Patenty so značkou «kokila»

Kokila na plynulé odlievanie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12716

Dátum: 28.08.2008

Autori: Moos Oliver, Bossard Rudolf

MPK: B22D 11/04, B22D 11/047

Značky: odlievanie, plynule, kokila

Text:

...riziko zlyhania kokily v dôsledku preniknutia taveniny.0012 vynález zahŕňa ako vertikálne odlievacie kokily, tak aj horizontálne odlievacie kokily.0013 Vodiaci prvok je Iisovaním spojený s pridržiavacím prvkom,obzvlášť pridržiavacím krúžkom. Tým je jednoduchým spôsobom realizovanéradiálne predpätíe vodiaceho prvku. Pri tom je vonkajšia obvodová plocha vodiaceho prostriedku a vnútorná obvodová plocha pridržiavacieho prvku vytvorená...

Chladiaca kokila na odlievanie lejacích materiálov z ľahkých kovov a použitie takej kokily a lejacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6365

Dátum: 27.01.2006

Autori: Trümper Jürgen, Smetan Herbert

MPK: B22D 21/00, B22C 9/06

Značky: materiálov, odlievanie, takej, kokila, lejacieho, ľahkých, použitie, kovov, materiálů, kokily, lejacích, chladiaca

Text:

...a/alebo niklom, nastaviť jeho tepelnú rozťažnosť tak, aby z neho vyrobené chladiace kokily vykazovali pri nasadení do zliavárenskej fonny, najmä pieskovej zliavárenskej formy, optimálne vlastnosti z hľaediska požadovaných vlastností odliatku. To nebolo možne predvídať, pretože v známom stave techniky stáli vždy vo vzťahu k očakávanej funkčnosti vpopredi základné mechanické a štrukturálne vlastnosti známeho liatinového materiálu. Naproti tomu...

Kokila na plynulé liatie chladená kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7063

Dátum: 18.11.2004

Autori: Wobker Hans-günter, Rolf Thomas, Hugenschütt Gerhard, Burlager Reinhold

MPK: B22D 11/055

Značky: kokila, plynule, kvapalinou, chladená, liatie

Text:

...plynulé liatie kovu, chladenou kvapalinou, do tej miery, že sa umožní premiesťovanie/deformovanie kokilovej doskypoprípade kokilovej rúrky prakticky bez pnutiabočné voči nosnej konštrukcii.Vynález rieši túto úlohu znakmi patentoveho nároku 1. Ďalšie výhodné uskutočnenia myšlienkypodľa vynálezu sú predmetom vedľajších nárokov.U kokily podľa Vynálezu je význačné, že kokilová doska (1), poprípade kokilová rúrka, a nosná konštrukcia sú navzájom...

Kokila chladená kvapalinou na plynulé liatie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 219

Dátum: 22.07.2003

Autori: Hauri Roland, Rolf Thomas, Hugenschütt Gerhard, Kolbeck Dietmar, Wobker Hans-günter, Rode Dirk, Piwowar Hans-dirk, Hemschemeier Hans-jürgen

MPK: B22D 11/055

Značky: kokila, chladená, liatie, kvapalinou, plynule

Text:

...nádržke výhodné z hľadiska prúdenia.Ďalšia úloha spočíva v príprave kokily naviac zvlášť odolnej proti opotrebeniu pri súčasne tentkostennýchVynález navrhuje na vyriešenie prvej úlohy kokilu so znakmi patentového nároku l. Podstatnou súčasťou kokily podľa vynálezu sú ploché výstupky vystupujúce z kokilovej dosky ako ostrovčeky, ktoré vyčnievajú do medzery pre chladiaci prostriedok vytvorenej medzi kokilovou doskou a adaptačnou doskou,...

Rúrková kokila na plynulé liatie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1872

Dátum: 03.12.2002

Autori: Hugenschütt Gerhard, Kolbeck Dietmar, Hauri Roland, Mackowiak Egon

MPK: B22D 11/055

Značky: plynule, liatie, rúrková, kokila, kovov

Text:

...chladiacichkanálov v prechodoch menší než odstupS tým je najprv spojená tá výhoda, že plášť na vedenie vody prispôsobený vonkajšiemu obrysurúrkovej kokily može v zásade odpadnúť. Totopodstatné zníženie výrobných nákladov jeznateľné najmä pri rúrkovej kokile vo formáteOdvodom tepla prostrdníctvomchladiacich kanálov V rúrkovej stene už nevznikajú žiadne premenlivé podmienky pre odvod tepla. Počet opätovných kalibrovaní nemá na chladiaci...

Kokila na kontinuálne liatie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278752

Dátum: 04.02.1998

Autori: Hörnschemeyer Wolfgang, Hauri Roland

MPK: B22D 11/04

Značky: kontinuálně, liatie, kovov, kokila

Zhrnutie / Anotácia:

Kokila na kontinuálne liatie kovov, najmä ocele, obsahuje chladené kovové kokilové dosky (7), upnuté v ráme (3), pozostávajúce z dvoch čiastkových kokilových dosiek (8, 9), dosadajúcich na seba svojimi rovinnými dotykovými plochami, vyrobenými z medi alebo z medených zliatin. Prvá čiastková doska (8) je privrátená k formovacej dutine (F) a má rovinnú, konkávne zakrivenú alebo konvexne zakrivenú formovaciu plochu, zatiaľ čo druhá čiastková doska...

Kokila na kontinuálne liatie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281553

Dátum: 08.10.1997

Autori: Rinaldi Michel, Kaell Norbert, Petry Rudy, Kremer André

MPK: B22D 11/04, B22D 11/053

Značky: kontinuálně, kokila, liatie

Zhrnutie / Anotácia:

Kokila zahrnuje teleso (22) kokily, ktoré vymedzuje axiálny prietokový kanál (18) na roztavený kov a ktoré obsahuje okruh na chladenie tohto prietokového kanála (18). Teleso (22) kokily je obklopené aspoň sčasti prstencovou skriňou (44), v ktorej je axiálne podoprené hydraulickým/pneumatickým nosným zariadením, napríklad rotačne symetrickým valcom, ktorého os súmernosti je súosová s osou liatia. Toto hydraulické/pneumatické nosné zariadenie je...

Kokila pro výrobu vzorku litiny, určeného pro spektrometrickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265180

Dátum: 13.10.1989

Autori: Staňková Oldřiška, Provazníková Katarina, Bičovský Karel

MPK: B22C 9/06, B22C 9/00

Značky: litiny, určeného, výrobu, kokila, analýzu, spektrometrickou, vzorků

Text:

...pro spektrometrickou analýzu, tvořená základním tělesem, zhotoveným z elektrovodné mědi, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že horní plocha základního tělesa, tvořící dělicí rovinu kokily,svírá s vodorovnou rovinou úhel 35 až 55 °, a na ní je zarážkou uchycena horní část, zhotovená z oceli, v níž je vytvořena dutina pro odlévaný vzorek a vzorky pro analyzátory uhlíku a síry a část vtoku, proti níž je na základním tělese upevněna...

Kokila krystalizátoru pro horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262503

Dátum: 14.03.1989

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/04, B22D 11/14

Značky: kovů, plynule, lití, horizontální, kokila, krystalizátoru

Text:

...jehož podstata spočívá v tom,že podělná osa dutiny kokíly leží výstředně nad podélnou osou souměrnosti krystalizátoru.Výhodou kokily podle vynálezu je docílení slitku se soustředným jádrem a rovnoměrnou tlouštkou kůry ztuhlé v kokile krystalizátoru. Výstředná grafitová kokila je uložena v chladiči tak, aby ve směru největšího odvodu tepla, tj. dolů, byla stěna kokily nejtlustší, kdežto ve směru nejmenšího odvodu tepla, tj. nahoru, byla...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246413

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tóth Imrich, Szegheo Mikuláš

MPK: B22D 13/10, B22C 9/06

Značky: horizontálna, kokila, rotačná, odlievanie, odstředivé

Text:

...predného víka pri odlievaní odliatkov s malým vonkajším priemerom, napríklad s vonkajším priemerom menším ako 2/3 vnútorného priemeru .kokilového plášta. To znamená, že aj pri odlievaní oidlit-kov s malým vonkajším priemerom je potrebné používat predné víko najväčšieho vonkajšieho priemeru.Nedostatky doteraz známych horizontál.nycih rotačných kokíl odstraňuje horizontálna rotačná kokila, pozostávajúca zo zadného víka, kolkilového plášte,...

Kokila z oceli pro odlévání kovářských ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252642

Dátum: 17.09.1987

Autori: Havlíček František, Kulíř Jiří, Brábník Josef, Turoň Slavomír, Kosňovský Zdeněk

MPK: B22D 7/06

Značky: ingotu, oceli, kovářských, odlévání, kokila

Text:

...prostoru u horního okraje kokily, dále hodnoty dvojnásobné tlouštky stěny a hodnoty 60 mm, metematicky vyjádřenoD 1 b D 11 25 až 1311 ZS 60 mn. U spodního okraje kokily je vytvořena vnější kruhová bandáž, jejíž vnější průměr je roven součtu průměru opsané kružnice do vnitřního prostoru u spodního okraje kokily a hodnotydvojnásobne tlouščky stěny až součtu průměru opsané kružnice do vnitřního prostoru u spodního okraje kokily, dále...

Grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237392

Dátum: 01.08.1987

Autori: Soukup Václav, Teisler Jiří, Klofáč Josef, Peřich Václav

MPK: B22D 11/08, B22D 11/00

Značky: pásu, horizontální, kokila, grafitová, plynule, slitin, mědi, měděných, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin. Pro odstranění značných rozdílů v rovinnosti odlévaných pásů je navržena úprava funkční dutiny v grafitové kokile. V dolní části je profil této dutiny grafitové kokily rovinný, v horní části je dutina grafitové kokily tvořená zakřivenou plochou, která se v příčném řezu odchyluje od rovinného průřezu o hodnotu ? t, která je maximální ve středu...

Ťažká kokila, najmä bramová pre odlievanie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 239584

Dátum: 15.06.1987

Autor: Fremal Dušan

MPK: B22D 7/06

Značky: najmä, kokila, ťažká, ocele, bramová, odlievanie

Text:

...výpustky so zaoblenim o polomere zodpovedajúcom hodnote 0,2 až 0,4 stredného priemeru pracovného objemu a nanesenom medzi precho 4dovým bodom rohového zaoblenia a stredom polomeru nachádzajúcom sa na rovno bežke súbežnej s prilahlými pracovnými Vstenami, vedenej vrcholom okrajového vystupku vo vzdialenosti od prechodového bodu zodpovedajúcej 0,02 až 0,09 stredného priemeru pracovného objemu.Okrajová výstupky sú s výhodou Vytvorené do...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie venca na náboj šnekového kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250898

Dátum: 14.05.1987

Autori: Schmiedt Peter, Rácz František

MPK: B22D 13/10, B22D 13/04

Značky: rotačná, kolesa, odstředivé, náboj, šnekového, horizontálna, venca, odlievanie, kokila

Text:

...na »čistotu použitého» tekutého kovu.Uvedené nedłostzriky sú odstránené vynáiezom, ktorý sa týzka horizontálne rotatčnej kokily pre otllievanie venca na náboj šnetkového telesa, porzostávajúcej zo zadného veka, plášte, .predného velka a liaeeho ná 4stavca, ktorá sa vyznačuje tým, že na zadnom veku .kokily je vytvorený zachytávawč nečistôt V tvare kruhovej dutiny, do ktorej sú v priebehu nalievania vyjplavené nečistoty, ktoré obsahuje...

Kokila pro ocelové ingoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 237958

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kaleta Alois, Kubík Eduard, Broda Linold, Barbakadze Džondo Filimonovič

MPK: B22D 7/06

Značky: ingoty, ocelové, kokila

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukce kokil pro ocelové ingoty patří do oblasti černé metalurgie. Cílem je zvýšení životnosti a snížení hmotnosti kokil. Novost vynálezu spočívá v tom, že podélná žebra jsou umístěna od horního čela kokily v 1/4 až 1/6 její výšky a v příčném řezu je plocha podélných žeber na dvou protilehlých stěnách 1,5 až 2,0krát větší než plocha podélných žeber na dvou druhých stěnách.

Kokila pro odstředivé odlévání dutých rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 232521

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dokoupil Oldřich, Petr Emil, Bystroň Josef

MPK: B22D 13/10

Značky: těles, rotačních, dutých, odlévání, odstředivé, kokila

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstředivého odlévání dutých rotačních součástí, kde jsou zvýšené požadavky na homogenitu v části vnitřního průměru a kde není zajištěno přesné dávkování litého kovu. Podstatou vynálezu je kokile pro odstředivé odlévání dutých rotačních těles, která se skládá z pracovní části a z přepadové části kokily, přičemž obě části jsou spojeny přírubou pro přepad kovu.

Opěrná kovová kokila s pískovou výstelkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219361

Dátum: 15.08.1985

Autori: Březina Jiří, Knetl Václav

Značky: výstelkou, opěrná, pískovou, kokila, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrná kovová kokila s tvarovanou pískovou výstelkou vytvářející dokonale tuhou slévárenskou formu. Účelem vynálezu je zajištění dokonalého podepření tenkostěnné formy výrobně jednoduchým tvarováním opěrných ploch tenkostěnné formy a opěrné kovové kokily. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že opěrné rovné plochy kovové kokily a opěrné rovné plochy tvarované tenkostěnné formy jsou vůči sobě shodně odstupňovány.

Horizontálna rotačná kokila pre odlievanie venca na náboj šnekového kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 222105

Dátum: 15.07.1985

Autori: Schmiedt Peter, Rácz František

Značky: rotačná, horizontálna, kolesa, šnekového, odlievanie, náboj, kokila, venca

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie využitia tekutého kovu a zníženie pracnosti pri odstraňovaní náliatkov pri odlievaní venca na náboj šnekového kolesa. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že v dutine horizontálnej rotačnej kokily je jedna tepelnoizolačná plocha vytvorená tepelnoizolačnou prstencovou vložkou, upevnenou zvnútra na prednom veku. V prednom veku je upevnený aj liaci nástavec s kužeľovým liacim otvorom a má prírubu, ktorá prečnieva o 0,5 až...

Elektromagnetická kokila pro plynulé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 221967

Dátum: 15.06.1985

Autor: Haller Walter

Značky: kokila, elektromagnetická, plynule, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická kokila pro plynulé lití obsahuje nosné těleso indikční cívky s chladicí zařízení a alespoň jednou chladicí tryskou pro kapalné chladicí médium směřující k povrchu litého ingotu. Ve tvaru prstencové štěrbiny vytvořenému otvoru rysky je ve směru proudění chladicího média přiřazen jeden profil, který vyčnívá do dráhy z prstencové štěrbiny vystupujícího paprsku chladicího média svou zakřivenou nebo ke směru lití skloněnou...

Rúrková kokila na plynulé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278292

Dátum: 15.09.1983

Autori: Pierrel Michel, Bellocci Rio, Gourmel Yves

MPK: B22D 11/00

Značky: odlievanie, kokila, plynule, rúrková

Zhrnutie / Anotácia:

Používa sa v zariadení obsahujúcom odlievaciu nádržku (1) vybavenú dolným otvorom, chladiaci plášť kokily, umiestnený pod nádržkou v predĺžení vnútornej steny odlievacieho otvoru a zohrievané jadro (8), ktoré s kokilou vymedzuje úzky rúrkový odlievací priestor, pričom kokila (6) pozostáva z hrubého valcového telesa (7), obklopeného chladiacim plášťom (15), a z hlavy vyčnievajúcej do odlievacieho otvoru, pričom hlava (17) kokily (6) je zložená a...