Patenty so značkou «kompozitní»

Kompozitní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 270317

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kimmer Dušan, Polouček Eduard, Kučera Miloslav

MPK: C08L 23/10

Značky: materiály, kompozitní

Text:

...si - o - sl o sla ČH cms cna 3 k .syntézu vhodných amümlckých kopolymerů połyalkanů e velmi náročná z hlediska experimenkálnĺho uspořádání, lze l realizoval pouze v prcałřvdĺ dokonale zabrañujfcľm konlnminacł ionłcvých. případně koordinačnĺch aktlvnĺch cenhr (vo vyaokovakuových ąparalurách v atmnstéře lnertnĺhc plynu). První synlézy byly uskulečněny teprve nedávno a vycháujĺ z tenke( spojených s trans(ormncaml koordlnačnĺch ąkuvnĺch conber...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270038

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pospíšil Ladislav, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Brno, Veselý Karel, Kummer Miroslav

MPK: C08L 23/00

Značky: materiály, kompozitní, polyolefinů, bázi

Text:

...k nedlevnějěím plnivům.Nyní byla nalezeno levné příeada, která zvyšuje nehoŕlavoet kompozitních materiálů plněných těmito plnivy.Pŕedmětem vynalezu Jsou kompozitní materiály na bázi polyolefinů plněnyoh hydroxidy, oxidy a uhlićiteny vápenatými a nebo hoŕečnatými obaahující případně pigmenty,etabilizátory, zpracovateleká příaady a případně další polymcry, které obsahují 20 až 50 hmotnoetních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnoetních dílů...

Kompozitní ionex pro selektivní sorpci kovových iontů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269984

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bilewicz Aleksander, Narbutt Jerzy, Szeglowski Zdzislaw, Bartoś Barbara

MPK: B01J 47/00

Značky: selektivní, sorpci, kompozitní, kovových, přípravy, způsob, iontů, ionex

Text:

...ze substrátů nebo k reakční směsi při polykondensaci sloučenin vybraných ze skupiny fenolů, s výhodou sulfonuvaných fenolů, a ze skupiny aldehydü, s výhodou formaldehydu, v prítomnosti minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírová, v množství zajištujícím pH reakční směsi pod hodnotu l. Anorganický ionex se pŕidává ve formě jemných zrn lineárních rozměrú do 1 mm, s výhodou do 0,03 mm, tedy ve formě suspenze, v množství mezi l až B 0 k...

Kompozitní tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 267895

Dátum: 12.02.1990

Autori: Orlt Jan, Faldýn Miroslav, Štětina Karel, Padovec Jaroslav, Zenáhlík Jiří

MPK: F17C 1/00

Značky: nádoba, tlaková, kompozitní

Text:

...ve výstelkové vrstvê vytvoří například pomocí tzv. formovacího cyklu,Azerý spočívá v tom, že po vytvrzení kompozitní vrstvy se v nádobě zvyšuje plynule vnitřní žetlak až na úroveň tzv. formovacíno tlaku, který vyvolá ve výstelkové vrstvě překročení reze kluzu a způsobí plastické přetvoření předem stanovené-velikosti. Velikost potřebného lastického přetvoření a odpovídající hodnota formovacího tlaku nádoby se zjistí bud experi-entálně, nebo se...

Kompozitní materiál na bázi polyolefínů a tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266524

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kummer Miroslav, Svěrák Tomáš, Šimsa Jan, Polouček Eduard, Kunz Milan, Křivánek Josef, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Jalovecký Jan, Pác Jiří, Kučera Jaroslav

MPK: C08L 23/00, C08K 3/34

Značky: kompozitní, perlitu, tepelně, materiál, expandovaných, polyolefinů, bázi

Text:

...homogenizaci v plastu.Povrch částic expandovaného perlitu může být pro zlepšení interakce s polyolefiny upraven 0,05 až 2,0 hmotnostních silánových spojovacích prostředků. Důležitou podmínkou pro získání kvalitního kompozitního materiálu je, aby perlitové plnivo neobsahovalo více než 0,5 hmotnostních vody. Při skladování musí být plnivo chráněno před přístupem vzdušné vlhkosti nebo se musí těsně před zpracováním dosušovat.Pro přípravu...

Kompozitní materiály se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266193

Dátum: 13.12.1989

Autori: Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Pospíšil Ladislav, Veselý Karel, Kummer Miroslav

MPK: C08L 23/00

Značky: hořlavostí, kompozitní, materiály, sníženou

Text:

...20 až 50 hmotnostních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnostních dílů hydroxidových plniv a 5 až 45 hmotnostních dílů plniva schopného vázat vodu nad teplotouPředmětem vynálezu jsou zejména takové kompozitní materiály, které obsahují jako plnivo schopné vázat vodu nad teplotou rozkladu hydroxidového plniva cement anebo bezvodý síranPodstatou vynálezu je poznatek, že přísadou dalšího plniva, které za zvýšené teploty snadno a rychle reaguje s...

Tixotropní kompozitní štěrková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 266151

Dátum: 13.12.1989

Autori: Setvák Ivan, Štepita Matej

MPK: C09D 5/04

Značky: kompozitní, hmota, tixotropní, stěrková

Text:

...68,0 dílů vápence o zrnitosti do 0,5 mm, 21,0 dílů vody, 2,0 dílů montmorillonitu, 0,4 dílů oelulôzových vláken, 2,0 dilů koloidniho kysličníku křemičitého, 2,1 dílů vodního roztoku křemičitanu sodněho, 1,2 dílü hexametafosfátu o sušíně 10 0 hmot., 0,7 dilů karboxymetylcelulözy ve vodním roztoku o sušině 10 S hmot., 2,5 dilů vodné dísperze vinylacetát~n-butylakrylát o sušině 50 hmot., a 0,1 dilu etoxylovaných mastných kyselín o obsahu...

Magnetický kompozitní celulózový nosič a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265500

Dátum: 13.10.1989

Autori: Gemeiner Peter, Lenfeld Jiří

MPK: C08B 15/00

Značky: výroby, magnetický, nosič, celulózový, kompozitní, způsob

Text:

...vzniklé materiály majímagnetickou složku pevně fyzikálně resp. fyzikálně chemicky vázanou ve hmotě nemagnetické složky a jsou touto složkou kryty. Aktivní povrch ani porézní struktura nejsou magnetickým materiálem blokovány. Nevýhodou jsou poměrně složité podmínky přípravy, zejména v případě suspenzní polymerizace.Podstata magnetického kompozitního celulözového nosiče podle vynálezu spočívá v tom,že sestává z gelu regenerované celulôzy...

Polymerní kompozitní materiál s elektronovou a iontovou vodivostí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265058

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Petr, Bjorklund Robert, Inganäs Olle

MPK: C08L 71/04

Značky: vodivosti, polymerní, materiál, výroby, způsob, kompozitní, iontovou, elektronovou

Text:

...roztoku /I/ rozptýli mono- nebo oligomery pyrrolu nebo jeho derívátú, které po přidavku oxídačniho činidla zpolymeruji na polymer /II/, polymerní kompozitní materiál se zbavi zbytku oxídačního činidla, upraví se do vhodné formy a zbaví rozpouštědla. Oxidačnim činidlem jsou látky ze skupiny peroxidu vodíku, persiranů a/nebo železitých sotňTvar polymernimu kompozitnímu materiálu se udělí způsobem podle vynálezu, záležejícím ve smisení roztoku...

Kompozitní materiál pro sekundární ochranu stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 262213

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štepita Matej, Český Vladimír, Mlejnek Jiří

MPK: C04B 28/04

Značky: ochranu, stavebních, sekundární, materiál, kompozitní

Text:

...vodná vdisperze syntetického kopolyumeru s volnými karboxylovými skupinami v řetězci polymeru. Volné kanboxylové ,skupiny zabezpečují vysokou přídržnost -k různým substrátům, i na železné a naželezné kovy. Kopolvmery esterů kyseliny akrylové a vinylových .komonomerů jsou chemicky odolné, nezmýclelnitelné,mají .vynikající světlostálosů. mnohostran n-o.1 siíášenlívost, .odolnost vprotislunečnínru. zářehí a fyziologickou. netečnost, .. ....

Polymercementový kompozitní materiál pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261746

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štepita Matej, Ondruš Imrich, Bystrický Ladislav

MPK: C04B 24/26

Značky: polymercementový, povrchové, úpravy, kompozitní, materiál

Text:

...plastifikátory, regulatory tuhnutí a tvrdnutí cementového pojiva. integrálně hydrofobizujícími přísadami a pigmenty.Kopolymer vodné disperze vinylchlorid-estery kyseliny akrylové-kyselina akrylová a/nebo kyselina metakrylová mají poměr komonomerů 12 až 45 8 40 až 75 1 až 8 a sušinn 35 až 55 hmot.,velikost polymerníoh čáetio 0,05 až 0,3 /um, s výhodou 0,06 až 0,2/um. Kopolymr se vyznačuje nízkou viskozitou v rozsahu 5 až 150 mľas,...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kebrle Ondřej, Macíček Jaroslav, Veselý Karel, Kratochvíl František, Bárta Jaroslav, Foral Jiří, Polouček Eduard, Pác Jiří, Novák Jaroslav, Holman Miroslav, Hofbauer František, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 3/22

Značky: horečnatého, materiály, bázi, polyolefinů, hydroxidů, kompozitní

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Diamantový kompozitní materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 257151

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dvořáková Hana

MPK: C01B 31/06

Značky: materiál, kompozitní, diamantový

Text:

...Technology, Mc Graw-Hill 1971). Do elektrolytícké mědi s obsahem kyslíku 0,3 S se jako stabilizační složka přidává vinan sodno-draselný (tzv. Seignettova sůl), jehož množství v mědi není normou ČSN 420 802 přesně stanoveno. Při studiu vlivu technologie na vlastnosti diamantových kompozit bylo zjištěno, že množství Seignettovy soli, přidávsné k práškové mědi má vliv na její mechanické vlastnosti. V průběhu přípravy kompozit dochází V...

Kompozitní pás k přepravě vozidel v málo únosném terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256628

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krčma Radko, Steinz Stanislav, Krejčí Vladimír, Hnát Vladimír, Rusovský Milan, Málek Oldřich

MPK: D04H 1/48, E01C 9/08

Značky: terénu, únosném, málo, vozidel, přepravě, kompozitní

Text:

...najehlovém vpichovacím stroji e přerušovanýnpsezením jehel v jehelné desce ve smeru kolmém na vedení obou pásů strojom. )- 5 - 25 s 32 a Základní výhoda kompozitního pásu e způsobu jeho výroby podle vynálezu epočívá v tom, že povrchový i epodní pás textílie má vedle vysoké pevnosti n odolnosti vůči prostředí vysokou propustnost pro vodu í vzduch, což pak dovoluje i při položení na mimřádně zvodněný podklad, aby voda proniklu na povrch...

Kompozitní materiál na bázi polyprolenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246639

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vítek Karel, Franzová Eva, Brož Teofil, Franz Milan, Havlu Václav, Benetka Václav, Špieka Jaroslav, Bula Lumír, Jilich Josef, Práchenský Jioí

MPK: C08L 23/26, C08L 23/10

Značky: bázi, kompozitní, polyprolenu, materiál

Text:

...polýmarem ve rormö franuletd s tím, ie k homogenizaci dojde a va vstřikovaoím stroji.Podmínkou dosožení optimálních vlastností ternárníoh kompozitů polypropylen-»keućuk-plnivo je dosažsní dokonalé dispergace kaučuku i plnive v polypropylenu. Při použití odbourenáho polypropylenu charekterizovenáho indexem toku taveniny vetším než 10 je doeažení požadované dispergace kaučuku i plniva velmi obtížné, protože v málo viskozní tevenině je...

Způsob přípravy disperzí vláknité celulózy s fibrilárním kysele zbotnalým kolagenem a jejich zpracování na kompozitní materiály vhodně zejména pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 244882

Dátum: 14.08.1987

Autori: Répási János, Hotten Terrence Michael, Fodor István, Biro Eva, Chakrabarti Jiban Kumar

MPK: C08L 89/00, A22C 13/00, A61L 17/00...

Značky: přípravy, potravinářství, jejich, způsob, zbotnalým, vláknité, kompozitní, kolagenem, materiály, kysele, disperzí, vhodné, celulózy, zejména, fibrilárním, zpracování

Text:

...hydrogelu je zde prostředkem k vytvoření stabilních disperzí vláknité celulőzy a jejich úspešného spojení s kysele zbotnalou kolagenní hmotou. Hydroqel s dispergovanou celulőzou se přidává ke kysele zbotnalé kolagenní hmotě, jejížbližší vlastnosti jsou dostatečně známy v průmyslu umělých střev.Poměr hmotnosti obou míchaných hmot se řídí zvoleným poměrem jejich suchých složek. Obsah vláknité celulőzy je však nejvýše 25 hmot. a obsah...

Žáruvzdorný kompozitní materiál pro vysokoteplotní použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252308

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kutzendörfer Jaroslav, Veltruský Vladimír

MPK: C04B 35/14, C04B 35/10

Značky: kompozitní, žáruvzdorný, vysokoteplotní, materiál, použití

Text:

...tmelu, sestávajícího ze žárovzdorných pevných složek jako je šamotová drť, dinasová drč, kaolin,žárovzdorné jíly, křemenný písek, křemelina, sklo, zirkon a solu oxidu křemičitého v množství 10 až 30 ml na 100 g pevná směsi a do 20 ml vody na 100 g pevné směsi. Podle dalšího význaku Vynálezu může být žárovzdorná tkanina vytvořena z hlinitokřemičitých vläksn.Základní výhoda kompozitního materiálu podle vynálezu spočíva v tom, že vhodnou...

Kompozitní materiál z částic rostlinného původu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240178

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šaferski Michail Stojanov, Günther Eberhard

MPK: B32B 21/08

Značky: výroby, způsob, materiál, rostlinného, kompozitní, původu, částic

Text:

...částic rostlinného původu, pojených navzájom polymerním pojivem, jehož alespoň částuje tvořena hydrogenovanýmfurylaldehydem podstata kompozitního materiálu podle vynálezu spočívá v tom, že častice rostlínného materiálu jsou obaleny hydorofobním povlakem termoplas tícké látky, vybrané ze skupiny obsahující polyvinylchlorid,Podstata způsobu výroby kompozitního materiálu podle vyná lezu, při kterém se na čâetice roetlinného původu nejprve nane se...

Kompozitní materiál na bázi částic rostlinného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239519

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jíšová Václava, Hrdina Josef, Švejda Josef

MPK: C08L 61/08, B32B 21/08, B29J 5/00...

Značky: rostlinného, původu, částic, kompozitní, bázi, materiál

Text:

...velikých koně centracich a s vysokým obsahem formatdehydu.Tyto nedostatky jsou odstraněny kompositnim materiálem podletvynálezu, sestávajicim z částic rosttinného původu, pojených navzá jem vytvrzeným resolovým pojivem, jehož podstata spočivá v tom, že je jako resolového pojiva použito resotu na bázi kondenuátu furyL aldehydu a jedné nebo vice stožek zvoLených ze souboru zahrnujicichfenoL, furyLaLkohoL a mqčovinu, přičemž pojivo je vytvrzeno...

Kompozitní reaktivní izolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250278

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štepita Matej, Setvák Ivan

MPK: C09D 3/68, C04B 26/06

Značky: kompozitní, izolační, hmoty, reaktivní

Text:

...vodě, tlakovým kapalinám, atmosférickým vlivům a mnoha agresivnĺm látkám. Hmota má vysokou přídržnost k suchým i k vlhkým podkladům, pružnost a houževnatost a je schopna překrývat i trhliny v podkladech. Při použití pigmentované hmoty může nanesená vrstvua plnit funkci konečné DOVFChOVÉ úpravy.K 33,0 dílům vodné disperze styren-Z-etylhexylakrylát-kyselina akrylová o sušině 50 °/0 hmot. a o hmotovém poměru. komonomerů 45505 se za stáleho...

Kompozitní materiál na bázi kopolymerů propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249408

Dátum: 12.03.1987

Autori: Holman Miroslav, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Foral Jiří, Polouček Eduard, Kebrle Ondřej, Čermák František

MPK: C08K 3/26, C08L 23/16

Značky: etylenem, kompozitní, materiál, propylenu, bázi, kopolymerů

Text:

...zinečnate soli vyšších mastných kyselin C 16 až 022, například stearáty, oleáty- estery vyšších mastných kyselín 0 m až C 22, například monoglycerid kyseliny stearová.Dalsími běžně používanými příeademi jsou antioxidanty, z nichž se osvědčily z- fenolicke, rdznä substiované ke zvýseni snáěenlivosti s polymerem, například 2,6-di.terc-butyl-p-krezol , 2 , zimatlwlen-bis- ( ł-methyl-ô-terc . butylfonol) , 2 ,ő-d imethyl-ł-oligopolyorooenvlfenol.-...

Kompozitní materiál na bázi částic rostlinného materiálu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237607

Dátum: 16.02.1987

Autori: Vašíček Alois, Bareš Richard, Navrátil Jan

MPK: B32B 21/00

Značky: způsob, částic, výroby, rostlinného, bázi, materiál, kompozitní, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitní materiál je tvořen částicemi rostlinného materiálu s obsahem polysacharidů, celulózy a ligninu, pojenými navzájem furfurylaldehyd-furfurylalkohol-ligninovýu pojivem kopolymerního typu, navázaným na základní strukturní jednotky celulózy v rostlinných částicích kovalentní vazbou a odvozeným ze základního materiálu částic způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na částice se nanese aktivační hydrolyzační činidlo,...

Kompozitní komplexující sorbent na celulózové bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230322

Dátum: 15.10.1986

Autori: Beneš Milan, Štamberk Jiří, Dautzenberg Horst, Loth Fritz, Kühn Manfred

MPK: C08L 1/02, B01J 20/26

Značky: komplexující, sorbent, bázi, celulózové, kompozitní

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitní komplexující sorbent na celulózové bázi, vyznačený tím, že sestává ze sférických částic o průměru 0,02 do 2 milimetrů z vysoce porézní regenerované celulózy, jejíž póry jsou z části vyplněny zesítěným polymerem obsahujícím komplexující strukturní jednotky kde X je když m je 1, 2, 3, n je 0, 1, 2, m+n < 3, nebo je X R1 je -H, -COOH, -COOR2 R2 je n-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku.

Kompozitní sorbent a způsob výroby tohoto sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228489

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bor Jan, Procházka Hubert, Peška Jan, Mikoláš Petr, Štamberg Jiří, Lenfeld Jiří, Štamberg Karel

Značky: sorbentu, způsob, výroby, kompozitní, tohoto, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompozitního sorbentu pro zachycování kovů, zejména k selektivní sorpci elektropozitivních prvků ze zředěných roztoků a způsobu jeho výroby. Podstatou vynálezu je kompozitní sorbent sestávající z gelu regenerované celulózy nabotnalé ve vodě, v němž jsou rozptýleny anorganické sorbenty ve formě částic libovolného tvaru o průměrné velikosti od 0,1 do 100 ?m, v množství od 1,0 do 30 obj. % na objem kompozitu, a které mají tvar...