Patenty so značkou «kompaudní»

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217270

Dátum: 15.07.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: charakteristikou, kompaudní, elektromotor, bezkolektorový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí /1, 2, 3/ jsou připojeny přes výkonové tyristory /6, 7, 8/ ke svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru /9/ je pevně uchyceno jádro /10/ primárního seriového dobuzování, opatřené vinutím primární cívky /11/ seriového dobuzování a kde v prostoru mezikruží v témže čele motoru /9/ je pevně uchyceno i jádro /41/ primárního obvodu derivačního...