Patenty so značkou «kodovaný»

Izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu, prostriedok majúci fosfolipázovú účinnosť, farmaceutický prostriedok, antigénny fragment a izolovaná nukleová kyselina, biologicky aktívny prostriedok, vektor, rekombinovaná hostiteľská…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287687

Dátum: 23.05.2011

Autori: Amin Dilip, Jaye Michael, Krawiec John, Lynch Kevin, Doan Kim-anh Thi, South Victoria

MPK: C12N 15/52, C07K 16/40, A61K 38/46...

Značky: lipázu, biologicky, izolovaný, antigénny, izolovaná, rekombinovaná, prostriedok, majúci, génom, genů, fosfolipázovú, nukleová, kyselina, polypeptid, hostiteľská, fragment, vektor, podobným, farmaceutický, kodovaný, aktívny, účinnost

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu (LLG), kde uvedený polypeptid (a) sa viaže na heparín, (b) má homológiu s ľudskou lipoprotínovou lipázou a pečeňovou lipázou a (c) obsahuje 39 kD katalytickú doménu triacylglycerol-lipázovej rodiny, kde (i) tento izolovaný polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO:8 a zdanlivú molekulovú hmotnosť približne 55 kD na 10 % SDS-PAGE gélu, aminokyselinovú sekvenciu...

Izolovaná molekula nukleovej kyseliny, fúzny polypeptid ňou kódovaný, vektor s jej obsahom, systém vektor-hostiteľ na reprodukciu fúzneho polypeptidu a spôsob jeho prípravy, antagonista dimérneho VEGF a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287332

Dátum: 16.06.2010

Autori: Papadopoulos Nicholas, Yancopoulos George, Davis Samuel

MPK: C07K 14/435, A61P 43/00, A61K 38/17...

Značky: fúzneho, polypeptid, kyseliny, reprodukciu, přípravy, spôsob, fúzny, molekula, kodovaný, dimérneho, vektor, systém, použitie, izolovaná, vektor-hostiteľ, antagonista, nukleovej, polypeptidů, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá obsahuje: (a) nukleotidovú sekvenciu kódujúcu receptorovú zložku cievneho endotelového rastového faktora alebo VEGF skladajúci sa v podstate z imunoglobulínu alebo Ig podobnej domény 2 prvého VEGF receptora a Ig domény 3 druhého VEGF receptora, a (b) nukleotidovú sekvenciu kódujúcu multimerizačnú zložku, kde prvým VEGF receptorom je Flt 1 a druhým VEGF receptorom je Flk 1 alebo Flk 4, a...

Kódovaný mikronosič a spôsob jeho výroby, spôsob jeho čítania, spôsob detekcie prítomnosti analytov vo vzorke a chemická knižnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 287052

Dátum: 30.09.2009

Autori: Demeester Joseph, Pauwels Rudi Wilfried Jan, Roelant Christiaan Hubert Simon, De Smedt Stefaan Cornelis

MPK: G01N 33/533, C12Q 1/68, G01N 33/532...

Značky: čítania, mikronosič, detekcie, analytov, přítomnosti, vzorke, výroby, kodovaný, knižnica, chemická, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kódovaný mikronosič, ktorý je kódovaný zachovaným kódom zapísaným na povrchu mikronosiča alebo v hĺbke vnútri mikronosiča, pričom mikronosič obsahuje jeden alebo viac ligandov, ktoré sú k nemu viazané. Spôsob jeho výroby, ktorý zahŕňa zapisovanie zachovaného kódu na povrch mikronosiča alebo do hĺbky vnútri mikronosiča. Spôsob jeho čítania konfokálnym mikroskopom. Spôsob detekcie prítomnosti analytov vo vzorke, ktorý zahŕňa výber ligandov...

Polypeptid kodovaný rekombinantním plasmidem, poskytující aktivní telecí chymosin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260920

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zadražil Stanislav, Sedláček Juraj, Fábry Milan, Kašpar Petr, Liebscher Dierck-hartmut

MPK: C12N 15/00

Značky: aktivní, poskytující, chymosin, polypeptid, plasmidem, výroby, způsob, rekombinantním, telecí, kodovaný

Text:

...2. Komerční plasmídypUC 8 a pUc 9 přitom posloužily nejen jako zdroj regulačních eXpIeuíCh oblastí (lac promotor,operátor a N-koncová část beta-galaktosidasy), ale i jako zdroj polylinkerových restrikčních míst vně vklädaných sekvencí, využítelných jak pro konstrukcí, tak pro další manipulace s prcchymosínovou genetickou informací. Linearizovaný Vektor pUCS v jedinečných místech BamHIa EcoRI polylinkerové oblastí příjme v jednoznačne...