Patenty so značkou «kódování»

Adaptívne kódovanie predikčnej chyby pri hybridnom kódovaní videa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19379

Dátum: 22.12.2006

Autori: Narroschke Matthias, Musmann Hans-georg

MPK: H04N 19/11, H04N 19/124, H04N 19/12...

Značky: chyby, predikčnej, kódovanie, adaptívne, kódování, videa, hybridnom

Text:

...napr. dokonca pre špecifický počet blokov, makroblokov alebo výrezov. Rozhodnutie môže byť podmienené nákladovoufunkciou ako napr. Lagrangeovou funkciou. Náklady sa vypočítavajú pre kódovanie vofrekvenčnej doméne aj kódovanie v priestorovej doméne. Na základe výsledkov sa vyberie0008 Podľa ďalšieho aspektu predkladaného vynálezu nákladová funkcia zahŕňa náklady skreslenia intenzity pre kódovanie v priestorovej a frekvenčnej doméne. Podľa...

Zapojení na kódování dat metodou dvojí frekvence pomocí kodéru dat pracujícího metodou modifikované frekvenční modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 267704

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: modulace, dvojí, metodou, frekvenční, pracujícího, zapojení, kodéru, frekvence, pomocí, kódování, modifikované

Text:

...na řídící jednotku. Výstupprvní čtyřvstupové sekce multiplexoru g je přípojen ne hodinový vstup lg osmibitového posuvného registru l. Výstup 92 g druhé sekce nultiplexoru gje připojen na druhý vstup druhého dvouvstupového obvodu 5 typu negace logického obočinu, jehož výstup tvoří současně datový výstup Q-sapoáenąí pro přlpőjíĺiíĺíaxčtyřbitový posuvný registr. V alternativním provedení lze použít posuvného registru l o jiném počtu bitů....

Způsob kódování identifikačního znaku pro určení orientace směru propadu evidenční průkazky snímací stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266936

Dátum: 12.01.1990

Autor: Žáček Jiří

MPK: G06K 17/00

Značky: průkazky, směru, kódování, snímací, způsob, znaků, evidenční, identifikačního, propadu, stanici, orientace, určení

Text:

...evidenční průkazky se provádí tak, že se započne od prvního řádku, avšak řádek již obsazený kódovací fólií identifikačního znaku se vynechá a postupuje se do zakódo u lichého počtuvání všech čísel kódu evidenční průkazky, přičemž je lhostejné, z které strany je řádkování číslováno.Vyšším technickým účinkem je zvýšení informačního obsahu evidenční průkazky tím, že je umožněno zakódovat identifikačními znaky až u různých hodnot čísla, kde je...

Zapojení na kódování dat způsobem DF a MFM

Načítavanie...

Číslo patentu: 258954

Dátum: 16.09.1988

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: zapojení, kódování, způsobem

Text:

...součinového hradla a na druhý vstup258 954 druhého třívstupového obvodu typu negsce logickeho součinu, jehož výstup je přípojen na druhý vstup pátého třívstupového obvodu typu negace logíckého součinu, první ínverzní výstup vnitřního posuvného registru je přípojen na třetí vstup prvního čtyřvstupového součtově součínového hradla, na čtvrtý vstup prvního čtyřvstupového obvodu typu negace logíckého součinu, na třetí vstup druhého...

Zapojení na kódování dat metodou MFM

Načítavanie...

Číslo patentu: 255101

Dátum: 15.02.1988

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: metodou, zapojení, kódování

Text:

...Druhý výstup 933 vnitřního čtyřbitového posuvného registru g je připojen na druhý datový vstup gg výběrového obvodu Q. Třetí výstup ggg vnitřního čtyřbitového posuvného registru g je připojen na třetí datový vstup gg výběrověho obvodu 5. čtvrtý výstup-ggi vnitřního čtyřbitového posuvného registru 3 je připojen na čtvrtý datový vstup gg výběrového obvodu 3. Pevní výstup 93 výběrového obvodu 3 pro signál HID je připojen na druhý vstup prvního...

Způsob kódování dat metodou dvojí frekvence a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255009

Dátum: 15.02.1988

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: dvojí, způsobu, kódování, zapojení, tohoto, způsob, provádění, frekvence, metodou

Text:

...registru g je připojen na sedmou vstupní datovou svorku âl pro připojenína datovou sběrnici. Osmý vstup gg vnějšího osmibitového posuvného registru g je připojen na výstup Qlł čtvrté dvouvstupové sekce multiplexoru l, jejíž první vstup ll je připojen na osmou vstupní datovou svorku § pro připojení na datovou sběrnici a jejíž druhý vstup lg je připojen na kladný pől zdroje elektrické energie. Přepínecí vstup lg multiplexoru l je...

Zařízení pro fázové kódování a dekódování číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251158

Dátum: 11.06.1987

Autor: Filip Pavel

MPK: H03M 13/00

Značky: informace, dekódování, zařízení, kódování, číslicové, fázové

Text:

...přes vstup łgg kôdovaných dat na tvarovač Í, jehož výstup je spojen s prvním monostabílním klopným obvodem Q, na něž je přípojeno první hradlo § negovaného logického součinu, první ínvertor Z a druhý obvod łł exkluzívního logického součtu. Druhý monostabilní klopný obvodnímž je propojen i první invertor Z. Druhé hradlo g negovanéhologického součinu je spojeno s klopným obvodem RS gg. První monostabilní klopný obvod § je spojen s prvním...

Zapojení pro kódování a dekódování sériové binární informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250518

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kubín Pavel

MPK: G11B 5/00, H03M 7/00

Značky: informace, kódování, sériové, dekódování, binární, zapojení

Text:

...kódu mezi dvěma jedničlnami. Tyto charakteristiky bývají obvykle označovaný symboly d - pro mínimální počet nul mezi dvěma sousedními jedničkami a k - pro maximální možný počet nul mezi dvěma sousednímí jedrničkami a kódy označené těmito charakteristikami bývají nazývaný kódy RLL.Mají-li být splněny požadavky na hodnotu parametru d větší než nulovou umožňující pří zachování nejmenšího povoleného rozestupu mezi dvěma jedničkami signálu...

Zapojení pro kódování přenosového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217097

Dátum: 01.07.1984

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: signálu, zapojení, přenosového, kódování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro kódování přenosového signálu, zejména v soustavách automatického řízení v průmyslových podmínkách se značnými nároky na spolehlivost. Zapojení se skládá za soustavy generátorů frekvence, jejichž výstupy jsou propojeny přes propojovací pole se vstupy směšovače. Výstup směšovače je spojen se vstupem zesilovače, a výstup tohoto zesilovače je spojen se vstupem vysílače. Zapojení umožňuje spolehlivý přenos řídicích...