Patenty so značkou «koaxiální»

Koaxiální anténní volič

Načítavanie...

Číslo patentu: 275731

Dátum: 18.03.1992

Autor: Davcev Stojan

MPK: H01Q 21/28

Značky: koaxiální, volič, anténní

Koaxiální aplikátor pro hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265654

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tykal Pavel, Vrba Jan, Borovička Martin, Novotný Zdeněk, Lapeš Miroslav, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: koaxiální, hypertermii, aplikátor

Text:

...tekutiny.Výhodou uvedeného-řešení je rovnoměrný ohřev nádoru na požadovanou hypertermickou tep 1 otu.Tvarováním průběhu měrného útlumu podél aplikátoru kuželových zářičů docílíme rovnoměrné rozložení ztraceného výkonu, který je absorbován tkání a tím i rovnoměrného rozložení teploty s odstraněním možnosti vzniku horkých skvrn, ve kterých naetává přehřátí a tím i poškození tkaněo Volbou dielektrického prostředí lze pro danou frekvenci měnit...

Zařízení pro propojení stahovacího mřížkového přívodu s uzemňovací kapacitou mřížky, zejména koaxiální výkonové elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265623

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šíbl Milan, Havlíček Rudolf, Jareš František, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Hroch Pavel

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: kapacitou, mřížky, zařízení, uzemňovací, přívodů, mřížkového, výkonové, stahovacího, zejména, elektronky, propojení, koaxiální

Text:

...způsob sice plně umožňuje tepelné dilatace rozměrů, ale na druhou stranu přináší problémy s kvalitou elektrického propojení vlivem problematického zajištění spolehlivosti a rovnoměrnosti elektrického kontaktování po celém obvodu mřížky koaxiální elektronky, zejména vlivem vysokých provozních teplot na mechanickou stálost soustavy pérových kontaktů. Další nevýhodou uvedeného řešení je nedokonalý odvod tepla 2 vývodu koaxiální...

Laserová hlavice pro koaxiální výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264898

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zeman Jiří, Šmehlík Miroslav

MPK: H01S 3/02

Značky: koaxiální, laserová, výbojky, hlavice

Text:

...Všechny konstrukční díly hlavice jsou pevně spojený v jeden uzavřený celek, nesený speciálními objímkami.Laserová hlavice podle vynálezu snižuje počet součástí hlavice, čímž se zmenšují její rozměry. Stavebnicovou konstrukcí laserové hlavice se dosahuje lepší směrové stability vystupujícího záření a rychlejšího ustálení teplotních poměrů v hlavici, nebot střední díl pouzdra hlavice působí jako termostat pro výbojku. Poněvadž se laserová...

Koaxiální přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258383

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kostohryz Václav, Beneš František

MPK: H01H 19/56, H01H 19/20

Značky: koaxiální, přepínač

Text:

...V porovnání 5 dosavadním stavem techniky je spatřován v tom, že je zajištěn snadný a přesný pohyb točítka. Přepínač se snadno ovládá a také rozebírá.Koaxiální přepínač podle vynálezu bude dále popsán podle příkladového provedení znázorněného na připojeném výkrese.Koaxiální přepínač podle vynálezu je tvořen točítkem 1, ve kterém je soustředně upevněn rotor g uložený na nejméně třech kuličkách. Kuličky 3 spočívají na pružinách lg v...

Laditelný koaxiální filtr, zejména k filtraci televizních a ultrakrátkovlnných signálů velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258117

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fürst Lájos, Szabó Pál, Pákai László

MPK: H01P 7/04, H04N 5/14

Značky: signálu, filtr, zejména, koaxiální, velkého, filtrací, laditelný, výkonu, ultrakrátkovlnných, televizních

Text:

...má větší průměr. Dělením je vnější plášť 4 rozdělen na díly 9 a 10. e-li třeba zvětšit induktivní sl-ožku, zavede se do dělení mezi díly 9 a 10 k~ovový nprstenec 11.zvětšení induktivní složky je úměrné šířce zavedeného k-ovového prstence 11. V praxi j-e vždy postačující provést změnu induktivní složky pomocí diskrétnívch prvků. Z toho důvodu lze použít kovové prstence 11 o různé šířce, které mohou tvořit příslušenství koaxiálního filtru.e...

Koaxiální plazmový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 241795

Dátum: 10.08.1987

Autor: Šmíd Vladimír

MPK: B23K 9/16

Značky: horák, koaxiální, plazmový

Text:

...prostředků do obloukového plazmatu vyžaduje u dosavadních konstruk~ cí plazmových hořdků vytvoření samostatných přívodů, ktoré zamezí styku těchto prostředků s pracovním povrchem elektrod. Štyk cha»micky aktívních prostředků s pracovním povrchem elektrod má za3 kého oblouku do vývrtu trysky a do vývrtu duté elektrody, odstraňujeykoaxiálním plazmovým hořákem podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v ton že do prostoru vymezeného držákem...

Koaxiální napájecí zařízení anténní soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223278

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kadlec Josef

Značky: anténní, koaxiální, soustavy, napájecí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiální napájecí zařízení anténní soustavy, která je složena z anténních jednotek uložených v šesti patrech nad sebou je zkonstruováno tak, aby napájecí vedení k jednotlivým anténním jednotkám v případě soufázového napájení bylo shodné a v případě nesoufázového napájení bylo shodné pouze ke dvojicím anténních jednotek, přičemž délkové rozdíly vedení ke dvojicím anténních jednotek jsou menší než polovina provozní vlnové délky.

Koaxiální spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 226234

Dátum: 01.02.1986

Autori: Mejzlík Josef, Černý Slavomír, Týc Václav

Značky: koaxiální, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiální spínač, u kterého je vnější vodič koaxiálního vedení připojen k trubce, vyznačený tím, že v této trubce (2), uvnitř které je vložena distanční trubička (3) je do vnitřního vodiče kaskádovitě zapojen jazýčkový kontakt (1) a kolem trubky (2) je uložena kostra (4) cívek, na které jsou navinuty ovládací cívky (5).