Patenty so značkou «kombinovanou»

Skrutka s kombinovanou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7480

Dátum: 01.07.2016

Autor: Horváth Tomáš

MPK: F16B 35/04, F16B 23/00, F16B 35/06...

Značky: kombinovanou, skrutka, hlavou

Text:

...takú slcrutku, ktorá by minimalizovala tieto problémy.Skrutka s kombinovanou hlavou podľa tohto technického riešenia je vybavená šesťhrannou hlavou, ktorá umožňuje manipuláciu štandardným kľúčom, ale súčasne obsahuje aj vnútorný manipulačný otvor, výhodne vnútorný šesťhran (imbus), vnútornú hviezdicu (torX), vnútorný štvorhran, klasický zárez alebo krížový otvor, určený na manipuláciu so skrutkovačom, imbusovým kľúčom atd.Veľkou výhodou...

Filtračný lis s kombinovanou činnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14319

Dátum: 10.02.2010

Autor: Tongiani Stefano

MPK: B01D 25/19, C02F 11/12, B01D 25/164...

Značky: filtračný, činnosťou, kombinovanou

Text:

...dosiek a prípravu pre krok filtrovania, zatiaľ čo vlastný krok lisovania je uskutočnený nahustiteľnými prvkami, naplnenými tlakovou tekutinou a uskutočňujúcimi skutočné stlačovanie dosiek. Približovanie filtračných dosiek je najmä uskutočňované dosadnutín 1 pohyblivej dosky, až dosiahne svojej prevádzkovej polohy, a jej zablokovania v tejto polohe pomocou skrutiek,opatrených čapmi, ktoré zasahujú do blokovacích otvorov, vytvorených v...

Terapeutické použitie zlúčenín s kombinovanou SERT, 5-HT3 a 5-HT1A aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11385

Dátum: 12.11.2008

Autori: Chon Jin, Moore Nicholas, Dragheim Marianne, Batra Aneil

MPK: A61K 31/495, A61P 25/00

Značky: zlúčenín, aktivitou, sert, terapeutické, 5-ht1a, kombinovanou, použitie, 5-ht3

Text:

...antagonista receptora 5-HT 3 a čiastočný agonista receptora 5-HT 1 A.0009 Vynálezcovia predloženého vynálezu prekvapivo zistili, že 1-2-(2,4 dimetyIfenylsulfanyI)fenylpiperazín prejavuje kombináciu inhibície transportéra SERT, antagonizmu receptora 5-HT 3 a agonizmu receptora 5-HT 1 A.0010 Vjednom uskutočnení sa vynález týka použitia 1-2-(2,4-dimetylfenylsulfanyl)fenylpiperazínu alebo jeho farmaceuticky prijatelnej soli pri výrobe...

4-[2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyl]piperidín s kombinovanou inhibíciou spätného odčerpávania serotonínu a norepinefrínu na liečenie ADHD, melanchólie, rezistentnej depresie alebo reziduálnych depresívnych symtómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13568

Dátum: 14.03.2008

Autori: Miller Silke, Stensbol Tine Bryan

MPK: A61K 31/451, A61P 25/24, A61P 25/28...

Značky: adhd, symtómov, inhibíciou, melanchólie, spätného, depresívnych, kombinovanou, liečenie, reziduálnych, serotonínu, norepinefrínu, rezistentnej, 4-[2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyl]piperidín, odčerpávania, depresie

Text:

...röntgenový difraktogram adičnej soli (1 1) zlúčeniny I s kyselinouObr. 18 röntgenový difraktogram hydrátu adičnej soli (1 1) zlúčeniny I s kyselinou L-asparágovou v zmesi s kyselinou L-asparágovouObr. 19 röntgenový difraktogram hydrátu adičnej soli (1 1) zlúčeniny l s kyselinou glutámovou v zmesi smonohydrátom kyseliny glutámovejObr. 20 röntgenový difraktogram hydrátu adičnej soli (21) zlúčeniny Is kyselinou citrónovou Obr. 21 röntgenový...

Inhibítory históndeacetylázy s kombinovanou aktivitou voči históndeacetylázam I. a II. triedy v kombinácii s inhibítormi proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13488

Dátum: 11.09.2007

Autori: Page Martin John, Hellemans Peter Willem Jan, Janicot Michel Marie François, Arts Janine

MPK: A61K 38/05, A61K 31/69, A61K 31/506...

Značky: triedy, inhibítormi, voči, inhibitory, proteazómu, históndeacetylázam, kombinácii, aktivitou, kombinovanou, histondeacetylázy

Text:

...vrátane zastavenia bunkového cyklu a apoptózy, udržiavanie nízkej hladiny tohto proteínu je kľúčovým iàktorom umožňujúcim prežitie a nekontrolovanú proliferáciu nádorovýchHDAC triedy II sa môžu rozdeliť do dvoch podttied trieda IIa zahŕňa HDAC 4, 5, 7, 9 a zostrihový variant HDAC 9 označovaný ako MIT R. Trieda IIb zahŕňa HDAC 6 a HDAC 10, z ktorých obe Inajú zdvojené HDAC domény. HDAC triedy IIa sa nevyznačujú vlastnou...

Kryštalické formy 4-[2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyl]piperidínu s kombinovanou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu a norepinefrínu na liečenie neuropatickej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9352

Dátum: 15.06.2007

Autori: Faldt André, Miller Silke, Lopez De Diego Heidi, Bang-andersen Benny, Stensbol Tine Bryan

MPK: A61K 31/451, A61P 25/04, A61P 25/22...

Značky: norepinefrínu, bolesti, formy, liečenie, spätného, kombinovanou, krystalické, inhibíciou, vychytávania, serotonínu, neuropatickej, 4-[2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyl]piperidínu

Text:

...adičná soľ s kyselinou Lasparágovou, najmä soľ v pomere 11.V inom uskutočnení je zlúčeninou podľa predloženého vynálezu adičná soľ s kyselinou glutámovou, najmä soľ v pomere 11.V inom uskutočnení je zlúčeninou podľa predloženého vynálezu adičná soľ s kyselinou glutárovou, najmä soľ v pomere 11.V inom uskutočnení je zlúčeninou podľa predloženého vynálezu adičná soľ s kyselinou malónovou, najmä soľ v pomere 11, ktorá bola nájdená v dvoch...

Tieno [2,3-d]pyrimidíny s kombinovanou LH a FSH agonistickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1484

Dátum: 29.08.2002

Autori: Hanssen Robert Gerard Jules Marie, Timmers Cornelis Marius

MPK: A61K 31/505, A61P 15/00, C07D 495/00...

Značky: tieno, agonistickou, kombinovanou, aktivitou, 2,3-d]pyrimidíny

Text:

...Kysle adičné soli zásad podľa vzorca I však tiež môžu nájsť použitie napríklad pri príprave alebo čistení farmaceutický prijateľnej zlúčeniny. Všetky soli, bud farmaceutický prijateľné alebo nie, sú zahrnuté V rámci tohto vynálezu.Príklady kyslých adičných solí zahmujú soli odvodené od minerálnych kyselín, ako napriklad kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina sírová, výhodne kyselina chlorovodíková, a organických kyselín...

Glycínom substituované tieno[2,3-d]pyrimidíny s kombinovanou LH a FSH agonistickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 404

Dátum: 29.08.2002

Autori: Hanssen Robert Gerard Jules Marie, Timmers Cornelis Marius, Kelder Jan

MPK: C07D 495/00, A61P 15/00, A61K 31/505...

Značky: agonistickou, glycínom, aktivitou, substituované, tieno[2,3-d]pyrimidíny, kombinovanou

Text:

...V rozsahu od aktivity asi 0,l LH agonistickej stimulácie po asi 10 LH agonistickej stimulácie.Vynález ďalej poskytuje farmaceutické prípravky, ktoré zahmujú tieno 2,3 ~dpyrimidínové deriváty alebo ich soli, ktoré majú všeobecný vzorec I.Zlúčeniny podľa tohoto vynálezu teda môžu byť použité na liečenie. Ďalší aspekt vynálezu spočíva v použití tieno 2,3-dpyrimidínových zlúčenín, ktoré majú všeobecný vzorec l, na výrobu liekov na...

Rotačný blyskáč s kombinovanou úpravou lopatky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 272

Dátum: 09.09.1993

Autor: Sláma Bohumil

MPK: A01K 85/14

Značky: blyskáč, kombinovanou, rotačný, lopatky, úpravou

Text:

...na nástrahu většinou ze-zaju kdy setŕpytivà úprava vnějšího tvaru lopatek uplatí ojenčąstečně avětšínu tohotoefektu ryba nevidí. alší-závážnou nevýhodou je to, že folíe naľopená nanejšír vypoukíé straně.lopatky je vystavena většímu naŠTyto nevýhodu odstañujeÉ technické řešení, jehož podstato je, že-vnitřní, ýydutýpoúrch Lopàtek je opat řen třnytivou folií.Rotační třpytka podle užitnáho vzoru má mnohem vyš ší účinnost Efektní folia je...

Optický kábel s kombinovanou ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260791

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kollárik Pavol, Blanárik Miroslav, Frič Ondrej

MPK: G02B 6/02, G02B 6/44

Značky: ochrannou, kábel, opticky, vrstvou, kombinovanou

Text:

...k preskupeníu sklených ko-rdov, ktoré tvoria súčasť kombinovanej ochrannej vrstvy, pri ohýbani a skrúcani optického kábla, a to bez toho, v aby tieto museli byt spletené. hiôžu byt tedaukladané navzájom paralelne, čo podstatne urýchľuje výrobný proces.Materiálne zloženie lepiv.ej CÍÍSlPBPZÍE a plášte z PVCumožňuje vytvorit pevné spojenie v jednej operácii pri vytláčaní vonkajšieho plášta. To tiež priaznivo vplýva na kontinuálnosť a rýchlosť...

Hydraulický válec, zejména důlní vzpěra s kombinovanou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241518

Dátum: 15.09.1987

Autori: Brittain David Robert, Sebestyén Gyula, Bitter István, Szüts Tamás

MPK: E21D 15/44

Značky: hydraulický, zejména, funkcí, vzpěra, důlní, válec, kombinovanou

Text:

...válcem 12, a plynový prostor 14. Tento píst 15 je schopen se pohybovat uvnitř vnitřního válce 12 a je jak podél svého pláště, stejně jako při dosednutí ve své klidové poloze, opatřen těsněním rovněž na čelní ploše. Plynový prostor 14 se nachází na části vnitřního válce 12, která leží za pístem 15, jež může být na požadované předpětí plněn prostřednictvím plnicí armatury 23 a u příkladu provedení podle obr. 2 plnicím systémem 24.ako...

Zařízení pro kombinovanou stimulaci při reflexní terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227147

Dátum: 01.01.1985

Autor: Rohlíček Vojtěch

Značky: stimulaci, reflexní, kombinovanou, terapii, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kombinovanou stimulaci při reflexní terapii, obsahující aplikátor stimulace a elektrické obvody, vyznačené tím, že aplikátor /1/ sestává ze světelné části /11/ a z elektrody /1/ pro měření a stimulaci, a elektronické obvody jsou tvořeny generátorem /2/ připojeným na světelnou část /11/ aplikátoru /1/ a dále obvodem /4/ pro měření impedance a obvodem /5/ pro elektrickou stimulaci, přičemž obvod /4/ pro měření impedance a obvod /5/...

Zapojení tranzistorového střídače s kombinovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217575

Dátum: 15.09.1984

Autor: Klaška Karel

Značky: zpětnou, střídače, kombinovanou, tranzistorového, zapojení, vazbou

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru tranzistorových střídačů řeší vynález problém omezení přepětí na vypínaném tranzistoru. Jeho podstatou je paralelní zapojení prvního kondenzátoru v sérii s prvním odporem k jejichž společnému uzlu je připojena první dioda a druhého kondenzátoru v sérii s druhým odporem, k jejichž společnému uzlu je připojena druhá dioda mezi kolektor druhého tranzistoru a bázi prvního tranzistoru, přičemž do uzlu prvního odporu a druhého odporu je...