Patenty so značkou «koksu»

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry, uhlíkové plnivo na použitie pri výrobe uhlíkových elektród a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279871

Dátum: 13.04.1999

Autori: Quandt Herbert Clayton, Ball David Ralph, Orac Thomas Harry

MPK: C10L 9/02, C04B 35/52

Značky: vykonávanie, spôsobu, spracovania, ropného, použitie, zariadenie, spôsob, uhlíkové, výrobe, tohto, vysokým, koksu, částic, uhlíkových, plnivo, síry, elektrod, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry pred inkorporovaním tohto koksu do uhlíkovej zmesi na získanie uhlíkového produktu, prípadne tvarovanej elektródy, pri ktorom sa častice ropného koksu uvádzajú do reakcie v neprítomnosti spojiva so zlúčeninou obsahujúcou alkalický kov, ktorý je vybraný zo skupiny zahŕňajúcej sodík a draslík, pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 1 200 °C do 1 400 °C, takto získané častice koksu a...

Zařízení pro plnění předkomory suchého chlazení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260230

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šustek Pavol

MPK: C10B 25/20

Značky: plnění, zařízení, suchého, předkomory, koksu, chlazení

Text:

...plnění předkomory koksem, čímž se dosáhne zlepšení pracovního prostředí na koksovnáoh a jejích okolí. Také je výhodou to, že prosbor a zařízení nacházející se uvnitř krytu nejsou vystaveny vysokým teplotám a účinkům inertního plynu. Tímto je zařízení přístupné pro údržbu bez odstavení komory. Výhodou je také to, že ovládací silové válce260 230 na zvedání a pojezd nosného rámu se nacházejí vně krytu.Na přiložených výkresech je znázorněno...

Zařízení k regulaci dvoufázového mokrého hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270746

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 39/04

Značky: dvoufázového, hašení, mokrého, zařízení, regulaci, koksu

Text:

...na stav vodní hladiny v hasicí nádrži a vylučuje tak nepřetržitý chod čerpadla.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na připojeném výkresu, který znázorňuje vzájemná uspořádání všech důležitých uzlů vodního chlazení s regulačními prvky a čidly, ktere je uvádějí V činnost.sací potrubí l čerpadla g je zaústěno do sedimentační jímky l, do které přitéká jednak vode proteklá hašeným kokaem, který je sprchován z hasicího roštu 5 a jednak...

Zařízení k odstraňování koksu z ochozu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267236

Dátum: 12.02.1990

Autori: Czerner Vitold, Pietraszek Leon, Kouřil Jiří

MPK: C10B 43/04

Značky: koksu, koksárenské, baterie, ochozu, odstraňování, zařízení

Text:

...ústí se periodicky vypouští do hasící~ ho vozu. Kromě zřejmých přednoetí je nevýhodou tohoto zařízení nákladnost a nezbytné opravy a údržba jeho etrojních částí.Uvedený nedostatek odstraňuje zařízení k odstraňování koksu z ochozu koksové strany koksárenské baterie, nesené vodícím vozem a podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno náeypkou sestä~ vající z kratší náeypné části a delší výsypné části, jíž je násyp~ ka eklopně uspořádáne...

Zařízení k zakrytí plnicího hrdla přepravní nádoby, zejména koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258982

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šustek Pavol, Robenek Ivan

MPK: C10B 39/02

Značky: přepravní, koksu, plnicího, hrdla, nádoby, zejména, zařízení, zakrytí

Text:

...a tím i258 982 doeažení vyššího výnosu koksu a dále podstatné snížení úniku. plynných 1 prachových exhalátů, čímž se docílí zlepšení pracovního prostředí na koksovnách EŇ 3 ejích okolí a značně omezí znečíšřování okolního ovzduší.Další jeho výhodou je, že při přemíařování přepravní nádoby z podvozku přepravního vozidla na chladící zařízení pusuché chlazení koksu je chráněn zvedací mechaníemua a jehgêžäâatrukce před účinky aálavého tepla. Dále...

Zařízení pro vyprazdňování koksu z koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244091

Dátum: 01.06.1988

Autori: Stanik Jan, Drahooovský Jan, Veselý Ivan

MPK: C10B 33/08

Značky: komory, koksovací, koksu, vyprazdňování, zařízení

Text:

...komory nad obeluhovecí plošinu a poté se koks z této nádoby vyprázdní. Vzhledem k tomu, že výtlačná tyč je ne otočná, musí se koks odstraňovet z nádoby manuálně, což jest velmi namáhavá a zdlouhavá práce vykonávaná v prostředí sälavého tepla a plynných i prachových exhalátů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro vyprazdňování kokeu z koksovací komory tvořeně nádobou sestávající ze svislé244 091 zadní stěny připevňované k čelu výtlačně...

Roštový třídič koksu s dělenými roštnicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242092

Dátum: 01.02.1988

Autori: Minaoík Ladislav, Eech Oldoich

MPK: C10B 45/00

Značky: třídič, roštnicemi, dělenými, roštový, koksu

Text:

...kokeu svou schopnost přesného a nastaveného granulometrického třídění, protože hrany osazení a dna zahloubení roštnic se otěrem mění a propadový profil se nekontrolovatelně zvětšuje, což v praxi znamená, že do propadového prostoru se dostávají i větší než jmenovité granulometrícké podíly koksu a naopak přes horní plochu třídiče se přepravuje menší množství koksu.Uvedené nedostatky odstraňuje roětový třídič koksu s dělenými roštnicemi...

Zařízení pro mokré hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236344

Dátum: 01.01.1988

Autor: Vabroušek Rudolf

MPK: C10B 39/04

Značky: zařízení, koksu, mokré, hašení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro mokré hašení žhavého koksu po jeho vytlačení z koksovací komory. Zařízení je vhodné pro hutní i dulní koksovny, bez rozdílu zda pracují pěchovacím nebo sypným způsobem při obsazování pecí. Zařízení pro mokré hašení koksu sestává nejméně z jednoho parotvorného agregátu umístěného v technologickém objektu vedle koksárenské baterie, podel níž je v dráze pojízdně uspořádáno dopravní zařízení vybavené pohybovým ústrojím pro...

Způsob mokrého hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250492

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kotulan Zdeněk, Fulneček Petr, Pečonka Jaromír, Sikora Petr

MPK: C10B 39/04

Značky: koksu, hašení, mokrého, způsob

Text:

...tlakem a prodloužení haslcího intervalu se neosvědčuje~ jak z hlediska rovnoměrnosti prohašené vrstvy koksu, tak z hlediska ekonomlcké-ho a kromě toho nelze tím zabránit nepříznlvému jevu vyhazování» koksu, působíncího značné výrobní ztráty.Uvedené nedostatky řeší postup mokrého hašení ko-ksu podle vynálezu, jehož podsta 4ta spočíva .v tom, že po dobu 8 až 30 sekund se na žhavý koks .přivädí 10- až 25 objemu celkového množství ha-sl-cí vody,...

Způsob výroby koksu s lamelární strukturou karbonizací černouhelné smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249438

Dátum: 12.03.1987

Autori: Medek Jiří, Weishauptová Zuzana

MPK: C10B 55/00

Značky: karbonizaci, koksu, strukturou, smoly, lamelární, černouhelné, výroby, způsob

Text:

...Jehličkovitého, resp. planenovitého typu. Při greflteci lehce přechazí v huetou lupinovitou strukturu s velkými rovnomerné vyvinutými ěupinami.Popsaný postup podle vynslezu se pri zachování vsech prednosti filtrace při 380 ai 400 °C vyznačuje nižäí energetickom náročnosti, oetřejäím způsobem děleni a vyllím karbonizečnim výtěžkem. Pri spodité núvaznosti dílcich operací dochází jen k minimelním tepel ným ztrátám.Způsob podle vynálezu je...

Zařízení pro plnění předkomory suchého chlazení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248892

Dátum: 12.02.1987

Autor: Šustek Pavol

MPK: C10B 25/20

Značky: zařízení, suchého, plnění, předkomory, koksu, chlazení

Text:

...mezi kterými je uspořádána pevná násypka, jež vyústuje nad plnicím otvorem předkomory, opatřeným uzavíracím víkem.Podstatou vynálezu je, že na nosných podpěrách je upevněn plášť, jenž obklopuje pevnou násypku a jenž je svou dolní částí ustaven na plošině. Brostor mezi horní částí pevné násypky a pláště je utěsněn kyvně přestavitelnými klapkami.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že zajistí bezprašný provoz plnicího zařízení suchého...

Zařízení pro příjem a přepravu žhavého koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248263

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lichogub Jevgenij, Žovtobrjuch Grigorij, Kučer Valerij, Silka Adolf, Rejman Georgij

MPK: C10B 39/12

Značky: prepravu, žhavého, zařízení, příjem, koksu

Text:

...K nnocKocTn sarpysoqno v ro npoenàç Éhyipeuunn uaxnonnag HHOCKOCTL B nonca samnmena axpanom 15, npenr Hasnaqennuu Taxme H nn Kpennenna Qyreponoqnmx naneneñ 16. Ha Hapyxnoñ naKnonnoň nnocKocTu B nonca 14 ycranannmnaerca Kpmmma 2 kbropan HMeeT no ne puuempy paMy 17 Kpyrnoro ceqeHna,KoHTaKTupymmym c swoüřnnocxocwbm.Mna npnemapacxanennorojxoxca Koxconpnemnmň Kysoa 1 ycranannnamr no K 0 xyxou 4. Hpn STOM Kpmmka 2 Haxonrcs na Hanpannnmmnx...

Způsob výroby jehličkovitého koksu karbonizací černouhelné smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 247847

Dátum: 15.01.1987

Autori: Medek Jiří, Weishauptová Zuzana

MPK: C10B 55/00

Značky: výroby, karbonizaci, smoly, způsob, koksu, jehličkovitého, černouhelné

Text:

...negativní vliv ještě zvyšují částice inertnich látek pevně zachycené v pőrech. Výsledkem filtrace je zvýšený obsah inertních látek ve filtrátu a jenĺmale nebo žádné usměrnění planárních molekul. Jestliže se zvolí hustý filtr,zvýši se ostrost dělení, avšak pőry s menším průřezem se zanášejí nalými částicemi interníchlátek, což znemožňuje ustavení laminárního toku a urychluje neprüchodnost filtru. Výsledkem je filtrát s nízkým obsahem...

Spôsob úpravy koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234961

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bugan Bohuš

MPK: C10B 57/06

Značky: koksu, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru výroby ferozliatin, s konkrétnym riešením úpravy koksu pri výrobe ferosilícia. Podstatou vynálezu je spôsob úpravy koksu, za účelom zvýšenia jeho elektrického odporu obaľovaním koksu prachovým vápnom, vyznačujúci sa v nanesení prachového vápna po povrchu kúskov (zŕn) vlhkého koksu. Zvýšením elektrického odporu koksu zvýši se elektrický odpor vsádzky, zlepšia sa podmienky práce el. pece, čo v konečnom dôsledku zlepšuje...

Způsob zlepšování spékavosti hůře spékaných uhlí používaných pro výrobu koksů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236540

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kunc Jaroslav, Tuček Miroslav, Růžička Ivan

MPK: C10B 57/04

Značky: způsob, hůře, spékavosti, spékaných, koksu, zlepšování, uhlí, používaných, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spékavosti hůře spékavých uhlí používaných pro výrobu koksů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k hůře spékavým uhlím se před vlastním koksováním přídá katalyzátor oxid hlinitý ve formě prášku o zrnění pod 1 mm v množství od 0,05 do 0,5 % hmot. Předmět vynálezu lze použít při výrobě koksu pro metalurgii.

Způsob vytlačování koksu z koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 230949

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kotulan Zdeněk, Paška Lubomír, Kosek Jiří

MPK: C10B 33/08

Značky: způsob, koksu, komory, vytlačování, koksovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vytlačování koksu z koksovací komory výtlačnou tyčí výtlačného a srovnávacího stroje. Způsob vytlačování koksu z koksovací komory výtlačnou tyčí výtlačného a srovnávacího stroje se podle vynálezu provádí tak, že pohyb výtlačné tyče při vytlačování koksu se děje 0,85 až 0,5krát pomaleji než zpětný pohyb výtlačné tyče při jejím vytahování z koksovací komory. Vynález je určen pro sypné i pěchované provozy hutních a důlních...

Způsob rozdělování aglomerátu a koksu po průřezu sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 220001

Dátum: 15.10.1985

Autori: Miklas František, Cintl Petr, Buroň Vladimír

Značky: rozdělování, koksu, průřezu, aglomerátu, vysoké, sazebny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozdělování aglomerátu a koksu po průřezu sazebny vysoké pece, řízeného v závislosti na granulometrii aglomerátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při sypání aglomerátu a koksu na dopravní místa a cesty, z nichž se aglomerát a koks bezprostředně dopravují do sazebny vysoké pece, se prachový oblak vzniklý sypáním prosvěcuje a fotometricky zjištěná procentuální hodnota zasítění světelného toku v době sypání aglomerátu...

Přípravek pro zlepšení kvality koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219298

Dátum: 15.07.1985

Autori: Franck Heinz-gerhard, Marrett Rolf, Stadelhofer Jürgen, Koch Karl Heinz

Značky: koksu, přípravek, zlepšení, kvality

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález přísluší do oboru koksárenství. Řeší problém vytvoření přípravku pro zlepšení kvality koksu vyráběného z uhlí o nedostatečných koksovacích vlastnostech. Problém je řešen tím, že přípravek je tvořen vysoce aromatickým produktem karbonizace uhlí, připraveným rozpuštěním rozmělněného uhlí a/nebo uhlíkatých surovin v rozpouštědle z uhlíkovodíkových směsí, pocházejících z uhlí a ropy, za použití teploty do 420 °C a tlaku do 5 MPa, přičemž po...

Způsob výroby smolného koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215714

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kořený Jaroslav, Buryan Petr, Šindler Stanislav, Macák Jiří, Heisig Jiří

Značky: výroby, koksu, způsob, smolného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zefektivnění výroby při vyloučení části zpracovatelských zařízení, pokles nákladů na údržbu a potřebné energie. Při způsobu výroby smolného koksu z černouhelného dehtu a smoly se při destilaci odvádějí destilační frakce s bodem varu do 360 °C. Poté se destilační zbytek, tvořený smolou s bodem měknutí 50 až 70 °C, vytvrzuje prfukováním vzduchem. Vytvrzená smola s bodem měknutí 130 až 150 °C se nepřímým ohřevem zpracuje na...

Způsob výroby koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216711

Dátum: 01.10.1984

Autori: Chvátal Ivo, Stuchlík Vladimír

Značky: koksu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koksu podle vynálezu spočívá v tom, že v jednom technologickém sledu podrobí nespékané nebo špatně spékavé uhlí šetrnému a kontrolovanému mletí tak, že podíl zrna pod 0,2 mm se pohybuje v rozmezí 10 až 15 % a podíl zrna pod 0,5 mm se pohybuje v rozmezí 20 až 35 % a poté se semleté nespékané uhlí s příměsí 1 až 20 % kapalných a/nebo pevných aditiv zhutní v lisovacím zařízení v souběžném technologickém sledu se připraví klasickým...

Vyzdívka kruhové pece k plynulé výrobě koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215678

Dátum: 15.03.1984

Autor: Mentel Adolf

Značky: výrobe, kruhové, koksu, plynule, vyzdívka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky kruhové pece k plynulé výrobě koksu, přičemž navazuje na čs. vynález podle patentu č. 127 522. Vyzdívka kruhové pece k plynulé výrobě koksu s nepřímým ohřevem uhelné vsázky podle vynálezu sestává s obvodových topných směn, pohyblivé střední stěny a klenby. Podstatou vynálezu je, že obvodové topné stěny jsou tvořeny panelovými bloky 2, 2', sestavenými plynotěsně po obou stranách pohyblivé střední stěny 4, zakotveními v...