Patenty so značkou «kmitania»

Pneumatický eliminátor vybudeného torzného kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6103

Dátum: 03.04.2012

Autori: Homišin Jaroslav, Grega Robert

MPK: F16D 3/12

Značky: vybudeného, kmitania, pneumatický, torzného, eliminátor

Text:

...média je práve charakterizovaný stály pružný prenos mechanickej energie sústav a zariadení. zabudovanými škrtiacimi dýzami v kompresnom priestore eliminátora nastáva prúdenie plynného média charakterizované škrtiacou prácou pri prenose vybudeného torzného kmitania. Šlqtiaca práca, vznikaj úca pri prúdeni plynného média škrtiacimi dýzami, je úmemá tlmiacej práci pneumatického eliminátora.Výhoda predloženého riešenia sa vyznačuje práve stálym...

Spôsob a zariadenie na analýzu kmitania a databanky vzorov pre ňu a použitie databanky vzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17270

Dátum: 02.11.2009

Autor: Seuthe Ulrich

MPK: G01H 1/00

Značky: použitie, kmitania, spôsob, analýzu, databanky, zariadenie, vzorov

Text:

...sú tieto známe spôsoby obmedzené na trieskové obrábanie.Zo stavu techniky nie sú známe žiadne spoľahlivé spôsoby na báze zvuku na pozorovanie iných procesov spracovania, ako napriklad zváranie (laserové zváranie, zváranieTak sa v súčasnej dobe používajú na monitorovanie laserového pôsobenia spôsoby,ktoré merajú svetlo odrazené od miesta pôsobenia a zo spektra popripade z intenzity sa snažia odvodiť, ako prebieha laserové...

Použitie stenových vstavaní na odstránenie hluku a kmitania pri vyprázdňovaní sila

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7326

Dátum: 22.12.2005

Autor: Auer Jürgen

MPK: B65D 88/00

Značky: kmitania, vyprazdňování, vstavaní, odstránenie, hluku, použitie, stěnových

Text:

...že vytvorenie vnútornej steny sila smakroskopickou drsnostou je mimoriadne nákladné a pri dlhšej životnosti sila dochádza kefektom oderu a ukladaniu sypkého materiálu vtýchto oblastiach, čim je účinok tejto stenovej šmykovej oblasti zmenšený.0012 Inak existujú veľké závislosti medzi veľkosťou stenovej šmykovej oblasti (makroskopickou drsnostou) a použitým sypkým materiálom. Pri veľmi veľkých časticiach sypkej hmoty nepôsobí makroskopická...

Plošina s možnosťou kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284165

Dátum: 30.08.2004

Autor: Haider Eduard

MPK: A47C 21/00, A47C 3/02, A47C 16/02...

Značky: možnosťou, kmitania, plošina

Zhrnutie / Anotácia:

Plošina (13) s možnosťou kmitania pozostáva z podstavnej časti stojacej na dlážke a hornej časti pohyblivej proti tejto podstavnej časti, pričom horná časť a podstavná časť sú navzájom spojené kývavými prvkami (12, 12a, 12b, 12c, poprípade 17, 18a, 18b), spôsobilými ku kmitavému pohybu vo vodorovnej rovine. Kývavé prvky (12, 12a, 12b, 12c, poprípade 17, 18a, 18b) rôznych stupňov a s rôznymi vlastnými frekvenciami sú zaradené funkčne za sebou a...

Spôsob a zariadenie na zabránenie kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3852

Dátum: 18.02.2004

Autori: Schlacher Kurt, Mayrhofer Karl, Keintzel Georg, Eisenköck Norman, Holl Johann-martin

MPK: B21B 37/00

Značky: zabránenie, zariadenie, kmitania, spôsob

Text:

...zabránilo vertikálnym kmitaniam valcov. Opísané riešenie vychádza pri tom však stále z existujúceho kmitania, ktoré sa používa ako základ pre protiopatrenia. Vo valcovniach nestačí toto riešenie, pretože nazáklade meniacich sa prevádzkových stavov i cez protiopatrenia môžu navalcovanom materiáli vznikať defekty. Obzvlášť pre kmitania s narastajúcou amplitúdou, ktoré sú charakterizované negatívnym tlmením, nemôže bytpomocou vynálezu opísaného v...

Viskózny tlmič torzného kmitania s chladiacimi kanálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1050

Dátum: 16.10.2003

Autori: Sandig Jörg, Kiener Wolfgang

MPK: F16F 15/16

Značky: chladiacimi, viskózny, kanálmi, tlmič, torzného, kmitania

Text:

...kotúča. Kotúč ventilátora je konštrukčne jednoduchým a lacným spôsobom vyrobený z tenkého plechu s dobrou tepelnou vodivosťou, pričom chladiace kanály sa vystrihávajú na dvoch - vztiahnuté k osi otáčania tlmiča tangenciálnych stranách a hlboko sa ťahajú z roviny kotúča chladiča von na spôsob klenby. Pozdĺžne rozprestretie každého chladiaceho kanála je tak trvalo menšie než šírka kotúča. Radenie vyklenutých chladiacich kanálov po celej...

Pružné uloženie pre izoláciu kmitania telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 260157

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zigo Marian

MPK: F16F 15/04

Značky: uloženie, izoláciu, telies, kmitania, pružné

Text:

...týmito silami.Tieto nedostatky možno odstrániť pružným uložením pre izoláciu kmitanie telies vedených pomocou mechanizmu v požadovanom smere, ktoré využíva pružinu pôsobiacu na odpružené teleso pomocou pákového prevodu a aspoň jedneho tlmiča kmitania tak, že odpružené teleso je podopreté koncom dlhšieho ramena páky, otočne uloženej na konzole, pričom na kratšom ramene páky je pripojená pružina.Navrhované pružné uloženie oddeľuje...

Frikčný tlmič kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: 259208

Dátum: 17.10.1988

Autor: Jeřábek Jaroslav

MPK: F16F 7/08

Značky: frikčný, kmitania, tlmič

Text:

...ôsmich dvojíc rovinných atyčných trecich plôch. Tým sa dosahuje vysoký stupeň pohlcovania kinetickej energie a jej premeny na tepelnú energiu. Ďalšou výhodou je, že tlmič podľa vynálezu umožňuje regulovať intenzitu tlmenia voľbou veľkosti uhlov alfal a aflaz, a voľbou vhodnej vnútornej valcovej alebo inej pružiny. Intenzita tlmenia sa zväčšuje i a raatúcou amplitúdou kmitania, čo umožňuje ailnejšie tlmenie väčších amplitúd kmitania. Vzhladom...

Zariadenie na tlmenie kmitania kotevných lán pri velkých amplitudách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257127

Dátum: 15.04.1988

Autor: Martinček Gustáv

MPK: E01H 12/20, F16F 15/02

Značky: amplitudách, kotevných, tlmenie, veľkých, zariadenie, kmitania

Text:

...kotevných lán pri veľkých amplitüdach podľa vynálezu. ktorého podstata spočíva v tom, že v miestach kmitien sú na kotevnom lane volne navlečené hmotné prstence pridržované ku kotevnému lanu poddajnými prichytkami. vynález zariadenia umožňuje pri amplitúdach kmitania-kotevného lana, keď zrýchlenie pohybu v miestach uloženia hmotných prstencov presiahne zrýchlenie zemskej prífćąžlivosti, ,voľný chaotický pohyb - prstencov, 4ktoré nárazmi...

Zariadenie na tlmenie kmitania kotevných lán v blízkosti pevného kotvenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257126

Dátum: 15.04.1988

Autor: Martinček Gustáv

MPK: F16F 15/02, E04H 12/20

Značky: tlmenie, kotevných, kotvenia, zariadenie, kmitania, blízkosti, pevného

Text:

...na trecich plochách naklonených rovín.vynález zariadenia umožňuje vytvoriť prostredníctvom tiažového účinku zavesených hmotných telies. pružnú podporu v blízkosti pevného kotvenia kotevného lana a prostrednictvom trecieho účinku pri pohybe po plochách naklonených rovín pohlcovať energiu kmitania kotevného lana.Zariadenie je schematicky znázornená vo zvislej rovine kolmej na rovinu kotevného lana na obr. 1 a v pohlradove schéma na obr....

Zariadenie pre izoláciu kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: 231516

Dátum: 15.12.1986

Autor: Zigo Marian

MPK: F16F 9/00

Značky: zariadenie, izoláciu, kmitania

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zariadenia pre izoláciu kmitania mechanických sústav spočíva v tom, že pneumatická pružina, napríklad vlnovec je upevnená na jednom konci k podložke, ktorá je časťou odpruženého telesa a na druhom konci k hydrovalcu alebo k pneumatickému valcu, pričom v dôsledku malej priečnej tuhosti pneumatickej pružiny musí byť odpružené teleso doplnené mechanizmom, ktorý zabezpečí jeho vedenie v požadovanom smere. V uvedenom zariadení pneumatická...