Patenty so značkou «koksárenského»

Způsob detoxikace odpadních arsenových vod z odsiřování koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261397

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří, Pokorný Josef

MPK: C02F 1/62, C10K 1/08

Značky: koksárenského, arsenových, odpadních, detoxikace, plynů, odsířování, způsob

Text:

...původního odpadu, ktorý lze skladovat 3 úměrně nižšími náklady, nebo výhodněji využít k přípravě základního vypíracího roztoku nebo ke krytí provozních ztrát,a to na místě dosud využívaného oxidu arsenitého.Způsob podle vynálezu využívá jen materiálů, aplikovaných V odsiřovacím procesu.Pro arážení sulfidů ersénu lze použit roztoku sulfidu sodného nebo plynný aulfán. Nejvýhodnější je však využití sulfánu,který je obsažen v základním, do...

Způsob desaktivace pyroforických látek v zařízeních pro čištění koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258843

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jach Zdeněk, Hollein Arnold, Žerava Petr, Javorský Břetislav, Helis Otakar, Žyla Emil

MPK: C10B 43/00

Značky: zařízeních, desaktivace, látek, způsob, pyroforických, plynů, čištění, koksárenského

Text:

...pyroforických sirníků a je tedy neúčinné, byly vypracovány jiné návrhy postupu výměny náplně zatopením pračky vodou a postupného sniłování její hladiny v nádobě pračky za současného vyjímání náplnš po vrstvách za stáleho kropení. Tato metoda je však Ipekulativní,-protola tlak vodní náplne na dno a stěny korozí oslabená pračky by mohl vést k její destrukcl. Alternativou je dosud nezkouäená metoda lnertizací prostoru pračky plynným...

Způsob výroby amoniaku z koksárenského plynu s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240829

Dátum: 01.01.1988

Autor: Sokol Drahomír

MPK: C01C 1/02

Značky: způsob, amoniaku, výroby, tohoto, způsobu, koksárenského, plynů, zařízení, provádění

Text:

...anoniaku z koksůrenskeho plynu, spočivejicich v konpresi plynu, prani plynu absor hentem, například metanolem, v katelyticke konverai uhlovodi ku a oxidu uhelnatbho, nizkoteplotnin dčleni, Ietanizaci a v katalyticke synteze aueniaku, odstraňuje řešení podle vynalezu, ktoré spečiva v tom, že se koksarenský plyn tlači najprve na tlak 0,3 al 1,2 hPa, načei sa. něj odstrani prania metanolem za teploty -20 °c až -50 °c sirovodik, organickú...

Vodní tryska pro chlazení surového koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239765

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vítek Oto

MPK: C10B 27/00

Značky: chlazení, vodní, koksárenského, surového, plynů, tryska

Text:

...známým provedením je výhodnější především tím,že u ní dochází k vytváření zaplněného vodního kužele, a tím k podstatné zlepšením podmínkám ovlivňujícím chlazení koksárenskěho plynu. Svým ústrojím a rozměry svých průtokových cest podstatně omezuje možnosti zanesení nečistotami a funkčnímu zablokování trysky. Tato vodní tryska je víceúčelová a například kromě chlazení surověho koksárenského plynu může být použite i k hydroinjektáži.Vodní...

Zapojení parního předehřívače koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248349

Dátum: 12.02.1987

Autor: Matěj Václav

MPK: C10B 21/00

Značky: parního, zapojení, plynů, koksárenského, předehřívače

Text:

...parního předehřívače a výstupní potrubní parní větve s kondenzační odbočkou a podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi redukční ventil obtoku přívodní potrubní větve a parní předehřívač je vřazen obtok s automatickým regulačním ventilem a k výetupnímu parnímu potrubí je připojena vyspádovaná kondenzační odbočka. Podle vynálezu přívodní potrubní větev, obtok s redukčním ventilem, parní předehřívač, obtok s automatickým regulačním...

Zapojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci obsazovacích plynů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235628

Dátum: 15.11.1986

Autor: Telatynský Erik

MPK: C10B 21/10

Značky: parního, likvidaci, obsazovacích, batérií, koksárenské, skříně, zapojení, otopného, předehřívače, předlohy, zařízení, vodní, koksárenského, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání a funkčního propojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci dýmů vyvíjených koksárenskou baterií při obsazování koksovacích komor a je určen pro hutní a důlní koksovny, pracující pěchovacím i sypným provozem, pokud je jako otopné médium používán koksárenský plyn. Uspořádání vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného koksárenského plynu a zařízení pro...

Koncový chladič koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227283

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jach Zdeněk, Trytko Otmar

Značky: koksárenského, chladič, koncový, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový chladič koksárenského plynu, jehož horní část je tvořena patrovou výplní, zejména plechovými děrovanými přepážkami horizontálně uspořádanými v plášti chladiče, vyznačený tím, že plechové děrované přepážky (4) jsou k vnitřnímu plášti (3) koncového chladiče připevněny pod sklonem 5 až 40°.

Způsob řízení odháněcí a rektifikační kolony při výrobě koksárenského benzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222804

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kilnar Ladislav, Jach Zdeněk

Značky: výrobe, koksárenského, odháněcí, řízení, benzenu, způsob, kolony, rektifikační

Zhrnutie / Anotácia:

Řízení technologického procesu podle vynálezu spočívá v tom, že charakteristická a určující teplota složení destilátu i destilačního zbytku při výrobě koksárenského benzenu je dána teplotou parní nebo kapalné fáze v tzv. kontrolním patře destilačního za řízení. Této teploty se využívá k regulaci množství zpětného toku na hlavu destilačního zařízení. Kontrolní patro se vyznačuje tím, že teplota v tomto místě určuje dokonale změny ve složení...

Způsob výroby koksárenského benzolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218834

Dátum: 15.04.1985

Autori: Uher František Ostrava, Jach Zdeněk

Značky: způsob, výroby, koksárenského, benzolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výrobu vysokoprocentního susurového benzolu na koksovnách v úsporném energetickém cyklu. Způsob výroby koksárenského benzolu jeho oddestilováním z nasyceného pracího oleje vodní párou, předehřátého v předehřívačích a výměnících tepla a ohřátého na výslednou teplotu 170 °C v trubkové peci nebo parním ohřívači se vyznačuje tím, že páry z ohřátého pracího oleje se odhánějí při teplotě 85 až 95 °C. Způsob výroby benzolu podle vynálezu...