Patenty so značkou «kolesového»

Pôdna fréza ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7223

Dátum: 04.08.2015

Autori: Dado Miroslav, Hnilica Richard, Messingerová Valéria, Slugeň Jozef, Stanovský Miroslav, Hnilicová Michaela, Ferenčík Michal

MPK: A01B 39/22, A01M 21/02, A01G 23/00...

Značky: kolesového, adaptér, fréza, traktora, lesného, pôdna

Text:

...ktoré majú najväčšie zastúpenie V lesníckej prevádzke, nachádzajú V súčasnosti využitie predovšetkým ako stroje pri výrobe dreva.V horských oblastiach (sklony svahov nad 20 ) sa však stretávame s požiadavkami na riešenie najrôznej ších problémov aj zo strany prípravy pôdy pred umelou alebo prirodzenou obnovou horských lesov, čo po technickej stránke úzko nadväzuje na pohyb lesných kolesových traktorov. Pri týchto traktoroch je prenos...

Drvič nežiaducich nárastov ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7115

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hnilica Richard, Ferenčík Michal, Dado Miroslav, Stanovský Miroslav, Hnilicová Michaela, Messingerová Valéria, Slugeň Jozef

MPK: A01B 39/18, A01B 43/00, A01G 23/06...

Značky: nežiadúcich, adaptér, traktora, nárastov, kolesového, lesného, drvič

Text:

...hydrostatického prenosu energie. Tu si je nutné uvedomiť, že ich percentuálne Využitie V lesníckej prevádzke je vysoké. Táto skutočnosť viedla k myšlienke návrhu drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesné kolesové traktory. LĚSÍlý kolesový traktor ako pohonná jednotka drviča nežiaduceho nárastu doteraz nebol využívaný.Podstata technického riešenia drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesný kolesový traktor spočíva V tom, že V...

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Messingerová Valéria, Slugeň Jozef, Ferenčík Michal, Hnilicová Michaela, Stanovský Miroslav, Hnilica Richard, Dado Miroslav

MPK: B27B 25/00, B62D 49/06, A01G 23/00...

Značky: lesného, traktora, lanovková, adaptér, nadstavba, kolesového

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...

Zavesenie kolesa kolesového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8134

Dátum: 26.03.2008

Autor: Christensen Assar

MPK: B60G 3/26, B60G 7/02

Značky: kolesového, kolesa, vozidla, zavesenie

Text:

...ramena vahadla tak, aby vprípade kompresného pohybu kolesového náboja vrchné nosné rameno prostredníctvom spojovacieho článku a vahadla presunulo vnútomé zakončenie a takýmto spôsobom celé spodné rameno nápravy dovnútra, a v prípade vratného pohybu presunulo ho navonok, aby sa minimalizovali zmenyv šírke rozchodu rovnako pri kompresnom ako aj vratnom pohybe kolesového náboj a.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť zavesenie kolesa,...

Spôsob riadenia aspoň dvoch hnacích elektromotorov cestného alebo terénneho kolesového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282728

Dátum: 21.10.2002

Autori: Ehrhart Peter, Heidelberg Götz, Gründl Andreas

MPK: B60L 11/08

Značky: kolesového, aspoň, vozidla, dvoch, riadenia, cestného, elektromotorov, spôsob, hnacích, terénneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob riadenia aspoň dvoch hnacích elektromotorov (8) cestného alebo terénneho kolesového vozidla (2) v zmysle zabránenia preklzu pri pohone a/alebo zabránenia blokovania pri brzdení a/alebo vytvorenia rozdielu v pohone vpravo/vľavo výhodného z hľadiska dynamiky jazdy, pričom vozidlo (2) je uskutočnené s aspoň jedným hnacím elektromotorom (8), ktorý poháňa hnacie koleso (12) na ľavej strane vozidla (2), a s aspoň jedným hnacím elektromotorom...

Axiálne uchytenie planetových radov kolesového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260270

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vaňo Ján, Masár Ľubomír, Gostanian Edward

MPK: B60K 7/00, F16H 57/12

Značky: kolesového, uchytenie, axiálně, pohonů, radov, planetových

Text:

...je umiestnená hnacina časť a na ktorom je otočne uložený unášač 2 kiolesa opatrený vnútorným vozubením, do ktorého zapadajú prvé satelity 6 a druhé satelity 7. Prvé satelity 6 sú otočne uložené na prvých čapoch B v. rotračnom unášači 10 a zaberajú d-o prvého centrálneho ozubeného kolesa 12 pevne spojeného s hniauným hriadeľom 16. Druhé satelity 7 sú otočne uložené na druhých čapoch 9 v. stabilnom unášasči 11 a zaberajú do druhého...

Prepojenie rámu a riadiacej časti viac kolesového dopravného prostriedku poháňaného ludskou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265766

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tóth Peter

MPK: B62K 21/04

Značky: silou, dopravného, částí, ludskou, poháňaného, kolesového, riadiacej, rámu, prepojenie, prostriedku

Text:

...vložený aspoň jeden elastický kľb łgł, ktorý je s nimi spojený a tvorí ich pohybovu os 9. Elastický kľb lg svojou pružnostou umožní natáčanie riadenia igg pomocou kormidla ggg voči rámu llg pri zmene smeru jazdy. Elastický klb łgl je podľa obr. 2, 3, 5, 6 riešený ako medzikus lgla. Medzikus lgłg znázornený na obr. 2 je napr. z umelej hmoty prípadne gumy, ktorý je spojený s rámom llg a riadením łgg v mieste pohybovej osi 9 napr....

Podhlad, strop kabíny kolesového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259575

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dimun Milan, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Kočalka Štefan

MPK: B32B 5/18

Značky: vozidla, podhlad, kolesového, strop, kabiny

Text:

...je tenká vrstva peny pokrytá vrstvou tenkej ohybnej textílie.Nedostatkom doterajšieho stavu techniky sú vysoké materiálové nároky a vysoká prácnosť pri -kompletacii podhladu kabítn,~v súv-islosti s nutnosť-ou montáže. jednotli.vých ovládacích prvkov na samostatné nosné časti.Uvedené nedostatky rieši tento vynález, 4podľa. ktoréh-o podhľad, strop kabíny kolesoveho vozidlo, tvorený samonosnou vrstvou a .pripadne ďalšími funkčnými vrstvami...

Přípravek pro montáž a údržbu uzlů a dílů na špici kolesového výložníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257671

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pecha Emil, Dočkal Lubomír, Šimůnek Jiří

MPK: E02F 9/00

Značky: kolesového, montáž, dílů, údržbu, uzlů, špici, přípravek, výložníku

Text:

...koleso zůstává umístěno a uchyceno ve svislé poloze na přípravku. Další výhodou je, že přípravek lze použít místo montáž~ ní podpěryůy případech, kdy při údržbě nebo prováděných opravách je nutné podepření kolesového výložníku.Na výkresu je v příkledném provedení schématicky znázorněn předmět vynälezu, kde na obr. 1.je přípravek v bočním pohledu s kolesem a znázorňuje výškovou stavitelnost kloubově uložených.opěrných bodů nosného...

Pohon kolesa kolesového rýpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240056

Dátum: 01.07.1987

Autori: Szekházi Imrich, Paleo Štefan, Staroo Jozef

MPK: E02F 9/20, E02F 3/24

Značky: kolesa, rypadla, pohon, kolesového

Text:

...rýpadel představuje úspora l Kg hmotnosti na špičce výložníku úsporu zhruba 7 kg hmotnosti na celém stroji. Motory a převodovky mohou být umístěny na vrchni stavbě stroje nebo s výhodou jako protizávaži. Připadné momentové rázy se nepřenášejí přímo z kolesa na převodovku, ale utlumí se pružností lane eventuálně řizeným prokluzem. Sniží se tak ztráty vznikajíci poruchami převodů a zvyšuje se využití stroje.Na připojeném výkresu je přiklad...

Stabilizovateľná náprava nehnaného kolesového rýpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240321

Dátum: 15.06.1987

Autor: Beriac Rudolf

MPK: E02F 9/10, E02F 9/08

Značky: kolesového, stabilizovateľná, rypadla, nehnaného, náprava

Text:

...konštrukcia nápravy vzhľadom na konštrukčnú kinematiku nápravy umožňujú zväčšenie rozchodu napravy, čím sa zväčší rozstup oporných bodov a nadväzne aj pracovná stabilita rýpadla. Takáto stabilizácia kolesového rýpadla prináša zjednodušenie spočívajúce v náhrade dvoch oporných pä Aliek fimkcžou valivých kolies, slúžiacich zá roveň k, preprave rýpadl-a. Výhodou je tieži velká svetlá výška, dobrá stabilita, ako aj to, žązmenou uhlu...

Planetová prevodovka kolesového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249950

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gostanian Edward Aršak, Vaňo Ján, Masár Ľubomír

MPK: F16H 3/44

Značky: planetová, převodovka, kolesového, pohonů

Text:

...planétovej prevodovky kolesového pohonu podľa vynálezu, kde je na obr. planétová prevodovka v pozdlžnom reze.Planétová prevodovka kolesového pohonu pozostáva z telesa 1, v ktorom je umiest 4nená hnacia časêĺ. a na ktorom je otočne uložený unášač 2 kolesa, opatrený vnútorným ozubením, do ktorého zvapadajú prve satelity ü a druhé satelity 7. Prvé satelityñ sú otočne uložené na prvých čapoch 8 v rotačnom unášači 1 G a zaberajú do prvého...

Zařízení pro zabezpečení stability kolesového rýpadla při vzniku nežádoucí podpěrné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 230988

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dražný Jaroslav, Zapletal Pavel

MPK: E02F 3/26

Značky: stability, nežádoucí, zabezpečení, kolesového, síly, vzniku, rypadla, podpěrné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečit stabilitu kolesového rýpadla při vzniku nežádoucí podpěrné síly, a předejít tak případné havárii kolesového rýpadla. Vynález řeší tento úkol pomocí zařízení, které snímá deformaci nejméně ze dvou vybraných zatížených částí ocelové konstrukce stroje. Na každé z vybraných zatížených částí ocelové konstrukce stroje je umístěn snímač deformace se spojitým vystupem, jejichž výstupy jsou napojeny na součtový člen, který...

Náhon pojazdu kolesového podvozku najmä hydraulicky poháňaných zemných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227917

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ungero Oskar, Ungero Robert

Značky: kolesového, hydraulický, náhon, strojov, zemných, pojazdu, najmä, poháňaných, podvozku

Zhrnutie / Anotácia:

Náhon pojazdu kolesového podvozku najmä hydraulicky poháňaných zemných strojov, vyznačujúci sa tým, že obsahuje prevodovku otoče a pojazdu ktorá pozostáva z hydromotora /1/ alebo iného hnacieho zdroja, ktorý je spojený s rozšíreným pastorkom /2/ do ktorého spoluzaberá ozubené koleso /3/ ovládacej predlohy, pevne nasadené na axiálne presuvnom hriadeli /4/, ktorý je svojim jedným koncom napojitelný na ozubenú spojku /17/ nápravy a svojím druhým...

Koreček kolesového rypadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215795

Dátum: 01.10.1984

Autori: Suttner Karel, Husák Václav

Značky: kolesového, koreček, rypadla

Zhrnutie / Anotácia:

Koreček kolesového rypadla. Účelem vynálezu je zmenšení kusovitosti dobývané zeminy nebo užitkového nerostu. Koreček je opatřen nejméně dvěma řeznými hranami, z nichž vnější řezná hrana je na korečku a další vnitřní hrany jsou stupňovitě posunuty před vnější řeznou hranu směrem ke středu kolesa a ve směru otáčení kolesa.

Rýpací zařízení kolesového rýpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222982

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jurisch Horst, Müller Rolf, Krahl Manfred

Značky: rypadla, zařízení, kolesového, rýpací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rýpacího zařízení kolesového rýpadla jehož osa kolesa svírá s pracovní osou ramene rýpadla úhel. Cílem vynálezu je vytvořit takové rýpací zařízení, které vykazuje stejné vlastnosti v obou směrech otáčení a v libovolné rovině výkopu, a tím snížit náklady na energii, snížit opotřebení pohonů mechanizmu pro otáčení a kolesa při stejnoměrném dobývání. Podle vynálezu se toho dosáhne tak, že přední břit má střechovitý tvar vytvořený v...