Patenty so značkou «kokryštál»

Kokryštál A metylparabénu a [4-(3-fluór-5-trifluórmetylpyridín-2-yl )piperazín-1-yl]-[5-metánsulfonyl-2-((S)-2,2,2,-trifluór-1- metyletoxy)fenyl]metanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18783

Dátum: 18.12.2007

Autori: Rohrer Franziska, Grassmann Olaf, Lindenstruth Kai, Schwitter Urs, Deynet-vucenovic Annette, Pinard Emmanuel, Diodone Ralph, Bubendorf André

MPK: C07D 213/74

Značky: metylparabénu, piperazín-1-yl]-[5-metánsulfonyl-2-((s)-2,2,2,-trifluór-1, metyletoxy)fenyl]metanónu, 4-(3-fluór-5-trifluórmetylpyridín-2-yl, kokryštál

Text:

...sosenzorom FRSO 5. Testy vhodnosti systému a kalibrácie boli uskutočnené podľa interného štandardného uskutočňovacieho postupu.Za účelom merania kryštalickej formy bolo na hliníkové panvičky presne navážené 2 až 6 mg vzorky. Panvičky boli hermeticky uzavreté perforačnýmí vrchnáčíkmi. Pred meraním boli vrchnáčiky automaticky prepichnuté tak, že vznikli približne l,5 mm dirky. Vzorky bolipotom pod prúdom dusíka asi 100 ml/mín zahrievané...