Patenty so značkou «komplexnej»

Spôsob komplexnej sanácie zavlhnutých stien budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267753

Dátum: 12.02.1990

Autor: Lipták Tibor

MPK: E04B 1/70

Značky: budov, stien, komplexnej, zavlhnutých, sanácie, spôsob

Text:

...infúznych jednotiek. Hlavnou výhodou komplexného spôsobu je zavedenie aktívnej elektroosmôzy po vytvorení hydroizolačnej baríery chemickýmí látkami za účelom urýchlenie procesu vysušovania steny. Charakterístíkou tohto sposobu je dodatočné vytvorenie hydroízolačnej baríery injektovaním steny chemickými látkami. Táto clona zamedzí vzlínaníu vody V stene od základov. Trvanlivost a účinnosť tejto baríery sa zabezpečuje potom aktívnou...

Sposob komplexnej frakcionácie pekárskeho droždia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259288

Dátum: 17.10.1988

Autori: Forsthoffer Július, Krčmař Stanislav, Šturdík Ernest, Galková Miroslava, Hunčíková Soňa, Šajbidor Ján, Kollátiová Danka, Kollár Roman

MPK: A23L 1/28

Značky: pekárskeho, frakcionácie, komplexnej, droždia, spôsob

Text:

...kto-ra je nenáročná na materiálové a technické zabezpečenie. Princípkompleyuosti vedie k určitým kompromisom v postupoch v porovnani so solo izoláciou jednotlivých zložiek, no napriek tomu výťažky a kvalita jednotlivých produktov sú dostattwiive uspokojivé. Spôsob komplexnej frakcšouácie podľa vynálezu možno cielene modiątil- rak podľa toho, ktoré .produkty stoja v centre záujmu, najmä zmenou iníciečných faktorov autolýzy, ovplyvňovaním jej...

Spôsob výroby komplexnej očkovacej zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239810

Dátum: 15.06.1987

Autori: Osuský Juraj, Šnajdr Petr, Štryncl Vladimír

MPK: C22C 35/00

Značky: zliatiny, spôsob, výroby, komplexnej, očkovacej

Text:

...oblúkovej peci vyrobí zliatina s požadovanýim »obsahom kr-emíka, železa. a vápnika, Iktorá v tekutom stave, pri teplote 1170 až~ 125 i 0 °C sa prenesie »do tlakovej nádoby .a pri tlaku 0,5 až 1,0 MPa sa do tejto zliatiny pridáva horčík, prípadne kovy vzácnych zemín.Týmto spôsobom je možno vyrábať kom- .plexnú očkovaciu zllatirnu v hutníctve, kde sa vyrába zliatina kremíka a železa s obsahom kremíka 44 až 57 °/0, alebo zliatiny kremíka a...

Sposob komplexnej izolácie suchého tetrachlóretánu z dvojfázovej kvapalnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248209

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pátek Vladimír, Polák František, Richter Ján, Hagara Anton

MPK: C07C 19/055, C07C 17/38

Značky: izolácie, spôsob, sústavy, dvojfázovej, komplexnej, kvapalnej, tetrachlóretánu, suchého

Text:

...tohto azeotropu je 93,2 °C.Pralcie vody z prania tetrachlóretánu obsahujú aj rozpustný 1,1,2,2-tetrachlóretá.n,ktorý podľa tohto vynálezu sa získava .ako suchý, čím sa znížia jeho straty a apracie vody s obsahom 5 mg 1,1,2,2-tetra-chlóretá 24829nu na liter vody môžu íst d-o odpaclných vôd.Pri teplot-e 20 °C sa ~rozpúšťa 296,7 mg 1,1,2,2-tetrachlóretánu V 100 g Vody a pri 30 °C sa rozpostnost znižuje na 294,8 mg v 100 g vody.Rozpustnost vody V...

Spôsob výroby komplexnej zliatiny feromangán-alumínia

Načítavanie...

Číslo patentu: 228364

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bugan Bohuš

Značky: komplexnej, feromangán-alumínia, spôsob, výroby, zliatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby komplexnej zliatiny feromangán-alumínia v kolimkovej peci. Vynález sa týka oboru výroby ferozliatin s konkrétnym popisom spôsobu výroby komplexnej zliatiny feromangán-alumínia o chemickom zložení 15 až 40 % hliníka, 55 až 72 % mangánu, 7 až 11 % železa, 1,5 až 6 perc. kremíka, 0,6 až 0,8 % uhlíka a 0,12 až 0,20 % fosforu, rozpúšťaním pevného feromangánu-offiné odpadu v roztavenom hliníkovom odpade v kolímkovej peci, využitie...

Spôsob výroby komplexnej manganatozinočnatej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 218084

Dátum: 15.06.1984

Autori: Frajšták Pavol, Vaňo Juraj, Macko Jozef, Viskup Ján, Hutár Eduard

Značky: spôsob, manganatozinočnatej, etylénbisditiokarbamidovej, kyseliny, komplexnej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby komplexnej manganatozinočnatej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej s vysokou stabilitou reakciou amónnej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej s manganatými a zinočnatými soľami anorganických kyselín vo vodnom prostredí. Reakcia prebieha pri teplotách 20 až 50 °C za postupného zmiešavania jednotlivých reakčných komponentov v časovom intervale prevyšujúcom 30 minút a vzniknutý produkt, ktorého viac ako 50 % tvoria častice...