Patenty so značkou «komunálneho»

Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288286

Dátum: 05.06.2015

Autori: Foltín Stanislav, Buday Jozef, Surový Juraj, Gerek Igor, Drška Rastislav

MPK: B09B 3/00

Značky: spracovania, technologický, komunálneho, odpadů, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu na výrobu paliva pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho systému (70), ktorý je prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov (71, 72, 73, 74, 75, 76) spojený so skladom (10) komunálneho odpadu, triediacou linkou (20), skladom suroviny s obsahom plastov (30), skladom suroviny s obsahom papiera a textilu (40), prípravňou (50) paliva pre termický proces a skladom paliva (60), kde...

Mechanická výstuž kontajnera komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7072

Dátum: 01.04.2015

Autor: Pavelka Jozef

MPK: B65F 1/14

Značky: mechanická, odpadů, kontajnera, komunálneho, výstuž

Text:

...pôsobením úderu zdvíhacieho mechanizmu pri zdvíhaní a vyprázdňovaní kontajnera - odstraňuje mechanická výstuž kontajnera podľa úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že teleso plechového kontajnera s objemom 110 l je z vnútornej aj z vonkajšej strany v kritickej výške opásané pásovinou z konštrukčnej ocele a obidve pásoviny sú k telesu kontajnera pripevnené a navzájom spojené príložkou a tromi skrutkami.Podobný princíp mechanickej...

Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6456

Dátum: 02.07.2013

Autori: Buday Jozef, Drška Rastislav, Foltín Stanislav, Gerek Igor, Surový Juraj

MPK: B09B 3/00

Značky: technologický, odpadů, komplex, spracovania, komunálneho

Text:

...do násypiek drvíčov, jeden je určený na dwenie suroviny na báze papiera a textilu, druhý podrví plastové suroviny. Podrvené suroviny sa opäť pomocou pásových dopravníkov dopravia do medziskladu, každý prúd zvlášť. Každý medzisklad je vybavený dávkovacim a vážiacim zariadením. Oba podiely sa dávkujú na spoločný vynášací pásový dopravník, ktorým sa namiešaná zmes dopravuje do skladu vyrobeného paliva pre splynovací reaktor. Sklad je opäť...

Postup a zariadenie na spracovanie tuhého komunálneho odpadu a biomasový materiál ním získaný

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12845

Dátum: 26.05.2005

Autor: Lees Tony

MPK: B07B 4/02

Značky: tuhého, získaný, zariadenie, biomasový, postup, komunálneho, materiál, spracovanie, odpadů

Text:

...podľa doterajšieho stavu techniky sa vzduch nasáva cez zvislú separačnú komoru, ktorá je otvorená do atmosféry. Materiál, ktorý sa má deliť, sa privádza do stúpajúceho prúdu vzduchu a materiál s nižšou hustotou stúpa so stúpajúcim vzduchom, zatiaľ čo ťažší materiál padá cez otvorené dno separátora. Disperzia materiálu sa dosahuje prúdom vysokotlakového vzduchu, ktorý rozbíja a disperguje materiál vstúpajúcom prúde vzduchu. Tento systém je...

Spôsob likvidácie skládok a ukladania komunálneho a/alebo priemyselného odpadu do betónových síl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8149

Dátum: 22.07.2004

Autori: Rzepka Jerzy, Dobrzanski Henryk, Dobrzanski Przemyslaw, Dobrzanski Andrzej

MPK: B65D 90/02, B09B 1/00

Značky: priemyselného, komunálneho, skládok, odpadů, ukladania, spôsob, likvidácie, betonových

Text:

...sa nutnosť budovania úložných jám a výsypov, ktoré zaberajú značnú plochu a znemožňujú tak plné hospodárske využívanie terénu. Okrem toho sa tiež eliminuje vyplavovanie toxických látok z týchto výsypov atmosférickými zrážkami po dlhú dobu do okamihu úplnej rekultivácie terénu.0010 Vďaka baníckym metódam a zariadeniam použitým v tomto vynáleze na zhotovovanie výkopov pre silo nie je potrebné používať veľký počet konvenčných stavebných...

Spracovanie tuhého komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4228

Dátum: 02.05.2003

Autori: Lees Tony, Fitton Paul Anthony, Porter John Alan

MPK: B09B 3/00, A61L 11/00

Značky: spracovanie, odpadů, tuhého, komunálneho

Text:

...znižuje účinnosť procesu a nakoniec znemožní jeho prevádzku. TKO nepredchádza bubnom na základe gravitácie, ale vyžaduje na odstránenie odpaduCieľom predloženého vynálezu je poskytnúť postup a zariadenie na separáciu,zhodnocovanie a recyklovanie TKO, ktorý prekonáva alebo znižuje vyššie opísané nedostatky.Vrámci prvého aspektu vynálezu sa poskytuje zariadenie na spracovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO) zahŕňajúce prívod vlhkosti na...

Zariadenie na triedenie a úpravu komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 791

Dátum: 10.05.1995

Autori: Hajduk Mikuláš, Badida Miroslav, Majerník Milan, Anna Vojtech, Šebo Dušan

MPK: B07C 3/08

Značky: úpravu, odpadů, zariadenie, triedenie, komunálneho

Text:

...triediacim dopravníkom sú umiestnené poloautomatické, prípadne automatické separátory napríklad ferromagnetický na triedenie kovových odpadových materiálov, vizuálny na triedenie plastov, odstredivý separátor na triedenie skla a iné. Triediaci dopravník je umiestnený na sústave plošín, po jeho stranách sa nachádzajú pracovné miesta pre prácu ľudskej manuälnej obsluhy.Strojnü časť zariadenia na triedenie a úpravu komunálneho odpadu v...

Kontinuálne plniace zariadenie pre zberné vozidlá komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Marcinein Anton, Maeurák Milan, Fleischmann Pavol, Oddejmiška Koloman, Franko Peter, Faneovie Karol, Benedikty Ján

MPK: B65F 3/00, B65F 3/02

Značky: kontinuálně, odpadů, komunálneho, plniace, zberné, vozidla, zariadenie

Text:

...doska,ktorej hnacie čapy sú na ozubených kolách poháňaných rotačnými hydromotormi.Trajektorie hnacích čapov plniacej dosky sú Ikružnice zo stredmi na osi ozubených kolies, voči ktorej je excentricky uložena os bubna a body- opačnej, prehrabávace hrany plniacej dosky opisujú konchoidy.Pri zatläčaní odpadu z násypky do zbernej skrine prehrabávaoia hrana plniacej dosky drvi väčšie kusy odpadu a stieraciahrana z hnacími čapmi zatlačí do...

Plniace zariadenie pre vozidlá určené na zber a odvoz komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225343

Dátum: 01.12.1984

Autori: Májek Ján, Němeček Milan, Gerthoffer Alexander, Palčák Dušan, Élesztös Pavol, Palčák František

Značky: vozidla, komunálneho, určené, zariadenie, odpadů, plniace, odvoz

Zhrnutie / Anotácia:

Plniace zariadenie pre vozidlá určené na zber s odvoz komunálneho odpadu, tvorené horným krytom, bočnými stenami a násypkou, vybavené vodiacim rámom s plniacou doskou a priamočiarymi hydromotormi vyznačujúce sa tým, že odpad z násypky /5/ v tvare válcovej plochy do zbernej skrine /6/ vozidla, nasypaný plniacim otvorom /7/ z kontajnera /8/, je posúvaný plniacou doskou /9/, vysúvanou z vodiaceho rámu /13/ priamočiarym hydromotorom /10/,...