Patenty so značkou «kompresory»

Vypúšťacie systémy pre kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3611

Dátum: 21.12.2004

Autor: Fagotti Fabian

MPK: F04B 39/00

Značky: systémy, kompresory, vypúšťacie

Text:

...je v porovnaní s inými časťami malá. Avšak V štartovacích podmienkach je sila spotrebovaná na pumpovanie plynu oveľaz vyššia ako ostatné časti síl.že súčasti kompresora sú navrhnuté tak, keďje záporná korelácia. medzi maximálnou použiteľnou silou a maximálnou výkonnosťou. To isté platí aj pre maximálnu použiteľnú silu a náklady na motor. Preto je vždy zaujímavé maximálne zredukovať požiadavky na maximálnu silu motora, ktorá koreluje s...

Požívateľné vysokotlakové mazivo najmä pre vysokotlakové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 279338

Dátum: 07.10.1998

Autori: Kauders Rudolf, Newesely Gerfrid

MPK: C10M 107/08, C10M 101/04, C10M 129/74...

Značky: najmä, kompresory, mazivo, vysokotlakové, požívateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Mazivo je zmesou pozostávajúcou zo 40 až 60 % hmotn. bieleho oleja a/alebo 60 až 40 % hmotn. polybuténu a/alebo polyizobuténu, z aspoň dvoch používateľných prísad zlepšujúcich mazivosť, ktoré sú tvorené estermi nasýtených mastných kyselín a vyšších alkoholov s aspoň dvoma alkoholovými skupinami, pričom celkový obsah týchto prísad je 0,1 až 3,0 % hmotn. Aspoň jedna prísada je tvorená takýmto esterom s aspoň jednou voľnou alkoholovou skupinou....

Píst pro spalovací motory a kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257447

Dátum: 16.05.1988

Autori: Znamenáček Miroslav, Knoth Josef

MPK: F02F 3/28, F16J 1/08

Značky: píst, kompresory, spalovací, motory

Text:

...na plášti píetu, spojene pomocí nejméně 257,447jednoho kanálku s drážkou stírąoího pístního kroužku. Uzavřeu né vylěhčení je nejméně jedním odváděoím otvorem propojeno e vnitřním prostorem pístuo 7Výhody pístu podle vynálezu spočívají v tom, že se odstrav ňuje vytlačování rozstřikovaného mazacího oleje ze dna pístu zpět do drážkyvstíracího pístního kroužku, čímž nedoohází ke zvýšení spotreby mazacího oleje vlivem zahlcování prostoru...

Asynchronní motor s vnitřním chlazením zvláště pro kompresory s hermeticky uzavřeným chladicím okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256932

Dátum: 15.04.1988

Autori: Günther Eberhard, Weber Gert, Rochhausen Dieter

MPK: H02K 9/08, H02K 1/32

Značky: vnitřním, kompresory, zvláště, motor, chlazením, chladicím, hermetický, okruhem, uzavřeným, asynchronní

Text:

...cornacno H 306 pe wenuw 3 repMerHuHoM xonoHnbHoM Konnpeccope.Acuuxponnbů nnnrarenb I B repMerHHecKH aakpmrou xononnnbnou Konnpeccope 2 cocronw Hs cTaT 0 pa 3 H p 0 T 0 pa 4. Macno, sacacumaeuoe or MaCnHHOF 0 nonona Koxyxa uepea nan 5 nonaeTcn Kax K nosuuuw 3 neMeHraM nn HM CMa 3 KH, TaxH uepes OTBGDCTHH 6, Hnemmnecn 3 vany S, K Kouycuouy sneneuwy 7, xecrxo coą eHHeHHoMy c POTOPOM. Owvya Macao noaewcn qepes npenouruŕenbno aaa ampeaa...

Sací ventil pro hermetické chladicí kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 254140

Dátum: 15.01.1988

Autori: Günther Eberhard, Rochhausen Dieter

MPK: F04B 39/10

Značky: ventil, sací, chladicí, hermetické, kompresory

Text:

...onum Konuon öanox, pa 6 oTammHxHa narnő, nocronnnoro nonepeuuoro ceueuua.3 a cqew,pacnonomeHHn orpanuqnreneň xona Mexny ynpyroü Ha narnô H mecwxoň aa HSPHČ sonanu 9 coqerannu c amöopou ynpyroň Ha nsruő son, coornewcwnymmeñ sapnauwam HHFDYBKH, onpeennewcn noneneune Knanana na qacrowax COÓCTBGHHHX xoneöaanů. KpoMe TOPO, npennoxeunuů Bcacmnammnň Knanan oöecneuunaem nponop~ uuoHanbHoe~MaccoBoMy nowoxy ynpasneuue nonepeqnmu...

Samočinný destičkový ventil pro pístové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240789

Dátum: 01.08.1987

Autor: Zeman Svatopluk

MPK: F16K 15/08

Značky: ventil, samočinný, pístové, kompresory, destičkový

Text:

...radiâlní drâškou Za přesekem § (obr. 2) V příkladu provedení je vodící p element Q vyroben z polytetrafluoretylênuà Do radiâlní drâšky 1 je uložen vnitřní obvod těsnící desky Ž V nârazníku g je u paty vodícího kroužku.2 Vytvořeno pro axiâlně robustní vodíoí element g mělkê vybraní 9 Sedlo 1 ~ventilu je spojeno s nârazníkem g běžným způsobem pomocí šoubu s maticí ýPři činnosti destiškovêho ventilu dochází k pohybu těsníćf desky Q společně s...

Olej pro vzduchové a plynové kompresory se zlepšenou mazivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251740

Dátum: 16.07.1987

Autori: Marek Vladislav, Štěpina Václav, Matějovský Vladimír, Novák Václav

MPK: C10M 141/12

Značky: zlepšenou, mazivostí, plynové, vzduchové, kompresory

Text:

...termooxidační stálosti jsou vysokotlaké hydro- Á genáty ropných olejových destilátů, zejména ty, které byly zbaveny redestilací lehkých podílůg lepší než selekční rafináty, p zejména cyklanické. Navíc mají podstatne větší viskozitní indexy.Ě Jejich termooxidační stálost lze výrazně zvýšit použitím kombi- V nece antioxidantů typu rozkladačů peroxidů, s výhodou dialkylditiofosfátů zinečnatých, a antioxidantů typu lapačü radikálů3 zunm s výhodou...

Těleso opěry pro hermeticky uzavřené chladivové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251699

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hesse Manfred, Heeg Werner, Koehler Rolf, Trommer Siegfried, Espig Kurt

MPK: F04B 39/12

Značky: hermetický, uzavřené, kompresory, těleso, opěry, chladivové

Text:

...crannnaň sneKTponänrarenn H xopnycaun onopu. Hpenymecwso nsoöpereunx aaknmuaercaHue nsoőperenne noxcnnerca na ocuone nbnepa nmnonnenun.na 0 nr.1 npencwanneu xopnyc onopu cornacno uso 6 peweun,sHn cnepxy na padomň uammmp A . W ĺ L ĺna bar. 2 - xopnyc onopu cornacno nso 6 pereànm«nu-caepxy na ónopnue nanKopnyc t onopucocwon 1 H 3 ysnoa neMnůHDvhmeñKauepu 2, paüowero unnnMnpa 3 š onopumx-nan 4 n 5 Éu rnanuoro nonmmnmuxa...

Píst jako hlava kloubu pro hermetické kompresory s kloubem ke stlačení chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 251240

Dátum: 11.06.1987

Autori: Meyer Bernd, Hammer Peter

MPK: F16J 1/14

Značky: kompresory, hlava, kloubu, píst, hermetické, kloubem, stlačení, chladiva

Text:

...arenwoug B qacraocwu B repuemnunux KoMnpeçco~ pax, uMeeT MeCTO peàxoe nonúmeuue pa 6 oquxvweMnepaTYD no cpanneunm c rennepaTypóä oxpymammeü cpem. Sro npunonnŕ K néücrsúm pasnnquux xoammnuuenwoa pacmnŕ pekna çnapuBaçMux eraneň. 0 ToponnàcT óruocurenbuo ömcrpo ynennquaaer CBOŘ. oöseu K noneu HMSTB Bosnoxuocrb pacmmpàłncx.ysennqçuueoöbema MQÉHQ-KOMneHcH.p 0 BaTbnpHMeHeHHeM Káaanoa 7 n 8, őnàroapa äemy coxpanxercx nonanmuocrb maý aupa. Cpenuaa...

Jazýčkový ventil, zejména pro pístové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250616

Dátum: 15.04.1987

Autori: Slavík Stanislav, Cincibus Karel

MPK: F16K 15/16

Značky: zejména, jazýčkový, kompresory, pístové, ventil

Text:

...vybráním a je vým pružným předpětím přitlačovân k nepohyblivěmu kon~ ci jazýčku ve směru k jeho pružnêmu konci.Pojistnê vykrojení pojistně příłlačněho třmenu je nasazeno do čepovê dräžky, která je vytvořena ve vodfcf části těsně nadúrovní jazýčku. Přítlačná část pojietně přítlačnêho třmenu vetvaru T je provlečena züženým otevřenýmjvybrâním jezýčku, vložena pod jeho nepohyblivý konec a opřena o sedlo ventilu.Na připojených...

Píst pro spalovací motory a kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 248680

Dátum: 12.02.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F02F 3/00, F16J 1/02

Značky: motory, spalovací, píst, kompresory

Text:

...drážek mají střed poloměru pod povrchem pístu, zatímco expansní drážky mají upraven střed zakřivením poloměru nad povrchem piatu. Osy stírací i expansnídrážky svírají s povrchem pístu stejný úhel sklonu.Toto provedení pístu podle vynálezu přináší řadu výhod pro výrobce pístů v zjednodušení výroby odpadnutím operací náročných na přesnost, v montáži výroby odpadnutím poměrně drahé součástí a snížením nebezpečí poruchy i u provozovatele,...

Souproudový individuální kulatý ventil pro pístové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 237214

Dátum: 15.06.1986

Autori: Cvetanov Cvetan Nikolov, Stojanov Ilija Cvetanov, Totev Slavko Christov

MPK: F04B 39/10

Značky: pístové, kompresory, individuální, souproudový, kulatý, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká souproudového individuálního kulatého ventilu pro pístové kompresory. Úkolem vynálezu je odstranění nedostatků známé konstrukce a vytvoření souproudého individuálního kulatého ventilu s vylepšenou aerodynamickou charakteristikou a lepší konstrukce. Úkol byl řešen tímto způsobem: ve vnější přírubě lůžka byl vytvořen vnitřní prstencový kanálek, ve kterém je uložen pružinový zkosený prsten. V přírubě jsou uvažovány stahovací...

Mazivo pre chladiace kompresory pripravené z olejov z parafinických rôp

Načítavanie...

Číslo patentu: 214522

Dátum: 28.02.1984

Autori: Maťaš Michal, Salko Ľudovít, Szücs Ladislav, Urbašek Peter

Značky: pripravené, olejov, chladiace, kompresory, mazivo, parafinických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby nízkotuhnúcich olejov s bodom tuhnutia okolo 40°C z parafinických rôp, použitím kombinácie znižovača bodu tuhnutia, modifikátora viskozity a odpeňovača ako prísad do ropného oleja. Prídavok kombinácíe uvedených prísad zabezpečí požadované nízkotuhnúce vlastnosti oleja, zvýšenú pevnosť mazacieho filmu, a tým zvýšené protiderové vlastnosti oleja a odolnosť voči peneniu. Prínosom vynálezu je príprava oleja uvedených...