Patenty so značkou «kolies»

Výsuvné hrotové zariadenie na zlepšenie záberových vlastností kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7347

Dátum: 02.02.2016

Autori: Abrahám Rudolf, Hujo Ľubomír, Drlička Róbert, Chrastina Jozef, Majdan Radoslav

MPK: B60C 27/06, B60C 27/20

Značky: kolies, vlastností, hrotové, záberových, výsuvné, zariadenie, zlepšenie

Text:

...čapov k ovládacím pákam. Pomocou hrotov, ktoré prečnievajú nad pneumatiku, sa zväčší záberová sila hnacieho kolesa, čím sa zníži preklz, a tým sa podstatne znížia straty výkonu preklzom a zvýši sa celková ťahová sila, rýchlosť a stabilita.Po dokončení práce sa hroty vplyvom spätnej jazdy stroja zasunú do drážok v pneumatike, zaistia sa zovretím ovládacieho lanka k disku kolesa a následne sa stroj môže presúvať po spevnených cestách.Prehľad...

Integrovaný elektrický pohon kolies v kyvných ramenách podvozka bezobslužného pozemného vozidla (UGV)

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7231

Dátum: 03.09.2015

Autori: Ferencey Viktor, Madarás Juraj, Bugár Martin

MPK: B60K 7/00

Značky: vozidla, pohon, pozemného, ugv, integrovaný, kyvných, kolies, ramenách, elektricky, bezobslužného, podvozka

Text:

...terénoch a na komplikovane členených povrchoch. Systém predpokladá prevádzku integrovaného elektrického pohonu kolies v náročných terénoch s vodnými prekážkami, kde všetky komponenty navrhovaného systému sú chránené pred účinkom vody.Prehľad obrázkov na výkreseNa priložených výkresoch (obrázok č. l, obrázok č. 2, obrázok č. 3, obrázok č. 4, obrázok č. 5) je schematicky znázomená konštrukcia integrovaného elektrického pohonu kolies v kyvných...

Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6941

Dátum: 04.11.2014

Autori: Pandová Iveta, Panda Anton, Ružbarský Juraj, Zajac Jozef, Jurko Jozef

MPK: F16C 33/36, F16C 23/00

Značky: ložisku, automobilov, kuželíkov, uloženie, kuželíkovom, kolies, usporiadanie, určenom

Text:

...zmienili, že najpodstatnejší vplyv na takéto ložiská má dodržanie dvoch princípov, že osi valivých telíesok - kuželíkov, os obežnej dráhy vnútomého krúžku a os obežnej dráhy vonkajšieho krúžku sa pretínajú v jednom bode a ideálnym bodom dotyku medzi opemým čelom vnútomého krúžku a guľovými čelami kuželíkov je stred efektívnej šírky opemého čela vnútomého krúžku a stred medzikružia guľových čiel kuželíkov. Ak ale konštruujeme ložiská určené na...

Zátka na označovanie smeru otáčania kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6734

Dátum: 02.04.2014

Autor: Vančo Roman

MPK: B60R 19/00, B60R 13/00, B60B 3/00...

Značky: otáčania, zátka, směru, označovanie, kolies

Text:

...z ktorých každá má označenie šípkou smer otáčania kolesa. Dve a dve zátky sú na označenie a rozlíšenie pravej strany červenej farby a ľavej strany modrej farby. Na každej zátke je ešte písmenami PP označenie predného pravého, ZP zadného pravého, PĽ predného ľavého a ZĽ zadného ľavého kolesa.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, ktorý znázorňuje na obr. l zátku podľa technického riešenia,...

Prípravok na sťahovanie ložísk, remeníc a ozubených kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6730

Dátum: 02.04.2014

Autor: Lauro Emil

MPK: B25B 27/02

Značky: prípravok, ozubených, kolies, sťahovanie, ložísk, řemenic

Text:

...matice. Ramená pri držiaku majú pozdĺžny otvor na umiestnenie čeľustí a priečny otvor so závitom pre zaisťovaciu skrutku na zaistenie čeľuste v ramene. V matici je naskrutkovaná skrutka s hrotom zaisteným poistnou skrutkou. Homý koniec skrutky je vybavený vratidlom s minimálne dvoma predĺžiteľnými alebo nastaviteľnými ramenami. Vnútomé konce čeľustí sú vybavené pätkami pozostávajúcimi zo závesu tvaru obráteného U, v ktoromje namontovaný dvomi...

Čelný kolesový nakladač riadený paralelným natáčaním pojazdových kolies súhlasne s otočnou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5957

Dátum: 05.12.2011

Autor: Franta Matúš

MPK: B62D 7/02, E02F 9/00

Značky: súhlasne, paralelným, riadený, nadstavbou, kolesový, nakladač, otočnou, čelný, kolies, pojazdových, natáčaním

Text:

...pri minimálnom poškodení podložia pod strojom,- menšie opotrebenie pneumatik a úspora energie oproti nakladačom riadených šmykom,- dobrý výhľad operátora na vykonávanú prácu - pri pohybe stroja sa pozerá priamo vpred, keďže kabína je vždy natočená v smere jazdy,- zmenu hlavnej funkcie stroja (nakladač možno použiť ako minirýpadlo).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnene pomocou obrázkov l, 2, 3, 4 a 5 na...

Spôsob a zariadenie na detekciu kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15642

Dátum: 21.06.2011

Autor: Nagy Olivér

MPK: G01S 13/88, G01S 13/58, G01S 13/91...

Značky: zariadenie, kolies, spôsob, detekciu

Text:

...jazdy 3. Vozidlo 1 má kolesá 4,ktoré vyčnievajú z karosérie 5 vozidla 2 smerom nadol, a pritom sú - aspoň čiastočne - na bokoch karosérie vo vybraniach vozidla odkryté, tzn. sú viditeľné z boku.0017 Dopplerovo lidarové alebo radarové zariadenie 6 vysiela zohniskovaný lidarový alebo radarový merací zväzok žiarenia 7 šikmo k smeru jazdy 3 zo strany jazdnej dráhy 1 tesne nad povrch jazdnej dráhy tak, aby meracl zväzok žiarenia 7 zasiahol...

Zariadenie a spôsob detekcie kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15641

Dátum: 21.06.2011

Autor: Nagy Olivér

MPK: G01S 13/58, G01S 13/91, G01S 17/88...

Značky: kolies, zariadenie, detekcie, spôsob

Text:

...ďalej detegované kolesá 4 vozidla 1, ako bude ešte podrobnejšie vysvetlené neskôr. Na tento účel je k zariadeniu 6 sériovo zapojené aj vyhodnocovacie zariadenie 8, ktoré vykonáva príslušné vyhodnocovania prijímanej frekvencie meracieho zväzku žiarenia 7. Lidarové/radarové zariadenie 6 a vyhodnocovacie zariadenie 8 tvoria takto spolu jedno zariadenie 9 na detekciu kolies 4 vozidla 1.0015 Dopplerovo lidarové/radarové zariadenie 6 môže byt...

Zariadenie a spôsob detekcie osí kolies vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10148

Dátum: 01.10.2009

Autor: Nagy Olivér

MPK: G08G 1/015, G08G 1/04

Značky: detekcie, vozidla, zariadenie, spôsob, kolies

Text:

...určité vozidlo,ktorého body dosadnutia kolies (a tým náprav) nie sú práve v mieste svetelnej čiary, takže zo strany dopadajúca svetelná čiara prinajmenšom čiastočne svieti pod vozidlo, javí sa obraz svetelnej čiary na snímke presadene zalomený, t.j. v mieste jej zmeny smeru sa prejaví tiež určité presadenie. Preto treba monitorovať iba priebeh jedinej svetelnej čiary v obrazovej snímke ohladom tohto kritéria, aby sa vykonávala detekcia...

Dvojica ozubených kolies, najmä s ozubením vyrobeným práškovou metalurgiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286833

Dátum: 18.05.2009

Autor: Derflinger Karl

MPK: F16H 55/02, B22F 5/08

Značky: ozubených, kolies, ozubením, metalurgiou, vyrobeným, najmä, dvojica, práškovou

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná dvojica ozubených kolies, najmä s ozubením vyrobeným práškovou metalurgiou, pričom proti sebe stojace profily (4) majú vydutosť šírky. Kvôli vytvoreniu výhodných konštrukčných podmienok je navrhnuté, že vydutosť šírky proti sebe stojacich profilov (4) obsahuje jednostranné skosenie línie profilov (5a). Jednostranné skosenie línie profilov (5a) profilu zubov jedného ozubeného kolesa (1) a profily (4) druhého kolesa (2) ležia na...

Trávna kosačka s pohonom zadných kolies, opatrená spojkovým ústrojenstvom pre pohon všetkých štyroch kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12326

Dátum: 18.02.2008

Autor: Rivolta Pierluigi

MPK: A01D 34/10, A01D 34/08, A01D 34/46...

Značky: kosačka, všetkých, pohon, kolies, opatřená, štyroch, spojkovým, trávna, pohonom, ústrojenstvom, zadných

Text:

...operácie koseniazhoršené, pričom bezpečnosť obsluhy je rovnako zhoršená, 0007 Ďalším úkolom tohto vynálezu je vyvinúť samohybnú trávnu kosačku, schopnú zaistiť prepnutie systému pohonu zadných kolies na systém pohonu všetkých štyroch koliestak, aby ich bolo možné ľahko zapojiť alebo rozpojiť, čoprispieva k zníženiu spotreby a opotrebenia V súvislosti s pohonom štyroch kolies, a to obmedzením využívania tohto pohonného systému len v...

Zariadenie na opracovanie jazdných profilov kolies dvojkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286041

Dátum: 02.01.2008

Autori: Čubr Jaromír, Brabec Pavel, Krejčík Roman, Zábranský Václav

MPK: B23B 5/00

Značky: zariadenie, kolies, profilov, jazdných, dvojkolesia, opracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na opracovanie jazdných profilov kolies (K) koľajových vozidiel pozostáva z páru kladiek (31) na pohon každého kolesa (K). Skriňa (3') jednej kladky (31') je pevná a medzi skriňami (3) kladiek (31) a rámom (1) je usporiadané prítlačné ústrojenstvo (4). Pod kladkami (31, 31') je proti jazdnému profilu kolesa (K) nožová hlava (5) s nástrojom (51).

Ozubenie evolventne odvaľovacím spôsobom obrobených ozubených kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6091

Dátum: 20.01.2007

Autori: Gutmann Peter, Li Jin Hong

MPK: F16H 55/02

Značky: odvalovacím, ozubenie, spôsobom, obrobených, kolies, evolventne, ozubených

Text:

...pätovým kužeľom po celej dĺžke zuba, pretože ozubenie kužeľového kolesa má často - hlavne v oblasti obojstranných koncov ozubenia s najmenším, respektíve najväčším priemerom - navýšenie obrysu päty zuba. V istých oblastiach tým môže cez dĺžku zuba, respektíve cez rozpätie rozstupového kužeľa, vzniknúť pri kužeľovom kolese priebeh päty zuba líšiaci sa od kužeľového tvaru.001 l Keď boky zubov dvoch susedných zubov prechádzajú do seba priamo bez...

Nástroj na frézovanie ozubených kolies s vymeniteľnými rezacími vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16860

Dátum: 11.12.2006

Autori: Cole John, Kranker Robert

MPK: B23C 5/22, B23F 21/22

Značky: ozubených, nástroj, kolies, frézovanie, vložkami, řezacími, vyměnitelnými

Text:

...vložku 18 a držiak 20. Držiak 20 pripája rezaciu vložku 18 k hlave 12 rezača s horným povrchom takým spôsobom, ktorý sa podrobnejšie opíše nižšie. Rezacia vložka 18 je výhodne odnímateľne pripojená k držiaku 20. Odborníkom v oblasti techniky bude zrejmé, že rezacia vložka 18 sa môže odňať z držiaka 20, aby sa mohla naostriť. Rezacie vložky 18 sa môžu naostriť oddelene od držiakov 20. Vjednom uskutočnení sa rezacie vložky 18 môžu odňať z...

Spôsob stanovenia geometrií ozubení páru ozubených kolies dvoch ozubených kolies s pretínajúcimi sa osami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4247

Dátum: 01.02.2006

Autor: Gutmann Peter

MPK: F16H 55/02

Značky: páru, stanovenia, geometrií, spôsob, kolies, dvoch, pretínajúcimi, osami, ozubení, ozubených

Text:

...sa preto ukončuje v bode, na ktorom sa nachádzazub virtuálneho pastorka, použitý pre výpočet bokov zubov pri postupe odvaľovania, v symetrickom. postavení vmedzere zubov virtuálneho korunového kolesa. Predčasným ukončením konjugovaného generovanía sa tak vypočítava geometria boku zubu virtuálneho korunového kolesa, po ktorom sa môže napoly odvalit vopred daný virtuálny zub pastorka. Vypočítaný bok zubu sa tak znázorňuje v...

Spôsob rozšírenia okrajov dutej rúrkovitej tyče, napríklad koncov stabilizačnej tyče nápravy zadného zavesenia kolies motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2359

Dátum: 30.01.2006

Autori: Courteaux Marc, Debrie Jean-jacques

MPK: B21D 41/00, B60G 21/00, B21D 53/00...

Značky: například, zadného, okrajov, rozšírenia, nápravy, spôsob, motorového, dutej, zavesenia, stabilizačnej, rúrkovitej, koncov, kolies, vozidla, tyče

Text:

...tyč v zobrazenej zadnej náprave nákres 3 predstavuje spôsob realizácie dutej stabilizačnej rúrkovitej tyče podľa vynálezu nákres 4 zobrazuje zväčšený pohľad na rozšírenú časť okraja stabilizačnej tyče získanú spôsobom. podľa vynálezu a nákres 5 je graf zobrazujúci vývoj V čase a teplote počas operácie zatlačenia každého okrajastabilizačnej tyče vykonanej spôsobom podľa vynálezu.0014 Vynález bude opísaný v prípade realizácie...

Pár ozubených kolies z korunového kolesa a pastorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8003

Dátum: 09.12.2005

Autori: Stettinger Heinrich, Gutmann Peter, Zerling Frank

MPK: F16H 55/08, F16H 48/10

Značky: pastorka, kolesa, kolies, ozubených, korunového

Text:

...využiť väčšiu časť bokov zubov korunového kolesa. Na druhej strane umožňujetiež - pri konštantnom uhle záberu - radiálne zvonku smerom dovnútra zmenšujúce sa posunutie základného profilu krajne výhodným spôsobom aktívne využitie zubov korunového kolesa na väčšej radiálnej šírke. Dĺžka čiary dotyku acelkové prekrývanie ozubeniakorunového kolesa je výhodne zvýšená.0010 Podľa výhodného uskutočnenia páru ozubených kolies podľa vynálezu z...

Spôsob výmeny predných kolies pri trojkolesovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3662

Dátum: 18.11.2005

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: B62K 5/00

Značky: trojkolesovom, výměny, spôsob, vozidle, kolies, predných

Text:

...následne spôsobuje nutnosť väčšieho fyzického úsilia pri ich umiesťovaní na vhodnékonzoly alebo vyššiu pravdepodobnosť poškodenia pri ich0009 V svetle zhora uvedených skutočnosti vyvstáva celkom jasne potreba vyvinúť spôsob, ako je spôsob podľa tohto vynálezu, ktorý umožní uskutočňovať výmenu predných kolies trojkolesového vozidla, opatreného dvoma prednými riaditeľými kolesami, a to bez výrazného fyzického úsilia0010 Úlohou tohto vynálezu...

Zariadenie na šport a/alebo hobby so šľapacím pohonom kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7910

Dátum: 02.03.2005

Autori: Ungár Soma Gábor, Göczey András

MPK: B62K 1/00

Značky: šport, pohonom, šľapacím, hobby, zariadenie, kolies

Text:

...zabezpečená vytvorením trecej sily vygenerovanej medzi kolenami - čiastočne spodnou časťou nohy - a jednou z bočných platničiek z horizontálnej reakčnej sily krútiaceho momentu generovanej excentrickouzáťažou, striedanim činnosti státia a tlačenia.Iked je toto zariadenie rýchlejšie a lepšie manipulovateľné ako skejtbord, existuje tu riziko prevrhnutia sa dopredu alebo dozadu,predovšetkým pri vyšších rýchlostiach, ktoré môžu byť dosiahnuté...

Zariadenie na nastavovanie rozchodu kolies tej istej nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2987

Dátum: 14.10.2004

Autor: Guesdon Alain

MPK: B62D 49/00

Značky: nastavovanie, istej, nápravy, rozchodu, kolies, zariadenie

Text:

...vzájomne spojených čapmi umožňuje jednak nastaviť rozchod kolies ako aj zmenu smeru riadenia v porovnani so zariadeniami opísanými v tu citovaných dokumentoch, kde zmenu šírky rozchodu kolies a zmenu smeru riadenia zabezpečovali dve od seba nezávislé zariadenia.Samozrejme, v dokumentácii US 4 241 803 ide o štyri osi čapov, ktoré sú usporiadané podľa vrcholov geometrickej sústavy, ktoré vytvárajú deformovateeľný rovnobežník, ale...

Spôsob recyklovania kolies z hliníkových zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17305

Dátum: 08.09.2004

Autori: Bitton Daniel, Lobel Thomas

MPK: B02C 23/08, C22B 21/00, C22B 7/00...

Značky: kolies, zliatin, recyklovania, spôsob, hliníkových

Text:

...viacerých separátnych skladovacích priestorov. Tieto kolesá môžu ísť separátne cez zvyšok procesu,ked sa nespracovávajú iné kolesá z hliníkových zliatin.-3 0016 Kontaminanty 13 sa odstraňujú napriklad umiestnením na odkláňacl pás 12 a skladujú v inom priestore (krok 14), kde sa potom môžu zbierať v kroku 16. Okrem toho akékoľvek koleso, ktoré nie je vhodné pre recyklovanie (napr. nie je vyrobené z hliníkovej zliatiny) sa taktiež môže odkloniť...

Spôsob výroby ráfikov kolies z ľahkých zliatin a ráfiky vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3538

Dátum: 23.04.2004

Autor: Afeltra Umberto

MPK: B21D 53/26, B60B 3/00, B60B 21/00...

Značky: spôsob, ráfiky, kolies, výroby, zliatin, ľahkých, vyrobené, ráfikov, týmto, spôsobom

Text:

...2-19.0015 Ďalším cieľom predloženého Vynálezu je ráfik kolesa z ľahkých zliatin, ako je opísané V pripojenom patentovom nároku 20.0016 Ďalšie vlastnosti a výhody Vynálezu budú lepšie pochopenéz nasledujúceho podrobného opisu jeho výhodného uskutočnenia, ktoré je uvedené ako neobmedzujúci príklad, vzťahujúci sa k pripojeným obrázkom, kde- obrázok 1 znázorňuje perspektívny pohľad na ráfik kolesa z ľahkých zliatin pre automobil- obrázok 2...

Zariadenie na zaistenie kolies automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3665

Dátum: 02.12.2003

Autor: Mánek Aleš

MPK: F16B 41/00, B60B 7/16

Značky: automobilů, kolies, zaistenie, zariadenie

Text:

...hlavy skrutky. Na obr. 2 je táto zoskrutkovaná zostavapred vytiahnutím kľúča, na obr. 3 je uzamknutá skrutka a celá zostava zakrytá tesniacim členom proti nečistotám. Na obr. 4 je približne V dvojnásobnej mierke prierez krycím puzdrom. Obr. 5 znázorňuje zostavu so vsadeným zámkom vo vnútri náboja kolesa, obr. 6 znázorňuje zostavu so vsadeným zámkom zvonku náboja kolesa a obr. 7 prierez krycím prvkom V podobe uzavretého puzdra hrncovitého...

Spôsob kontroly tlaku vzduchu kolies vozidiel vybavených pneumatikou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2194

Dátum: 22.07.2003

Autori: Schraudolf Siegfried, Neumann Erwin, Motzkus Andreas

MPK: G01L 17/00, B60C 23/00, G01M 17/02...

Značky: pneumatikou, tlaku, vybavených, kontroly, vozidiel, spôsob, kolies, vzduchu

Text:

...pre kolesá vozidiel vybavené pneumatikami, s obežným bubnom a otočným upínacím vretenom pre koleso vozidla,ktoré sú relatívne posuvné proti sebe pomocou posuvného zariadenia, sa stroj na optimalizáciu dosadnutia na uskutočňovanie spôsobu vyznačuje tým, že je prítomné zariadenie na meranie sily stanovujúce pritlačnú silu kolesa vozidla a zariadenie na meranie dráhy, stanovujúce relatívnu polohu obežného bubna k upinaciemu vretenu a že...

Výplet kolies, najmä kolies bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281717

Dátum: 11.05.2001

Autor: Mráz Jiří

MPK: B60B 1/00

Značky: kolies, najmä, bicyklov, výplet

Zhrnutie / Anotácia:

Výplet kolies obsahuje súbor špíc, z ktorých každá má obidve upevňovacie ukončenia (1), (2) kruhového priečneho profilu a koniec jedného z nich je vybavený šošovkovitou hlavičkou (2.1) a upevnený o náboj kolesa, pričom koniec druhého z nich obsahuje koncový závit (1.1) a je pomocou matice pripevnený k ráfiku alebo ráfu kolesa. Ukončenia sú spojené driekom (4), ktorý je plošne sploštený do tvaru, ktorého priečny profil je obdĺžnik alebo ovál so...

Zariadenie na riadenie kolies prednej a zadnej nápravy motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280132

Dátum: 10.05.1995

Autori: Apetaur Milan, Bezděk Antonín

MPK: B62D 7/14

Značky: motorového, zariadenie, prednej, vozidla, kolies, nápravy, zadnej, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na riadenie kolies prednej a zadnej nápravy motorového vozidla umožňuje nastaviť tri režimy riadenia, a to dva režimy tzv. krabieho kroku a jeden režim riadenia s plynulou zmenou prevodového pomeru, prebiehajúci od i = +0,5 do i = -1 v závislosti od veľkosti uhla natočenia predných kolies. Zariadenie obsahuje v prepojení medzi riadiacim mechanizmom kolies prednej nápravy a riadiacim mechanizmom kolies zadnej nápravy prvý a druhý...

Zariadenie na blokovanie diskov kolies proti krádeži vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 701

Dátum: 05.01.1995

Autor: Vravušek Ivan

MPK: B60R 25/00

Značky: kolies, krádeži, diskov, blokovanie, proti, vozidiel, zariadenie

Text:

...výstup Ilkom - k zasahovaniu do žliabka disku 1. K uzamykaniu sústavy je zámková tyč Q opatrená napriklad známou sústavou obvodových zahlbeni lg korešpondujúcich s neznázornenými zámkovými elementami val ovćho prstencovćho zámku 17. Zámok tohoto prevedenia je vybavenýreferenčným ukazovateľom 18, napríklad pre nastavenie rady číselnékódu.Pri zachytávaní dostatočnej pevnosti dimenzie, môže byť mechanický istič g V časti svojej dĺžky...

Podvozky železničných vozidiel s variabilným rozostupom kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 281265

Dátum: 11.05.1994

Autor: Landa Isidro Nardiz

MPK: B61F 3/16

Značky: rozostupom, železničných, vozidiel, variabilným, podvozky, kolies

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozky železničných vozidiel s variabilným rozchodom kolies pozostávajúce z centrálneho rámu (1), ku ktorému sú pripevnené štyri výkyvné ramená na čapoch (2), na konci každého ramena sú ložiskové puzdrá na každý kolesový montážny uzol (3), ktorý sa priečne pohybuje, kolesový montážny uzol môže byť nastavený do obidvoch pozícií zodpovedajúcich dvom rozchodom, pričom protiľahlá časť každého ramena spočíva na špirálovej pružine (4), ktorej nižší...

Dopravné spojenie aspoň dvoch vozidiel, vedúce stopu s riadenými jednotlivými sadami kolies podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280275

Dátum: 06.04.1994

Autori: Jassat Raimund, Rose Rolf-dieter, Stradtmann Hinnerk

MPK: B61F 5/44, B61F 3/12

Značky: riadenými, podvozku, jednotlivými, kolies, stopu, aspoň, spojenie, vozidiel, dopravné, sadami, dvoch, vedúce

Zhrnutie / Anotácia:

K tuhému natáčaciemu zariadeniu je priradené zariadenie (e1 až e3) vlastného riadenia jednotlivých súkolesí podvozka (3, 4) s vlastnou riadiacou pružnosťou.

Prípravok na stredenie a upínanie ozubených kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 271

Dátum: 09.09.1993

MPK: B23Q 3/06

Značky: ozubených, upínanie, stredenie, kolies, prípravok

Text:

...je počtem stupňů odpovidaj.í.cí.cl 1 jednomu zubu. Získá se tak vzdálenost jednotlivých os exentrickýel oblouků ,p()l.)ř.ĺ|)cltiě otvorů pro umistčni. kul.i.ček v kruhové klleciPřipravek podle Llvedenćho technického .řešení umožňuje upnutí a přesné vycentrování ozubenýcl) kol jakékoĺliv velikosti . s .různým počtem zubů a s různým skionem zubů. Vzhledem k nmĺlé stykovć bodové pĺloše mezi. kulgičlcou a zubem je prakticky vyloučenn jakákoĺliv...

Lisovacia forma na tvarovanie obručí kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 136

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pospíšil Vladislav, Sládek Pavel, Trubačíková Drahomíra

MPK: B29C 43/02

Značky: lisovacia, tvarovanie, kolies, obručí, forma

Text:

...zabezpečuje dokonalé vyplnění lisovací formy a kvalitní povrch hotového výlisku. Tvarové řešení -škrtíci mikroštěrbiny musí být takové, aby přebytečnýmohl být touto přétokové drážky a zároveň zde dostatečně rychle zesíťoval. Tím škrtící mikroštěrbiny lisovacíholisovací materiál mikroštěrbinou vyveden doformy dochází vlivem rozkladu nadouvacího systému35 až 40 . čímž by se případné nedoliskyna povrchu výrobku mnohem viceprojevi 1 y.Přehled...

Poloautomatická frézka na úpravu čiel zubov ozubených kolies s vonkajším ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269516

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skoupa František

MPK: B23C 3/12

Značky: ozubených, čiel, zubov, poloautomatická, ozubením, vonkajším, kolies, úpravu, frézka

Text:

...minimalizuje čelné zaeekávania ozubaných kolies pri ich zasúvani do vzájomného záberu pri radeni prevodových stupňov v prevodových skriniach.Priklad vyhotovenia poloautometickej frézky podla vynálezu je schématicky znázornený na priloženom výkrese. kde obr. 1 predstavuje nárys stojana s dvoma, naproti sebe orientovanými nástrojovými jednotkami a s čiastočným rezom v plášti stojana, ktorým sa epristupňuje pohľad na upinacie vreteno obrobku...

Hybridná kolaj pre kolajové vozidlá dvojakého rozchodu kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 266293

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lechan Vladimír, Kišš Pavol, Máriássy Gustáv Tech, Kollár Igor

MPK: E01B 5/18, E01B 9/66

Značky: koľajové, dvojakého, hybridná, rozchodu, kolies, vozidla, kolaj

Text:

...svojim maximálnym plošným rozmerom na opernej ploche rebrovej koľajovej podkladnice a skrutka, spojujúca pridržnicu s nosnou koľajnicou je uložená v otvoroch vonkajšej koľajovej spojky, zvíslice nosnej koľaje, vnútornej koľajovej spojky, rozpernej trubky a dlhšieho ramena pridržnice.Vâaka horizontálnej tuhosti prídržnice, ktorú zaručuje, ktorú vlastne zabezpečuje jej kratšie, horizontálne orientované rameno, ani po mnohoročnej prevádzke...

Zariadenie na odstraňovanie nečistot z kolies automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266269

Dátum: 13.12.1989

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60S 3/06

Značky: odstraňovanie, nečistot, kolies, zariadenie, automobilov

Text:

...čo si nevyžaduje použitie vody ani pripojenie na elektrickú siet nakoľko valce sú prepojené mechanickým prevodom a ich otáčanie je vyvodené aspoň od jednej nápravy automobilu. Zariadenie je použiteľné pre všetky typy automobilov a pre všetky druhy dezénov pneumatik. obsluhu zariadenia vykonáva vodič automobilu z priestoru kabíny. Zariadenie je možné na základe jeho stavebnicovej konštrukcie ľahko rozložiť a prepravovať. Čistenie je...

Zariadenie zabezpečujúce dokonalé odvalovanie kolies automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265791

Dátum: 14.11.1989

Autor: Ivanič Ivan

MPK: B62D 15/00

Značky: zariadenie, kolies, automobilů, zabezpečujúce, odvalovanie, dokonalé

Text:

...podľa vynálezu je zabezpečenie dokonalého odvalovania všetkých kolies automobilu aj pri nerovnakom prepružení kolies. V dôsledku toho sa zmenší valivý odpor, zníži sa spotreba pohonných hmôt, opotrebenie pneumatík a zlepšia sa jazdné vlastnosti atomobilu.Na priloženom výkrese je schematicky znázornený pôdorys zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie podľa vynálezu pozostáva z mikropočítača l pracujúceho V reálnom čase, ktorý je výstupným...

Reťazový dopravník s konštantnou vzdialenosťou hnacích a hnaných reťazových kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 263551

Dátum: 11.04.1989

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal, Frič Otto

MPK: B65G 23/44

Značky: reťazový, hnaných, konštantnou, hnacích, kolies, reťazových, dopravník, vzdialenosťou

Text:

...reťazí a retazových kolies, pri SÚčasnom znížení predlžovania reťazí. Zmenšenie uhlu opásania ovplylvní zníženie klzných a valivých strát, čo sa prejaví taktiež vo zvýšení životnosti reťazí a retazovýclt kolies, pri znížení predlžovania reťazí, pri úspore dimenzovania pohonu o 35 -9/9 v závislosti od prenášaných výkoniov, s d padom na úspory eiergiĺ.Na výkrese je schematicky naznačené prevedenie zariadenia podľa predmetného vynálezu v...

Zariadenie na meranie profilu bokov zubov ozubených kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 243755

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štefec Rudolf, Kubelka Jioí

MPK: G01B 6/20

Značky: profilů, ozubených, bokov, kolies, meranie, zariadenie, zubov

Text:

...pravítko 4, na ktorom je lineárny merací člen 5.Funkcia zariadenia na meranie profilu bokov zubov ozubených kolies podľa obr. je nasledovnáValček 2 s priemerom d umožňujúcim jeho styk s bokmi zubov meraného koliesa na rozstupovej kružnici sa nasadí na základné pravítko 1 vo vzdialenosti r 2- od stredu otočného čapu s uhlovým meracím členom 3,pričom teoreticky platíkde R je polomer roztupovej kružnice uhol záberu meraneho ozubeného...

Vozidlo s difereucovaným pohonom hnacích kolies regulovaným od riadiaceho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245518

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Zemanová Elena

MPK: BG2D 65/02

Značky: vozidlo, pohonom, mechanizmu, hnacích, difereucovaným, kolies, riadiaceho, regulovaným

Text:

...páku radenie 11 v neutrálnej polohe, t. j. západka 14 je zaistená v prvej zubnej medzere segmentu konzoly 12. Po rozbehnutí mo-toru sa uvoľní spojka a pri jazde dopredu sa radiaca páka 11 po stlačení páčlky 15 natáča dopredu pri súčasnom stlačovaní pedálu akcelerácie. Natáčaním radiacej páiky 11 smerom dopredu natačajú sa páčky 22, 23 a regulačná páčky 24, 25 v smere šípok. Po dosiahnutí vhodnej rýchlosti sa radiaca páka 11 zaistí v...

Zariadenie na indukčné kalenie ozubených kolies so šikmým ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252986

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šuška Štefan

MPK: C21D 9/32

Značky: ozubených, šikmým, indukčne, kolies, ozubením, kalenie, zariadenie

Text:

...1 predstavuje pozdĺžny rez zariadením a obr. 2 rez A-A.Zariadenie pozostáva z rámu 2, ktorý je na spodnej časti opatrený závesmi 3 vodiacich kladiek 4, prostredníctvom ktorých jerám 2 uložený v dráhach podstavca 1. Ram 2 nesie vaňu 5, v ktorej je prostredníctvom radiálnych ložísk 7 a axiálneho ložiska B uložený hriadeľ 6, ktorý má na spodnom konci Lipravené pootáčacie zariadenie, pozostávajúca z volnobežnej spojky 14, ktorej ozubenie je v...

Dvojmontáž pojazdových kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 236833

Dátum: 15.03.1987

Autori: Urbánek Henrich, Chochula Emil

MPK: B60B 11/00

Značky: dvojmontáž, kolies, pojazdových

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojmontáž pojazdových kolies je určená hlavne pre poľnohospodárske traktory. Účelom vynálezu je umožniť upevnenie prídavného kolesa ku kolesu základnému bez potreby disku a bez demontáže základného kolesa. Prídavné koleso je tvorené, zhodne ako koleso základné, ráfom so zvýšenými pätkami, pričom je prídavné koleso pritiahnuté k základnému kolesu skrutkami s hákom zachyteným za pätky základného kolesa.