Patenty so značkou «kompozitního»

Způsob výroby kompozitního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246636

Dátum: 16.11.1987

Autori: Saveenko Jevgenij, Š?astný Miloš, Rajdl Josef, Hampel Jioí, Tenygl Jioí, Eapoun Tomáš, Tušarová Ivana, Novák Jioí, Pastuszek František, Richtar Jioí

MPK: C08L 23/10, C08L 23/26, C08L 23/04...

Značky: kompozitního, způsob, výroby, materiálů

Text:

...složku polymerní matrice tvorí polyetylen, což může být homopolymer nebo kopolymor etylenu obsahující maximálně 5 alfa-olefinu, charakterizovaný indexem toku nižšúu než lg/10Vlastní technologický proces je s výhodou veden tak, že v ptvním pásmu směšovacího extraderu je hněten polypropylen s mikromletým vápencem za přítnmnosti organického peroxidu a modifikátoru a teprve do druhého pásma extruderu je dávkován polyetylen.V první fázi procesu...

Způsob výroby kompozitního materiálu kompoundováním polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243313

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sýkora Jioí, Haas Rudolf, Jirsa Jan, Hainz Petr, Borovieka Josef, Vídenský Jan, Pavlovský Hugo, Kudila Drahoslav, Král Bohuslav

MPK: C08L 23/10

Značky: výroby, způsob, kompozitního, polypropylénu, kompoundováním, materiálů

Text:

...substituovaný alifatickým substituentem s alespoň 18 uhlíkovými atomy.Výchozí polypropylen může být homopolymer nebo kopolymer propylenu s etylenem obsahující méně než 5 hmotnostních etylenu.Při tavení vysokomolekulárního polyprcpylenu s indexem toku nižším než 49/10 min/při 230 OC zatížení 21 N/ dostávâme v širokém teplotním rozsahu viskőzní taveninu, ve které, vzhledem k účinnému přenosu energie z hnětacího šneku, dochází ke snadné...

Způsob výroby kompozitního tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230047

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kočandrlová Jana, Hrbek Pavel, Drbohlavová Jitka

Značky: výroby, materiálů, kompozitního, izolačního, tepelně, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kompozitního tepelně izolačního materiálu, který zahrnuje výrobu tvrdé polyuretanové pěny zpěňováním prekursoru pro výrobu polyuretanu při teplotě v rozmezí 300 až 400 K a za tlaku do 0,8 MPa v přítomnosti perlitu, přičemž perlitu se použije ve formě předlisovaných granálií o velikosti uzpůsobené tloušťce výrobku, ze směsi perlitu a fenolformaldehydové pryskyřice, ve kterých je fenolformaldehydová pryskyřice neúplně vytvrzena.

Způsob přípravy kluzných materiálů na bázi kompozitního poly-6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220449

Dátum: 15.04.1985

Autori: Holý Ladislav, Báša František, Horský Jaroslav

Značky: přípravy, bázi, kluzných, materiálů, způsob, kompozitního, poly-6-kaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy poly-6-kaprolaktamu metodou aniontové aktivované polymerace 6-kaprolaktamu plněného speciálně upravenými tuhými mazivy. Podle vynálezu se nové kluzné materiály připravují plněním monomerního 6-kaprolaktamu tuhými mazivy, jako je neutralizovaný a olejem apretovaný grafit, bronzový prášek a expandovaný alumosilikát, které se přidávají do reakční směsi před polymerací a mícháním polymerační směsi do okamžiku...