Patenty so značkou «koľajový»

Úrovňový koľajový prejazd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5044

Dátum: 02.02.2006

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01B 3/00, E01C 9/00

Značky: prejazd, úrovňový, koľajový

Text:

...priečnych spojok, sú ulahčené stavebné práce pri stavbe koľajového prejazdu vytvoreného podľa vynálezu,aje jednoduchým spôsobom zabezpečená stabilita stopy koľaje voblasti koľajového prejazdu, pričom tieto priečne spojky ďalej zaisťujú, že veľká časťsíl, prenášaných z krycich prvkov na kolaj, je stále prenášaná z oboch nosných trámov na lôžko, a to aj vpripade, že sa počas prechádzania koľajového prejazdu vozidlami značná časť prenášanej...

Klimatizačné zariadenie pre koľajový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2957

Dátum: 06.09.2004

Autor: Hume Tony

MPK: B60H 1/24, B60H 1/00

Značky: prostriedok, zariadenie, dopravný, klimatizačné, koľajový

Text:

...uskutočnenia, Peltierove články by mali mať odvody tepla alebo tepelné výmenníky spojené sprotiľahlými stenami. Elektrické tepelné čerpadlo môže zahŕňať väčšie množstvo Peltierových článkov aspojenýchPotrubie apriestor zhromažďovania vzduchu môžu mať spoločnú stenu. Stena môže byt vybavená otvorom tvarovaným na to, aby pojal prostriedky elektrického tepelného čerpadla.Prehľad obrázkov na výkresochuskutočnenia podľa vynálezu budú popísané...

Spôsob kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, meracie zariadenie a koľajový stabilizátor na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282733

Dátum: 28.10.2002

Autori: Lichtberger Bernhard, Theurer Josef

MPK: E01B 35/08, E01B 27/17, E01B 35/12...

Značky: tohto, stabilizátor, merania, odporu, spôsobu, meracie, spôsob, vykonávanie, posuvu, koľaje, priečneho, koľajový, kontinuálneho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, pričom sa koľaj prostredníctvom budiča (21) kmitov uvádza do vodorovného kmitania, prípadne vibrácií, prebiehajúceho priečne na pozdĺžny smer koľaje, sa výkon potrebný na prevádzku budiča (21) kmitov registruje ako nameraná hodnota korelujúca s odporom priečneho posuvu. Pri meracom zariadení je k hydraulickému systému (10) priradený tlakový snímač (24) na zisťovanie prevádzkového...

Koľajový zvršok a spodok pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 279244

Dátum: 05.08.1998

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 3/34, E01B 3/32, E01B 3/28...

Značky: spodok, zvršok, koľajové, vozidla, koľajový

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajový zvršok a spodok pre koľajové vozidlá obsahuje koľajnice (10) spojené svojimi pätkami (11) priamo alebo nepriamo, najmä cez podložky z pružného materiálu, napríklad z gumy alebo polyuretánu, uvoľniteľnými spojmi s podvalmi (1), obsahujúcimi prípadne výstuž (6, 7), najmä predpätú oceľovú výstuž, pričom podvaly (1) sú opatrené vždy najmenej dvomi koľajnicami (10) a sú uložené prostredníctvom štrkového lôžka (16) na podklade. Betónové...

Montovaný koľajový úrovňový prejazd stavebnicový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1099

Dátum: 06.03.1996

Autori: Kačeňák Ján, Rákoš Stanislav, Prúnyi Kornel

MPK: E01B 2/00, E01C 5/00

Značky: stavebnicový, úrovňový, montovaný, koľajový, prejazd

Text:

...pojazdovej vrstvy gg. Vnútorná nosná vrstva gł sa skladá z vnútorného spodného plechu §, vnútorného plastového vankúše lg, vnútorného horného plechu lg, z vnútor ce 6, pozostávajúce z vnútornej nosnej vrstvy Q a vnútor 3ných priečnych zarážok łg a z vnútorných pozdľžnych zarážok łá. Vnútorná horná pojazdová vrstvu Qg je vlastne vnútorný pojazdový gumový dielec ł§ s protišmykovým dezénom,vystužený plechom gg. Medzi koľajnicami ł a lemovacím...

Koľajový nákladný vlak na prepravu a na nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 281171

Dátum: 10.01.1996

Autor: Hertelendi Josef

MPK: E01B 29/17, B61D 3/16, B61D 15/00...

Značky: vykladanie, koľajový, prepravu, nákladný, koľajníc, dlhých, nakladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vlak (1) má viacej na podvozkoch (2) uložených nákladných vozov (3), ku ktorým sú priradené v pozdĺžnom smere voza vo vzájomnom odstupe upravené koľajnicové podpery (6). Tie sú otočne uložené na stĺpiku (10) podpery okolo zvislej osi (9) z prevádzkovej polohy, upravené kolmo na pozdĺžny smer voza (1), do mimoprevádzkovej polohy, upravené v pozdĺžnom smere voza (1) a sú v požadovanej polohe upevniteľné prostredníctvom aretačného...

Koľajový nákladný vozeň sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277889

Dátum: 07.06.1995

Autori: Theurer Josef, Hansmann Johann

MPK: B61D 7/00

Značky: nákladný, sypkého, vozeň, koľajový, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajový nákladný vozeň (1) sypkého materiálu má rám podvozka (3), uložený na koľajových podvozkoch (2), a vozňovú skriňu (4) na ukladanie nasypávaného materiálu, ktorá je upravená na ráme (3) podvozka a ktorá je opatrená dopravníkovým ústrojenstvom (16) na prepravu sypkého materiálu, v ktorom je usporiadaný najmenej jeden dopravný pás (8, 12) a ktorého činná pozdĺžna dopravná dĺžka siaha v podstate po celej dĺžke vozňovej skrine (4). Nákladný...

Koľajový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280142

Dátum: 11.05.1994

Autor: Lenk Leopold

MPK: B61D 3/10, B61F 5/44, B61F 3/12...

Značky: prostriedok, koľajový, dopravný

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajový dopravný prostriedok pozostávajúci aspoň z dvoch vozňov tvoriacich článkovú súpravu, ktoré sú navzájom spojené svojimi prečnievajúcimi podlahovými dielmi (1, 2) pomocou spojovacieho kĺbu (3) sedlovým spôsobom, pričom medzi oboma vozňami je usporiadaný prednostne portálový podvozok s dvoma letmo vedľa seba uloženými kolesami (21). Na jednom podlahovom diele (2) je priečne na pozdĺžnu os (x) vozňa usporiadané výkyvne pomocou vahadlového...

Výsypný koľajový vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 268

Dátum: 09.09.1993

Autori: Židlický Břetislav, Peleška František

MPK: B61D 7/26

Značky: vozeň, výsypný, koľajový

Text:

...k pásovému dopravníku.-j Tuhý uosný rám výsvuúhu vozu ie uspuřádáu Lak. že lze k němu unevněnou jak spodní část unzu 5 podvozky. Lak i korbn indundnšo dwnnuLnvaL u v úípudě potřeby nasunouh dopravníkový pás vvniku. Šířkovü asymuhrjcké usořídání udvozku vof zu vůči korhě umožňuje zasuuuuL do výřezü v nosném rámu poimzdová kola většinu průměru. což představuie Výhodné užití ložisnk většího průměru s odpovídající vyššfživoLností. Uspořádánf...

Koľajový prepravný voz

Načítavanie...

Číslo patentu: 277808

Dátum: 16.09.1992

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: B61D 7/32, B61D 47/00, B61D 3/16...

Značky: prepravný, koľajový

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravný voz (1) je zložený z rámu (3), ktorý je uložený na podvozkoch (2), a zo šikmého dopravného pásu (4) s dnom, ktorý je upravený v pozdĺžnom smere prepravného voza (1) a umiestnený nad rámom (3). Ten má vzhľadom na rovinu koľaje hlbšie položený vstupný koniec (8) a vyššie položený odhadzovací koniec (9). Na jeho bočné obmedzenie a vytvorenie zásobného priestoru sú k nemu priradené navzájom rovnobežne upravené bočné steny (6). Odhadzovací...