstupního řídícího...

Zabezpečovací zařízení řízení přenosové rychlosti, zejména pro bitovou synchronizaci sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262166

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: zejména, sériových, zabezpečovací, rychlostí, bitovou, komunikaci, zařízení, řízení, synchronních, synchronizaci, přenosové

Text:

...se štvrtým vstupení 7.4 třetího logíckého» členu 7 a so šestým vstupom 21.6 výstupního řídícího »členu 21. Pátý výstup 4.9 druhého přízpůsobovaeího .členu 4 je propojen s ,prvním vstupom 13.1 -šestého logíckého členu 13, jehož druhý vstup 13.2 je propojen s výstupom 8.2 prvního .negaíčního členu 8.Vstup 8.1 prvního noga-čuního členu. 8 je spojen se štvrtým vstupeln 28.4 dosâtého logického členu 20 .a se šestým výstupom 4.10 druhého...

Zapojení integrovaného vazebního obvodu pro duplexní optickou komunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 261974

Dátum: 10.02.1989

Autori: Schröfel Josef, Vavruška Petr

MPK: G02B 6/26, H04B 3/56, H01P 5/12...

Značky: obvodů, duplexní, zapojení, komunikaci, integrovaného, optickou, vazebního

Text:

...vstupem prvního planárního rozboč-ovače 103 a výstupem prvního planárního sdružovače 104 napojen na první vláknový optický okruh A, a svým druhým planárním vstupem 111 a výstupem 112, který je tvořen vstupem druhého planárního rozbočovače 1 ll 7 a výstupem třetího plvanárního sdružovače 106 je přes tento druhý planární vstup 111 a výstup 112 napojen na druhý vláknový optický okruh B, přičemž třetí planárnĺ vstup 113 a výstup 114, který je...

Zařízení ke komunikaci bezvřetenové spřádací jednotky s pojízdným obslužným agregátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241603

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hummel Klaus, Csernus István, Bálint János, Scherm Arthur

MPK: D01H 7/882, D01H 15/02

Značky: zařízení, spřádací, jednotky, agregátem, pojízdným, bezvřetenové, obslužným, komunikaci

Text:

...je tvořen jazýčkovým relé, které je ovladatelné vnějším magnetickým polem, zapojeným v sérii s vlastním kontaktem.Příklady provedení podle vynálezu jsou schematický znázorněné na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje blokové schéma zapojení, vysílající a přijímající signály v souvislosti s přetrhem příze a s jeho odstraněním obr. 2 blokové schéma zapojení, umožňující navíc preventivní čištění spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací...

Pomůcka pro srovnávání, vzájemnou komunikaci a interakci veličin z více oblastí, zejména v podobě vícejazyčného odborného překladového nebo výkladového slovníku, mezinárodních i národních oborových norem AP

Načítavanie...

Číslo patentu: 230204

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jičínský Bedřich, Nováček Milan

MPK: G09B 19/08

Značky: srovnávání, překladového, slovníku, komunikaci, oborových, oblastí, podobě, mezinárodních, interakci, více, veličin, národních, vícejazyčného, pomůcka, norem, výkladového, vzájemnou, odborného, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Pomůcka pro srovnávání, vzájemnou komunikaci a interakci veličin z více oblastí, zejména v podobě vícejazyčného odborného překladového nebo výkladového slovníku, mezinárodních i národních oborových norem ap., vyznačená tím, že se skládá z tolika samostatných vyjmutelných oddílů, kolik oborů, např. jazyků bylo v pomůcce zpracováno, přičemž každý oddíl má své mechanické, optické, tj. např. barevné nebo jiné tělesné označení, např. titulní list...

Obrusná vrstva pěších komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 220055

Dátum: 15.10.1985

Autor: Novotný Jaroslav

Značky: komunikaci, vrstva, obrusná, pěších

Zhrnutie / Anotácia:

Obrusná vrstva pěších komunikací se zvýšenou chemickou odolností, rozebíratelná a zajišťující odolnost proti vlivům povětrnosti, delší životnost, snadnou rozebíratelnost a znovupoužití dílce. Skládá se z dílců vyrobených z amorfního polypropylenu, kamenné moučky, a drceného přírodního kameniva a zrnitosti do 8 mm, a případně barviva. Směs se vyrábí za horka, dílec se vyrábí odlitím do forem. Hodí se také pro dětská hřiště, provozní prostory,...

Zapojení zobrazovací jednotky alfanumerických znaků pro komunikaci s počítačem nebo mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217238

Dátum: 15.03.1985

Autor: Bydžovský Jan

Značky: jednotky, komunikaci, zobrazovací, počítačem, alfanumerických, znaků, zapojení, mikropočítačem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru počítačové techniky - záznam a zobrazování dat a řeší problém zápisu údajů prioritního charakteru a předání zobrazovaného obsahu paměti nebo její části nadřazenému počítači. Podle vynálezu toho bylo docíleno tím, že je opatřeno nejméně jedním počítačem anebo mikropočítačem řízeným nadřazeným adresovacím obvodem, jehož adresovací výstup je zapojen na vstup pomocného multiplexu zapojeného mezi výstup multiplexu a adresovací...

Směs s protimrazným účinkem pro obrusnou vrstvu komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223107

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kalík Jiří, Hofman Ivo, Novotný Jaroslav

Značky: směs, protimrazným, komunikaci, obrusnou, vrstvu, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Směs s protimrazným účinkem pro obrusnou vrstvu komunikací, pokládaná za horka, obsahuje 8 až 20 hmot. % amorfního polypropylenu, 25 až 40 hmot. % kameniva zrnitosti do 4 mm, 10 až 20 hmot. % kameniva zrnitosti 4 až 8 mm, 12 až 25 hmot. % mletého vápence a 15 až 30 hmot. % chloridu sodného zrnitosti do 4 mm. Je vhodná pro obrusné vrstvy vozovek, chodníků, letištních drah a ploch, nezastřešených provozních nebo skladovacích ploch a podobně.