Patenty so značkou «kompenzačný»

Kompenzačný obvod na fázový posuv pri elektromeroch na priame pripojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287589

Dátum: 24.02.2011

Autori: De Vries Jacob, Ulrich Adrian

MPK: G01R 21/133, G01R 21/00

Značky: pripojenie, obvod, posuv, kompenzačný, priame, elektromeroch, fázový

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kompenzačnom obvode na fázový posuv medzi prvým vstupom (3) na meranie napätia a druhým vstupom (4) na meranie prúdu pri elektromeroch na priame pripojenie je pred tento druhý vstup (4) zapojený transformátor odolný proti jednosmernému prúdu na transformáciu prúdu a hornopriepustný filter (R1, C) pred prvým vstupom (3) na prvé vyrovnanie fázovej kompenzácie nezávislej od frekvencie. Ďalej sa vyrovnanie fázovej kompenzácie uskutoční pomocou...

Kompenzačný diferenciálny mechanizmus pre tri rovnaké pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 245307

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ouzký František

MPK: F16H 13/00

Značky: diferenciálny, kompenzačný, mechanizmus, rovnaké, pohony

Text:

...mechanizmus podľa vynálezu v pohľade a obr. z ten istý mechanizmus v reze, pričom rovina rezu je rovnabežná s jeho osou.Kompenzačný diferenciálny mechanizmus podľa vynälezu sa skladá z troch vstupných kotúčov, vnútorného 1 prostredného 2 a vonkajšieho 3 pevne spojených o tri vstupné hrladele, vnútorného 4, prostredného 5 a vonkajšieho li. Medzi trecími plochami 11, 412 a 13 vstupných kotúčov 1, 2 a 3 sú uložené gule 7 tak, aby spojnice...

Pružne-poddajný kompenzačný člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 239833

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koláo Jioí, Oíha Milan

MPK: B25J 15/00

Značky: kompenzačný, pružne-poddajný, člen

Text:

...že pozostáva z hornej kruhovej základovej dosky s prírubou pre spojenie s ,koncovým členom ma nipulaxčného zariadenia a z dolnej kruhovej základovej dosky, spojených navzájom minimálne troma čapmi, uloženými v guličkolvých nalklapacích .ložiskách umiestnených v základových doskách vo vrcholoch rovnostranvného trojuholníka, a zvislým prútom,pevne utloženým v osi hornej kruhovej základovej dosky a .posuvne v osi dolnej kr-uhovej základovej...

Číslicový kompenzačný snímač uhlovej rýchlosti s elektroindukčným prevodom a magnetoelektrickou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218180

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kočiš Štefan

Značky: kompenzačný, číslicový, uhlovej, spätnou, elektroindukčným, vazbou, magnetoelektrickou, prevodom, snímač, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši snímanie uhlovej rýchlosti a v podstate pozostáva z mechanickej a elektronickej časti. Výstupný číslicový signál sa získava elektroindukčným prevodom uhlovej rýchlosti na moment, ktorý je kompenzovaný momentom magnetoelektrického systému zapojeného spolu s čítačom a číslicovoanalógovým prevodníkom do spätnej väzby kompenzačného obvodu. Stav čítača udáva číslo úmerné uhlovej rýchlosti.