Patenty so značkou «koksování»

Měřič hustoty povrchové vrstvy zhutněného uhelného hranolu pro koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255925

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chocholáč Miroslav, Rozum Karel, Vitásek František

MPK: C10B 45/00

Značky: hustoty, měřič, vrstvy, uhelného, zhutněného, povrchové, hranolu, koksování

Text:

...pouzdra, přičemž na horní konec tyčinkyvŠoto, že se značné zjédhodúšäí postup Aměřenząľvkterý joąpříąpo~àužití obvyklým metoo značné zdloułiavý a ovyžaduje speciální vměříoí zàřvizenví. Možnost iĺryužíti měřičevhhuototy neni .pmezanąpouze-na měření huuototy poovrohové vràfvy vzhhútňěñého uholnéhovynález 9 ,jeho oúčinkyjsou blíže vysvätlony v popisu při- Akladujehoylprovedenípodle přiloženého výlcceéu, který znázorňujov nárysą v řezu...

Způsob koksování uhlovodíkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255504

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hänseroth Gunter, Göhler Wolfgang, Röder Hans, Schmiers Helmut

MPK: C10B 55/00

Značky: koksování, směsi, uhlovodíkových, způsob

Text:

...K HQOBGREHHE HDOHGCC 8 5 aMennenoroxoKconanHn H 8 TAKOM HCXOÄHOM CNPDG ĚBCTO HDHXOĽHTCH 0 TKâ 38 TbCHaüenb nsoöpereěnn saknmuaewcx B usueueuuu cnocoöa KOKCOBHHHH yrnenoóponmx cueceň no npunuuny sauenneuuoro Koxcosauun raxun oópasom, qroöu oöecnequaa BDCB YCTFQHGHHG BHNEYHOMHHYTHX HEAOCTBTKOB, PEFYHHPOBBHHG TEHHOBOTO DGKHM 8H snauuwenbnoe YBEHHQGHHQ BHXOĽQ BHCOKOKEHQCTBGHHOPO SHEKTDOĽHOPO KOKCH H KOMHOHBHTOB TOHHHBBJB ocuosy...

Způsob koksování směsí vysokovroucích aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231181

Dátum: 15.06.1986

Autori: Glaser Herbert, Koch Karl Heinz, Meinbreckse Manfred

MPK: C10B 47/32

Značky: aromatických, vysokovroucích, směsi, uhlovodíku, koksování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu koksování vysoce vroucích aromatických směsí ve vrstvách tloušťky do 100 mm. Koncová koksovací teplota gE a závislost koksovací doby na tloušťce vrstvy ( se stanoví pro jednotlivé výchozí suroviny předběžnou zkouškou na topném mikroskopu. Koksovací doba se vypočte ze vzorce ( = a . (X, přičemž a je závislé hlavně na charakteru výchozí suroviny a X je závislý na teplotě.

Způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 236414

Dátum: 01.06.1986

Autori: Stuchlík Vladimír, Kocich Stanislav

MPK: C10B 57/04

Značky: uhelné, vsázky, přípravy, způsob, koksování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o způsobu přípravy uhelné vsázky ke koksování na koksovnách pracujících sypkým nebo pěchovacím způsobem, případně oběma způsoby. Tento postup přípravy uhlí, je možno aplikovat jak na uhelných prádlech po úpravě uhlí, tak i na koksovnách v přípravě druhů nebo uhelné vsázky. Příprava uhelné vsázky podle vynálezu se děje tak, že druh uhlí nebo uhelná směs před expedicí z uhelného prádla nebo před granulometrickou přípravou na...

Přípravek pro koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 220064

Dátum: 15.10.1985

Autori: Roják Antonín, Kaloč Miroslav, Kunc Jaroslav, Pouček Jan

Značky: přípravek, koksování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší podmínky výroby přípravku pro koksování pozdrženým koksováním černouhelného vysokoteplotního dehtu. Přípravek pro koksování je využitelný zejména jako přísada ke koksárenským směsím, u nichž zlepšuje spékavost a zlepšuje mechanické vlastnosti vyrobeného koksu, dále je využitelný pro výrobu smolného koksu, případně jej lze využít po kalcinaci pro výrobu elektrod.

Způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 220025

Dátum: 15.10.1985

Autor: Jach Zdeněk

Značky: uhelné, vsázky, způsob, koksování, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování přídavkem dehtových odpadů, které vznikají na koksovnách jako odpadní karbonizační produkt. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování, při němž se k uhelné směsi připravené uhelnou službou koksovny přidává dehtový odpad koksovny a podstata vynálezu spočívá v tom, že uhelná směs se nejdříve smísí s koksárenským dehtovým odpadem a takto vzniklý...

Způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 216712

Dátum: 01.10.1984

Autor: Motyčka Vladimír

Značky: lisováním, přípravy, uhelné, koksování, vsázky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se zabývá popisem technologie přípravy uhelné vsázky ke koksování lisováním, zejména při aplikaci špatně spékavých nebo nespékavých druhů uhlí. Nevýhody stávajícího stavu techniky odstraňuje způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování lisováním uhelné hmoty do briket za přídavku pojidla a podstatou vynálezu je to, že uhlí připravené mletím špatně spékaných nebo nespékavých druhů uhlí na velikost zrna nejvýše 3 mm se mísí s pevným...