Patenty so značkou «komoře»

Spôsob kontroly ochrannej atmosféry v komore s ochranným plynom na spracovanie kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18096

Dátum: 30.01.2012

Autori: Hamman Martin, Vallee Jerome

MPK: F26B 21/00, C21D 9/56, C21D 1/74...

Značky: ochrannej, pásu, spôsob, kontroly, atmosféry, spracovanie, plynom, ochranným, kovového, komoře

Text:

...pozinkovaclch zariadeniach, aby sa docieIiIo oddelenie medzi atmosférou pece a vonkajšou oblasťou (vstupné tesnenia alebo tesnenia výtokových dýz), ako aj medzi dvoma rôznymi spaIovacími komorami. Pritom sa môže napríklad jedna spaľovacia komora zahrievať priamym kúrením a druhá spaľovacia komora pomocou sálavých rúrok.0010 Tieto tesnenia dávajú uspokojivé výsledky, ked sa musí zamedziť toku plynu priepusťou v určitom smere, pričom sa ale...

Metóda snímania polymerizačnej teploty kostných cementov v tepelnej komore oscilačného reometra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5731

Dátum: 05.04.2011

Autori: Lelovics Henrietta, Liptáková Tatiana

MPK: A61F 2/00, G01N 11/00, G01K 11/00...

Značky: tepelnej, cementov, oscilačného, reometra, snímania, komoře, teploty, metoda, polymerizačnej, kostných

Text:

...v meracom systéme meria s presnosťou 104 °C. V tepelnej komore možno pred meraním nastaviť ľubovoľnú teplotu (napr. simulovať teplom ľudského tela 37 °C), ktorá je konštantná počas trvania merania. Presnosť merania sa dá overiť výpočtom na základe použitého množstva kostného cementu pri meraní (množstva polymerizujúceho sa monoméru) a z hodnôt tepelných kapacít kostného cementu a meracieho systému z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú uvedené...

Zariadenie na reguláciu tlaku plynu v koksovacej komore koksárenskej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 287340

Dátum: 16.06.2010

Autori: Stier Manfred, Krebber Frank, Dobert Helmut

MPK: C10B 27/00

Značky: komoře, tlaku, reguláciu, plynů, koksárenskej, zariadenie, koksovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu tlaku plynu v koksovacej komore koksárenskej pece je vyrobené s ponornou miskou (4), do ktorej sa privádza voda, a s ponornou rúrkou (6), ktorá je spojená s plynovým priestorom koksovacej komory (1) a končí v ponornej miske (4). Ponorná miska (4) má prepad (8) a uzatvárateľný odtok (9). Ponorná rúrka (6) je vytvorená s koncovou časťou (10), ktorej voľný prierez na výstup plynu je závislý od hladiny (11) kvapaliny v...

Zariadenie na generovanie studenej plazmy vo vákuovej komore a použitie uvedeného zariadenia na termo-chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10811

Dátum: 01.02.2008

Autori: Chavanne Hervé, Maurin-perrier Philippe, Poigt Laure

MPK: H05H 1/24

Značky: studenej, uvedeného, komoře, zariadenie, zariadenia, procesy, použitie, vákuovej, termo-chemické, plazmy, generovanie

Text:

...tohto typu prináša patent EP O 881 865, ktorý sa týka zariadenia na produkciu niekoľkých prúdov nízkoteplotnej plazmy pomocou vysokofrekvenčného výkonu použitím vybíjačov. Zariadenie je usporiadané z niekoľkých jednotlivých dutých katódových komôr,každý plazmový prúd prebieha V samostatnej dutej komore, to znamená v uzavretom priestore výboja. Medzi nevýhody tohto riešenia patrí najmä to, že medzi otvormi môže nastaťnerovnomerný výkon a že...

Dýza tlakovej vody na generovanie mikrobubliniek vo flotačnej komore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1839

Dátum: 05.10.2004

Autor: Vion Patrick

MPK: B01F 3/08

Značky: dýza, komoře, tlakovej, generovanie, flotačnej, mikrobubliniek

Text:

...alebo viacerými otvormi akéhokoľvek tvaru, pričom hydraulický priemer otvoru prvého stupňa alebo ekvivalentný priemer, ak tento stupeň pozostáva z viacerých otvorov, je väčší ako hydraulický priemer druhého stupňa alebo jeho ekvivalentného priemeru, ak tento stupeň pozostáva z viacerých otvorov.Podľa inej vlastnosti vynálezu k expanzíi d dochádza prostredníctvom ventilu, prepážky alebo iného zariadenia na úpravu toku.Podľa ďalšej...

Systém na ovládanie rovnej záclony v komore uzatvorenej tabuľami skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8650

Dátum: 05.11.2003

Autor: Nicolosi Giovanni

MPK: E06B 9/264, E06B 9/42

Značky: komoře, záclony, uzatvorenej, ovládanie, systém, rovnej, tabulami

Text:

...pasujúcich k prvému magnetickému disku cez vonkajší povrch uvedeného skla vnútri komory.0013 Uvedené vonkajšie ovládacie prostriedky môžu zahŕňať súvislć lanko ovládané ručne avsadcné do remenice pripevnenej kprevodovému zariadeniu, alebo môžu pozostávatz elektrického motora. 0014 Vniektorých vyhotoveniach prostriedkami vyťahujúcimi valček záclony alebolankový valček sú elektrický motor poháňaný a ovládaný cez elektricke vedenie...

Zjednodušené zariadenie na magnetické ovládanie záclon v sklom uzatvorenej komore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8434

Dátum: 08.07.2002

Autor: Nicolosi Giovanni

MPK: E06B 9/322, E06B 9/327, E06B 9/264...

Značky: sklom, uzatvorenej, zariadenie, magnetické, komoře, záclon, ovládanie, zjednodušené

Text:

...pôsobiace v páre na0018 Prvý prostriedok je pripevnený k pohyblivej kazete, zatiaľ čo druhý pozostáva z voľnej rúčky.0019 Tým, že uvedená rúčka pasuje k prostriedkom pripevneným k pohyblivej kazete a jej pohybovaním rukou, záclona môže byt otváraná a zatváraná podľa potreby.0020 Prostriedky pripevnené k pohyblivej kazete pozostávajú z malej kosodĺžnikovej kazety vloženej pozdĺžne do stredu uvedenej pohyblivej kazety, vo vnútri ktorej je...

Spôsob regulácie tlaku plynu v komore koksárenskej pece a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280444

Dátum: 11.07.1995

Autori: Hammermann Hans Jürgen, Huhn Friedrich, Eisenhut Werner, Giertz Hans-josef

MPK: C10B 27/06

Značky: plynů, regulácie, zariadenie, spôsobu, koksárenskej, tlaku, tohto, vykonávanie, spôsob, komoře

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie tlaku plynu v komore koksárenskej pece, pri ktorom sa podľa priebehu tlaku pri vytváraní plynu z uhlia určeného na karbonizáciu ovládajú škrtiace zariadenia vo forme výkyvných miskovitých uzatváracích klapiek, umiestnených v kolenách stúpadiel, sa vykonáva tak, že škrtenie v každej jednotlivej peci sa vykonáva s regulovateľnou výškou hladiny vody v závislosti od skutočných tlakových pomerov v komore koksárenskej pece tak, že...

Tesniaci uzáver otvoru pre zrovnávanie sypanej vsádzky v komore koksovej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277701

Dátum: 06.07.1994

Autor: Staroň Rastislav

MPK: C10B 25/00, C10B 25/02, C10B 25/16...

Značky: zrovnávanie, baterie, vsádzky, uzáver, koksovej, sypanej, otvorů, tesniaci, komoře

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci uzáver pre uvedený účel, tvorený uzatváracími dvierkami pritláčanými a zaisťovanými prítlačným mechanizmom na čelnú plochu telesa štvorstenu má ďalej čelnú prírubu (14) telesa (12) štvorstenu a prekrývaciu dosku (21) uzatváracích dvierok (20), ktoré sú vytvorené ako kruhové a sú opatrené najmenej jedným kruhovým neprerušeným tesniacim britom (26, 16) na jednej alebo každej z ich priľahlých dosadacích plôch (15), a to s priemerom...

Zařízení k odměřování polohy výtlačné tyče v koksovací komoře

Načítavanie...

Číslo patentu: 269268

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 41/00

Značky: koksovací, polohy, výtlačné, tyče, zařízení, odměřování, komoře

Text:

...uspořádána ve vodítkách konstrukce výtlačného stroje a rotační osa dolní převodové kladky je připevněna ke konstrukcí výtlačněho stroje a obě převodové kladky jsou opásány smyčkou ocelového lanka, jehož jeden konec je připevněn ke konstrukcí výtlačného stroje a druhý konec tohoto lanka je upevněn na výstupním hřídeli pohonu výtlačné tyče, přičemž k ose rotace horní převodové kladky je připevněno lanko s ukazatelem, které je přepásáno přes...

Separátor tuhých částic přiřazených ke spalovací komoře kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 267527

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hudeček Mirko, Hrstka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: přiřazených, kotle, komoře, tuhých, částic, spalovací, separátor

Text:

...spalín í média je rovnoměrnčjší.Provedení separátoru tuhých částic podle vynález je znázorněno na pfílozených výkresoch, kde nbr. 1,1 a znázorňuje príklad provedení zavěšení žaluzií a zapojení teplosmñnné plochy, obr. 2,29 znázorňuje jiný príklad provedení zavěšení a zapojení teplo směnné plochy a na obr. 3 je příklad profílů žaluzíí.Těleso~separátoru tuhých částíc ohdélníkového průřezu sestávající z přední stěny 5,zadní stěny Ž a hočních stěn...

Způsob plazmového ohřevu licího a nasávaného proudu ve vakuové komoře a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258302

Dátum: 16.08.1988

Autori: Terlecký Jiří, Motloch Zdeněk, Dembovský Vladimír, Brábník Josef

MPK: B22D 18/06

Značky: licího, plazmového, způsobu, provádění, způsob, vákuové, komoře, tohoto, nasávaného, zařízení, ohřevu, proudu

Text:

...vysvětleni způsobu plazmového ohřevu podle vynálezu se uvádí, že prostorové nastaveni vzájemné polohyplazmových hořáků Q se před zaplněním vskuové komory l provedeé tak, že paprsky plazmatu vycházejíoí z trysek plazmových hořákůąQ se protínaji v prostoru výmezeném dnem pánve 2 a.nejvyššidosažitelnou úrovní hlediny kovu 1 přilitého do pénve g, čímž se vytvoři předpoklady pro vznik superponovaného elektrického oblouku, uzavřeného přes psprsky...

Zařízení pro předení s otevřeným koncem, se spřádacím rotorem, opatřeným ventilačními kanálky a otočně uloženým v komoře

Načítavanie...

Číslo patentu: 240788

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kabátová Viera, Turieniková Helena, Truchlik Štefan

MPK: D01H 1/16, D01H 7/882

Značky: otočné, ventilačními, opatřeným, koncem, rotorem, otevřeným, předení, komoře, spřádacím, kanálky, zařízení, uloženým

Text:

...zlepšení způsobu odvodu technologického vzduchuz těleea epřádacího ústrojí za ventilačními otvory epřádacího rotoru, při němž se ztráty technologického vzduchu eníží na minimum, přičemž ee v maximální míře zajistí eeparace mikroekopického prachu směrem do odvodu technologického vzduchu, takže se zamezí jeho vracení zpět do spřádacího rotoru. Toho je doeaženo zařízením k odvodu-technologického vzduchu z těleea epřádacího ústrojí, jehož...

Zařízení pro ovládání tlakového režimu v tlakové komoře pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229960

Dátum: 01.02.1986

Autori: Peňáz Václav, Kosek Jiří, Špaček Jindřich, Hrdina Jan, Smrček Václav

MPK: B21D 26/02

Značky: tažení, režimu, tlakového, ovládání, hydromechanické, komoře, zařízení, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulického zapojení zařízení pro hydromechanické tažení, u něhož tlaková komora plněná kapalinou tvoří průtažnici pro výtažek. Účelem vynálezu je rozšíření oblasti regulace při ovládáni tlakového režimu v tlakové komoře a ohledem na tvary výlisků a zlepšení energetické bilance hydraulického lisu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro ovládání tlakového režimu v tlakové komoře pro hydraulické tažení, jehož podstatou je...

Zařízení pro stavění výšky forem v komoře vulkanizačních lisů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 219740

Dátum: 15.09.1985

Autor: Sommer Emil

Značky: komoře, forem, lisů, vulkanizačních, stavění, pneumatik, zařízení, výšky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stavění výšky forem v komoře vulkanizačních lisů pneumatik, které umožňuje používat formy libovolných stavebních výšek v určitém rozmezí bez nároků na zvětšení stavební výšky komory a bez nutnosti skladování a montáže výměnných částí. Podstatou vynálezu jsou opěry, zapadající přerušenými drážkami do pouzdra v horní komoře, přičemž rozteč mezi drážkami na opěrách je menší než zdvih přítlačného pístu bajonetové...

Způsob tažení výtažků s dvojitou stěnou v tlakové komoře pro hydromechanické tažení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226265

Dátum: 15.04.1985

Autori: Špaček Jindřich, Tomášek Jiří

Značky: hydromechanické, tažení, dvojitou, tlakově, výtažků, komoře, zařízení, tohoto, provádění, způsobu, způsob, stěnou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tažení výtažků s dvojitou stěnou v tlakové komoře pro hydromechanické tažení, plněné alespoň z části kapalnou náplní, kde proti vnitřnímu prostoru tlakové komory je uspořádán nejméně jeden průtažník plechového přístřihu založeného na horním okraji tlakové komory, vyznačený tím, že plechový přístřih se prostým tažením vtáhne průtažníkem do tlakové komory až dno vzniklého výtažku dosedne na druhý plechový přístřih těsnící kapalnou náplň ve...