Patenty so značkou «kobaltu»

Spôsob výroby minerálnej vlny, zliatiny na báze kobaltu na tento spôsob, výrobok použiteľný na výrobu alebo konverziu skla za tepla a použitie tohto výrobku na výrobu minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286499

Dátum: 05.11.2008

Autori: Bernard Jean Luc, Liebaut Christophe, Berthod Patrice

MPK: C03B 37/04, C03B 37/00, C22C 19/07...

Značky: výroby, báze, minerálnej, použitie, tepla, výrobků, kobaltu, spôsob, výrobu, vlny, tohto, zliatiny, konverziu, výrobok, použitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby minerálnej vlny vnútorným odstredením sa leje roztavená minerálna hmota do zvlákňovacieho taniera, ktorého obvodová lamela je vybavená množinou otvorov, ktorými zo zvlákňovacieho taniera vystupujú filametny roztavenej minerálnej hmoty, ktoré sú potom odťahované pôsobením plynu za vzniku minerálnej vlny, pričom teplota minerálnej látky vo zvlákňovacom tanieri sa rovná aspoň 1100 °C a zvlákňovací tanier je vytvorený zo zliatiny...

Zliatina na báze kobaltu, výrobok z tejto zliatiny a postup jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284724

Dátum: 14.09.2005

Autori: Berthod Patrice, Bernard Jean Luc, Liebaut Christophe

MPK: C03B 37/095, C22C 19/07, C22F 1/10...

Značky: výroby, zliatiny, kobaltu, zliatina, báze, tejto, výrobok, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zliatiny na báze kobaltu, ktorá prejavuje mechanickú pevnosť pri vysokej teplote, najmä v oxidačnom alebo koróznom prostredí, obsahujúcej nasledujúce prvky (množstvá sú uvedené v hmotnostných percentách vzťahujúcich sa na hmotnosť zliatiny): 26 až 34 % chrómu, 6 až 12 % niklu, 4 až 8 % wolfrámu, 2 až 4 % tantalu, 0,2 až 0,5 % uhlíka, menej ako 3 % železa, menej ako 1 % kremíku, menej ako 0,5 % mangánu, menej ako 0,1 % zirkónia,...

Kvapalné koncentráty kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3860

Dátum: 07.07.2004

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/02

Značky: koncentráty, kvapalné, kobaltu

Text:

...v súvislosti s pestovanim motyľokvetých rastlín (tzv. leguminóz), pre účely obohatenie krmív o tento biogénny prvok a tiež v spojitosti so špeciálnymi formami úpravy niektorých osív.S cieľom riešiť naznačené problémy a rozšíriť možnosti v oblasti vhodných zdrojov koncentrátov kobaltu v ich vysoko koncentrovaných roztokových formách, ktoré by boli vhodne predovšetkým pre využitie v rastlinnej poľnohospodárskej produkcii, možno využít...

Kvapalné koncentráty mangánu, zinku, medi, železa a kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3538

Dátum: 01.07.2003

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/00

Značky: kvapalné, manganu, železa, zinku, kobaltu, mědi, koncentráty

Text:

...pridalo 300,4 g vodného roztoku dusičnanu vápenatého, obsahujúceho i menšie množstvo dusičnanu amónneho. Použitý roztok dusičnanov obsahoval 43,9 hmotn. dusičnanu vápenatćho. Uvedeným spôsobom vznikla bledomodrá suspenzia, ktorej kontinuálnu - roztokovú fázu tvoril predovšetkým vodný roztok dusičnanov meďnatćho, amónneho a nezreagovanéhovápenatého a tuhá fáza pozostávala predovšetkým zdihydrátu síranu vápenatého, ktorý vznikol konverziou....

Spôsob získania kobaltu a niklu z rúd a rudných koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 203

Dátum: 14.09.2002

Autor: Beckmann Alexander

MPK: C22B 1/06, C22B 23/00

Značky: kobaltu, koncentrátov, spôsob, získania, rudných, niklu

Text:

...sulfidových rúd alebo rudnýchTento cieľ sa dosiahne spôsobom, podľa ktorého sa arzenosulfidová a/alebo sulfidová ruda alebo rudný koncentrát kobaltu a/alebo niklu prevedie na reakčný produkt sirou alebo siru obsahujúcimi zlúčeninami arzénu a z reakčného produktu sa vylúhujú rozpustné kovy a kovyTúto konverziu reprezentujú nasledujúce rovniceZistilo sa, že kobaltín je možné, pokiaľ sa proces uskutočňuje správnym spôsobom, previesť na CoS...

Sposob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260182

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lelko Jozef, Molnár Gabriel, Ferenčík Ján, Berežný Viktor, Jurovčák Ondrej, Balaďová Paulína, Mičák Jozef

MPK: C01G 51/04

Značky: zmesného, výroby, spôsob, oxidů, kobaltu

Text:

...Nevýhodou podľa tohoto spôsobu je únik nitróznych plynov, resp. ich likvidacia a dalej problémy vyplývajúce z koróznych vlastností uvnlkajücich nitróznych plynov.vynález rieši spôsob výroby zmesneho oxidu kobaltu C 0304 z odpadných kalov a spočíva v tom, že sa suspenzie vody a kaiu zachytí, zahusti sa napriklad filtráciou, se 4 dlmentáciou, odstreďovanim a pod., premyjekondenzátom alebo demineralizovanou vo dou, znovu zahustí na obsah...

Spôsob recirkulácie katalyzátora s obsahom kobaltu v reakcii priamej oxidácie cyklohexánu na kyselinu adipovú

Načítavanie...

Číslo patentu: 281580

Dátum: 05.11.1997

Autori: Costantini Michel, Nivert Daniel, Fache Eric

MPK: C07C 55/14, C07C 51/42, C07C 51/31...

Značky: kyselinu, obsahom, priamej, cyklohexanu, katalyzátora, recirkulácie, adipovú, oxidácie, kobaltu, spôsob, reakcií

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob recirkulácie katalyzátora s obsahom kobaltu späť do reakcie priamej oxidácie cyklohexánu na kyselinu adipovú plynom s obsahom kyslíka, ktorý spočíva v tom, že reakčná zmes získaná zo skôr uskutočnenej oxidácie cyklohexánu na kyselinu adipovú, z ktorej bola oddelená zmes aspoň čiastkových podielov oxidačných medziproduktov zvlášť takých, ako cyklohexanol a cyklohexanón, časť rozpúšťadlovej kyseliny karboxylovej a vody, z...

Spôsob zníženia koncentrácie kobaltu, kadmia alebo cézia v odpadových vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 278240

Dátum: 06.04.1994

Autori: Hložek Peter, Földesová Mária, Lukáč Peter, Grejták František

MPK: C02F 1/68, C02F 1/02

Značky: zníženia, odpadových, kadmia, vodách, cézia, koncentrácie, spôsob, kobaltu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu zníženia koncentrácie kobaltu, kadmia alebo cézia v odpadových vodách pomocou aluminosilikátov. Podstata riešenia spočíva v tom, že prírodný aluminosilikát sa nechá kontaktovať s hydroxidom alkalického kovu pri teplote 10 až 100°C, tlaku 0,1 až 1 MPa, pričom hmotnostný pomer aluminosilikát: hydroxid alkalického kovu je 10 : 1 až 2.

Způsob izolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265445

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pokorný Pavel, Kubička Rudolf, Macek Vladimír, Loukota Jiří, Pařízek Miroslav, Jasenský Zděnek

MPK: C01G 51/06

Značky: izolace, kobaltu, oxonaci, propylenu, způsob, solí

Text:

...plynu, získávaného z generátorového plynu vyráběného parciální oxidací ropných zbytků, s jehož pomocí se sníží obsah karbonylů železa z obvyklých 4 až 10 mg Fe/mg na hodnotu pod 1 mg Fe/mg, dále se izolují zbylé podíly kobaltu z destilačního zbytku oxonace(tzv. těžkých podílů oxonace) pomocí zředěné kyseliny dusičné, s výhodou 2 až 8 kyselinou dusičnou při teplotě 65 °C, čímž se doplňuje již zavedená izolace solí kobaltu z produktu...

Spôsob výroby práškového kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vranka František, Holička Rudolf, Levák Vladimír, Mišút Vladimír

MPK: C22B 23/04

Značky: spôsob, výroby, práškového, kobaltu

Text:

...kyslík - 02 a za stáleho miešania sa obsah .autoklávu vyhrieva. Po dosiahnutí teploty 170 až 190 C sa nadávkuje vodík - H 2 na hodnotu jeho parciálneho tlaku 3,0 až 3,5 MPa. Koniec redukcie je identifikovaný ukončením spotreby vodíka ~ H 2 a ustalením tlaku v autokláve. Za týchto podmienok vzniká produkt požadovaných vlastnosti, ktorý po odfiltrovani, premytí deionizovanouvodou, premytí etanolom a vysušení pri 1.05150 °C sa ball a...

Spôsob výroby katalyzátora oxidácie amoniaku na oxid dusnatý na báze oxidov kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261408

Dátum: 10.02.1989

Autori: Horochonič Jozef, Jurovčák Ondrej, Berežný Viktor, Bernauer Bohumil

MPK: B01J 23/74

Značky: oxidov, spôsob, báze, výroby, kobaltu, amoniaku, oxidácie, katalyzátora, dusnatý

Text:

...roztoku dusičnanu kobaltnatéh-o pri teplote 15 až 30 °C zohriateho na teplotu nosiča, za. nasledovného vypalovania pri. teplote 300 až 900 °C a namáčanie a vypaľovanie sa (ipakuje 2- až S-krát. Katalyticky aktívna vrstva oxidov kobaltu sa ďalej tvorí namáčaním takto pripravených častíc v tavenine hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého pri teplote nosiča a taveniny 60 až 150 °C za nasledovného vypalovvania v počte uvedených cyklov 1 až...

Spôsob spracovania zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261061

Dátum: 12.01.1989

Autori: Balaďová Paulína, Mičák Jozef, Jurovčák Ondrej, Lelko Jozef, Ferenčík Ján, Berežný Viktor

MPK: C01G 51/04

Značky: spracovania, kobaltu, zmesného, oxidů, spôsob

Text:

...na báze kobaltu a je charakteristický tým, že zmesný oxid obsahujúci 0,001 až 2 niklu, 0,001 až 2 sodíka a maximálne po 1 hmotnostnom vápnika, horčíka, kremika a chrómu sa dezintegruje na častice velkosti 0,004 až 0,4 min, 4s výhodou.0,01 až 0,04 mm a zapracuje do nosiča katalyzátora oxidácie čpavku na oxid dusnaiý v množstve odpovedajúcom obsahu zmesného oxidu kobaltu v nosiči 5 až 60 hmotnostnýoh.Výhodou tohto vynálezu je efektívne...

Zapojenie na spätné získavanie kobaltu z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257459

Dátum: 16.05.1988

Autori: Berežný Viktor, Ferenčík Ján, Lichvár Milan, Lelko Jozef, Kolesár Ján, Ambrož František

MPK: B01D 11/00

Značky: získavanie, kobaltu, cyklohexanu, špatně, zapojenie, oxidácie, procesu

Text:

...v ktorom súčasne prebieha extrakcia kobaltu 1 organických zvyškov do vodnej fázy. V extrakci g pre bieha druhý stupeň extrakcie Co 2 ionov vodou.Ako extraktor 2 hydrolyzovanej reakčnej zmesi sa môže využiť aj kontinuálna rotačnáodstredivka na kvapalné fázy. Extrakčným činidlom je vodná fáza z odstredívky.Zmiešanie extrakčných činidiel z extraktov l a 3 nastáva v zmiešavači Ä, ktorým môže byť v najjednoduchšom prípade aj rozšírené potrubie....

Způsob izolace kobaltu z odpadních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255044

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mastný Libor, Skalský Jiří, Kálalová Eliška, Švec František

MPK: C02F 1/62, C02F 1/28

Značky: kobaltu, odpadních, způsob, izolace, roztoku

Text:

...kapacity žíská kvantitativně zpět elucí minerální kyselinou, načež se sorpční lože po promytí vodou regeneruje promytím roztokem alkálie. Způsob zachycování kobaltu sorpcíspočívá v průchodu odpadního roztoku sloupcem níže popsaného sorbentu. Zpracovávaný roztok je upraven na pH 5 až B, s výhodou 6 až 7 a může obsahovat neomezený přebytek dalších iontů, zejména kovů alkalických a alkalických zemin. Je účelne, aby obsah kobaltu nepřekračoval...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253773

Dátum: 17.12.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír

MPK: C25D 3/12

Značky: vylučování, katodické, kobaltu, fosforem, slitin, elektrolyt

Text:

...pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod. Je vhodné použit ve vodě rozpustné halogenidy ve formě sodných, draselných nebo kobaltnatých soli, například již zminěné draselné soli nebo chlorid soduý, popřipadě chlorid kobaltnatý v koncentraci 1 až 50 g v 1 000 ml vody.Anionaktivní smáčedlo slouží v elektrolytu k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhndné je použit alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantnrové v...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253772

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: fosforem, katodické, slitin, vylučování, kobaltu, elektrolyt

Text:

...může být nahrazen chloridem sodným nebo kobaltnatým o stejné koncentraci, slouží pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod.Zmíněné anionaktivní smáčedlo V koncentraci 0,01 až 10 g na 1 000 ml vody slouží k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhodné je pro tento účel použít alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantarové.Fosfor se do elektrolytu přidává ve formě rozpustného fosfornanu nebo kyseliny fosforité....

Tavidlo pro navařování slitin na bázi kobaltu trubičkovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253458

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rydval Karel, Dytrt Jan

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: slitin, trubičkovou, bázi, elektródou, kobaltu, navařování, tavidlo

Text:

...tom, že obsahuje hmotnostně 31 až 35 oxidu křemičitého, 0,2 až 0,8 oxidu železitého, 17 až 21 oxidu hlinitého, 4,5 až 9 oxidu vápenatého, 20 až 24 oxidu hořečnatého, 13,5 až 17,5 fluoridu vápenatého, 1,0 až 2,5 směsi oxidu sodného a oxidu draselného, 1,4 až 3,0 oxidu barnatého, 1,0 až 2,5 karbidu titanu.Řešením podle vynálezu se dosahuje vyššiho účinku tím, že dochází k úspoře deficitnich ochranných plynů, dále k úspoře přídavných...

Způsob přípravy sikativačního činidla na bázi sloučenin kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253329

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kožíšková Ludmila, Kroupa Jiří, Klátil Karel, Moc Miloš, Wiesner Ivo, Skalský Jiří

MPK: C08K 5/09

Značky: sikativačního, bázi, kobaltu, způsob, sloučenin, činidla, přípravy

Text:

...tak, aby molárni poměrv přitomnosti monoalkylesterů etylenglykolu 5 alkylem o počtu uhlíku 1 až 4, a/nebo butanolu.složení rozpouštědel se řídí druhem a charakterem nátěrové hmoty, způsobu zpracování,skladování a podobné. Množství použitých rozpouštědel se voli obvykle tak, aby obsah kobaltu ve vyrobeném sikativačnim činidle dosahoval nejméně 1 . Z monoalkyléterů se s výhodou používá monometyléteru, monoetyléteru nebo...

Nosič oxidačného katalyzátora na báze kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245175

Dátum: 15.10.1987

Autori: Palík František, Svoboda Jan, Šacillo Anton Adamovie, Malina Josef

MPK: B01J 23/74, B01J 32/00

Značky: báze, oxidačného, kobaltu, katalyzátora, nosič

Text:

...katalyzátora, ako suroviny na výrobu nosiča pre oxidačný katalyzátor na báze kobaltu.Výhodou použitia podľa tohto vynálezu sú technicky jednoduchšie operácie smerujúce k bezodpadovému využitiu znehodnoteného kobaltu vo forme oxidu C 0304.opotrebovaný oxidačný katalyzátor na báze kobaltu v závislosti od počtu impregnáciiK výrobe nosiča pre oxidačný katalyzátor sa používa jemne rozomletý opotrebovaný oxi dačný katalyzátor v množstve od 48 do...

Spôsob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trniný Jaromar, Rubeš Jioa, Eepický Miloš, Oezník Jan, Strnad Jioí, Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav, Slavík Miroslav, Lubojacký Jaromír

MPK: C01G 51/04

Značky: kobaltu, výroby, zmesného, spôsob, oxidů

Text:

...na dosahovanom tlaku. Vzniklý bezvodý dusičnan kobaltnatý sa následne vypaľuje 30 až 200 kPa pri teplotách 120 až 600 °C za tlaku 30 až 200 kPa. Pri vypalovani dochádza k uvolňovaniu oxidov dusíka NOX, ktoré sa likvidujú z dôvodu ochrany pracovného a životného prostrediabežne používanými spôsobmi, najjednoduchšie alkalickou absorpciou v roztoku hydroxidu sodného, prípadne inými možnými spôsobmi, napriklad katalytickou redukciou. Ku koncu...

Způsob přípravy modrofialového keramického pigmentu zirkonového typu s obsahem kondenzovaných fosforečnanů kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243657

Dátum: 15.07.1987

Autori: Špalek Otomar, Paseka Ivo

MPK: C01G 25/00, C01B 33/20

Značky: obsahem, kobaltu, pigmentů, fosforečnanu, způsob, zirkonového, keramického, kondenzovaných, modrofialového, přípravy

Text:

...mikrokrystslky dihydrogentosforednanu kobaltnatóho. Výchosi sme( ą ~ e po promísoní a sucha sshřívd rychlostí 5 až 10 °C/m 1 n na teplotu 750 s 900 °c, s,-vý Šfhodou na teplotu 500 až 850 °c, s výdrlí na toto teplot I al 3 h.vkalcineci nastůvají nejps-ve deľqdratační a kondenaační reakce u dihydrogenfosíoxjeěnanu kobaltnatőho. 0 d teploty 350 °c s neho posvolnaąvsnikd chemicky i tepolně stabilní cyklo-tetrarosforocnan dikobaltnatý.Tato...

Způsob isolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243846

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šimunek Václav, Fleischmann Jaroslav, Trávníeek Josef, Vodduška Václav, Kueera Josef, Holeeek Jaroslav

MPK: C07C 45/50

Značky: kobaltu, isolace, způsob, propylenu, oxonaci, solí

Text:

...a způsob podle vynálezu uvést taktoodstranění sloučonin kobaltu dosud používaný způsob podle2 produktu oxonaoe při cca způsob výnálêlü90 °C pomocí as kyselinydusičné vstup výstup vstup výstup obsah co g/1 0,7 0,02 0,7 0,023 243 mm odstranění ksrbonylů Fe a Nie syntézního plynu neprovádí se obsah Pe/Inâ mg 20,0 20,0 20,0 o obsah ci/mg mg 3,7 ť 3,7 3,7 o dosud používaný způsob podle způsob vynálezuzbytku BI kyselinouo nsprovádí sedusičnou...

Způsob izolace solí katalyticky aktivních kovů kobaltu, niklu, manganu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 249560

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kálalová Eliška, -, Kovářová Zdeňka, Brožek Vlastimil

MPK: C01G 51/00, C01G 49/00, C01G 45/00...

Značky: kovů, solí, niklu, způsob, železa, izolace, aktivních, katalytický, kobaltu, manganu

Text:

...který tvoří náplň v koloně příslušné výšky, podle objemu koncentrátu a množství kovů v něm obsažených. V další fázi se kationty z ionexu uvolni použitím různých a různé koncentrovaných kyse 1 in,a to kyseliny sírové, popřípadě i kyseliny chlorovodíkové koncentrace 0,05 až 5 mo 1.1 l.Kyselina určité koncentrace se volí podle záměru zpracování průmyslových koncentrátů. Kyselina sírová o koncentraci 5 mol.l 1 vytěsní z ionexu všechny vázané...

Způsob selektivní koncentrace a separace barevných kovů, zejména niklu, zinku a kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249360

Dátum: 12.03.1987

Autori: Alexa Miroslav, Marhol Milan

MPK: C22B 23/04

Značky: separace, niklu, barevných, selektivní, kobaltu, způsob, zinku, kovů, zejména, koncentrace

Text:

...znečištován přídavkem dalších kvalitativně odlišných iontů.K 1 dm 3 obsahující 30 g Mg (jako síran) a 5 g Ni (jako síran) se přidá 200 ml nabotnalého měniče Wofatit MC-50 V H/SOŠ formě. Za neustáléhc míchání směsi dochází k sorpci niklu a poklesu pH sorpčního roztoku. Přídavkem Mgo se pH udržuje na zvolené hodnotě 3-3,2. Po 150 minutách styku je koncentrace niklu v roztoku menší než 0,3 g (zvýšením pH sorpčniho roztoku na hodnotu 4,5 lze...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lichvár Milan, Olejník Vincent, Berežný Viktor, Kurajda Pavol, Molnár Gabriel, Ambrož František, Lelko Jozef, Halko Miron, Ferenčík Ján, Kolesár Ján

MPK: C01G 51/00

Značky: kobaltu, získavania, cyklohexanonu, spôsob, výroby, produktov, odpadných

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Legura pro zlepšení tvařitelnosti kobaltu a kobaltových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230533

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šefl Pavel, Tischer Zdeněk, Cvrček Jiří

MPK: C22C 19/07

Značky: slitin, kobaltových, legura, zlepšení, kobaltu, tvařitelností

Zhrnutie / Anotácia:

Legura pro zlepšení tvařitelnosti kobaltu a kobaltových slitin, vyznačená tím, že je tvořena bórem v množství 0,001 až 0,2 % hmotnostních, a to ve formě čistého prvku nebo ve formě předstlitiny, pro usnadnění rozpouštění v tavenině.

Spôsob získavania kobaltu z odpadových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228623

Dátum: 01.01.1986

Autori: Cempa Štefan, Tomášek Karel, Rabatín Ľudovít

MPK: B01J 23/74, C01G 51/00

Značky: odpadových, kobaltu, spôsob, získavania, katalyzátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Postupuje sa tak, že katalyzátor na báze oxid hlinitý-oxid kobaltnato-kobaltitý sa taví s prídavkom uhličitanu sodného v pomere l:l,5 až 5 pri teplotách 800 až 1200°C, tavenina po stuhnutí a drvení sa lúhuje vodou o teplotě 40 až 100°C pri pomere kvapalnej ku pevnej fáze vo vzniklom rmute k:p = 5 až 15:1 po dobu 0,5 až 3 hodin, vzniklý rmut sa filtruje a filtračný koláč sa redukuje vodíkom alebo pevným uhlikatým redukovadlem, ktorým je koks,...