Patenty so značkou «kokil»

Brúska a spôsob na vnútorné opracovanie kokíl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16445

Dátum: 03.09.2012

Autor: Johann Karl-peter

MPK: B24B 19/20, B24B 27/00, B24B 27/04...

Značky: opracovanie, vnútorné, kokil, spôsob, bruska

Text:

...kokily za následokpomerne dlhe doby brúsenia alebo kefovania. Ďalšie náklady vzniknútým, že na otáčanie kokily musí byt trvale k dispozícií žeriavovézariadenie resp. nákladné otáčacie alebo kladičkové stoly.0006 Predložený vynález si tak kladie za úkol navrhnúť brúsku ako i spôsob na vnútorné opracovaníe kokíl, ktorá resp. ktorý umožní zjednodušene opracovaníe a tým rýchlejšie a lacnejšie brúsenieradiálnej vnútornej plochy kokily.0007 Tento...

Tvarovka pro utěsňování V kokil na licí desce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262496

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kodejš Václav, Svárovský Vratislav

MPK: B22D 7/06, B22D 7/12

Značky: kokil, tvarovka, utěsňování, desce, licí

Text:

...tvarovka je tvořeno rámečkem,napríklad pleohovým, jehož jednotlivé strany jsou z vnější strany ohnuty směrem od zakladny nahoru v úhlu rovnem 90 ° a současně z vnější strany vychýleny nahoru od svislé osy kokily o ostrý dhel rovný 5 až 30 °, Výhodou tvarovky podle vynálezu je především dokonale vykrytí spary mezi kokilou a licí deskou, dále í současně ochrana poěkozenýoh hran kokily, takže nedochězí k obtížím při stripování ingotů z kokil....

Forma k odlévání odlitků, zejména kokil láhvového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257188

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lupinski Bronislav

MPK: B22C 9/00, B22D 7/06

Značky: láhvového, forma, zejména, tvaru, kokil, odlévání, odlitků

Text:

...nedostatky odstraňuje forma k odlévání odlitků, zejména kokil láhvového tvaru, horem nastojato, sestávající z vnějšího pláště a pravého jadra s podélnou výztuží,uloženého na nosné známce, podle vynalezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pravé jádro je ve formě uloženo na nosné známce zúženou částí, přičemž nosná známka, opatřena centrálním otvorem, je uložena na podélné výztuži mezi aretačními kolíky.Výhodou formy podle vynálezu je,...

Hlavový nástavec pro odlévání ocelí do kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 250395

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hříbal Vladimír, Malý Ladislav, Irmler Bohdan, Janeček Josef, Kouřil Vratislav, Svárovský Vratislav

MPK: B22D 7/10

Značky: nástavec, odlévání, kokil, oceli, hlavový

Text:

...stripovacích jeřabů, které mnohdy jsou na odlévárnách limitujícími prvky.Uvedené nevýhody dosud známých způso-bů jsou odstraněny hlavovým nástavcem podle vynálezu, jehož podstata spočíva vtom, že izolační desky jsou opatřeny na vnitřní ploše lichoběžníkovými osazeními,do kterých jsou zasunuty rohové izolační klíny.Výhodou hlavového nástavce podle vynálezu je podstatné zjednodušení manipulace při sestavování bez nároků na pracovní síly,...

Ochranná vložka do kokil pro odstředivé lití krátkým vtokem nebo žlábkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247712

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 13/10, B22D 7/06

Značky: odstředivé, ochranná, kokil, vložka, lití, vtokem, krátkým, žlábkem

Text:

...být těsně uzaVřen-a, čehož se dosáhne Vytvořením Vůle zámku na ostatních jeho styčných plochách. Samločinněho uzavírání zámku při provozních teplotách kokil se dosáhne vytvořením přesnhu ochranné vložky proti čelu kokily a tlakem hradicího knoužku na ochrannou vložku. Tento přesah nesmí být tak Veliký, aby do spáry mezi čelo ochranné vložky a h-radicí kroužek Vnikal te-kutý kov, který by brzdil smvršťování odlitku a způsoąboval potiže při...

Způsob výroby kokil z ocelárenského surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 229724

Dátum: 01.05.1986

Autori: Böhm Valter, Tomsa Kurt, Bruk Rudolf

MPK: B22D 7/06

Značky: způsob, výroby, ocelárenského, surového, kokil, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kokil z ocelářského surového železa vyznačující se tím, že se před odléváním kokil ocelářské surové železo podrobí procesu vykuování s profoukáváním interním plynem po dobu nejméně 5 minut, nejdéle k maximálnímu poklesu teploty na 1.200 °C, při němž se provede úprava chemického složení ocelářského surového železa na požadovaný obsah. Úprava chemického složení ocelářského surového železa na požadovaný obsah křemíku a siry se...

Přípravek pro kontrolu pracovního povrchu ocelárenských kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 223048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Burda Karel, Bajorek Radomír

Značky: pracovního, kontrolu, povrchu, ocelárenských, přípravek, kokil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o přípravku, jehož pomocí se provádí vizuální kontrola pracovního povrchu ocelárenských kokil na licích soupravách. Nedostatky stávajícího stavu techniky odstraňuje přípravek pro kontrolu pracovního povrchu ocelárenských kokil, při níž se osvětlováním identifikují vady povrchu a označují a podstatou vynálezuje to, že přípravek je tvořen klecí z ocelových profilů, opatřenou podlahovou plošinou a stropními nosníky, k jejichž...

Zařízení pro kontinuální lití oceli do kokil horem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224400

Dátum: 01.12.1985

Autor: Filipi Miroslav

Značky: kontinuální, horem, oceli, kokil, lití, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální lití oceli do kokil horem, u něhož je licí pánev zavěšena na licím jeřábu nebo je usazena na licím stojanu a ocel se z ní vypouští výlevkovým otvorem v jejím dnu do kokil usazených licími podložkami na licích vozech řazených do licí soupravy, která je pojízdně uspořádána v kolejišti licí plošiny pod ocelářskými pecemi, vyznačeně tím, že sestává z licího žlabu (7), který je opatřen na jednom svém konci výlevkovým otvorem...

Uspořádání kokil při lití ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222355

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hloušek Jiří, Enenkl Vladimír, Kavička František, Tlučhoř Milan

Značky: ingotu, uspořádání, lití, kokil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání kokil při lití ingotů nastavených v jedné nebo více řadách v ocelárnách. Účelem spořádání je zvýšení životnosti kokil. Uspořádáním kokil v jedné nebo více řadách podle vynálezu s přivrácenými hranami je mezi kokilami volný prostor, tím se zvýrazňuje sálavý odvod tepla z povrchu do okolí, což má za následek odstranění nevýhod dosavadního uspořádání.

Zařízení k vyrážení trub z kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 219135

Dátum: 15.07.1985

Autori: Svoboda Jiří, Kosnar Miroslav

Značky: zařízení, vyrážení, kokil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyprošťování trub z kokil, do nichž byly odstředivě odlity. Podle vynálezu se zařízení skládá z podélné frémy na jednom konci opatřené stavitelnou zarážkou a na opačném konci, souose s podélnou osou, hydraulickým válcem napojeným přes ovládací ventil na hydraulickou pohonnou jednotku.

Tlaková hlavice pro postřik dutých těles, zejména kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 214165

Dátum: 15.02.1985

Autori: Baeff Peter, Hrdinka František

Značky: dutých, kokil, postřik, hlavice, zejména, tlaková, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Tlaková hlavice pro postřik dutých těles, zejména kokil, sestávající z tlakového válce a zásobníku nátěrové hmoty, upevněných na ochranné kovové hadici, vyznačená tím, že v tlakovém válci /1/, na němž je upevněna přívodní pružná hadice/18/ a zásobník /2/ nátěrové hmoty, je posuvně uložen píst /7/ na přívodní trubce /9/, která je šroubem /17/ uchycena na spodní části zásobníku /2/ nátěrové hmoty a je opatřena výtokovým otvorem /16/ a na pístu...

Způsob lití roztaveného slévárenského materiálu do kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 215717

Dátum: 15.10.1984

Autor: Pilař Petr

Značky: roztaveného, slévárenského, způsob, kokil, lití, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu lití roztaveného slévárenského materiálu do kokil, u nichž řeší zejména vyšší využití objemu odlévaného roztaveného slévárenského materiálu. Vyššího využití objemu odlévaného slévárenského materiálu se dosáhne způsobem lití roztaveného slévárenského materiálu do kokil s nejméně jedním bočním, spodním vtokem se stažitelným vtokovým kanálem spojeným s nálitkem, při němž se kokila ohřeje na pracovní teplotu a plní se tímto...

Ochranný tepelně izolační prostředek pro ošetřování kokil pro odlévání hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216749

Dátum: 01.10.1984

Autori: Láník Igor, Havelka Otakar

Značky: odlévání, slitin, kokil, ošetřování, tepelně, ochranný, prostředek, izolační, hliníkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného tepelně izolačního prostředku pro ošetřování kokokil pro odlévání hliníkových slitin, zejména nízkým tlakem nebo gravitačním litím, složeného z plaveného kaolinu, mastku, kysličníku titaničitého a vody. Podstatou vynálezu je, že sestává z 10 až 35 hmotnostních dílů plaveného kaolinu, 15 až 34 hmotnostních dílů mastku, 4 až 25 hmotnostních dílů kysličníku titaničitého a 27 až 50 hmotnostních dílů vody, přičemž všechny...

Způsob chlazení ocelářských kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 217367

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zdeněk Zdenko, Kouřil Vratislav, Hříbal Vladimír

Značky: způsob, ocelářských, chlazení, kokil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu chlazení ocelářských kokil. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pro uložení ocelářských kokil se použije pevný nepohyblivý rošt, tvořený dnem zvonu, umístěného v nádrži. Ze zvonu je vytlačována chladicí kapalina do prostoru kokil tlakovým vzduchem, vháněným do zvonu v množství, které postupně zatopí chlazené kokily přičemž chladicí kapalina stoupá po celé výšce stabilně uložených kokil a její hladina je v každé poloze...

Závěsné zařízení pro vytahování ingotů z kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 224194

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sedláček Jindřich, Mainx Oskar, Foltýn Josef

Značky: ingotu, závesné, vytahování, kokil, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsně zařízení pro vytahování ingotů z kokil, tvořené závěsy sestavenými z dolního dílu, uloženého ve vidlicovitém konci horního dílů, vyznačené tím, že horní konec horního dílu /5, 5´/ každého závěsu je kyvně uložen na nosném čepu /6, 6´/, který je svými konci uložen ve dvojici ložisek /7, 7´/ uložených na vodicích lištách /8, 8´/ uspořádaných v otvorech /3, 3´/ traverzy /1/ závěsného zařízení, kde ložiska /7, 7´/ jsou pevně spojena s...