Patenty so značkou «kolony»

Spôsob prevádzky destilačnej kolóny na čistenie 1,2-dichlóretánu a na prepojenie odparovania hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13900

Dátum: 07.09.2006

Autori: Benje Michael, Kammerhofer Peter, Petersen Sven

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: hydroxidů, odparovania, spôsob, prepojenie, sodného, čistenie, destilačnej, kolony, prevádzky, 1,2-dichlóretánu

Text:

...zníženie potreby chladiacej vody. 0007 Vynález rieši túto úlohu tak, že kondenzačné teplo bridovej pary, ktoré pripadá destilačnému oddeleniu zložiek, ktoré majú teplotu varu nižšiu než EDC,sa aspoň čiastočne využíva na odparenie hydroxidu sodného, ktorý vzniká pri výrobe chlóru ako vedľajší produkt. Takáto destilačná kolóna je bežnou súčasťou takzvanej kolóny na látky snižšou teplotou varu rovnovážneho VCM-postupu. V rovnovážnom VCM postupe...

Sorpčný prostriedok dávkovacieho priestoru chromatografickej kolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3183

Dátum: 04.04.2002

Autor: Hrivňák Peter

MPK: B01D 15/08

Značky: prostriedok, priestoru, kolony, chromatografickej, sorpčný, dávkovacieho

Text:

...trubice, ktorá v mieste prívodu plynu je otvorená a v mieste napojenia na kapilárnu kolónuje rozšírená do tvaru kužeľa, ktorému predchádza zúženie sorpčnej trubice.2 Siorpčná trubica vmieste napojenia na kapilárnu kolónu môže byt opatrená zábrusom, ktorý zabraňuje úniku nosného plynu. Nosný plyn po prechode cez sorbent trubice vytláča tepelne desorbované látky do kapilámej kolóny.Výhodou predloženého riešenia je jednoduchá manipulácia,...

Zařízení pro nástřik koncentrátu z obohacování kolonky do kapilární kolony plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260535

Dátum: 15.12.1998

Autori: Opletal Václav, Drozd Josef, Vodáková Zdenka, Vejrosta Jiří

MPK: G01N 30/04

Značky: kolonky, chromatografu, nástřik, koncentrátů, kapilární, obohacování, zařízení, kolony, plynového

Text:

...zvenčí k nástřikovému bloku libovolného chromatoqrafu. Výhodou zařízení je, že jednoduchým uspořádáním umožňuje velmi rychlý ohřev kovové kapiláry s nárůstem větším než 70 K 5-1 a dostatečnou pžesnost nastavení konečné teploty ohřevu. zařízení je energeticky velmi účinné, poněvadž se ohřívá přímo kapilára bez dalších pŕídavnýehzařízení jako jsou výměníky tepla. topná tělesa, snímače apod. Také bezpečnost obsluhy je zajlštěna jednoduše...

Varák vákuovej rektifikačnej kolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278194

Dátum: 11.05.1994

Autori: Cvengroš Ján, Kolínek Jiří, Ďurčanský Ján

MPK: B01D 1/08

Značky: vákuovej, rektifikačnej, kolony, varák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru destilácie a rektifikácie a rieši varák vákuovej rektifikačnej kolóny na delenie zmesí termolabilných látok, ktoré sa dlhodobým účinkom zvýšených teplôt chemicky menia. Vo varáku podľa vynálezu sú vytvorené dve odparné plochy na povrchoch dvoch súosovo orientovaných odparných valcov (1, 2). Obidva vyhrievané odparné povrchy sú stierané stieračmi (3, 4). Na vnútorný odparný valec sa privádza nástrek a na vonkajší odparný...

Způsob nanášení stacionární kapalné fáze do skleněné nebo křemenné kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 268710

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Mistrjukov Elektron

MPK: G01N 30/56

Značky: kolony, skleněné, křemenné, kapalné, stacionární, kapiláry, fáze, způsob, nanášení, chromatografické

Text:

...mm . s 1 najprve předehřívací zőňou s teplotou 350 až 400 °C po dobu zdržaní 2 až 5 s a poté temperovenou zőnou s teplotou 150 až 200 °C po dobu zdržení 10 min. až 1,5 hod.cílem vynálezu je snížení kolísáni pracovních parametrů a možnost určité stendardizace, snížení časová náročnosti, snížení procente ručních operací a zvýšení efektívnosti vyráběných kapilárních ko 1 onVýhodou je zejména provedení procesu odpaření a odstranění rozpouštědla,...

Způsob nanášení vysocepolární stacionární fáze vnitřní povrch kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267860

Dátum: 12.02.1990

Autori: Moskva, Mistrjukov Elektron, Rozprávka Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: způsob, vysocepolární, vnitřní, stacionární, povrch, kolony, nanášení, kapiláry, chromatografické, fáze

Text:

...parametrů kapilárních kolon a dosažení vyšší stabllnasti těchto pracovních parametrů.Vytyćený účinek je dosažen tím, že skleněné, nebo křemennä kapílára se nejprve pracuje silánem a kyselinou chlorovodíkovou, pak se povrch hydrogenuje, vytvorí se mezivrstva modifikátoru vnitřního povrchu, na kterou se nanese statíckým způsobem vrstva vysocepolární kapalinové stacionární fáze a provede se její polymeraoe. Jako rozpouštědlo stacionární...

Zařízení pro nanášení kapalinové fáze na kapilární chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267993

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Mistrjukov Eletron

MPK: G01N 30/56

Značky: kapilární, kapalinové, kolony, nanášení, chromatografické, zařízení, fáze

Text:

...trubky pro vedení kapiláry, jejíž vstup, opatření zásobníkem mazaoüo média je upevněn v předehřívaoí zőnä. Podávací kazeta a smärovací trubka jscu spolu apojeny spojovací tyčí.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost nanášení stacionární fáze jak na skleněné kapiláry se stálym polomärem zskřivení, tak i na ohebné H-emenně kapiléry,přičemž pravdäpodobnost jejich poškození je minimální.Na přiloženém výkrasu je v řezu znázornäno jedno z...

Prvek reaktorové kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 264876

Dátum: 12.09.1989

Autori: John Luděk, Hájek Jaroslav

MPK: B01J 19/24

Značky: prvek, kolony, reaktorově

Text:

...s reakční směsí, přepadávající dolů. Teplota reakční směsi se reguluje pomocí vestavěného topněho potrubí u dna vany V každém patře kolony.Konstrukce patra umožňuje bezpečně provádět i ty reakce, při kterých dochází k značnému pěnění reakční směsi a reakce, prcbíhající proměnnou rychlostí, kromě reakcí, při nichž dochází k fázovému dělení reakční směsi, případně usazování pevných látek.Prvky reaktorové kolony lze vyrobit z technického skla, s...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brož Zdeněk, Červenka Jan, Bálek Michal, Hulík Karel, Jánský František, Vašák František

MPK: B01J 19/00

Značky: halogenderivátů, vzduchem, desorpci, rn222, kolony, povrchových, podzemních, uhlovodíku, vestavba, těkavých, látek, ropných

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Výplňové těleso pro absorpční a rektifikační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 263247

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jonáš Pavel, Hájek Jaroslav, Gottvald Leoš

MPK: B01D 53/18

Značky: kolony, rektifikační, těleso, výplňové, absorpční

Text:

...zhotoveno ze skla.Výhoda výplňového těleea podle tohoto vynélazu je jeho jednoduchá výroba, konstrukce a snadné nontáž pracovních epírél do nosných rénů. Fíxační apírély tvoří horizontélní rovínnou vrstvu, které usnadňuje náetřik kapal ného nédía a jeho nétok po celém průřezu tělesa kolony.Fíxační epírély vytváří a zabezpečuji pravidelný odstup mezi pracovnímí epirálaní, aby během pracovního procesu nedochézelo k jejich dotyku. Základní...

Způsob využití tepla plynné fáze z hlavy druhé frakcionační kolony při získání alkylaromatického uhlovodíku z výtoku opouštějícího alkylační zónu pro alkylaci benzenu nebo toluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261891

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ward Dennis John

MPK: C07C 2/54

Značky: získání, způsob, alkylační, toluenu, alkylaromatického, využití, hlavy, tepla, benzenu, plynné, uhlovodíku, frakcionační, alkylaci, výtoku, zónu, kolony, fáze, opouštějícího, druhé

Text:

...trakcionační kolonu 16 přiváděný vedením 15. Tato druhá trakcionační kolena 16 je označena jako kolona flnálníh-o produktu. Relativně malé množství vysokovroucích ve 231891dlejších produktů, které je rovněž přiváděné do druhé frakcionační kolony 16, se koncentruje v kapalněm proudu odváděném ze dna druhé frakcionační kolony 16 vedením 17. Tento kapalný proud se dělí na první část, která je zaváděna vedením 19 do vařáku 20, a druhou část,...

Kapalinový uzávěr patra absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 261714

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štěpán Josef, Kopecký Ladislav, Vejvoda Vojtěch

MPK: B01D 47/14

Značky: uzáver, kapalinový, kolony, absorpční, patra

Text:

...uzàvěr.Nevýhodou tohoto pro vedení je to,že absorpční medium je zavedeno do horní částí chladícího systému,čímž je snížena absorpční účinnost patra a pří uvádění zařízení do provozu obtížné plnění kapalínových uzávěrů.Tyto nedostatky jsou odstraněny kapalínovym uzávěrem podle vynáLezu,jehož podstata spočívá v tom,že v místě pod přepadovou stěnou vyššího patra je v nížším patru provedena prohlubeňdo které zasahuje konec přepadové stěny.Stěna...

Zařízení k dávkování vzorků do kapilární kolony plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257684

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rezl Vlastimil, Kameníková Irena

MPK: G01N 30/16

Značky: chromatografu, dávkování, plynového, vzorků, kapilární, kolony, zařízení

Text:

...se zdrojem inertního p 1 ynu,přičemž vstup kapiláry je připojen k vícecestnému ventilu s dávkovecí smyčkou, jehož jeden vstup je spojen se zdrojem vodíku s regulátorem tlaku, zatímcovýstup kapiláry je napojen na vstup kapilární kolony plynového ohromatografu.Výhodou popisovaného zařízení je že dovoluje analyzovat velké dbjemy vzorků (1 - 100 ml) kapilární plynovou chromatografiíy což má význam především pro stopovou analýzu a tak zvanou...

Hlavice preparativní kolony pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 257212

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rosenberg Ivan, Vaněk Tomáš, Kalousek Jan

MPK: G01N 30/60

Značky: preparativní, hlavice, kapalinovou, vysokotlakou, kolony, chromatografii

Text:

...naplně mimo kolony do šroubového spoje a nebezpečí zsdření tohoto spoje.Mnohé z těchto nevýhod ostraňuje hlavice pzeparativní kolony pro vysokotlakou kapalinovou chromatoqrafií podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vnější závit pro upnutí je vytvožen na vnějším povrchu tělesa hlavice jako levotočivý a na něm je našroubována horní část pravolevé matice 5 vnitřním levým závitem, jejíž dolní část je opatřena vnitřním pravým...

Stavebnicový díl patrové rektifikační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 257017

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hájek Jaroslav, Nepraš Josef, Hutla Vlastimil

MPK: B01D 3/18

Značky: patrové, rektifikační, kolony, stavebnicový

Text:

...kolon.Stavebnicový díl podle vynálezu je zobrazen na obr. 1.V jednom dílu jsou vestavěna 3 rektifikačni patra, ktera jsou vzájemné fixována ke dvěma přepadovým trubkám,§, které prochází celou kolonou. Vestavby pater jsou tvořeny dnem 3, kloboučky A a přepadovými trubicemi §. Nad dnem Q každého rektifikačního patraje v jedné přepadové trubce § umístěn otvor É pro přepad kapaliny. V druhé přepadové truboe Ě nad týmž dnem 3 je umístěn otvor 1...

Způsob řízení chodu destilační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 255815

Dátum: 15.03.1988

Autori: Cír Jaroslav, Vitvar Milan, Kočvara Luděk, Madron František

MPK: B01D 3/42

Značky: řízení, destilační, kolony, chodu, způsob

Text:

...minimalizovat provozní energetické a surovinové náklady při dodržování kvality produktu v úzkém rozmezí, které může býti posunuto co nejvýše z hlediska povoleného obsahu těkavých složek V destilátu.způsob řízení destilační kolony podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém obr.Destilační zařízení se skládá z vlastní destilační kolony l, kondenzátoru g, vařáku.§. Nástřikem A je destilační kolona l rozdělena na horní obohacovácí a...

Chlazené patro absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253178

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tlučhoř Jiří, Vejvoda Vojtěch, Štěpán Josef

MPK: B01D 53/18

Značky: chlazené, absorpční, kolony, patro

Text:

...z rovných trubek různé délky s kolen stejného úhlu a poloměru zakřivení, přičemž každý segment je tvořen sudým počtem dvou nebo více trubek vinutých do meandru tak. že propojení trubek pro vstup chladicího media a trubek pro výstup chladiciho media je provedeno uprostřed segmentu. Vinutí sousedníeh segmentů do meandrů je vždy ohráceně, a jejich přívodní trubky jsou připojeny do jedné vstupní, resp. výstupní komoty společně všem chladicím...

Zariadenie na testovanie náplne kolóny pre kvapalinovú chromatografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252722

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macko Tibor, Berek Dušan

MPK: G01N 30/50

Značky: chromatografiu, kolony, náplne, kvapalinovú, zariadenie, testovanie

Text:

...trojcestnému Vysokotlakovému ventilu 4 na vstupe 10, vstupy 11 a 15 sú spojené krátkou kapilárou 5. Ku vstupom 12, 14 je pripojená kolóna 6. Z kolóny 6 vyteká zmes kvapalín cez detektor 7 do zbernej nádoby B. Detektor 7 poskytuje elektrický signál ümerný zmene v zložení zmesi kvapalín Vytekajúcej z kolóny o a tento signál sa kontlnuálne zaznamenáva na zapisovači ll. Pri styku pevných povrchov s kvapalnou zmesou dvoch alebo viacerých...

Prívodná matica pre nástrek vzorky do náplne sklenenej kolóny v kvapalinovej chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242242

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novák Lubomír

MPK: B01D 15/08

Značky: kvapalinovej, vzorky, sklenenej, prívodná, nástrek, matica, kolony, chromatografii, náplne

Text:

...ventilom.Výhodou riešenia podľa vynalezu je, že odstraňuje nežiadúce efekty spôsobené vytvorením mŕtveho objemu a svojou podstatou predstavuje najoptimálnejší a najúčinnejší spôsob nanesenia vzorky na Chromatografiaký stlpec. S uvedeným zariadením v spojení s predkolcnou je možné chromatogratickú kolónu použit pre 1 000-2 D 00 analýz zvlášť znečistených vzoriek, napríklad z biologického materiálu, namiesto bežne dosahovaných 150 ~ 200...

Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 241699

Dátum: 15.09.1987

Autor: Honzák Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: kolony, chromatografické, kapilární, impregnace, statické, způsob

Text:

...uprostřed své délky uzavře.je-li požadovana kolena s neimpregnovanými manipulačními konci, vyplní se manipulační konce kapilární chromatografické kolony plynem.Výhodou způsobu statické impregnace kapllární chromatografické k-olony podle. vynálezu je podstatné snížení rizika neúspěšné impregnace, snížení zmetkovitostla urychlení procesu impregnace. Odpadá pracně a znehodnocování kolony často způsobující plynotěsné uzavírání...

Zařízení pro vnášení vzorku do separační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 251271

Dátum: 11.06.1987

Autori: Foret František, Deml Mirko, Boček Petr

MPK: G01N 30/16

Značky: vzorků, vnášení, zařízení, kolony, separační

Text:

...o obsahu několika nl je volitelná a reprodukovatelná. Zařízení podle vynále zu lze snadno automatízovat. Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je blokové schéma zařízení.Blokové schéma znázorňuje uspořádání zařízení, které sestává z dávkovací kolony 1,kterou tvoří kapilára opatřená na vstupu dávkovacím kohoutem Ž a ve středu odbočkou lgústicí do separační kolony 5 k detektoru 7.První elektroda l, umístěná na vstupu dávkovací kolóny 3, je...

Uzávěr kolony filtračního aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249680

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fiala Josef, Mainer Petr, Zejda Jiří

MPK: F16J 13/16

Značky: aparátu, kolony, uzáver, filtračního

Text:

...může být řešeno tím, že horní část pomooného rámu,opatřená hřídelem a exoentrem,je upevněna v pomocném rámu otočně.Výhodou uvedeného řešení dle vynálezu je především defi-í novaná upínací sila na víko kolony filtraěního aparátu, která může být v jistých mezích regulována otáčaním vymezovacího šroubu. Je to dáno tím, že ovládací páka exoentru jeév uzavře-. ném stavu vždy ve stejné poloze. Další výhodou jsou vhodné pákové poměry mezi...

Vstupní část kolony pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231895

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vodička Luděk, Adamcová Eva, Březina Milan, Moravec Vladimír, Kříž Josef

MPK: G01N 31/08

Značky: preparativní, kapalinovou, vstupní, část, chromatografii, kolony

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina přiváděná do chromatografické kolony je vedena kuželovitě se rozšiřujícím prostorem hlavy kolony, která je vyplněna kuličkami z inertního materiálu. Podle vynalezu je v širší části kuželového prostoru hlavy umístěna přepážka, výhodně sítko, průchozí pro kapalinu a neprůchozí pro kuličky z inertního materiálu.

Způsob řízení odháněcí a rektifikační kolony při výrobě koksárenského benzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222804

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kilnar Ladislav, Jach Zdeněk

Značky: výrobe, řízení, koksárenského, kolony, způsob, odháněcí, benzenu, rektifikační

Zhrnutie / Anotácia:

Řízení technologického procesu podle vynálezu spočívá v tom, že charakteristická a určující teplota složení destilátu i destilačního zbytku při výrobě koksárenského benzenu je dána teplotou parní nebo kapalné fáze v tzv. kontrolním patře destilačního za řízení. Této teploty se využívá k regulaci množství zpětného toku na hlavu destilačního zařízení. Kontrolní patro se vyznačuje tím, že teplota v tomto místě určuje dokonale změny ve složení...

Způsob čištění srážecí kolony s vytvořenými usazeninami při výrobě amoniakové sody

Načítavanie...

Číslo patentu: 225125

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dust Hanspeter, Dahlkötter Horst, Meyer Albert

Značky: kolony, srážecí, usazeninami, vytvořenými, čištění, výrobe, způsob, amoniakové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění srážecí kolony s vytvořenými usazeninami při výrobě amoniakové sody promýváním této kolony vodným roztokem obsahujícím amoniak, vyznačený tím, že se proplachovanou kolonou vede absorpční médium, které se po průchodu proplachovanou kolonou vede do zařízení pro sycení solí.

Pohyblivý uzáver kolóny pre kvapalinovú fromatografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228646

Dátum: 01.01.1986

Autor: Berek Dušan

MPK: B01D 15/08

Značky: kvapalinovú, uzáver, kolony, fromatografiu, pohyblivý

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý uzáver kolóny je určený pre odvetvia, v ktorých sa uplatňuje kvapalinová chromatografia. Podstata pohyblivého uzáveru, pozostávajúceho z telesa uzáveru, vyhotoveného z nehrdzavejúcej ocele, na ktorom sú vytvorená radiálne zárezy na rozvod kvapaliny, z prívodnej kapiláry, privarenej na telese uzáveru a polytetrafluoretylénového piestika spočíva v tom, že polytetrafluoretylénový piestik je zdeformovaný v kolóne prítlačnou maticou a...

Zařízení pro nanášení kapalné fáze na kapilární kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 223571

Dátum: 01.09.1984

Autori: Gladyšev Vjačeslav Valentinovič, Mistrjukov Elektron Alexandrovič, Gavrilov Viktor Vasiljevič, Savičev Lev Sergějevič

Značky: kapilární, fáze, nanášení, kolony, zařízení, kapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení kapalné fáze na kapilární kolony se týká plynové chromatografie, zejména kapilární plynové chromatografie. Zařízení obsahuje termostat s ohřívačem, a dále podávací válečky a pohon. Novým prvkem zařízení je vibrátor s podávací kazetou umístěnou na jeho kotvě a proporcionální regulátor, přičem vibrátor je uspořádán ve svislé poloze. Zařízení slouží pro plynovou chromatografii.