Patenty so značkou «kompenzáciu»

Zapojenie na kompenzáciu nežiaduceho ofsetu meracieho reťazca pri nepretržitých dlhodobých meraniach deformácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7479

Dátum: 01.07.2016

Autori: Garan Martin, Chmelko Vladimír, Šulko Miroslav

MPK: G01L 1/22

Značky: nežiaducého, zapojenie, deformácie, ofsetu, nepretržitých, meraniach, dlhodobých, reťazca, kompenzáciu, meracieho

Text:

...technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia zapojenia, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho...

Zariadenie na kompenzáciu vplyvu nelinearít prevodovky v polohovom servosystéme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6830

Dátum: 02.07.2014

Autori: Balara Milan, Mižáková Jana, Piteľ Ján, Balara Dušan

MPK: G05B 5/00, B23Q 5/56

Značky: polohovom, zariadenie, nelinearit, převodovky, servosystéme, vplyvu, kompenzáciu

Text:

...opakujúci sa periodický signál (tremor). Jeho vplyvom dochádza na hriadeli elektromotora ku krátkodobému zakmitávaniu s malou amplitúdou a vysokou frekvenciou. Toto zakmitávanie sa vzhľadom na predpokladaný vysoký prevodový pomer prevodovky neprenáša na jej Výstupný hriadeľ, pričom jeho priaznivé pôsobenie v mechanizme prevodovky sa prejavuje potlačenim charakteristík trenia V ložiskách (odlepenie) a rýchlym prekonávaním zubových vôli....

Zariadenie na kompenzáciu zemniacich prúdov pripojené k fázovým vodičom rozvodnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17820

Dátum: 27.07.2010

Autori: Peroutka Zdenek, Matuljak Ivan

MPK: H02H 9/08, H02J 3/26

Značky: pripojené, kompenzáciu, vodičom, sústavy, zariadenie, fázovým, prúdov, rozvodnej, zemniacich

Text:

...alebo k umelému uzlu. Pasívny filter je vytvorený ako rezonančný (LC) obvod. Aktívny filter je riešený ako menič vý/konu zložený z troch zdrojov napätia s riadenou magnitúdou napätia a frekvenciou. Nevýhodouaktívneho liltra v EP l 855 366 A 2 je. že riadiace zariadenie musí určiť. v ktorej fáze došlok poruche läzzbzcm. Potom sa na chybnú iäzu prostredníctvom jedného zo spínačov pripojí vhodný zdroj napätia. Vyrovnávací prúd je...

Zariadenie na kompenzáciu zemných prúdov pripojené k nulovému bodu transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20989

Dátum: 27.07.2010

Autori: Matuljak Ivan, Peroutka Zdenek

MPK: H02H 9/08, H02J 3/38, H02J 3/26...

Značky: transformátora, pripojené, zemných, zariadenie, kompenzáciu, prúdov, nulovému

Text:

...porúch avdruhom rade navyšších rádov poruchovýeh prúdov v mieste zemnej poruchy, trie v bezproblémovom stave rozvodnej sústavy.0007 Hlavná výhoda vynálezu spočíva V tom, že riadený zdroj prúdu je plynule laditeľný,ubovoľnú krivku prúdu, s premennou veľkosťoua tiež variabilný fázový posun prečo umožňuje generovať prakticky ľzákladnej harrnonickej i harmonických vyšších rádov, 3 každú harmonickú zložku generovaného kompenzačného prúdu....

Zapojenie a spôsob na kompenzáciu zemných kapacitných prúdov v sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14709

Dátum: 21.03.2008

Autor: Žák František

MPK: H02H 9/08

Značky: zapojenie, spôsob, prúdov, zemných, kapacitných, sieťach, kompenzáciu

Text:

...veľkosti pripinaného sekundárneho odporu je realizované na základe niekoľkých kritérií. Jedným z kritérií je druh použitých zemných ochrán v sieti. Pri použití zemných ochrán na báze sledovania toku nulovej zložky výkonu jevhodné voliť hodnotu pripinaného odporu tak, aby nulová zložka napätia v sieti dosiahla po pripnutí odporu práve 50 fázového napätia. Pri tejto hodnote napätiabude do postihnutého vývodu pritekať maximálny výkon nulovej...

Zariadenie na kompenzáciu zmien dĺžky napínaných káblov, s v podstate konštantným ťahovým napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10085

Dátum: 19.09.2007

Autori: Capacchione Renato, Maggi Fiorino, Femminis Luciano

MPK: B60M 1/26

Značky: napínaných, podstatě, dĺžky, zmien, napätím, konštantným, ťahovým, zariadenie, kompenzáciu, káblov

Text:

...výklenkov zaistiť, ale predstavovalo by to neprimerane vysoké náklady. Ďalšou nevýhodou tohto systému sú vysoké náklady na inštaláciu, spôsobené predovšetkým nutnosťou použitiapomocných štruktúr na nesenie, vedenie a ochranu protizávaží.0009 Ďalší systém je založený na použití plynom ovládaného kompenzátora. V tomto systéme je jeden koniec kábla pripojený k zariadeniu, ktoré zahmuje jednotku pružina/tlmič so stlačeným plynom, obvykle dusíkom,...

Prístroj a spôsob na samoadaptívnu disperznú kompenzáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12275

Dátum: 20.12.2005

Autor: Shu Huade

MPK: H04B 10/18

Značky: samoadaptívnu, spôsob, kompenzáciu, disperznú, prístroj

Text:

...že reziduálna disperzia signálu na prijímacej strane bude presahovať tolerovateľný rozsah a zhoršovať bitový chybový výkon systému. Vplyv zmeny disperzie vlákna je obzvlášť viditeľný pre výkon 40 Gb / s systému.0006 Na druhej strane, s vývojom inteligentnej optickej siete, môžu byť do optickej siete zavádzané ROADM alebo dokonca OXC uzly. V týchto optických sieťových uzloch môže dynamické pridávacie / vynechávacie multiplexovanie a...

Zariadenie na kompenzáciu činnej a jalovej zložky prúdu v mieste zemného spojenia a na vyrovnanie fázových napätí voči zemi v bezporuchovom stave siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20850

Dátum: 21.10.2005

Autor: Žák František

MPK: H02H 9/08

Značky: prúdu, činnej, napätí, štávě, jalovej, vyrovnanie, zemného, bezporuchovom, fázových, siete, zariadenie, mieste, spojenia, zložky, kompenzáciu, voči

Text:

...prúdu v bode zemnéhospojenia a v bezporuchovom stave umožniť kompenzáciu fázovej napätovej nesymetrie.0011 Tento cieľ sa dosiahne nastavením optimálnej hodnoty zemnej fázovejreaktancie induktívneho charakteru vzhľadom k zemnej fázovej kapacitesiete príslušnej fázy tak, aby došlo k paralelnej rezonancii. lnduktívna zemná fázová reaktancia je zapojená medzi fázu siete a zemný potenciál.Na rozdiel od predtým používanej metódy zapojenia tlmivky...

Osvetľovacie zariadenie zahŕňajúce prostriedky pre kompenzáciu poruchy systému osvetlenia zatáčok “CODE VIRAGE”

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1189

Dátum: 23.01.2004

Autori: Blusseau Eric, Molto Valérie, Albou Pierre

MPK: B60Q 1/14, B60Q 1/04

Značky: kompenzáciu, zahŕňajúce, zatáčok, systému, virage, osvetľovacie, code, poruchy, zariadenie, prostriedky, osvetlenia

Text:

...príklade uskutočnenia sú stretávacie svetlomety 14, 16 v osvetlovacom zoskupení 13, 15 umiestené na strane odvrátenej od pozdĺžnej osi A - A a diaľkové svetlomety 18, 20 sú umiestnené na strane priľahlej k pozdlžnej osi A - A.0017 svetlomety 14, 16, 18, 20 sú vytvorené známymi spôsobmi.0018 Stretávacie svetlomety 14, 16 sú pri rozsvieteni spoločne zdrojom predpisaného osvetľovacieho zväzku stretávacieho svetla alebo stretávacieho zväzku...

Zariadenie na kompenzáciu nebezpečných a rušivých vplyvov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2126

Dátum: 13.04.1999

Autori: Doležel Ivo, Tesař Rudolf, Ulrych Bohuš, Šejtka Milan

MPK: H01B 11/06

Značky: zariadenie, nebezpečných, vplyvov, rušivých, kompenzáciu

Text:

...životnosti. Vyhotovenie vodivej časti kompenzačného zariadenia 2 A 1 vodiča je zárukou účinnej funkcie zariadenia bez výrazného vplyvu okolitého geologického prostredia.Zdrojom rušivých vplyvov sú spravidla nadzemné vedenia a to silové vedenia VVN či trakčné vedenia VN. Takéto vedenia môžu pôsobiť jednak jednotlivo, ale tiež v kombinácii. Je preto nevyhnutné, aby sa kompenzačný vodič nachádzal medzi silovým či trakčným vedením a samotným...

Zariadenie na kompenzáciu ťahu vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 263181

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barák Jozef, Balog Miloš

MPK: B65H 59/10

Značky: vodiča, kompenzáciu, zariadenie, ťahu

Text:

...súčinnosti 5 vačkovým kotučom resp. s dalšou ovinutou kladkou tvoria trojuholník. V závislosti na pohybe navijacieho telesa sa ovláda velkost trojuholnika tak, aby sa uskutočniloúplné vyrovnanie nekontinuálneho pohybu drátu. Nevýhodou týchto riešení je, že musi bytpre vačkový kotúč, resp. tretiu ovinutú kladku k dispozícii prídavný pohon, a tento mechanický systém je pri vysokých rýchlostiach opäť podrobený mechaniekému...

Zapojenie na kompenzáciu jalového výkonu polovodičového usmerňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 246307

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nuspl Matthias, Hennig Kurt, Klein Manfred

MPK: B23K 9/10

Značky: zapojenie, polovodičového, kompenzáciu, usmerňovača, jalového, výkonu

Text:

...vynálezu.Porlovodličový usmerňovač pozostáva. zo zváracieho trarnsřormátoraa 1, u kltorého v-ýstupně vinutia je zapojené do prvej hviezdy 2 a druhej hviezdy 3. 0 uzol prvej hviezdy 2 je zapojený prvý vstup V 1 .a »o uzol druhej hviezdy 3 je zapojený druhý vstup V 2 vinutia 5 meydzifázového transíormátoír-a 4. Na každú fázu obidvoch hviezd 2, 3 je zapojený ano-don tyristor 6, pričom katódy týchto tyristorov 6 sú navzájom spojené a tvoria...

Zariadenie na kompenzáciu chýb radiálneho posuvu a vychýlenia osí spojovaných hriadeľov tuhou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246031

Dátum: 15.12.1987

Autor: Horváth Ladislav

MPK: F16D 1/00

Značky: spojkou, tuhou, spojovaných, radiálneho, posuvu, kompenzáciu, hriadeľov, chýb, vychýlenia, zariadenie

Text:

...v tom, že sa skladá z dvoch krúžkov, ktoré sú ziahrúsené ,pod uhlom a a sú vložené medzi skriňu hnacieho stroja a spojovaciu skriňu hnaného stroja, pričom rotor hnaného stroja je uložený v naklápacom ložisku. Natáčanim dvoch krúžkov dochádza k plynulej zmene vzájomnej polohy osi krúžkov.spoločným natáčanim krúžkov sa určí smer kompenzácie a natáčaním jedného krúžku sa určí velkost kompenzácie. C-hy 4ba nastavenia hritadelov pri spojení...

Zapojenie elektronického systému pre automatickú kompenzáciu úbytku brúsneho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252854

Dátum: 15.10.1987

Autor: Tanuška Ladislav

MPK: G05F 5/00

Značky: elektronického, kompenzáciu, úbytku, kotúča, automatickú, brusného, zapojenie, systému

Text:

...23, čim ľllčl výstupe ČâISIOlVíiCĎEhO obvodu 17 sa vytvorí poirovnávací impuls. s vopred ~pľBjdV 01 eĺľlÄ 01 u dobou ltľVâlľlĺ-a zvod-plovewdvajúwoou ~č~.aeu pottrebněmu k nnájaizwdu brúsnelhlo łklotuča nia obrobok. Toroldaný -prúdojvý iralnsí-ortmáltor 2, ktoreho onsvoou prechádza prudlorvodiič 1 jedinej fázy motora bruslneho vtreiteznva dával rnza -suvojoin výstupe sIt-rsiedavý prúd lkíůůfý po uSDIEIĽIJGTIÍ V uemeurňvoveči 3 je...

Zariadenie pre kompenzáciu zmeny hmotnosti telesa pri čiastočnom ponorení do kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240508

Dátum: 15.08.1987

Autori: Grohmann Reiner, Grün Hanans-joachim, Fietsch Günter

MPK: A61B 5/08

Značky: ponorení, kvapaliny, zariadenie, hmotnosti, čiastočnom, kompenzáciu, tělesa, změny

Text:

...závažim.zariadením pre kompenzáciu zmeny hmotnosti telesaso zmenou stúpania Archimedovej špirály sa pri čiastočnom ponoreni zvonu do kvapaliny dosiahne vyváženia v celom rozsahu zdvihu i pri väčšej hrúbke steny a rovnaký odpor proti výdychu vyšetrovanej osoby. Tvar vodiacej špirály vzhľadom k osi upevnenia zaručuje zmenu ramena sily vyvažovanej vyvažovacím záva 240508žím upevnenom na lanku vyvažovacieho závažia vedeného v .drážke vačky s...

Zariadenie na kompenzáciu tlakových zmien v skrini mechanickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248578

Dátum: 12.02.1987

Autori: Gostanian Edward, Slížik Pavol, Kolembus František, Masár Ľubomír

MPK: F16H 57/02

Značky: skříní, zariadenie, kompenzáciu, zmien, převodovky, mechanickej, tlakových

Text:

...na koepenzaciu tlakových znien v skrini eachanickej prevodovky podľa vynalezu je, že obsah vnútorného priestoru skrine aechanickej prevodovky neprichádza do priaeeho styku e okolitýa prostredia, čo zabezpečuje spolahlivú prevadzku v cheaicky aoresivnoe prostredi. z ekolopickeho hladiska nedochadza k znečisteniu zivotneho prostredia. Šalej je u eohilnyoh zariadeni uaožnene prevádzkovanie v luhovolnejpolohe nechanickej prevodovky bez...