Patenty so značkou «koksárenské»

Konštrukcia dna pre vodorovné koksárenské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6377

Dátum: 25.05.2007

Autor: Hippe Werner

MPK: C10B 5/00, F27D 1/00

Značky: koksárenské, konštrukcia, vodorovné

Text:

...dnom koksárenskej pece. Dno koksárenskej pece nachádzajúce sa medzi komorou koksárenskej pece a spalinovým kanálom je vozvislom smere vytvorené z aspoň dvoch vrstiev a podoprené stenamispalinových kanálov. Každá z týchto vrstiev je vytvorená z rovnakého alebo z rozdielnych žiaruvzdorných materiálov, ako silikového materiálu, šamotu atď. Koksárenská pec podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že prvá vrstva, pri pohľade od pecného priestoru, je...

Zařízení pro čištění ochozu koksové strany koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268215

Dátum: 14.03.1990

Autori: Czerner Vitold, Pietraszek Leon, Kouřil Jiří

MPK: C10B 43/04

Značky: ochozu, strany, koksárenské, čištění, koksové, zařízení, baterie

Text:

...výaypky je vyústěn vynášecí žlsh, který je připevněn ke spodní části řetězového doprsvníku.Zařízení pro čištění ochozu podle vynálezu je jednodušší s méně nákladné oproti průběžným hřeblovým dopravníkům, vyžaduje méně času s prostředků vynakládnných nn údržbu a v provozu má vyšší spolehlivost a životnost.Zařízení podle vynálezu je ve schematickám pohledu znázorněno na přiloženém výkresu. .Ke konstrukci vodicího vozu 1 je nosníkem g připevněna...

Zařízení k odstraňování koksu z ochozu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267236

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pietraszek Leon, Kouřil Jiří, Czerner Vitold

MPK: C10B 43/04

Značky: ochozu, zařízení, odstraňování, koksárenské, koksu, baterie

Text:

...ústí se periodicky vypouští do hasící~ ho vozu. Kromě zřejmých přednoetí je nevýhodou tohoto zařízení nákladnost a nezbytné opravy a údržba jeho etrojních částí.Uvedený nedostatek odstraňuje zařízení k odstraňování koksu z ochozu koksové strany koksárenské baterie, nesené vodícím vozem a podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno náeypkou sestä~ vající z kratší náeypné části a delší výsypné části, jíž je násyp~ ka eklopně uspořádáne...

Způsob řízení otopu koksárenské baterie a měřící sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266018

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bernáth Štefan, Orlík Miroslav

MPK: C10B 21/10

Značky: baterie, tohoto, měřicí, provádění, způsobu, řízení, sonda, koksárenské, způsob, otopu

Text:

...krytu kyslíkového čidla vytvořen plynový kanálek, který je vyústěn uvnitř válcového ochranného krytu před předním čelem kyslíkového čidla.Způsob řízení otopu koksárenské baterie podle vynálezu spočívající v množství regulace otopného plynu je oproti tahové regulace nezávislý na atmosférických změnách tlaku a teplotya proto přesnější, než dřívější tlaková regulace založená na změnách podtlaku v plynových tazích. Měřicí kyslíková sonda...

Způsob reverzace otopu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265966

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sikora Petr, Kouřil Jiří, Telatynský Erik

MPK: C10B 21/18

Značky: koksárenské, způsob, otopu, reverzace, baterie

Text:

...předchozí topné periody, načež následuje časová prodleva V trvání 20 až 300 sekund, spojená s odsáním otopného plynu a spalovacího vzduchu z otopného systému komínovým tahem koksárenské baterie, pote se současně otevře přívod spalovacího vzduchu a uzavře průchod spalín topným systémem nastávající topné periody a reverzační postup se po 2 až 10 sekundách ukončí otevřením prüchodu otopného plynu do topného systému nastávající topné...

Potrubní propojení pro odvod fenolčpavkové vody z vodní předlohy koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264393

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kosek Jiří, Burda Karel

MPK: F16L 55/04, F17D 1/08

Značky: vodní, potrubní, odvod, předlohy, propojení, fenolčpavkové, koksárenské, baterie

Text:

...eliminuje potrubní připojka, kterou vnikne do potrubí kdksárenský ptyn, který májen velmi nepatrný korozní význam.Vynàtez je v příkladu provedení schematícky znàzorněn na přípojeném výkresu, který značí cetkový pohted na potrubní systém odvodu fenotčpavkové vody.Vodní předloha 12 obsahuje fenolčpavkovou vodu a nad její htadínou je vyplněna surovým koksárenským ptynemn Fenotčpavková voda se odvádí do dehtové skříně gg potrubním prepojením...

Způsob ohřevu venkovních stěn pěchovací skříně výtlačného stroje koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261134

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zouhar Antonín, Mátl Leo, Hladík Vítězslav

MPK: C10B 31/00

Značky: venkovních, skříně, ohřevu, koksárenské, baterie, stroje, způsob, výtlačného, stěn, pěchovací

Text:

...pěchovací skříně. Potrubí .s nasávací hubiucí se .může rovněž zaústit do mezihlavzy koksárenské baterie nebo do odstave-ní nko-ksovací komory z jprnovozu» la z nich se odvádí hor-ky vzduch.způsobem ohřev-u venkovních stěn pěcho 4vací skříně podle vynálezu se ohřívá pěchovací skříň bez nároku na paliv-o, jakým je nalfta či koks nebo elektrická energika bez nároků na obsluhu. Podstatnou výhodou je vyšší teplota získaná pro ohřev, která množí...

Obslužné zařízení výklopných výložníků plnicího vozu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259191

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sikora Petr, Šoltys Josef, Kotulan Zdeněk

MPK: C10B 7/12

Značky: výložníku, výklopných, obslužné, plnicího, baterie, koksárenské, zařízení

Text:

...nájezdovými h křídly. á VW V Alobslužné zařízení výklopných výložníků s uspořádáním àpředloze při vytlačováníÁkoksu i připlnění.koksovací komory uhelnou vsázkou a umožňuje bezpečný a bezkolizní průjezd plníěpřesně a v naprogramovaném časovém intervalu otevírá a uzavírá vi 259191 o á á A oventil parní injektáže, za vzniku značných energetických uspor.Vynález je v příkladu provedení schematicky znázorněn nahled na část plnícího vozu s...

Parní rozvod dvoupředlohové koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258981

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kosek Jiří, Sikora Petr

MPK: C10B 27/04

Značky: rozvod, baterie, koksárenské, dvoupředlohové, parní

Text:

...dvoupředlohové koksárenské baterie. jejíž obě předlohy jsou na straně strojní i koksové opatřeny samostanými větvemi parniho potrubí při pojenýeh na jedné straně k centrálnímu přívodu páry a na druhá straně opatřených spoločným odváděčem parniho kondenzátu, přičemž vstup páry z centrálního parniho přivodu do větvi je ovládán dvěma samostatnými parnimi ventily a podstata.vynálezu spočivá v tom, že ovládací ventily obou parních větvi,jsou...

Způsob přivádění páry do předloh koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257669

Dátum: 16.05.1988

Autori: Sikora Petr, Caudr Zdeněk

MPK: C10B 27/04

Značky: koksárenské, baterie, přivádění, předloh, způsob, páry

Text:

...nedostatky odatraňuje způsob přiváděni páry do dvoupředlohové koksárenské baterie podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že před obsazováním koksovací komory nebo koksovacích komor se v příelušném oarním bloku otevře průchod páry do jedné z rozváděcích větví a odvod vodního konden~ zátu u protilehlé větve, poté ee otevře přívod páŕy 1 u této větve a odvod vodního kondenzátu se uzavře.Postup časového sledu propouštění páry k...

Zařízení pro likvidaci plynných emisí na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 254804

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: emisí, koksárenské, batérií, likvidaci, zařízení, plynných

Text:

...podle vynálezu je oproti injektáži a spalovecímu vozíku výhodné nižší energetickom náročnosti, snižuje tlak na strop baterie a odstraňuje otřesy vznikající při pojezdu spa 254 IIIlovacího vozíku a výhodné přitom využívá bohatě.dímenzované a proetorné konstrukce vodícího vozu. Při jeho užití odpadajíj problémy apojené s dotěsňováním vík ve stropu baterie.Príklad provedení vynálezu je.schematicky znázorněn na přípojeném výkresu V pecních...

Zařízení k likvidaci obsazovacích dýmů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255064

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: obsazovacích, batérií, dýmu, zařízení, koksárenské, likvidaci

Text:

...nedostatek odstraňuje zařízení k likvidaci obsazovacích dymu na koksárenskébaterií instalované na vodicím voze a sestávající ze spalovaoí komory připojené svou horní částí hrdlem k teleekopickému potrubnímu nástavci naústěnému do otvoru v horní části pecních dveří koksové strany koksárenské baterie podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že šachtice spalovaoí komory je svou spodní částí připojena kanálem k odsávaoímu potrubí zařízení...

Zařízení pro odsávání a čištění spalin obsazovacích plynů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242095

Dátum: 01.02.1988

Autor: Langmajer Miroslav

MPK: C10B 27/04

Značky: obsazovacích, batérií, spalin, zařízení, čištění, koksárenské, odsávání, plynů

Text:

...vzestupná část zařízení obsahuąící patrově uspořádané odlučovací že-V luzie a komínek a dáie sestává z vodního oddílu obsahujícího vodní nádrž spojenou potrubím se sběrným prostorem pláště sestupně s ýzestupné části, přičemž k vodní nádrži přehrazené sítem je připojeno čerpadlo s výtlačným potrubím naústěným jednak na hydroinjektážní trysky e jednak na oplachové trysky zaústěného horního prostoru vzestupně části nad odlučovacími žaluziemi.....

Sestava nosiče trysky s tryskou pro přestupníkové koleno koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249354

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/06

Značky: trysky, sestava, koleno, baterie, koksárenské, tryskou, nosiče, přestupníkové

Text:

...odstraňuje sestava nosiče trysky s tryskou pro přestupníkové koleno koksárenské baterie, která sestává z nosiče, v němž je vytvořena válcová díra, která je v horní části opatřena závítem, ve střední části je opatřena vývrtem pro přívod vody a shora je do ní zašroubováno vířivé těleso vodní trysky a podstata vynálezu spočíva v tom,že do válcové díry ve spodní části nosiče zmenšené válcovým osazením je suvně uložena vodní koncovka,...

Zapojení hydraulických zdrojů a rozvodů hydroinjektážního zařízení koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248387

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sikora Václav, Kocich Stanislav, Pietraszek Leon, Komínek Jiří, Kosek Jiří

MPK: C10B 31/00

Značky: zapojení, zdrojů, koksárenské, rozvodu, baterie, zařízení, hydraulických, hydroinjektážního

Text:

...něj ke kavitaci, v rozvodu hydroinjektáže je zajištěn stálý pretlak,který se dosahuje bez dodatečné energetické potřeby zapnutím čerpadla hydroinjektáže otevŕením uzavíracího ventilu hydroinjektážní trysky a vlastní hydroinjektáž se uskutočňuje pouze ovládâním uzavíracích ventilů na základě skutečně vzniklého prütoku a omezením délky chodu hydroinjektážního čerpadla dochází k podetatnému zvýšení jeho životnosti a doprovodné úspory elektrická...

Blokovací zařízení obslužných strojů koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234635

Dátum: 01.01.1987

Autori: Baran Oldřich, Zonkar Antonín

MPK: C10B 33/14

Značky: baterie, strojů, blokovací, koksárenské, obslužných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti řízení koksárenského procesu. Týká se blokovacího zařízení obslužných strojů koksárenské baterie. Podstata spočívá v tom, že sestává z permanentního magnetu na vodícím voze a bezstykových spínačů, umístěných proti každé koksovací komoře koksovací strany, přitom bezstykové spínače jsou propojeny přes vysílač, vysílací cívky umístěné proti každé koksovací komoře na strojové straně, přičemž na výtlačném stroji je upevněn...

Zapojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci obsazovacích plynů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235628

Dátum: 15.11.1986

Autor: Telatynský Erik

MPK: C10B 21/10

Značky: likvidaci, batérií, skříně, zařízení, předlohy, vodní, zapojení, parního, plynů, předehřívače, otopného, koksárenské, koksárenského, obsazovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání a funkčního propojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci dýmů vyvíjených koksárenskou baterií při obsazování koksovacích komor a je určen pro hutní a důlní koksovny, pracující pěchovacím i sypným provozem, pokud je jako otopné médium používán koksárenský plyn. Uspořádání vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného koksárenského plynu a zařízení pro...

Zapojení předloh dvou sousedních skupin koksovacích pecí na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235627

Dátum: 15.11.1986

Autor: Holešovský Miloň

MPK: C10B 3/00

Značky: předloh, batérií, koksovacích, skupin, koksárenské, pecí, zapojení, sousedních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší propojení předloh dvou sousedních skupin koksárenské baterie, které sleduje plynulý provoz baterie v případě, že část koksovacích komor je odstavena z provozu. Toto uspořádání předloh je vhodné pro sypné i pěchovací provozy důlních i hutních koksoven. Propojení předloh koksárenské baterie je podle vynálezu provedeno tak, že kolena dvou krajních stoupaček obou sousedních skupin koksovacích pecí jsou k sobě pootočena o 90° a vzájemně...

Zařízení ke kotvení žáruvzdorného zdiva komor koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229362

Dátum: 01.04.1986

Autor: Uherek Antonín

MPK: C10B 29/08

Značky: kotvení, zařízení, žáruvzdorného, zdiva, komor, baterie, koksárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je provedení účinného zařízení ke kotvení žáruvzdorného zdiva komor koksárenské baterie. Za tím účelem sestává zařízení z tlačných elementů, rozmístěných po výšce každé kleštiny (l). Tlačný element sestává z tlačného trnu (2), uloženého v otvoru příruby (3) kleštiny (l) a jeho druhý konec je opatřen okem (4), ve kterém je na čepu (5) uložena kladka (6). Konce čapu (5) jsou suvně uloženy v drážkách (7) stojin (8) kleštiny (l)....

Tryska pro rozprašování kapaliny v odtahové rouře koksárenské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 222515

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fedulov Oleg Vjačeslavovič, Něboga Vladimír Antonovič, Mamrosov Alexandr Dmitrijevič, Meniovič Boris Josifovič, Kolivaško Alexandr Stefanovič

Značky: rouře, koksárenské, odtahové, tryska, kapaliny, rozprašování

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro rozprašování kapaliny v odtahové rouře koksárenské pece, která sestává z pláště, ve kterém je vytvořena válcová vírová komora opatřená tangenciálním přívodem a axiálním ústím. Vynález spočívá v tom, že v plášti je vytvořena nejméně jedna přídavná válcová vírová komora, která je opatřena samostatným tangenciálním přívodem a samostatným axiálním ústím, přičemž vírové komory mají rozdílné průměry a jsou navzájem spojeny přetokovým...

Zálivková hmota, zejména pro koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221106

Dátum: 15.01.1986

Autori: Křištof Jindřich, Kubínová Ludmila, Ševčík František

Značky: baterie, zálivková, koksárenské, zejména, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zálivkové těsnicí hmoty, zejména pro utěsnění trubek pro přívod plynu do koksárenských baterií. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hmota sestává z 10 až 50 objemových procent dinasové moučky, 10 až 50 objemových procent šamotové moučky, 6 až 20 objemových procent křemičitého úletu o průměrné velikosti zrna v rozsahu 1 až 1,5 mikrometru s minimálním obsahem 90 procent kysličníku křemičitého, 5 až 35 objemových procent vodního...

Způsob výměny poškozených kleštin koksárenské baterie a svěrný třmen k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225260

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kuchař Jaromír, Ožvold Josef

Značky: způsobu, provádění, třmen, koksárenské, výměny, způsob, svěrný, kleštin, tohoto, baterie, poškozených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výměny poškozených kleštin koksárenské baterie, jejíž kleštiny strojní a koksové strany jsou přistavěny k obkládacím deskám a jsou k sobě odpruženě a s předpětím připojeny příčnou výztuhou koksárenské baterie, vyznačený tím, že před uvolněním pružného předpětí horní příčné výztuhy se znehybní poloha horního příčníku obkládací desky, o níž se opírá deformovaná kleština vůči poloze horních příčníků obou sousedních obkládacích desek.

Kotevní táhlo stropní příčné výztuhy koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213538

Dátum: 01.03.1984

Autor: Srovnal Jiří Ostrava

Značky: koksárenské, kotevní, příčné, výztuhy, stropní, baterie, táhlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotevního táhla stropní příčné výstuhy koksárenské baterie, jímž se kompenzují dilatace zdiva koksovacích komor. Podle vynálezu kotevní táhlo má ve své středové částí průřez ve tvaru mnohoúhelnika a je na svých koncích opatřeno osazením kruhového průřezu, přičemž podle vynálezu je středová část kotevního táhla zapuštěna do stropního zdiva koksárenské baterie a horní plocha středové části kotevního táhla je uložena v povrchu...