Patenty so značkou «kobaltového»

Sposob regenerácie kobaltového katalyzátora pri výrobe dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260271

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bafrnec Milan, Bučko Miloš, Bafrncová Soňa, Kovaľ Ján, Mikula Oldřich, Kopernický Ivon, Vajda Milan, Mesarovič František, Brunnerová Eva, Lodes Antonín

MPK: B01J 23/94

Značky: výrobe, katalyzátora, kobaltového, regenerácie, spôsob, dimetyltereftalátu

Text:

...organických látok sa používa na prípravu katalyzátora na oxicláciu p-xylénu .a metyi-p-toluylátu.Zloženie dcstilačného zvyšku, ktorý sa extrahuje je zname len čiastočne. Okrem kobaltu, ktorého je old 0,05 do 0,8 0/0 hmot. zvyšok obsahuje 5 až 15 0/0 hmot. dimetylterettalátu a dimetylizoftalátu, 1 až 2 hmot. metyl-p-toluylátu, 1 až 5 hmot. kyseliny paratoluylovej, 5 až 10 0/0 hmot. inonometylterettslátu, 2 až 8 9/0 hmot. kyseliny...

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Grapl Jiří

MPK: C07C 87/36, B01J 37/18, B01J 23/74...

Značky: hydrogenačního, způsob, katalyzátoru, kobaltového, redukce

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Grapl Jiří

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74

Značky: katalyzátoru, anilinu, kobaltového, hydrogenaci, způsob, selektivní, aktivace

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru pro hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257158

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grapl Jiří, Lavina Pavel, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír

MPK: B01J 23/94

Značky: anilinu, katalyzátoru, způsob, cyklohexylamin, kobaltového, regenerace, hydrogenaci

Text:

...je mnohem kratší. Důsledkem všech uvedených výhod je celkové prodloužení životnosti katalyzátoru a snížení jeho jednicové spotřeby při současných ůsporách energie, pracovních sil a zvýšení roční výroby oproti způsobu vedení procesu bez regeneraee nebo s regenerací kyslíkem.q) Regeneraci katalyzátoru lze provést jinými organickými kapalinami jako aceton,benzen, metylisohutylketon a anilin.Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru dle...

Způsob získávání molybdenového, kobaltového nebo niklového koncentrátu z katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253304

Dátum: 12.11.1987

Autori: Cigánek František, Hanus Petr, Haman Jiří, Hořák Václav, Prokleška František, Čermák Karel, Nývlt Zdeněk, Hrabák Petr, Chvatík Jiří

MPK: B01J 23/92

Značky: získavání, molybdenového, katalyzátoru, koncentrátů, kobaltového, způsob, niklového

Text:

...jejich směsí nebo odpadní minerální kyselinou, s výhodou ve směsi kyselin obsahující molybden, které jsou druhotnou surovinou vznikající v elektrotechnickém průmyslu o původní koncentraci nebo po zředění vodou nebo roztokem vzniklýmłpři mokrém zachycování kysličníku molybdenového ze spalín nebo roztoky z promývâní loužence. Tím se získá výluhMolybdenový koncentrát se podle jednoho provedení louží při teplotách do 100 °C vodou. Nerozpustný...

Způsob reaktivace stabilizovaného kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Addejsek Lubomír, Klimeš Milan, Zubek Vlastimil, Bloch Petr, Troják František

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74, B01J 23/94...

Značky: způsob, hydrogenaci, cyklohexylamin, anilinu, kobaltového, stabilizovaného, reaktivace, katalyzátoru, selektivní

Text:

...testování vlastností katalyzátoru byla použita reakce hydrogenace anilinu v plynné fázi, prováděna při teplote 160 °C ,a molárním poměru anilin vodík 20.b - katalyzátor bezprostředně po sta- vW/F - převrácená hodnota prostorové rychlosti DCA - hmotnostní proeenta dicyklohexylamlnu V reakční směsiS, X - symboly, přlřazující popisované veličiny standardnímu nebo hodnocenému katalyzátoru x - konverzeVliv podmínek skladování stabillzovaného...

Způsob stabilizace aktivovaného hydrogeneračního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234642

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dvořák Bohumír, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Lubojacký Jaromír, Neuvirt Ivo

MPK: C07C 85/24, B01J 23/74

Značky: aktivovaného, způsob, stabilizace, hydrogeneračního, kobaltového, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivovaný katalyzátor, promotovaný jedním uhličitanem ze skupiny uhličitanů alkalických kovů a obsahující 25 až 60 hmot. % kobaltu, se nejprve proudem vodíku ochladí na teplotu nižší než 55 °C a po propláchnutí proudem inertního plynu se stabilizuje při počáteční teplotě 15 °C až 55 °C proudem plynné směsi inertní plyn-kyslík, jejíž vstupní počáteční koncentrace kyslíku 0,3 obj. 0 se postupně zvyšuje až na 21 obj. %, přičemž maximální teplota...