Patenty so značkou «komor»

Zariadenie na plnenie komôr koksárenskej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4256

Dátum: 08.09.2005

Autori: Havrland Miroslav, Fojtík Jan

MPK: C10B 31/02, B65G 69/18

Značky: plnenie, komor, zariadenie, koksárenskej, baterie

Text:

...zošikmenou plochou. Tlačný krúžok je spojený s výkyvnou objímkou, ktorá je prepojená s elektrickým, prípadne hydraulickým alebo pneumatickým pohonom zdvíhacieho zariadenia prostredníctvom kĺbových tyčí a zdvíhacieho rámu. Dolný koniec spodného dielu má tvar lievika a je vybavený vonkajšou tesniacou plochou tvaru guľového výseku otočenou smerom dolu, ktorá dosadá v pracovnej polohe na zošikmený povrch voľného tesniaceho krúžku,ktorý je...

Záves komor a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260309

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šály František, Varga Ján, Németh Vincent

MPK: F22B 37/24

Značky: kotlov, parných, komor, závěs, potrubí

Text:

...v tom,že záves je jednoduchý, pričom využíva- handáži membránových stien, ktoré sú na druhej strane uchytené na vonkajších závesných trúbkach, pričom pritaženia od komôr a potrubí neprenášajú membránové steny,ale vonkajšie závesné trubky. Ďalšou výhodou vynáiezu je, že izolácia komôr, potrubí a samotných membránových stien je preve 4dená tak, že bandáže membránových stien sú mimo dosahu teplôt a sú dimenzované spolu s pružinovými závesmi...

Spôsob injektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280011

Dátum: 05.08.1998

Autori: Blažek Vratislav, Sikora Petr

MPK: C10B 33/04, C10B 35/00

Značky: komor, tohto, obsadzovaní, koksárenských, spôsobu, injektáže, spôsob, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe injektáže sa zmena množstva injektážneho média uskutočňuje riadením tlaku injektážneho média v závislosti od stupňa zaplnenia koksárenských komôr. Zariadenie na jeho uskutočňovanie, pozostávajúce z potrubného rozvodu (5), na ktorý je napojený aspoň jeden komorový vývod (6) a na ktorý je cez výtlačné potrubie (7) napojené čerpadlo (1) injektážneho média, pričom výhodne je čerpadlo (1) opatrené prostriedkom na reguláciu množstva...

Obal so skupinou komôr na oddelené uschovávanie zložiek produktu pred ich použitím v zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281392

Dátum: 05.06.1996

Autori: Meyer Karl, Aeby Marcel, Richter Hans-uwe, Baettig Willy

MPK: B65D 5/60, B65D 81/32, B65D 5/48...

Značky: produktů, komor, uschovávanie, zložiek, skupinou, zmesí, použitím, oddělené

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa obal so skupinou komôr na oddelené uchovávanie zložiek produktu pred ich použitím v zmesi s najmenej dvoma samostatnými komorami určenými na oddelené hermetické skladovanie jednotlivých zložiek produktu, pričom spojené komory môžu byť od seba oddeliteľné iba porušením najmenej jednej svojej steny a ich jednotlivé koncové oblasti obvodových stien sú vytvorené vo forme spoločného uzáveru, pričom jednotlivé komory sa môžu otvárať iba...

Zariadenie na riadenie tlaku injektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1145

Dátum: 08.05.1996

Autori: Blažek Vratislav, Sikora Petr

MPK: F23L 17/16

Značky: riadenie, tlaku, komor, zariadenie, koksárenských, injektáže, obsadzovaní

Text:

...ktoré je pred potrubným rozvodom napojené na výtlačné potrubie, pričom výtlačné potrubie a/alebo odboćovacie potrubie je opatrené uzáverom, ktorý je opatrenýIné prednostné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že prostriedok na reguláciu množstva injektážneho média je tvorený zariadením na reguláciu otáčok, ktoré je upravené na čerpadloPodstata cinnosti zariadenia na riadenie tlaku ínjektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr podľa...

Klapkový uzáver horného zhlavia plavebných komôr s priamym plnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 277706

Dátum: 06.07.1994

Autor: Malík Oto

MPK: E02B 7/20

Značky: plavebných, klapkový, komor, uzáver, plnením, priamym, horného, zhlavia

Zhrnutie / Anotácia:

Klapka (1) s rovinnou alebo hydraulicky zaoblenou hradiacou stenou (6) vystuženou nosníkmi (7) a nadväzujúcou na nosnú rúru je pomocou výsuvných čapov (19) uložená v hriadeli (18) resp. na opačnej strane v ložisku kotvenom do piliera. Ovládaná je dvojčinným hydromotorom (10) umiestneným v bočnom pilieri pomocou hriadeľa (18), s ktorým je pevne spojená páka hydromotora (13) a ovládacia páka (16). Zasunutá piestna tyč (28) hydromotora (10)...

Víceúčelová poklopová vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269325

Dátum: 11.04.1990

Autori: Prachař Oldřich, Čábelka Jaroslav, Forman Petr, Podzimek Josef, Čihák František, Raudenský Josef

MPK: E02B 7/20

Značky: vráta, víceúčelová, plavebních, komor, poklopová

Text:

...převodu e spojovací ramene, sbývsJící montážní díly tvoří pcklopová vrata, složení zprevidle. ze dvou dílů. V druhém případě tvoří montážní celok celá dolní část poklopových vrat, ložiska vrat, dvouramenná uhlová páka, ložiska pákověho převodu a oba. dosedaoí prahy. Pro montáž na místě pak bývá horní část vrat.Hlavní výhodou víoeuíčelovýoh poklopových vrat podle vynálezu Je zvýšení JeJich užitné hodnoty při Jen omezenám zásahu do Jejich...

Způsob provádění integrální zkoušky těsnosti, zejména tlakových komor jaderných elektráren a měřicí zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268805

Dátum: 11.04.1990

Autori: Frigyesi Ferenc, Vöröss Lajos, Katics Bála, Bacskó Gábor, Taubner Róbert, Téchy Zsolt

MPK: G21C 13/06

Značky: tohoto, elektráren, způsobu, zejména, tlakových, způsob, provádění, měřicí, jaderných, zařízení, těsnosti, komor, zkoušky, integrální

Text:

...teploty, obr. 6 další výhodné provedení odměřovače teploty.Výhodné provedení měřícího zařízení k provádění způeobu podle vynálezu znázorněná na obr. i seetává z tlakové komory j, jejíž integrální zkouška těsnosti se provádí. Tlakové komora j Je spojene příváděcím potrubím g, do něhož Je zepojeno uzavírací ústrojí 5, a kompreeorem 1. V tlakové komoře ž Jeou umístěny odměřovač g tlaku (P), odměřovač z teploty (T) a odměřovač 8 vlhkosti (N),...

Náhradné vráta plavebných komôr s priamym plnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264196

Dátum: 13.06.1989

Autor: Malík Oto

MPK: E02B 7/20

Značky: priamym, plnením, plavebných, komor, vráta, náhradné

Text:

...toku vody.Teleso náhradných vrát 1 so zvislými plavákmi 2 a výsuvnými opornými konzolami 3 je pripevnené k čapom 4 ovládaným hydromotormi 5. V dolnej častí vrát sú navrhnuté plníace otvory B vytvorené usmerňovacími stenami 7, usmerňujúcimi vytekajúcu V-odu ku dnu plavebnej komory do priehlb 2ne horných vrát. Plniace otvory B sú hradené uzávermi 8, vedenými vo vodiacich drážkach 9 a ovládanými mechanickým prevodom pomocou jedného alebo...

Zapojenie obvodu na vysušovanie, najmä teplotných komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258224

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vaško Jozef

MPK: H05B 1/02

Značky: najmä, vysušovanie, zapojenie, komor, teplotných, obvodů

Text:

...Kontakt 1 časového relé § je pripojený cez prepínač 2 na zdroj ll jednofázováho napätia, pričom kontakt 1 je pripojený na cievky l pomocného relé l. Na zdroj ll jednofázového napätia je cez tlačítko lg a prepínač g pripojená aj cievky časového relé Q. Motor ll časového relé Q je pripojený cez prepínací kontakt l pomocného relé g a prepínač Q na zdroj ll jednofázového napätia.Funkcia zapojenia obvodu na vysušovanie teplotných komôr je...

Zařízení na čištění srovnávacích dvířek dveří koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257675

Dátum: 16.05.1988

Autor: Fojtík Jan

MPK: C10B 25/00

Značky: čištění, zařízení, komor, koksovacích, srovnávacích, dvířek, dveří

Text:

...stroj, ale apadnou na obeluhovací plošinu, kde je jejich odstranění jednoduché.Na přiloženýoh výkreeech je znázornčno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr.1 je nárya zařízení uapořádaného na ploäině srovnávaoí tyče,na obr.2 je jeho bokorys a na obr.3 pohled vedený směrem -P- z obr.1.Zařízení na čištění arovnávacích dvířek v příkladněm pro~ vedení podle vynálezu je tvořeno stojanom l, opatřenýmne.jednomi druhém horním...

Manipulátor na torkretovanie komor koksových batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 257474

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jakubov Ján

MPK: B25J 5/02

Značky: batérií, manipulátor, komor, koksových, torkretovanie

Text:

...určené. Ďalšou výhodou je kvalitnejšie prevedenie opravy výmurovky, čo má vplyv na predlĺ ženie životnosti výmurovky komôr koksovej batérie. Výhodou je tiež, že oprava výmurovky komory sa môže robiť hned po vytlačení koksu z komory a nie je potrebné čakať na vychladnutiekomory, čiže oprava sa skracuje.Na pripojených výkresoch je znázornený manipulátor na torkretovanie komôr koksových batérií podľa vynálezu, kde na obr. 1 je schematicky...

Vyměnitelný stavidlový uzávěr obtoků plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257035

Dátum: 15.04.1988

Autori: Falta Zbyněk, Kašpar Josef

MPK: E02B 8/04

Značky: obtoku, komor, vyměnitelný, uzáver, stavidlový, plavebních

Text:

...zdlouhavá. Opotřebovaná kolejnice je nutno ze zdiva vždy vybourat a zabudovatTyto nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je seskupení všech prvků stavidlového uzávěru do jednoho přepravního celku, který je možno při nutnosti opravy opravit výměnným způsobem.Příklad provedení vyměnitelného stavidlového uzávěru podle vynálezu je zobrazen navýkresu. Na výkresu je na obr. 1 přĺčný řez a na obr. 2 půdorysný řez...

Způsob regenerace matric separačních komor vysokogradientního magnetického separátoru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239989

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kudrna Václav, Vydra Miloslav

MPK: B03C 1/02

Značky: regenerace, způsob, separátoru, separačních, způsobu, magnetického, provádění, komor, vysokogradientního, matric, zařízení

Text:

...síly působící na supravodivé vinutí. Tím se komplikuje konstrukční provedení kryostatu supravodivého vinutí a zvyšují se nároky na dimenzování zařízení pro přesouvání separačních komor z prostoru, kde probíhá separace, do vymývacího zařízení a naopak.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob regenerace matric separačních komor vysokogradientního magnetického separátoru podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že při přesouvání Jedné ze...

Těsnicí lišta dveří koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239954

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nimeeek Jan, Hrabal Ivan, Bureš Eduard

MPK: C10B 25/16

Značky: dveří, lišta, komor, těsnicí, koksovacích

Text:

...se shromažduje dehtový kondenzát a je přetlekem pecni atmosféry vtlačován do štěrbiny mezi břitem a rámem pecních dveří. U moderníchvelkoprostorovýoh koksárenských baterií s výškou komor okolosedmi metrů však vzniká problém s tepelnou deformaci peoních rámů. Znatelný tepelný rozdíl mezi prahem e stropem koksovací komory způsobuje, že pecní dveře maji snahu se ohnout. Ani početná soustava přitlačných kozliků nemůže zajistit, aby těsnicí...

Tesnenie dverí komôr koksových batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 242350

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pecivál Ivan

MPK: C10B 25/16

Značky: batérií, dveří, koksových, komor, tesnenie

Text:

...ploche podľa stavu a tvaru jej nerovnosti. Aj v prípade ich kombinácie alebo kombinácie s účinnejšími prítlačnými prvkami, nezaisti sa požadovaná tesnosť, a to najmä preto, že rovná dosadacie plochy kovových prvkov nedokážu prekryt každú nerovnost. Delenie líšt na úseky by len zvýšilo netesnosť v spojoch.Uvedené nedostatky odstraňuje a problémíeši tesnenie dverí komôr koksových baFérii podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom,...

Zariadenie na tlmenie kinetickej energie vodného papršleku pod horným zhlavím plavebných komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242301

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eerný Michal

MPK: E02B 5/08, E02B 7/20

Značky: zhlavím, papršleku, vodného, zariadenie, energie, plavebných, tlmenie, kinetickej, komor, horným

Text:

...hrad na krakorcoch sú takých rozmerov, že po vytočení krajného tlmiča do plavebnej komory, napr. až k múru, môže sa do komory vytočiť i stredný tlmič, takže potom pohyblivé tlmiče trytočené do komory majú priečne hrady sústredené k osi komory, ked krakorce vnútorných tlmičov sú súbežne a krajne sa k tejto osi mierne zbiehajú. Pohyblivé tlmiče podľa vynálezu dajú sa otáčať a v krajných polohách zaistiť mnohými jednoduchými a známymi...

Uzavírací vrata proteplovacích komor nebo tunelů umístěných nad sebou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238534

Dátum: 01.11.1987

Autori: Šulc Bohumír, Hamer Vladimír

MPK: B28B 21/78

Značky: uzavírací, tunelů, komor, sebou, proteplovacích, vráta, umístěných

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací vrata proteplovacích komor nebo tunelů jsou umístěna šikmo nad sebou a opatřena v horní části těsnicím ozubem, který dosedá na opěrnou plochu pevné izolační desky etáže vyšší. Řešení lze využít ve stavebnictví při průmyslové výrobě stavebních dílců v procesu urychleného tvrdnutí betonu.

Zařízení pro testování neutronových komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236376

Dátum: 01.11.1987

Autori: Broulík Jan, Bárdoš Jozef, Kult Ludvík

MPK: G21C 17/00

Značky: komor, testování, neutronových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zajistit možnost testování neutronových komor určených pro měření hustoty toku neutronů ve spojitě proměnném neutronovém poli v rozsahu několika řádů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že moderační blok s testovacími kanály pro neutronové komory je oddělen od neutronového zdroje. Umístěním neutrononových komor do pevných kanálů v moderačním bloku lze realizovat velké skokové změny hustoty toku neutronů plynulý přechod mezi těmito...

Prefabrikovaná vrstva plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253116

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čihák František, Podzimek Josef, Nárovec Jan, Forman Petr

MPK: E02B 7/20

Značky: vrstva, prefabrikovaná, plavebních, komor

Text:

...Na obr. 2 jsou tatáž vrata v pravoúhlém zobrazení, přičemž půdorys zachycuje vrata a boční rám ve vrátňovém výklenku včetně pohybovacího mechanismu,obr. 3 je příčný řez klapkou zobrazující konstrukcí klapky a boční rám včetně uchycení přímočarého hydromotoru a obr. 4 je pohled proti vodě na klapková vrata se zalomeným ovládaným okrajem, přičemž rovina řezu prochází bočním rámem, kde je patrno jeho konstrukční řešení.Prefabrikovaná vrata...

Prefabrikovaný uzávěr obtoků plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253115

Dátum: 15.10.1987

Autori: Forman Petr, Nárovec Jan, Čihák František, Podzimek Josef

MPK: E02B 8/04

Značky: prefabrikovaný, obtoku, uzáver, komor, plavebních

Text:

...Do stavební části se nepřenášejí síly od pohybovacího mechanismu, ale pouze od vodního tlaku. Doba montáže se omezí na minimum, což se týká i doby výměny uzávěru při jeho případné poruše.Na přiložených výkresech jsou znazorněny příklady provedení prefabrikovaného uzávěru obtoku plavebních komor podle vynálezu. Na obr. 1 je axonometricky zobrazen prefabrikovaný uzávěr obtoku plavebních komor s vícaklapkcvou hradici konstrukcí. Obr. 2...

Způsob úpravy pecních komor, zejména koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245657

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fabián Josef, Schier Miroslav, Oehooek Miloš, Matijka Jioí, Didek Miroslav

MPK: F27D 1/16, C10B 29/06

Značky: zejména, komor, úpravy, koksovacích, způsob, pecních

Text:

...porĺdlovém transportáru. Konec výložníku je opatřen pneumaticwm nástrojem, jim se vybourává opotřebená,kovem nasycená pracovní vrstva ěůruvsdorni vyzdívky pánve, přičemž letme uchycení výložníku s obsluhou umístěnou v jeho vnitřním prostoru, nepřenáší víbrace z nástroje přes výložník zpět. do zdiva. obdobné je pro horizontálne uložené nádoby s žáruvzdornou vyzdívkou známa zařízení pro vyzdívéní nebo opravu, spočívající opět na principu letmo...

Zariadenie na odoberanie súčiastok z temperovacích komor unášacieho rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252399

Dátum: 13.08.1987

Autor: Popelka Rudolf

MPK: B65G 47/80

Značky: súčiastok, zariadenie, rotora, unášacieho, komor, odoberanie, temperovacích

Text:

...rotora sa docieli jednoduchým riešením bez naroku na energiu spoľahlivé odobratie súčiastky z temperovacej komory.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie zariadenia na odoberaniesúčiastok v konkrétnom riešení integrovaných obvodov z temperovacích komôr unäšacieho rotora, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v osovom reze a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1.Zariadenie na odoberanie súčiastok z temperovacích komôr...

Stínicí plášť vymývacího zařízení matric separačních komor vysokogradientního magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239099

Dátum: 01.06.1987

Autori: Fojtek Jiří, Blažek Zdeněk, Žížek František

MPK: B03C 1/02

Značky: vymývacího, plášť, komor, matric, stínicí, vysokogradientního, zařízení, magnetického, separátoru, separačních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká vysokogradientních magnetických separátorů pro separaci kaolinového rmutu. Řeší problém magnetiského odstinění vymývacího zařízení tím, že používá stínicího pláště jehož vnější průměr je o třetinu větši než průměr každé z komor a axiálně ji přesahuje o třetinu její délky na každou stranu. Na straně přivrácené k elektromagnetické cívce je ukončen zesílenou části, jejíž vnitřní průměr je o 10 % větší než vnější průměr každé z...

Parní injektážní tryska pro bezdýmé obsazování koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250641

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/14

Značky: komor, parní, tryska, bezdýmé, obsazování, koksovacích, injektážní

Text:

...než jednootvorové, ale pracují s neuspokojivou účinnosti jmenovitě u koksárenských baterií s pěchovaným provozem vybaveným jedinou předlohou u níž musí být veškeré emise vznikající při obsazování koksovací komoryodsáty jedinou komorovou stoupačkou.Tyto nedostatky odstraňuje parní injektážní tryska pro bezdýmé obsazování koksovacích komor podle vynálezu tvořená dutým válcovým tělesem s kuželovým dnem opatřeným nejméně dvěma výtokovými otvory,...

Hasivo určené k hašení v uzavřených prostorách typu hyperbarických komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250606

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ožana Pavel

MPK: A62D 1/00

Značky: hašení, uzavřených, určené, hyperbarických, prostorách, komor, hasivo

Text:

...Nevýhodou oxidu uhličitého Je poměrně malá účinnost.W Musí být použít k hašení ve velké koncentraci a poměrně velké množ ství. Při použití můž znehodnotit atmosféru v prostorách typu hyperbsrických komor / produkt dýohání l. velkou nevýhodou halogenderivátů uhlovodíků je to, že mají nerkotické účinky na lidský organizmus .e že při oxiâaoi s pyrolýze vytváří silně toxické produkty. V uzavřených prostorách se halogsnderiváty nesmí vůbec používat...

Závěs dveří vakuotěsných a plynotěsných komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250523

Dátum: 15.04.1987

Autori: Exner Milan, Rybář Oldřich, Frey Augustín, Lode Jiří

MPK: E05D 3/00

Značky: plynotesných, komor, dveří, vakuotěsných, závěs

Text:

...nosné udesce.Vyšší účinek řešení podle vynálezu lze spatřovat v jednoduché koncepci, umožňující snížení výroibních nákladů, snadnou montáž a snadnou manlpulací s dveřmi čí víky o velkých rozmeroch, protože se u 4Inožňuje SHIIDDČÍEÍIHŠ VYDOVIIÉlIIÍ dosedacích těsnících ploch.Nla příopjenýclí výkresoch je záves dveří podle vynálezu, kde obr. 1 značí poihled na záves dveří a kromoru ~ schematicky znázorněno, obr. 2 půvdorys, obr, 3 řez závěsem...

Zařízení pro zrovnoměrnění tepelných zatížení teplosměnných ploch spalovacích komor palivových pecí, kotlů a obdobných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249287

Dátum: 12.03.1987

Autor: Wagner Josef

MPK: F28F 9/20

Značky: ploch, teplosměnných, tepelných, zařízení, spalovacích, zrovnoměrnení, obdobných, pecí, palivových, kotlů, komor, zatížení

Text:

...úchytných prvků. Volba vhodného typu stínicího prvku se provádí individuálně, předevšímpodle tepelných poměrů ve spalovací komoře, výrobních možností a v neposlední řadě i podle výše nákladů plynoucích z použití stinicích prvků.Při použití stínicích prvků v provedení podle vynálezu, plnících funkcí regulačních tepelných odporu, je mpžno podstatné snížit nerovnoměrnosti V přestupu tepla do teplosměnných ploch nebo systémů a současně, za jinak...

Lanové zařízení pro ochranu vrat plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233188

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kyzlink Josef

MPK: E02B 7/20, E02B 8/08

Značky: ochranu, plavebních, lanové, zařízení, komor

Zhrnutie / Anotácia:

Lanové zařízení podle vynálezu je určeno k ochraně vrat plavebních komor před poškozením v případě nárazu převáděných plavidel na tato vrata. Sestává ze dvou podvozků, z nichž každý je opatřen lanovým bubnem s drážkami jak pro nosná lana, jimiž je podvozek zavěšen na vrátku, tak i pro lana, tvořící lanovou zarážku napříč plavební komory, a je umístěn v podvozkové drážce, jež je uspořádána v boční stěně plavební komory. Uvnitř zmíněného lanového...

Záves komôr a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227729

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šály František, Varga Ján, Németh Vincent, Szegvári Viliam

Značky: potrubí, kotlov, parných, závěs, komor

Zhrnutie / Anotácia:

Záves kom(r a potrubí parných kotlov vyznačujúci sa tým, že je tvorený zo závesných nosníkov (1), ktoré sú z jednej strany uchytené na celokovovú stenu (2) a z druhej strany na vonkajšie závesné rúrky (3) ako prevádzacie rúrky medzi ohrievačom vody (9) a bubnom (10), pričom komory (5, 6, 7, 8) sú uchytené na závesných nosníkoch cez pružinové zv(zky (4).

Zařízení ke kotvení žáruvzdorného zdiva komor koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229362

Dátum: 01.04.1986

Autor: Uherek Antonín

MPK: C10B 29/08

Značky: zařízení, baterie, koksárenské, komor, žáruvzdorného, kotvení, zdiva

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je provedení účinného zařízení ke kotvení žáruvzdorného zdiva komor koksárenské baterie. Za tím účelem sestává zařízení z tlačných elementů, rozmístěných po výšce každé kleštiny (l). Tlačný element sestává z tlačného trnu (2), uloženého v otvoru příruby (3) kleštiny (l) a jeho druhý konec je opatřen okem (4), ve kterém je na čepu (5) uložena kladka (6). Konce čapu (5) jsou suvně uloženy v drážkách (7) stojin (8) kleštiny (l)....

Závora pro zařízení k ochraně vrat plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223179

Dátum: 15.03.1986

Autor: Prachař Oldřich

Značky: komor, plavebních, zařízení, ochraně, závora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem se sleduje jednak snížit hmotnost závor, které se používají na plavebních komorách v zařízeních k ochraně vrat těchto komor před poškozením následkem nárazu převáděných plavidel na tato vrata, jednak umožnit přepravu zmíněných závor obvyklým způsobem bez ohledu na jejich délku. Požadovaného účelu se dosahuje zhotovením střední samonosné závorové části z uzavřených tenkostěnných profilů, obvykle z tenkostěnných trubek - přičemž tuto...

Dvířka srovnávacích otvorů dveří komor koksovacích baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 225893

Dátum: 15.10.1985

Autor: Vašíček Dušan

Značky: dveří, batérií, otvorů, srovnávacích, dvířka, komor, koksovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Dvířka srovnávacích otvorů dveří komor koksovacích baterií, vyznačená tím, že sestávají z plochého tělesa (1) s těsnicí plochou (3), k jehož odvrácené straně (2) od těsnicí plochy (3) je k jeho středu připevněn svorník (4), na kterém je nasunuta nejméně jedna tlačná šroubová pružina (5) na něm nasunutého dutého tělesa (6) a závory (7), která je svými konci uložena na spojovacích tyčích (8), kde spojovací tyče (8) jsou svými jedněmi konci pevně...

Tlakovací prípravok pre tlakovanie rúrok komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219589

Dátum: 30.09.1985

Autori: Tolnai Vojtech, Kaszás Ladislav

Značky: komor, tlakovanie, prípravok, rúrok, tlakovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby kalsických a jadrových elektrární. Vynález rieši tlakovací prípravok rúrok komôr najmä vysokotlakových ohrievákov, kde sa tlakovací prípravok zasúva do otvoru telesa komory. Podstatou vynálezu je, že vo valci je umiestnený vysúvací piest, na jeho dolnej časti je výsuvne uložený piest s opierkou a na hornej časti upínací valec, s dutým piestom na ktorom sa nachádza matica s kuželom. Vynález je možné využiť pri...

Klapkový uzávěr pro vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222408

Dátum: 15.09.1985

Autor: Prachař Oldřich

Značky: komor, vráta, plavebních, klapkový, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Klapkového uzávěru podle vynálezu se používá převážně u vrat na dolním ohlaví plavebních komor jako uzávěru vratových otvorů, sloužících k přímému prázdnění zmíněných komor. Sestává z jednoduchého klapkového uzávěru podle čs. autorského osvědčení čís. 194 632, který je doplněn usměrňovačem proudění, vychylujícím protékající vodu směrem k hladině, aby nedocházelo k erozi neopevněného korytového dna za plavební komorou při jejím vyprazdňování.

Zapojení komor pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219644

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šourek Milan, Ungr František, Lisec Jindřich, Francová Marie

Značky: součástí, těsnosti, komor, zapojení, zkoušky, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení komor pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí sestávající z nasycovací komory obsahující pracovní dutinu mezi nejméně dvěma páry dutin pomocných a z návazně ustavené detekční komory, obsahující pracovní dutinu mezi nejméně dvěma dutinami pomocnými, vyznačené tím, že pracovní dutina (2) nasycovací komory (1) je připojena ke zdroji (7) pracovního média nasycovací komory (1), jímž je zásobník (8) zkušebního plynu, přičemž první dvojice...

Vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221603

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fiala Jiří, Láncoš Josef

Značky: plavebních, komor, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření vrat plavebních komor, která nejsou tlakem vody namáhaná na krut a ohyb. Toho se dosáhne novou konstrukcí vrat plavebních komor, která sestávají z tuhého rovinného pravoúhlého rámu, ke kterému je svými okraji připevněn segment válcové skořepiny, vyduté ve směru vodního tlaku.

Mazací a dělicí prostředek na ošetřování plnicích komor a pístů tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216747

Dátum: 01.10.1984

Autori: Havelka Otakar, Pirochta Dušan, Láník Igor

Značky: pístů, licích, plnicích, dělicí, ošetřování, tlakových, komor, mazací, prostředek, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a dělicí prostředek na ošetření plnících komor a pístů tlakových licích strojů, zejména pro odlévání hliníkových slitin, obsahující 8 až 80 hmotostních dílů extrakčního oleje získaného odasfaltováním a odperafinováním těžkých olejů zbylých po vakuové destilaci ropy o kinematické viskozitě 37 až 53 mm2.s-1 při 100 °C, bodu vzplanutí v otevřeném kelímku minimálně 285 °C, 8 až 85 hmotnostních dílů směsi lehkých a středních minerálních olejů...

Ochranný štít proti působení sálavého tepla při opravách koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224797

Dátum: 01.09.1984

Autori: Lebánek Josef, Kosek Jiří

Značky: tepla, sálavého, ochranný, opravách, komor, štít, působení, proti, koksovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný štít proti působení sálavého tepla při opravách koksovacích komor, vyznačený tím, že sestává z uzavřeného kovového rámu (1), který je ve své horní a střední části opatřen jednak závěsy (3, 4) a ve své spodní části dvěma horizontálními opěrami (9, 10), které jsou opatřeny vodítky (11, 12), v nichž jsou uloženy výsuvné opěry (13, 14), opatřené botkami 115) a jednak je opatřen dvojicemi matic (5, 6), v nichž jsou uloženy rozpěrné šrouby...