Patenty so značkou «kompenzátoru»

Řídicí jednotka kompenzátoru zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 266543

Dátum: 12.01.1990

Autor: Bláha Jiří

MPK: G01V 3/28

Značky: magnetického, řídící, zemského, kompenzátoru, jednotka

Text:

...řídící jednotka zajistí generování kompenzačního magnetického pole ve třech ortogonálách s rychlým dynamickým rozsahem 1 4 000 nT. V případě požadavku generování jiného než zapamatovaného pole, je toto pole bezprostředně určeno analogovými vstupya digitální obvody nastaví paměť na střední hodnotu analogového intervalu 3 4 000 nT. Jenv této poloze je zachována schopnost analogovým řízením plně kompenzovat rychlé varíace zemského...

Zařízení pro ruční ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266439

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šimůnek Josef

MPK: D01H 1/12, B65H 59/36

Značky: rozdílu, kompenzátoru, rychlostí, navíjecí, zařízení, ruční, ovládání, příze, odtahové

Text:

...prostoru výkyvného raménka mechanického kompenzátoru łg ov 1 áda« ného pružným členem łg. Z druhé strany je k druhé úhlové pácełg napojeno táhlo gg, které ji spojuje prostřednictvím čepu 1 5 ramenem 5 předlohy ł. Mechanický kompenzátor łg je umístěn tak, že zasahuje do prostoru mezi odtahove válce gł, 22 a omezovač ggpříze 3 umístěný na rámu 8 stroje.Zařízení pracuje takto Vypřádaná příze 3 je odtahována ze spřádací jednotky 23soustavou...

Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Langmajer Miroslav, Jareš František, Beran Miroslav, Šilhavý Lexa, Boček Otakar

MPK: F15B 15/00

Značky: pohon, kompenzátoru, hydrostatický, nanášecí, linky

Text:

...koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového...

Zařízení pro ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263100

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vajda Andrej, Šimůnek Josef

MPK: B65H 59/36, D01H 1/12

Značky: odtahové, navíjecí, ovládání, rozdílu, rychlostí, kompenzátoru, příze, zařízení

Text:

...í jiná kompenzátory 1 obelužná automaty komplíkovány. ovládání bývá zdvojeno a podobné.Cílem vynálezu je odstranění uvedených nevýhod tekovýn řešením která zajíatí jednoduchá provedení kompenzátoru e výkyvným ramánkem ee epolehlivou funkcí v návaznoetí na znovuzepředení příze. zvláště při provádění procesu znovuzepředení příze obelužným automatem. přičemž jeho podstata epočívá v tom, že ovládací elementy. jeden ve formě poauvnáho...

Zařízení pro ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259979

Dátum: 15.11.1988

Autori: Talach Jaroslav, Vajda Andrej

MPK: D01H 1/12, D01H 15/02, B65H 59/36...

Značky: ovládání, zařízení, rychlostí, rozdílu, odtahové, příze, kompenzátoru, navíjecí

Text:

...1, kterou je přišroubováne zerážka § . Zarážka § je opetřana podlouhlým výřezem Q e kolmým čelom Z. Na druhém konci hřidele š je pevné uchycena ovládací páka Q. Ne hřideli 5, mezi ložiakovýni oky 3,39 pevné uložena Jednoremenná dorazová páka g. V držáku łg pouzdra łł raménkového kompenzátoru łg je pevne uchycen čep ł§ne němž je otočně uložane ůhlová dvojramenná páka łgijejíž konec łä přeaehuje přee raménko kompenzàtoru łg a toto reménko ovláda...

Řídicí jednotka kompenzátoru zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 256879

Dátum: 15.04.1988

Autori: Halousek Jan, Bláha Jiří

MPK: G01V 3/28

Značky: jednotka, zemského, kompenzátoru, řídící, magnetického

Text:

...referenčním napětovým zdrojem gg, připojeným jednak na referenční vstupy gg prvního číslicově analogického převodníku gl s prvním číslicovým přepínačem gg a druhým číslicovým přepínačem 32, jednak přes odpor Ag do uzlu il. Přesuzel gl je spojen první číslicově analogový převodník gl prvním výstupem 53 s prvním výkonovým blokem 5.Druhým výstupom 3 je spojen s prvním elektronickým obvodem gł variometru. Společný referenční napěčový...

Samonosná podpěrná soustava pryžového kompenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242681

Dátum: 11.04.1988

Autori: Žuffa Alojz, Podebradský Jaroslav

MPK: F16L 51/00

Značky: kompenzátoru, podpěrná, pryžového, soustava, samonosná

Text:

...kompenzátoru je při tom plně zachována. Rovněž při výměně kompenzátoru, např. při opravách, není nutno obě části potrubí demontovst, ani podepřít pomocnou konstrukcí.Příklad podle vynálezu je schemsticky znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje boční pohled na samonosnou podpěrnou soustavu pryžového kompenzátoru, obr. 2 je příčný řez v rovíně A-A, s na obr. 3 je znázorněn příčný řez v rovině B-B.Samonosná podpěrná...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního kompenzátoru s reverzací budicího napětí během provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241931

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krema Radko, Hajíeek Odon

MPK: H02H 7/16

Značky: kompenzátoru, během, synchronního, buzení, napětí, budicího, provozu, zařízení, regulaci, reverzaci

Text:

...budioího napětí, jehož prvý výstup gg je spojendruhý výstup § 41 členu Q pro reverzaci polarity budicího napětí je připojen na vstup 55 obvoduêjednorázového impulsu.Výstup § 42 obvodu § jednorázového impulsu je připojen jednakna řídící vstup 33 přepínače na řídící vstup łłââ spínačeObvod l žádané hodnoty napětí je tvořen potenciometrem lłg, jehož jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potencíálem a jezdec je vyveden na...

Zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252553

Dátum: 17.09.1987

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: diagnostiky, provozní, systému, kompenzátoru, zapojení, objemu

Text:

...a snímače lg teploty v rovině ll nominální hladiny a na dalších diagnostiky optimálních místech, nátrubku lg topidel, nátrubku gg přípojky k primárnímu okruhu a nátrubku gg barbotážního potrubí snímače vyznačenyV prvním kroku je u signálu přeneseného kanálem vibroakustickým ze snímače vibrací l stanovena v první větvi celková úroveň vibrací ve členu 3 stanovení celkové úrovně vibrací a tato charakteristika prvotního signálu je převedena do...

Zapojení pro bezkontaktní řízení statického stupňového kompenzátoru účiníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215416

Dátum: 01.01.1985

Autori: Fuksa František, Petrů Ctibor

Značky: stupňového, zapojení, bezkontaktní, řízení, účiníku, kompenzátoru, statického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro bezkontaktní řízení statického stupňového kompenzátoru účiníku. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a jeho účelem je odstranit nerovnoměrné zatěžování kompenzačních kondenzátorů a spínačů a tím předčasnému vyřazení některých z nich. Účelu bylo dosaženo zapojením obsahujícím preferenční článek určující pořadí obsazování kompenzačních stupňů. Vynález je určen pro řízení statického stupňového kompenzátoru účiníku v...