Patenty so značkou «kombinovaného»

Spôsob prevádzky kombinovaného stavebno-energetického systému budov a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5749

Dátum: 06.05.2011

Autor: Kalús Daniel

MPK: F24D 11/00

Značky: systému, stavebno-energetického, kombinovaného, zariadenie, budov, spôsob, prevádzky

Text:

...kvapaliny alebo látky so zmenou skupenstva alebo tuhej látky ochladzovaná špičkovým zdrojom chladu.Ohrev teplej vody sa uskutočňuje dvojfázovo. V prvej fáze sa predohrev teplej vody uskutočňuje V dlhodobom zásobníku tepla na báze kvapaliny, tuhej látky alebo látky so zmenou skupenstva a/alebo vo výmenníku tepla, ktorý slúži na chladenie aktívnej tepelnej ochrany a/alebo v chladiči rekuperačnej vzduchotechnickej jednotky. V druhej fáze sa...

Spôsob výroby kombinovaného stavebného dielca, kombinovaný stavebný dielec a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5346

Dátum: 08.02.2010

Autor: Kimerling Stanislav

MPK: E04C 2/26

Značky: dielca, stavebný, kombinovaného, kombinovaný, použitie, stavebného, spôsob, výroby, dielec

Text:

...stavebného dielca transportovaný zo skladu základných surovín na miesto spracovania. Materiál na výrobu kovových výstuh, plechové profily alebo polotovar na výrobu kovových výstuh. sú transportované nezávisle na antideformačných blokoch. V druhom kroku sa upravujú rozmery najmä dlžka a tvar kovových výstuh. V treťom kroku, ktorý môže v časovom intervale prebiehať súčasne s druhým krokom sa opracovávajú antideformačné bloky na požadovaný...

Spôsob prestavby (renovácie) kombinovaného zariadenia vysokej pece a jednotka na separáciu plynov zo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13513

Dátum: 11.02.2005

Autori: Dubettier-grenier Richard, Peyron Jean-marc, Devaux Michel

MPK: F25J 3/04, C21B 5/00

Značky: separáciu, vzduchu, renovácie, vysokej, prestavby, plynov, spôsob, zariadenia, jednotka, kombinovaného

Text:

...zariadenia) alebo od nasávania vzduchu druhým strojom (nasávací tlak prídavného čerpadla).Spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že viac ako 50 prietoku dúchadla, ktoré zavádza vzduch do vysokej pece pred modemizáciou zariadenia, sa napúšťa do kryogénnej jednotky na separáciu plynov zo vzduchu za účelom výroby kyslíka, ktorého čistota je vyššia ako 90 objemových O 2, ktorý sa privádza do vysokej pece, pričom prietok vzduchu...

Použitie chinazolínového derivátu ZD6474 kombinovaného s gemcitabínom a prípadne ionizujúcim žiarením na liečenie karcinómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1908

Dátum: 06.10.2003

Autor: Barge Alan

MPK: A61K 31/517, A61P 35/00, A61K 31/7042...

Značky: použitie, gemcitabínom, ionizujúcim, žiarením, zd6474, případně, chinazolínového, liečenie, derivátů, kombinovaného, karcinómu

Text:

...WO 98/13354 a WO 01/32651 sú opísanê zlúčeniny, ktoré pôsobia proti receptorovej tyrozínkináze VEGF (VEGF RTK), zatiaľ čo vykazujú aktivitu proti receptorovej tyrozínkináze (EGF RTK) epidermálneho rastového faktora (EGF). ZD 6474 je 4-(4-bróm-2-fluóranilino)-6-metoxy-7-(1-metylpiperidín-4-ylmetoxy)chinazo lin0005 ZD 6474 spadá do širokého všeobecného opisu dokumentu W 0 98/13354 a je doložený v príkladoch dokumentu W 0 O 1/32651. ZD 6474 je...

Použitie riluzolu kombinovaného s vhodnými pomocnými látkami a prísadami na liečbu chorôb, ktoré sú charakterizované hyperproliferáciou keratinocytov, najmä neurodermitídy a psoriázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1154

Dátum: 28.04.2003

Autori: Goppelt Andreas, Sych Michael

MPK: A61K 45/00, A61P 17/00, A61K 31/428...

Značky: použitie, pomocnými, chorôb, charakterizované, riluzolu, vhodnými, přísadami, kombinovaného, liečbu, najmä, psoriázy, látkami, keratinocytov, hyperproliferáciou, neurodermitídy

Text:

...(Stefani et al., Exp. Neurol., 1997, 147 ll 5-122),spomaľuje inaktiváciu Kvl.4-draslíkových kanálov závislú od napätia (Xu et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 2001, 299 227237) a aktivuje SK 3 draslíkové kanály (Grunnet et al., Neuropharmacology, 2001, 40 879-887).Teraz sa s prekvapením zistilo, že riluzol môže úspešne inhibovať proliferáciu keratinoçytov, a preto je, poprípade kombinovaný s vhodnými pomocnými látkami a prísadami,prekvapivo...

Použitie kombinovaného prípravku na výrobu liečiva na liečenie chronickej vírusovej hepatitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280551

Dátum: 06.10.1993

Autor: Thoma Hans

MPK: A61K 39/29, A61K 39/12, C12N 15/33...

Značky: hepatitidy, přípravků, výrobu, vírusovej, liečenie, chronickej, kombinovaného, použitie, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný prípravok pozostávajúci z aspoň jedného polypeptidového reťazca, ktorý obsahuje jeden alebo viac antigénnych epitopov aktivujúcich T-bunky, a nosiča, schopného umožniť účinok reťazca/reťazcov epitopu a), pričom polypeptidový reťazec/reťazce a) je viazaný na nosič b) kovalentnou alebo hydrofóbnou väzbou, na použitie na výrobu liečiva na liečenie chronických vírusových chorôb pečene.

Spôsob výroby kombinovaného klzného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269526

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lebedev Ivan

MPK: F16C 33/00

Značky: klzného, kombinovaného, ložiska, výroby, spôsob

Text:

...potom prebieha pomalé ochladzovanie-do 150 °c s následným volným ochladzovaním.Kovania teplota ložiska z hliníkového bronzu je v rozmedzí 850 - 900 °C. Pred kovaním je nutné zápustku predohrlał na teplotu cca 400 OC. Výkovok, bude mat zo strany axiálnej časti ložiska predkovaný slepý otvor a na opačnej strane valcovú čast - stopku pre upinanie pri trieskovom obrábani.Po vybratí zo zápustky sa výkovok následne ochladí do vody, čím sa dosiahne...

Způsob zneškodňování použitého kombinovaného sorbentu, obsahujícího aluminosilikáty a sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266727

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vaňura Petr, Franta Pavel, Vacková Ela

MPK: G21F 9/28

Značky: použitého, kombinovaného, aluminosilikáty, zneškodňování, obsahujícího, sorbentu, způsob

Text:

...tedy roztavení sorbentu bez přídavku dalších látek. V případě sorbentů používaných V jaderném průmyslu je však potřebná teplota tak vysoká, že proces se stává technicky i ekonomicky nevýhodným.Nedostatky dosavadních postupu jsou odstraněny způsobem zneškodňovaní použitého kombinovaného sorhentu, obsahujícho aluminosilikáty a sklo a zachycené radíonuklidy, podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že použitý sorbent se alespoň...

Zapojení čtyřsvorkového kombinovaného etalonu impedance

Načítavanie...

Číslo patentu: 265662

Dátum: 14.11.1989

Autor: Volný Karel

MPK: H03H 11/48

Značky: impedance, etalonu, kombinovaného, čtyřsvorkového, zapojení

Text:

...j fázového posouvače 1 a jednak přes referenční impedanci g s druhou proudovou svorkou Lg etalonu J. impedsnce a s druhýmvstupem 32 fázového posouvače 3. První a druhý výstup 33, 35 fázového posouvače ąje propojen s odgovídajícím prvním a druhým vstupom 5 L, łg transformátoru i napětí. První výstup ü transformátoru i napětí je spojen s první napětovou svorkou ä etalonu 1. impedance, druhý výstup 43 transformátoru i napětí je propojen s...

Zapojení kombinovaného napájecího, jisticího a vyhodnocovacího bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263201

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cabicar Rudolf, Červený Jindřich, Hudec František, Ročák Jaroslav

MPK: H01J 1/00

Značky: kombinovaného, vyhodnocovacího, bloků, napájecího, zapojení, jisticího

Text:

...zdrojové části automatizačních zařízení podstatné jednodušeji a levněją s menšími nároky na prostor ve skříních, který u menších aplikací je velmi cenný, což umožňuje konstrukcí v jediném montážním ce 1 kuÄ Jeho předností je především jednoduchost a přehlednost, snazší výroba a montáž,možnost provedení v jediném montážním celku,menší nároky na prostor, vyšší spolehlivost, nižší pořizovací náklady i náklady na údržbu. To usnadňuje...

Spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263175

Dátum: 11.04.1989

Autori: Poór Robert, Markusek Július, Bratislava, Hauskrecht Peter, Svitek Imrich

MPK: A01N 31/00

Značky: výroby, herbicídneho, přípravků, kombinovaného, spôsob

Text:

...Realizácia kombinovaného herbicídneho prípravku je nenáročná na strojné zariadenie a dá sa prakticky robiť na strojnom zariadenímá výrobok rovnaké vlastnosti ako dimetylamínová soľ 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctovej kyselinya dimetylamínová sol 9-hydroxyfluorenkarhoxylovej kyseliny /Anitenu MF/ s kvapalným fosforečným hnojivom polyfosforečňanového typu.Kyselina 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová sa vyrobila podľa československého A 0 179 200....

Zařízení kombinovaného indikátoru opotřebení a polohy závěru zámku kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259034

Dátum: 16.09.1988

Autori: Wetzel Wilhelm, Linkelmann Norbert

MPK: B62D 33/06

Značky: zámku, polohy, indikátoru, zařízení, kabiny, opotřebení, závěru, kombinovaného, řidiče

Text:

...nxayopa Hsuoca npkxonr B C 0 npHKOCHOBeHHe,C KHonoqHuM mynóm.Bonee nopoöno HSOÓDBTBHHG noacuaewcn na npHMepe ero ocymecrnneaua.Ha ornocnmeucn K 3 ToMy qepreme noxasano0 Hr.l - Ycwpoňcwno KOMĎHHHPOBSHHOPO Hnnnxawopa Hsaoca H nonomeHHH sanopa H 8 sauxax xaônnu sonnrenx. ~Koaueaoň nuxnwuawenb 3 c Knonoumuu mynou 3 b H Keumoä npHcoeHHeHHn 3 a Hann Kaunu ycwanonnen nnyrpn sauna npn noMomH Kpenemnoä raäxu 4 na Kpenemnon peö pe 9, KOT 0 pOe mecwxo...

Způsob výroby kombinovaného chmelového přípravku pro vaření piva s konstantní hořkostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244790

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kováe Cyril, Kováe Július, Potoeek Ivan, Zelem Addej

MPK: C12C 3/04

Značky: vaření, výroby, hořkostí, konstantní, přípravků, kombinovaného, chmelového, způsob

Text:

...umožní dobrou.skledovatelnost výrobku bez nutnosti nákladného balení do více vrstných folíí. Tímto způsobem se však nedosáhne odstranění zbytku vzduchu z vnitřku výlisku. Toto malé množství během delšího skladovánímůže způsobít určité nepříznivé oxidační změny pivovarsky cenných~-2 p 244 790 Tento nedostatek odstraňuje způsob výroby kombinovanáho chmelového prípravku podle vynálezu, který epočivá v tom, že se výlieek připravený z chmele a...

Zapojení kombinovaného impulsního modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256845

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kliment Dušan

MPK: H03K 7/06

Značky: modulátoru, impulsního, zapojení, kombinovaného

Text:

...se vstupem třetího výběrového bloku. Výstup třetího výběrového bloku je spojen se druhým vstupem druhého komparátoru, jehož první vstup je spojen a výstupem čítače.Výstup druhého komparátoru je spojen 3 prvním vstupemopomocného hradla. Výstup pomocného hradla je epojens překlápěcím vstupem klopného obvodu a se druhým vstupem logického součtového bloku,.jehož výstup je spojen s nulovacím vetupem čitače. První vstup logického součtového...

Zařízení pro změnu rychlosti hydrostatického pohonu pojezdu, např. kombinovaného zhutňovacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246662

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mrnka Jioí, Festa Josef

MPK: E01C 19/26

Značky: hydrostatického, válce, pojezdu, zařízení, zhutňovacího, změnu, pohonů, kombinovaného, rychlostí, napr

Text:

...připojené k druhému tlakovému potrubí,přičemž do zkratovacího potrubí je zařazen druhý uzavírací prvek.Výhoda tohoto zařízení pro změnu rychlostí hydrostatického pohonu pojezdu podle vynálezu spočíva v tom, že je možno použit u hydrostatického pohonu, tvořeného nejmáně dvěma hydromotory paralelné zapojenými, s požadavkem odpojování nejméně jednoho z nich pro zvýšení rychlosti pojezdu stroje.Na připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Zapojení kombinovaného omezovače napětí a proudu pro součásti se soustředěnou indukčností v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244647

Dátum: 14.10.1987

Autori: Becker Rainer, Jahn Dieter

MPK: H01H 9/54

Značky: součástí, provedení, jiskrově, bezpečném, proudu, napětí, zapojení, kombinovaného, soustředěnou, omezovače, indukčnosti

Text:

...je připojena paralelní tlumicí dioda v závěrném smeru, k jejím vývodüm jsou připojeny svorky pro připojení jiskrově bezpečného okruhu.Paralelní tlumicí dioda zapojená v závěrném směru zajišťuje absorbování napětových špiček, vznikajících při pŕerušování či zkratování připojeného jiskrově bezpečného okruhu a při obdobných přechodových jevech.Snížení naindukované elektromotorické síly zajištěná paralelní tlumicí diodou se projeví zvýšením...

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237095

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čížková Jana, Baum Zdeněk, Exner Rudolf, Friml Zdeněk

MPK: C14C 3/00

Značky: kombinovaného, činicího, výroby, prostředků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku z kondezátů jedno nebo dvojmocných fenolů nebo jejich technických směsí metylsulfonovaných pomocí aldehydů a solí kyseliny siřičité, kde se před, během nebo následně po metylsulfonaci přidávají triglyceridy mastných kyselin samotné nebo ve směsi, nebo upravené rafinací, chlorací oxidaci či zmýdlením. Produkt lze použít při činění usní, kde vykazuje činící i mazací vlastnosti.

Spôsob výroby stabilnej vodnej suspenzie kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239198

Dátum: 15.05.1987

Autori: Nosko Vladimír, Poór Robert, Svitek Imrich, Kopinič Vladimír

MPK: A01N 25/04

Značky: vodnej, stabilnej, výroby, spôsob, kombinovaného, suspenzie, přípravků, herbicídneho

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku vo vodnej suspenzie na báze 2-metyl-4-chlór-fenoxyoctovej kyseliny a N,N`-dimetyl-N`-( 4-izopropylfenyl )-močoviny. Prípravok obsahuje jednu účinnú látku (MCPA) rozpustenú no vode a do tohto roztoku sa druhá účinná látka ( izoproturon ), ktorá je nerozpustná vo vode, stabilizuje prostredníctvom povrchovoaktívnych látok, polysacharidu, etylénglykolu a dimetylformamidu na...

Sposob prípravy suspenzného koncentrátu kombinovaného herbicídného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250840

Dátum: 14.05.1987

Autori: Poór Robert, Nádvorník Róbert, Staňová Aurélia, Varkonda Štefan, Gahér Stanislav, Michálek Milan

MPK: A01N 25/02

Značky: spôsob, koncentrátů, kombinovaného, suspenzného, přípravy, prostriedku, herbicídneho

Text:

...intermolekulárnej zlúčeniny získanej sintrovaním zmesi účinných látok, obsahujúcej terbutryn a 2-chlôr-4,6 ~bis-amino~ 1,3,5 ~triazínový derivát asymetricky substituovaný na oboch aminoskupinách, v hmotnostnom pomere 4,71, miešaním pri teplote 85 °c a nasledcvným ochladenim na teplotu miestnosti. Stuhnutá reakčná zmes sa melie na vhodnom type mlyna za sucha. Takto získaná intermolekulárna zlúčenina bola použitá na pripravu suspenzného...

Způsob výroby kombinovaného koagulačního prostředku pro čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250831

Dátum: 14.05.1987

Autori: Závodník Jiří, Svoboda Lubor, Veselý Vladimír, Brodský Artur, Konček Ivan

MPK: C01G 49/14, C02F 1/52

Značky: koagulačního, prostředků, výroby, způsob, čištění, kombinovaného

Text:

...kyseliąygcož vyžaduje při vlastním chemickám čištění vody nutnost volnou kyselinu z kosgulačního činidle znsutrslizovat zvýšeným přídevkem elkslizsčního činidls za odpovídajícího zvýšení obsahu rozpultěných solí ve vyčištěné vodě, což je ve větáině případú neládoucí.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob výroby koegulsčního prostŕedku k čištění vody podle če. autorského osvědčsní č. 232520 na bázi trojmocnáho železa, jeho funkční složky jsou síren...

Zařízení pro jištění kombinovaného zemědělského nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239723

Dátum: 15.04.1987

Autori: Legeza Vasil, Gheorghiu Mihnea, Venhoda Emil

MPK: A01B 61/04

Značky: zemědělského, jištění, nářadí, zařízení, kombinovaného

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nakloubené do rámu prodloužené rameno s posuvným držákem doplňujícího pracovního nářadí apvužirw je uchyceno k hor-ní části základním pracovního nářadí, přičemž druhý konec pružiny je uchycen k opěře rámu.Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreau, který znázorňuje boční pohled na zařízení.K základním pracovnímu nářadí L je uchyceno prodloužené rameno 2, která je nakloubenó...

Sposob výroby stabilnej koncentrovanej emulzie selektívneho kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248054

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nosko Vladimír, Svitek Imrich, Poór Robert, Kopinič Vladimír

MPK: A01N 25/04

Značky: přípravků, spôsob, herbicídneho, selektívneho, emulzie, kombinovaného, koncentrovanej, stabilnej, výroby

Text:

...a Z-chlör-ćgd-bis-etylamíno-triazínu je voliteľné.Zistili sme že záverečné mletie prípravku možno vynechať, ak všetky účinné látky atrazín, simazín sú pred finalizáciou požadovanej jemnostl, t. j. zbytok na site 125 je menší ako 0,1 °/0.je výhodné spojiť proces mletia s prida ním polysacharidu a uskutočniť ho po pridaní účinnej druhej látky. Tiež je výhodne pridat do roztoku soli 2-metyl-e-chlortenoxyoctovej kyseliny druhú účinnú...

Způsob kombinovaného leptání složeného zlatého kontaktního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 233399

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pokorný Zdeněk, Kurz Miroslav

MPK: H01L 21/02

Značky: způsob, kombinovaného, systému, leptání, zlatého, kontaktního, složeného

Zhrnutie / Anotácia:

Navržený způsob kombinovaného leptání složeného zlatého kontaktního systému přes fotoresistní masku pro vysokofrekvenční a mikrovlnné tranzistory vychází z kombinace několika metod leptání, které jsou vhodné pro jednotlivé vrstvy složeného kontaktu. Zlaté vrstvy jsou leptány argonovými ionty, separační vrstvy plazmatickým leptáním a adhézní vrstvy chemickou cestou přes fotoresistní masku.

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223878

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmid Bruce Karl

Značky: kombinovaného, způsob, zplyňování, uhlí, ztekucování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí spočívá v tom, že se do zplynovací zóny zavádí dostatečné množství uhlovodíkového materiálu pro výrobu přídavného množství syntézního plynu nad množstvím potřebným pro výrobu reakčního vodíku, přičemž celkový obsah spalného tepla tohoto přídavného množství syntézního plynu je 5 až 100 proc., vztaženo na teplo celkové energie potřebné pro proces, a toto přídavné množství syntézního plynu se při...

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí za použití paliva z připojeného zplynovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 223877

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmid Bruce Karl

Značky: připojeného, způsob, uhlí, ztekucování, použití, zplynovače, zplyňování, kombinovaného, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí za použití paliva z připojeného zplynovače spočívá v tom, že se do zplynovací zóny zavádí množství uhlovodíkového materiálu dostatečné k produkci přídavného množství syntézního plynu nad množstvím potřebným pro výrobu reakčního vodíku, vodík se alespoň částečně oddělí od kysličníku uhelnatého z tohoto přídavného množství syntézního plynu, čímž vznikne druhý plyn bohatý vodíkem a plyn bohatý...

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223876

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmid Bruce Karl

Značky: způsob, uhlí, ztekucování, kombinovaného, zplyňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování bituminózního uhlí spočívá v tom, že se do zplynovací zóny zavádí větší množství produktu z uhlí o teplotě tání nad 454 °C a toto větší množství se využívá pro zvýšení tepelné účinnosti procesu tak, že se nadbytek produkovaného syntézního plynu spaluje jako palivo přímo v procesu, přičemž nadbytek produktu z uhlí o teplotě tání nad 454 °C v suspenzi zaváděné do zplynovací zóny se řídí pro...

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221508

Dátum: 15.02.1986

Autori: Nj, Allison Park, Carr Norman, Schleppy Ronald, Shah Yatish

Značky: způsob, zplyňování, uhlí, kombinovaného, ztekucování

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované ztekucování a zplynování uhlí, při kterém se recyklovaná suspenze obsahující minerální zbytek mísí se suspenzí dávkovaného surového uhlí do ztekucovací zóny za zachování čerpatelnosti suspenze. Za udržování čerpatelnosti jakýkoliv vrůst množství minerálního recyklovaného zbytku se zřetelem na uhlí zaváděné do procesu zvýhodňuje katalytickou aktivitu a selektivitu ve směru získání žádaného produktu o teplotě varu 232 až 454 °C na...

Způsob přípravy kombinovaného kov-dielektrického povrchu před chemickým poměďováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231573

Dátum: 05.06.1985

Autori: Palicyna Nina Alexejevna, Gusev Sadko Nikolajevič, Kovaldova Diana Nikolajevna

MPK: C23C 3/02

Značky: kombinovaného, poměďováním, povrchu, způsob, kov-dielektrického, přípravy, před, chemickým

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kombinovaného kovdialektrického povrchu před chemickým poměďováním spočívá v tom, že se povrch odmastí, pak moří a zpracovává v roztoku kyseliny chlorovodíkové s přídavkem hydrochloridu diethylaminu nebo glycerinu složení: kyselina chlorovodíková, ml 10 až 200 g
hydrochlorid diethylaminu 10 až 100 g
nebo glycerin 10 až 200 g
voda 1 do 1 litru. Potom se povrch aktivuje ve smíseném sens-aktivujícím roztoku.

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216669

Dátum: 15.12.1984

Autori: Schmid Bruce, Carr Norman, Schleppy Ronnai Elizabeth, Shah Yatish

Značky: uhlí, způsob, kombinovaného, zplyňování, ztekucování

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované ztekucování a zplynování uhlí, při kterém se uhlovodíková suspenze obsahující minerální zbytek ze ztekucovací zóny recykluje do ztekucovací zóny a veškerá nerecyklovaná uhlovodíková suspenze obsahující minerální zbytek se zavádí jakožto jediný nástřik do zplynovací zóny pro konverzi na syntézní plyn, který poskytuje vodík potřebný pro ztekucovací zónu. Při tomto způsobu se dosahuje překvapivě vysoké reakční selektivity se zřetelem...

Způsob výroby kombinovaného fóliového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214805

Dátum: 15.10.1984

Autor: Parker Gordon

Značky: materiálů, výroby, kombinovaného, fóliového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kombinovaného fóliového materiálu, který má podobné vlastnosti jako přírodní kůže. Porézní fóliový materiál se impregnuje vodnou iontovou disperzí polyuretanového polymeru, který iontově z disperze koaguluje. Iontové disperzní a koagulační médium se z impregnované fólie odstraní a impregnovaný materiál se vysuší.

Způsob kombinovaného spalování méněhodnotných uhlí a odpadních olejů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215925

Dátum: 01.10.1984

Autori: Rybín Miroslav, Špaček Jindřich, Myslík Bohumil

Značky: zařízení, uhlí, tohoto, provádění, olejů, způsob, způsobu, spalování, méněhodnotných, kombinovaného, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalování v ohništích roštových kotlů. Podstatou vynálezu je způsob spalování, u něhož na vrstvu méněhodnotného uhlí ležícího na roštu se periodicky nastřikuje odpadní olej. Zařízení k provádění způsobu obsahuje nad vrstvou uhlí trysku, napojenou na dávkovací čerpadlo, opatřené regulovatelným pohonem. Použití je zejména vhodné v kotelnách průmyslových podniků.

Styčník kombinovaného skeletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214965

Dátum: 15.09.1984

Autori: Koutný Ludvík, Chvojka Karel

Značky: kombinovaného, skeletu, styčník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaných skeletů budov, pro které řeší konstrukci styčníku ocelového nosníku se železobetonovými sloupy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že styčník je tvořen stykovací částí korýtkovitého ocelového nosníku, která má dno opatřeno otvory pro průchod hlavní nosné výztuže dolního železobetonového sloupu, a dolní částí horního železobetonového sloupu, které je zúženo pro vsunutí do korýtkového prostoru ocelového nosníku mezi...

Zapojení kombinovaného logického a silového bloku pro řízení pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217061

Dátum: 01.07.1984

Autori: Červený Jindřich, Randák Otakar, Kouba Jan, Hajič Jan, Schlemmer Arnošt

Značky: bloků, řízení, logického, zapojení, kombinovaného, silového, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízení a automatizace logických procesů a řeší zvýšení spolehlivosti. V jediném kompaktním celku jsou zapojeny základní řídicí blok, převodní ovládací blok a silový spínací blok. Do základního řídicího bloku přicházejí signály z ručního i automatického řízení. Tyto signály se po zpracování v základním řídicím bloku předávají do převodního ovládacího bloku. V něm se napěťově s proudově upravují, galvanicky oddělí a převádějí do...

Zapojení kombinovaného přímočarého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213629

Dátum: 01.03.1984

Autor: Peňáz Václav

Značky: přímočarého, kombinovaného, hydromotoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení kombinovaného přímočarého hydromotoru ve spojení s regulačním nereverzačním hydrogenerátorem při použití logických hydraulických ventilů. Podstatou vynálezu je, že zpětný prostor kombinovaného přímočarého hydromotoru je spojen přímo s výtlačnou větví hydrogenerátoru, rychloposuvný prostor kombinovaného přímočarého hydromotoru je spojen s výtlačnou větví hydrogenerátoru přes reversační ventil, přičemž pracovní prostor...