Patenty so značkou «kompenzáciou»

Kapacitný snímač s násobením kapacity a kompenzáciou strát

Načítavanie...

Číslo patentu: 285082

Dátum: 18.05.2006

Autori: Malý Petr, Mališ Jiří

MPK: G01R 15/14, G01N 27/00, G01R 27/26...

Značky: strát, snímač, násobením, kapacity, kompenzáciou, kapacitný

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstupné svorky (11) a (12) kapacitného senzora (1) sú pripojené vstupné svorky (21) a (22) násobiča kapacity (2). Na výstupné svorky (23) a (24) násobiča kapacity (2) sú pripojené vstupné svorky (31) a (32) komplexného konvertora (3). Na kompenzačné svorky (35) a (36) komplexného konvertora (3) sú pripojené výstupné svorky (41) a (42) kompenzátora (4). Výstupné svorky (33) a (34) komplexného konvertora (3) sú výstupnými svorkami kapacitného...

Woltmannov prietokomer s kompenzáciou chýb merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 283091

Dátum: 27.12.2002

Autor: Kuhlemann Holger

MPK: G01F 1/12

Značky: prietokomer, kompenzáciou, chýb, woltmannov, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokomer pozostávajúci z obežného kolesa otočne uloženého v rúrkovitom telese medzi nábojom uloženým proti prúdu a nábojom uloženým po prúde, pričom náboje sú vždy držané cez rebrá v rúrkovitom telese a aspoň na náboji uloženom proti prúdu je vytvorený regulačný mechanizmus na kompenzáciu chýb merania vznikajúcich v dôsledku výrobných tolerancií. Úlohou vynálezu je zvýšiť regulačný účinok, ako aj zabrániť nesymetrickému nábehu prúdenia na...

Synchronizačný systém s automatickou kompenzáciou slepých rýchlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282691

Dátum: 14.10.2002

Autori: Lakota Bohuslav, Adamčík Róbert, Exnar Zdislav

MPK: G01S 13/528, H03L 7/00, G01S 7/292...

Značky: systém, automatickou, kompenzáciou, slepých, synchronizačný, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie patrí do odboru rádioelektroniky a rádiolokačnej techniky. Rieši problém synchronizácie elektronických zariadení a systémov. Navrhované riešenie synchronizačného systému s automatickou kompenzáciou slepých rýchlostí umožňuje konštrukciu synchronizačného systému a výrobu synchronizačných impulzov s premennou opakovacou periódou s automatickou kompenzáciou slepých rýchlostí, ktorá je daná programovým riešením mikropočítača. Tento účel...

Zapojenie oscilátora s transformáciou a kompenzáciou stratovej vodivosti rezonátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279790

Dátum: 12.03.1999

Autor: Malý Petr

MPK: H03B 5/00, H03B 5/04, H03K 3/011...

Značky: zapojenie, stratovej, oscilátora, rezonátora, kompenzáciou, vodivosti, transformáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Na druhú svorku (12) indukčno-kapacitného rezonátora (1) je pripojená výstupná svorka (31) konvertora (3) kapacita - vodivosť. Prvá svorka (11) indukčno - kapacitného paralelného rezonátora (1) je pripojená na vstupnú svorku (21) konvertora (2) vodivosť - kapacita. Výstupná svorka (22) konvertora (2) vodivosť - kapacita je pripojená na prvú svorku (41) syntetického kapacitora (4). Druhá svorka (42) syntetického kapacitora (4) je pripojená na...

Dvojvodičové zapojenie prevodníka tlak/prúd s tepelnou kompenzáciou ofsetu a zisku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 322

Dátum: 12.01.1994

Autor: Hrabovský Miloš

MPK: G01L 9/04

Značky: ofsetu, dvojvodičové, zapojenie, zisku, kompenzáciou, prevodníka, tepelnou

Text:

...výstup koncového stupňa s prúdovým výstupom je jeho výstupným prúdom.napätia je zdrojom reíerenčného a napájaciehonapätia obvod riadenia prevodnika je.obvodriadenia prúdového výstupu prevodnika.Uvedeným zapojenim je možné kompenzovať teplotnúpracuje v širokom rozsahu jednosmerných napájacich napätíVN 6,2 až 40 V. Pretože mernostnou veličinou je prúd, takmaximálny zaťažovaci odpor R 2 v obvode prúdovej slučky budelimitovaný napájacim...

Zapojenie formátovača impulzov s časovou kompenzáciou pre testery integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269514

Dátum: 11.04.1990

Autori: Burian Ľubomír, Chamraz Jozef, Šindelář Bedřich

MPK: H03M 5/02

Značky: časovou, formátovača, testery, integrovaných, obvodov, impulzov, kompenzáciou, zapojenie

Text:

...údajov l je pripojený na prvý vstup âł formátovača s časovou kompenzáciou a výstup 33 prijímačov časovacich fáz 3 na druhý vstup äg formátovača s časovou kompenzàciou Ž. výstup Ěg formátovača § je pripojený na prvý údajový vstup zl multiplexera s časovou kompenzáciou 1, výstup âł na druhý údajovývstup 13. výstup 53 na treti údajový vstup 13. výstup §§ na štvrtý údajový vstup 74, uvýstup äz na piaty údajový vstup zá e výstup äg na...

Zapojenie ultrazvukového hladinomera s kompenzáciou zmien rýchlosti šírenia ultrazvukového vlnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 244567

Dátum: 15.01.1988

Autori: Baránek František, Ševeík Arnošt

MPK: G01F 23/28

Značky: zapojenie, hladinomera, vlnenia, ultrazvukového, kompenzáciou, zmien, šírenia, rychlostí

Text:

...15 a druhým vstupom s deličom 12. ultrazvukový menič 4 referenčného kanála je spojený s obvodom 8 budenia a spracovania signälov referenčného kanála a súčasne s programátorom 14 a prevodníkom 10 dĺžky impulzu na číslo referenčného kanála. Prevodnik 10 dĺžky impulzu na číslo referenčného kanála je spojený s generátorom 9 odmeriavacich impulzov a. aritmetickou jednotkou 15. Výstup generátora 9 odmeriavacich impulzov je spojený so vstupom...

Zapojenie na zapínanie polovodičového prúdového meniča s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Urbanec Josef, Mikeš Alois, Hora Poemysl

MPK: H02M 1/08

Značky: zapojenie, zapínanie, záťaže, meniča, polovodičového, prúdového, reaktívnej, kompenzáciou, energie

Text:

...kompenzátora a striedača, t. j. riadiaceho uhla so strmosťou 60 ° el//1 perióda, Na obr. 3 sú ukazané časové priebehy prúdu jednosmerného medziobvodu striedača, prúdu indukčnosťou kompenzátora, t. j. fkompenzačného prúdu a napätia na komutačných kondenzáto-roch, t. j. výstupného napätia meniča pri zapnutí Ineniča s plnou záťažou.Zapojenie podla vynalezu na obr. 1 pozostáva zo snímacieho člena 1, ktorý snímavýstupné napätie meniče 11,...

Zapojenie generátora riadiacich impulzov s kompenzáciou zmeny napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252855

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lago Miroslav, Švancar Ján

MPK: H02M 1/08

Značky: impulzov, kompenzáciou, riadiacich, napätia, napájacieho, generátora, změny, zapojenie

Text:

...výstupmi a, b, c,kde medzi zemnou evorrkou z .a n/ýietwpoun a je obraz -siietolviaanéihov nwaspätira medzi fázanmi A - B, medzi zemrroru ev-orrrkouu z ia výletupsom b je obrra.z »sieťového ntaapältia medzi fá zexmi B - C, medzi ze-mnou evoInkiou- z a. vý-stiuupoim c je iobirałz si-ettovvěłuo Imanpä-tira medzi fázarmi C - j, medzi zenrnou siviorüdom z a výnetwpworm a je ~obraz sietiovéhio anepätšna medzi fázeaumí B -HA, medzi zemnou -sviourkon...

Snímač infračerveného žiarenia s kompenzáciou teploty detektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237881

Dátum: 15.03.1987

Autori: Jacko Vladimír, Bartl Ján

MPK: G01J 5/12

Značky: žiarenia, snímač, teploty, detektora, infračerveného, kompenzáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka snímača infračerveného žiarenia telies s teplotami od -30 °C do + 60 °C a spôsobu kompenzácie vplyvu teplotných zmien detektora na výstupný signál. Predmet vynálezu prináleži do odboru infračervenej techniky - rádiometrických metód bezkontaktného merania teplôt. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vplyv tepelného žiarenia modulačného kotúčika, puzdra snímača a zmien teploty detektora sa odstraňuje s použitím dvoch rovnakých...

Zapojenie svetlovodného mechanického multiplexu s kompenzáciou menovitých výstupných signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223129

Dátum: 01.04.1984

Autori: Skokánek Peter, Marek Štěpán

Značky: menovitých, zapojenie, kompenzáciou, svetlovodného, mechanického, signálov, multiplexu, výstupných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie prenosu informácií a obmezenie vplyvu kolísania intenzity zdroja svetla. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením svetlovodného mechanického multiplexu s kompenzáciou menovitých výstupných signálov, ktorého podstatou je to, že výstupný fotoelement, ktorý je umiestnený v ohnisku optickej spojky, je pripojený jedným svojim výstupom cez normovací zosilňovač a multiplexnú zbiernicu na jeden vstup vyhodnocovacieho...