Patenty so značkou «kompaktné»

Kompaktné riadené pojazdové koleso podvozka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6433

Dátum: 03.05.2013

Autori: Tribula Rastislav, Lábaj Ján, Kalus Juraj, Mačuš Peter

MPK: B60B 33/00

Značky: koleso, pojazdové, riadené, podvozka, kompaktné

Text:

...môže byť napríklad otvor alebo oko, alebo hák a pod. Na druhom konci funkčného elementu je aspoň jeden kotviaci element na ukotvenie ramena o vidlicu. Týmto kotviacim elementom môže byť otvor alebo vybranie, alebo drážka, alebo západka, alebo závlačka a pod. Taktiež je výhodné, ak vymeniteľné rameno je ukotvené o okrajovú časť vidlice. Ukotvenie môže byť skrutkou alebo nitmi, alebo západkou a podobnými spojmi. Rameno je vymeniteľné podľa...

Kompaktné ťažné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19514

Dátum: 15.04.2011

Autor: Martel

MPK: B60K 11/06, A63C 11/10, B60K 11/08...

Značky: kompaktné, tažné, zariadenie

Text:

...pričom motor je umiest nený vo vnútornej komore skrine.Podľa iného aspektu je navrhovaný spôsob výroby zariadenia, ktoré bolo uvedene v pred chádzajúcom texte.Podľa iného aspektu je navrhnuté kompaktné ťažné zariadenie, aké bolo navrhnuté v pred chádzajúcom texte, vyznačené tým, že zariadenie sa pohybuje na zasneženom teréne.Podľa iného aspektu je navrhovaný spôsob používania kompaktného ťažného zariadenia druhu, zahŕňajúceho tesnú skriňu...

Kompaktné prvky z gumárenského recyklátu vyrobené technológiou mikrovlnného ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5721

Dátum: 05.04.2011

Autori: Lumnitzer Ervin, Mátel František, Badida Miroslav, Ochocová Renáta

MPK: C08J 11/00, B29C 35/00, B29C 35/02...

Značky: vyrobené, mikrovlnného, prvky, ohřevu, kompaktné, gumárenského, technológiou, recyklátu

Text:

...Minimálne 8 hmotnostných tvorí spojivo na báze polybutadien - polyuretánovej živice. Kompaktné prvky môžu byt vyrábané i V kombinácii s prvkami anorganického pôvodu (betón), ktoré tvoria neoddeliteľnú tvrdú podložku kompaktného prvku. Mikrovlnný ohrev rovnomerne prehreje celý profil prvku, celý jeho objem, čím príde i k rovnomernému sieťovaniu a rovnomernej kompaktácii. V prípade kombinácie s betónovou podložkou táto tvorí vrchnú...

Kompaktné okrúhle signalizačné led svietidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5536

Dátum: 07.10.2010

Autor: Mulač Jakub

MPK: F21V 31/00, F21L 4/00

Značky: svietidlo, okrúhle, kompaktné, signalizacné

Text:

...magnetom,ktorý je súčasťou telesa svietidla alebo prostrednictvom najmenej jedného oka urníestneného na vonkajšom obale svietidla, ktorým sa zavesí na okolité objekty.Z telesa svietidla a cez vonkajší obal sú prístupné kontakty slúžiace pre nabíjanie akumulátora.Súčasťou telesa svietidla je ovládač, ktorý je prístupný cez pružný vonkajší obal.Vďaka ľahkej a vodotesnej konštrukcii je možné kompaktné okrúhle signalizačné LED svietidlo používať...

Kompaktné usporiadanie svietidla a kompaktnej LED žiarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5531

Dátum: 07.09.2010

Autor: Pokorný Otto

MPK: F21V 19/00, H05B 33/00, F21V 29/00...

Značky: kompaktné, usporiadanie, kompaktnej, svietidlá, žiarovky

Text:

...aplikácie je možné aj také riešenie, kde kontaktná plocha pre odvod tepla z kompaktnej LED žiarovky sa nachádza na bočnej strane tepelného mosta. Pre ešte ďalšie aplikácie je možné aj také riešenie, kde tepelný most je opat 10rený mechanickými úchytmi. Aspoň jeden polovodičový LED čipový modul kompaktnej LED žiarovky môže byť osadený V jednej rovine alebo viacerých rovinách vytvárajúcich priestorový útvar ako napríklad ihlan,kužeľ, valec a...

Kompaktné usporiadanie sedadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19110

Dátum: 14.03.2008

Autor: Murray Ian Gordon

MPK: B60N 2/01

Značky: usporiadanie, sedadiel, kompaktné

Text:

...operadlo sedadla na podopieranie chrbta vodiča, pričom priestor alebo výrez je upravený na každej strane sedáka sedadla a/alebo operadla sedadla vodiča na umožnenie najvnútornejšej nohe každého z cestujúcich, aby saEP 2 137 024 35451 0008 Bolo by možné, aby bolo navrhnuté spoločné Iavicové sedadlo, vktorom sú vytvorené uvedené dve zadné sedadlá pre cestujúcich. Alternatívnemôžu byt upravené dve samostatné zadné sedadlá pre cestujúcich.0009 V...

Kompaktné upínacie zariadenie s bočným upínacím členom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3711

Dátum: 09.06.2004

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: upínacím, bočným, členom, kompaktné, zariadenie, upínacie

Text:

...člen 11 v smere lineárneho servomotora 14 uvedené pákové rameno 23 prvej tyče 17 je pripojené pomocou prvej osi 24 otáčania na vložené spojovacie tiahlo 16, ktoré ďalej pomocou druhej osi 25 otáčania je pripojené na axiálny člen 14 predného konca tyče lineárneho servomotora 14, napríklad piestnicu pneumatlckého valca.0022 Vyššie uvedená prvá a druhá os 24 a 25 otáčania vloženého kĺbového pákového spojovacieho tiahla 16 sú výhodne usporiadané...

Kompaktné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3759

Dátum: 06.04.2004

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: E05D 7/02, E05C 1/10, E05D 1/04...

Značky: kompaktné

Text:

...v altemativnom vyhotovení s viacerými zachytávacímí otvormi.Príklad uskutočnenia technického riešeniaKompaktné okno podľa tohto technického riešenia bude popísané na príklade jednokrídlového okna znázomeného na obr. l. kde okenné krídlo 3 je v ráme 1 otočné uložene na jednej strane na dvoch závesových mechanizmoch 2 a na protiľahlej strane je na okennom krídle 3 a okennom ráme 1 upravený zatvárací mechanizmus 4. Okenné krídlo 3 je...

Kompaktné chladiace zariadenie na chladenie vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 625

Dátum: 21.05.2003

Autor: Catzel Pincus

MPK: H05K 7/20, F24F 1/02

Značky: chladenie, zariadenie, chladiace, kompaktné, vzduchom

Text:

...okruhu a sekundárneho vzduchovêho okruhu. Primárny vzduchový okruh je navrhnutý tak,že primárny ventilačný prostriedok nasáva vzduch cez vstupnú komoru vnútorného vzduchu, ktorá je v priamom spojení s vnútrajškonl uzatvorenej technickej miestnosti, nasáva ho cez výparník a vháňa ho späť do vnútrajšku uzatvorenej technickej miestnosti, aby sa tak zabezpečilo mechanické ochladzovanie V uzatvorenej slučke so vzduchom z vnútrajšku...

Kompaktné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3049

Dátum: 06.11.2001

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: E06B 3/54, E06B 3/24, E06B 1/40...

Značky: kompaktné

Text:

...obr. 7 bočný pohľad na držadlo uzatváracieho mechanizmu, obr. 8 čelný pohľad na voditko držadla uzatváracieho mechanizmu, obr. 9 bočný pohľad na vodítko držadla uzatváracieho mecha nizmu, obr. 10 čelný pohľad na sponu uzatváracieho mechanizmu a obr. 11 bočnýpohľad na sponu uzatváracieho mechanizmu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaKompaktné okno podľa tohoto technického riešenia bude popísané na príklade jednokrídlového okna...

Kompaktné zariadenie oklepávacieho systému usadzovacích elektród elektrického odlučovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2458

Dátum: 16.05.2000

Autori: Szingert Jan, Štverák Petr

MPK: B03C 7/00, B03C 7/02

Značky: oklepávacieho, usadzovacích, systému, elektrod, kompaktné, elektrického, zariadenie, odlučovača

Text:

...uložená vnútorná plošina, Na vonkajšej strane druhého nosníka je upevnený spodný cloniaci plech a na prvok s oklepávacim rá mom je uložený horný cloniaci plech.Uvedené riešenie združuje oklepávacie zariadenia usadzovacích elektród pomocou prepadávacích kladív, dištančný hrebeň oklepávacích trámov usadzovacích elektród, cloniace plechya vnútorné plošiny do jedného celku.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je podrobnejšie...

Kompaktné dehydrochlorované a termicky zosietené polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 252741

Dátum: 15.10.1987

Autori: Skákalová Viera, Šimon Peter, Valko Ladislav

MPK: C08F 114/06, C08J 3/24, C08F 9/26...

Značky: termicky, dehydrochlorované, zosietené, kompaktné, polyméry

Text:

...k autokatalytickej dehydr-ochlorácii polyvinylchloridu a jeho sieťovaniu. Tlak chlonovodíka sa postupne zväčšuje pôvodne z nulovej hodnoty na 1 MPa pri intenzívnom odštiepovaní chlorovodíka.Casová závislosť mólových percent odštiepeného chlorovodíka z polyvinylchloridu, pri syntéze penových dehydrochlorovaných a zosietených polymérov v por~ov 11 aní s kompaktnými dehydrochlörovanými a zosietenými polymérmi získanými termickou...

Pojené kompaktné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234560

Dátum: 01.01.1987

Autori: Truchlik Štefan, Temkovic Peter, Ondrúšek Milan, Cigániková Eva, Kabátová Viera, Dimun Milan, Králik Milan, Koliárovits Štefan, Zeman Svatopluk

MPK: C10L 5/14

Značky: palivo, kompaktné, pojené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém pojeného kompaktného paliva pozostávajúceho zo spáliteľného prírodného alebo syntetického materiálu a pojidla, prípadne modifikátora horenia, kde ako pojidla je použité zmesi polyolefínov.